ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Дозвіл на виконання робіт з підвищенної небезпеки з охорони праці

Головна » Послуги з охорони праці » Дозвіл на виконання робіт з підвищенної небезпеки з охорони праці
дозвіл на виконання робіт підвищенної небезпеки

Вступила в дію постанова Кабміну “Стосовно виконання робіт з підвищеною небезпекою та експлуатації (використання) машин, пристроїв, обладнання з підвищеною небезпекою на час дії військового стану” від 24.03.2022 № 357.

Згідно з цим документом:

 1. Протягом військового стану машини, пристрої та обладнання з підвищеною небезпекою, зазначені у пунктах 2-9 групи А Списку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 03.02.2021 № 77, слід експлуатувати (використовувати) на основі декларації про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (далі – декларація).

 2. Протягом військового стану види робіт з підвищеною небезпекою, зазначені у пунктах 4, 7-9, 11-21, 23-27, 29 та 30 групи А додатка 2 до Порядку видачі дозволів на виконання таких робіт та експлуатацію (використання) машин, пристроїв, обладнання з підвищеною небезпекою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 26.10.2011 № 1107, слід виконувати на основі декларації.

 3. Суб’єкти господарської діяльності, які отримали право на експлуатацію (використання) машин, пристроїв, обладнання з підвищеною небезпекою та/або виконання робіт з підвищеною небезпекою на основі декларації з урахуванням пунктів 1 та 2, повинні оформити відповідні дозвільні документи в порядку, термінах та на умовах, передбачених законодавством, не пізніше ніж через місяць після припинення або скасування військового стану.

 1. Термін дії дозвільних документів на експлуатацію машин, пристроїв, обладнання з підвищеною небезпекою та на виконання робіт з підвищеною небезпекою, що закінчився під час дії військового стану, автоматично продовжується на протягі військового стану та на один місяць після його припинення або скасування.

Терміни розгляду позовної заяви:

Суд повинен почати розгляд справи протягом 60 днів з дня відкриття провадження у справі.

Якщо строк підготовчого провадