ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

30 основних функцій служби охорони праці на підприємстві

Головна » Статті з охорони праці » 30 основних функцій служби охорони праці на підприємстві
30 основних функцій служби охорони праці на підприємстві
 1. Розробка політики з питань безпеки та охорони праці: Створення стандартів та рекомендацій для безпечного робочого середовища, що відповідають вимогам законодавства, та створення організаційної структури для здійснення контролю за дотриманням цих стандартів.
 2. Створення та втілення програм охорони праці: Розробка та впровадження конкретних планів дій для підтримки безпечного робочого середовища, включаючи процедури безпеки, навчання, аудити та реагування на нещасні випадки.
 3. Проведення регулярних інспекцій та оцінок ризиків на робочому місці: Визначення потенційних небезпек на робочому місці через систематичні обстеження та аналіз робочого середовища.
 4. Розробка процедур у випадку надзвичайних ситуацій: Планування дій для ефективного реагування на аварії або надзвичайні ситуації, включаючи процедури евакуації, медичну допомогу та комунікацію.
 5. Організація та проведення навчань з питань охорони праці: Підготовка та проведення курсів навчання для працівників, що покликані підвищити їхню обізнаність з питань безпеки та здоров’я на роботі.
 6. Встановлення та підтримка системи повідомлень про інциденти та нещасні випадки: Розробка та впровадження механізмів для відстеження та документування нещасних випадків та інцидентів, що могли б призвести до них.
 7. Регулярне ведення статистики з приводу нещасних випадків: Збір та аналіз даних про нещасні випадки та професійні захворювання для виявлення тенденцій та можливих проблем з безпекою.
 8. Розробка та впровадження системи медичного огляду працівників: Встановлення процедур медичного огляду для виявлення та моніторингу стану здоров’я працівників, пов’язаного з їхньою роботою.
 9. Контроль за виконанням норм та правил охорони праці: Нагляд за дотриманням стандартів безпеки та охорони праці в організації, включаючи перевірку обладнання, процедур та навчання персоналу.
 10. Організація спеціальних медичних обстежень для працівників: Спланування та проведення медичних обстежень для працівників, які виконують роботу з підвищеним ризиком для здоров’я.
 11. Проведення регулярних аудитів системи управління безпекою: Оцінка ефективності політик, процедур та практик безпеки через систематичні аудити.
 12. Координація дій з іншими відділами щодо охорони праці: Взаємодія з різними відділами та командами, щоб забезпечити цілісний підхід до охорони праці.
 13. Співпраця з трудовими організаціями щодо охорони праці: Взаємодія з профспілками та іншими трудовими організаціями для забезпечення захисту прав працівників у сфері безпеки та здоров’я.
 14. Розробка пропозицій по вдосконаленню системи охорони праці: Аналіз поточної системи та розробка рекомендацій щодо її вдосконалення з метою підвищення безпеки та охорони здоров’я працівників.
 15. Впровадження нових технологій та обладнання для збільшення безпеки на робочому місці: Розробка та впровадження інноваційних технологій та обладнання для покращення безпеки на робочому місці.
 16. Організація евакуації та тренувань з евакуації: Планування та проведення регулярних тренувань з евакуації для підготовки працівників до можливих надзвичайних ситуацій.
 17. Управління документацією з питань охорони праці: Керування всією документацією, пов’язаною з охороною праці, включаючи записи про нещасні випадки, аудити, оцінки ризиків та навчання.
 18. Перевірка стану техніки безпеки та персонального захисного обладнання: Регулярне обстеження та перевірка обладнання для забезпечення його відповідності стандартам безпеки.
 19. Планування та реалізація профілактичних заходів: Визначення та проведення заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків та професійних захворювань на роботі.
 20. Проведення розслідувань нещасних випадків, професійних захворювань і аварій: Розслідування причин нещасних випадків та професійних захворювань з метою визначення корективних дій для запобігання подібних подій у майбутньому.
 21. Впровадження корективних дій відповідно до результатів розслідувань: Внесення змін у практику, політику та процедури на основі результатів розслідувань нещасних випадків та професійних захворювань.
 22. Підтримка співпраці з відповідними державними органами: Встановлення та підтримання контактів з регуляторними та контролюючими органами, що наглядають за дотриманням стандартів охорони праці.
 23. Консультування керівництва компанії щодо питань охорони праці: Постійне надання рекомендацій та порад керівництву щодо політик, процедур та практик охорони праці.
 24. Розробка та втілення екологічних політик та програм: Розробка стратегій та програм, які сприяють екологічно відповідальній поведінці організації.
 25. Моніторинг впливу процесів компанії на довкілля: Відстеження та оцінка впливу діяльності компанії на довкілля з метою зменшення її негативного впливу.
 26. Регулярне оновлення внутрішніх стандартів та процедур охорони праці: Постійний перегляд та оновлення внутрішніх правил і процедур з метою підтримки актуальності та ефективності системи охорони праці.
 27. Організація роботи з охорони праці в нових проектах: Впровадження стандартів та процедур охорони праці на початкових стадіях нових проектів з метою забезпечення безпеки з самого початку. Отримання дозволу на роботи підвищенної небезпеки з охорони праці та декларації відповідності МТБ.
 28. Встановлення та підтримка культури безпеки в організації: Створення середовища, в якому безпека є пріоритетом для всіх працівників на всіх рівнях організації.
 29. Моніторинг змін у законодавстві з питань охорони праці та внесення відповідних змін до політики компанії: Відстеження актуальних змін в законодавстві, аналіз їх впливу на діяльність організації та внесення відповідних змін до внутрішніх політик і процедур.
 30. Участь в розробці стратегії охорони праці на національному та міжнародному рівнях: Активна участь в обговоренні та формуванні стратегій охорони праці на різних рівнях, включаючи національний та міжнародний.

Читати також:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *