ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Декларація відповідності матеріально-технічної бази з питань охорони праці Держпраці (Реєстрація)

Головна » Послуги з охорони праці » Декларація відповідності матеріально-технічної бази з питань охорони праці Держпраці (Реєстрація)
декларація відповідності матеріально-технічної бази

Проведення внутрішнього аудиту охорони праці

Аудит охорони праці допоможе оцінити відповідність умов праці на вашому підприємстві вимогам Закону України «Про охорону праці» та його підзаконних актів.Інакше кажучи, чи все у вас гаразд з документацією, навчанням, обладнанням, приміщенням, засобами захисту тощо.Аудит є обов’язковим кроком при складанні Декларації відповідності МТБ.

Складання декларації відповідності МТБ

Декларація відповідності матеріально-технічної бази – документ, яким суб’єкт господарювання повідомляє представника відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства України з охорони праці. Декларація МТБ підтверджує відповідність стану охорони праці та умов експлуатації обладнання стандартам безпеки.

Накази та положення з охорони праці допоможуть вам раціонально організувати охорону праці й встановити правила та процедури забезпечення безпечних умов праці відповідно до специфіки вашого підприємства.

Для отримання детальної інформації, будь ласка, зв’яжіться за телефоном 050 312 70 82 з Олександром Пилиповичем.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 та постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 року № 77 встановили Правила видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, пристроїв, устаткування підвищеної небезпеки та затвердили Перелік робіт підвищеної небезпеки поділений на дві групи А і Б, так само як і Перелік машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки також поділений на групи А і Б. Роботи групи А виконуються, а обладнання групи А експлуатується (застосовується) на підставі дозволу, який надає Держпраці. Роботи віднесені до групи Б виконуються, а устаткування групи Б експлуатується (застосовується) на підставі декларації МТБ, зареєстрованої в Держпраці.

Постанова Кабінету Міністрів України № 357 від 24.03.2022 року дозволяє під час воєнного стану виконувати окремі види робіт підвищеної небезпеки, вказані у пунктах 2-9 групи А на підставі зареєстрованої декларації відповідності МТБ без оформлення дозволу.

Матеріально-технічна база включає земельні ділянки, будівлі, приміщення, матеріальні ресурси, виробничі засоби та інші необхідні елементи.

Щодо подачі декларації відповідності матеріально-технічної бази, існує два способи: як електронний документ і в традиційній паперовій формі.

У електронній формі вона може бути подана через портал електронних сервісівМінекономіки за допомогою інтегрованих інформаційних систем Держпраці. Перевагою цього способу є швидкість реєстрації – 5 робочих днів.

Щодо паперової форми, декларацію подаютьв двох екземплярахчерез ЦНАП.В цьому випадку процес реєстрації розтягнеться від 10 до 30 днів.

Декларація подається за місцезнаходженням юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

Звертаємо увагу на деякі важливі аспекти подання декларації відповідності МТБ у класичному паперовому вигляді:

 1. Дата прийому декларації відзначається як дата надходження пошти до відповідного регуляторного органу або адміністратора.
 2. Підприємець або уповноважений представник мають вручати декларацію особисто або відправляти її двома примірниками рекомендованим листом до відповідного регуляторного органу або адміністратора ЦНАП.
 3. Декларація має бути складена українською мовою і підписана директором компанії або уповноваженою особою.
 4. Всі зареєстровані декларації скануються, і їх електронні версії розміщуються на офіційному сайті відповідного регуляторного органу на наступний робочий день після їх реєстрації.
 5. Адміністратор має відправити декларацію до відповідного регуляторного органу не пізніше наступного робочого дня після її отримання.
 6. В процесі реєстрації слід усвідомлювати необхідність правильного заповнення декларації відповідно до встановлених вимог, а також важливість її достовірності. Уважне ставлення до кожного пункту цього документу допоможе уникнути помилок і забезпечить реєстрацію декларації.
 7. Реєструється за допомогою відповідних інформаційних систем у терміни, визначені законом.
 8. Необхідно пам’ятати, що декларація є важливим етапом у підтвердженні відповідності підприємства законодавчим вимогам. Цей документ свідчить, що матеріально-технічне забезпечення компанії відповідає встановленим нормам безпеки та охорони праці.

Цей процес відіграє критичну роль у забезпеченні відповідності нормам законодавства, гарантуючи при цьому прозорість та доступність інформації про декларовані параметри.

Строге дотримання процедури реєстрації та додавання унікального контенту до тексту допоможе підприємству ефективно функціонувати та покращить рівень безпеки праці. Варто також відзначити, що реєстрація декларацій дозволяє створювати детальну базу даних з інформацією про відповідність  законодавчим вимогам, що сприяє кращому контролю та систематизації цієї інформації.

В процесі реєстрації слід усвідомлювати необхідність правильного заповнення декларації відповідно до встановлених вимог, а також важливість її достовірності. Уважне ставлення до кожного етапу цього процесу допоможе уникнути помилок і забезпечить ефективну реєстрацію декларацій.

Враховуючи це, додержання процедури подання декларацій є необхідним умовою для забезпечення відповідності вимогам законодавства в галузі охорони праці та гарантування безпеки працівників.

Кроки і нюанси подання декларації відповідності МТБ в електронному вигляді:

 1. Суб’єкт господарювання реєструється на сайті електронних послуг Мінекономіки і отримує персональний (особистий) кабінет. При цьому ідентифікація суб’єкта здійснюється за допомогою ЕЦП (електронно-цифрового підпису).
 2. Далі замовляється послуга реєстрації декларації МТБ через сервіс «послуги онлайн» портала електронних послуг Мінекономіки.
 3. Наступний крок – вибір територіального органу Держпраці, в юрисдикції якого реєстрація декларації (на чиїй підконтрольній території будуть виконуватися роботи або експлуатуватися техніка підвищеної небезпеки).
 4. Далі слід заповнити бланк декларації, що з’явиться на екрані. При цьому важливо заповнити всі строки форми. Якщо мова йде про експлуатацію машин та механізмів, то важливо вказати тип, марку, рік виготовлення та країну – виробника. Строки бланку, які залишаться незаповненими або питання залишені без відповіді так само, як внесення в декларацію недостовірної інформації, приведуть до відмови в реєстрації або відхиленню декларації без розгляду.
 5. Виконати докладну перевірку всіх наведених даних, щоб бути впевненим у їх правильності та повноті по заповнені декларації підписати її ЕЦП.
 6. Ви отримаєте повідомлення, що заявка на реєстрацію декларації прийнята.
 7. Результати реєстрації будуть направлені в персональний кабінет в електронному вигляді.

Представник дозвільного органу, наділений відповідними повноваженнями, проводить обробку та реєстрацію поданих декларацій протягом робочого дня (ранковий та денний періоди) відповідно до часу їх надходження.

Термін дії та важливі особливості

Декларація не має конкретного терміну, адже це не дозвільний документ. Отримання відповідно зареєстрованої декларації свідчить, що бізнес-суб’єкт має право на ведення економічної активності.

Втім, варто пам’ятати про те, що декларація має бути відповідною та відповідати актуальним законодавчим вимогам. Господарський суб’єкт зобов’язаний забезпечувати постійне оновлення та актуальність декларації для забезпечення безпечної та закономірної діяльності.

Наголосимо на тому, що декларація має бути регулярно перевіряна та оновлювана з метою виявлення та усунення можливих проблем або несумісностей. Суб’єкт господарювання зобов’язаний дотримуватися вимог щодо утримання декларації в актуальному стані та своєчасного внесення відповідних змін, якщо це потрібно.

Постійне оновлення та відповідність декларації є ключовими компонентами ефективної системи управління безпекою та виконання нормативних вимог. Такий підхід допомагає збудувати довіру зі сторони стейкхолдерів, сприяє безпечній та стабільній роботі компанії та стимулює відповідальне ведення бізнесу.

Регулювання та важливі аспекти Декларація відповідності матеріально-технічної бази до вимог охорони праці

Організації, що виконують роботи з підвищеним ризиком, обов’язково мають мати відповідний дозвіл або зазначену декларацію. Використання машин і обладнання з підвищеним ризиком теж підпадає під ці вимоги. Всі ці правила встановлюються нормативними документами. Головна мета – забезпечення безпечних умов праці та дотримання відповідних стандартів.

Отримання декларації відповідності є обов’язковим для забезпечення безпечного та відповідного рівня ОП. Ці документи підтверджують, що організація відповідає всім необхідним стандартам та вимогам щодо захисту працівників від можливих ризиків, пов’язаних з виконанням робіт високого ризику.

Нормативне регулювання в цій сфері спрямоване на забезпечення безпеки працівників, уникнення можливих негативних наслідків та дотримання встановлених стандартів. Організація повинна ретельно дотримуватися вимог законодавства та забезпечувати регулярне оновлення дозволу або декларації з метою підтримки безпеки працівників та виконання вимог у сфері охорони праці.

Документ, який необхідно отримати, відокремлюється за наступними критеріями:

 1. Список машин, пристроїв та устаткування з підвищеним ризиком;
 2. Список видів робіт з підвищеним ризиком.

Ці списки були ухвалені Рішенням Кабінету Міністрів від 03.02.2021 № 77 (надалі – Рішення № 77).

Використовуючи декларацію про відповідність технічної бази до нормативів в сфері охорони праці:

 1. Здійснюється виконання робіт з підвищеним ризиком, перерахованих в групі Б Додатка 2 до Рішення № 77;
 2. Використовуються або експлуатуються машини, механізми та обладнання з підвищеним ризиком, вказані в групі Б списку машин, механізмів, обладнання з підвищеним ризиком.

Порядок видачі дозволу на виконання робіт підвищенної небезпеки та на експлуатацію (використання) машин, механізмів, обладнання з підвищеним ризиком було затверджено рішенням Кабінету Міністрів від 26.10.2011 № 1107 (у подальшому – Порядок № 1107). Останнє оновлення цього документа було внесено 10.03.2021.

У Декларації про відповідність матеріально-технічної бази до стандартів охорони праці важливо визначити:

Специфічний тип роботи або обладнання з підвищеним ризиком, включаючи деталі або модель (якщо є), які використовуються без належного дозволу;

Місцезнаходження роботодавця (об’єкта), а також регіон або область, де здійснюється робота / експлуатація, що може змінюватися;

Назву страхової організації, час дії страхового поліса, його номер та дату видачі (у разі добровільного страхування згідно з Законом “Про страхування”);

Номер рішення про аудит, номер та дату висновку про дотримання нормативів охорони праці під час виконання робіт, вказаних у заяві / експлуатації обраного обладнання з підвищеним ризиком.

Важливо пам’ятати, що акуратно оформлена та своєчасно подана Заява про відповідність є ключовим елементом для забезпечення дотримання вимог охорони праці та подальшої експлуатації обладнання з підвищеним ризиком.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства та хто і як подає

Згідно з Правилами №1107, Декларація про відповідність матеріально-технічної бази нормам охорони праці має бути затверджена не пізніше як за п’ять робочих днів до початку виконання робіт з підвищеним ризиком, а також перед введенням в експлуатацію обладнання з підвищеним ризиком відповідно до Закону “Про ліцензування господарської діяльності”.

Цю Декларацію може подати роботодавець, виробник або постачальник, або особа, яка має від них відповідні повноваження. Заяву можна надіслати особисто, поштою до регіонального офісу Держпраці або через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці.

виникли

питання?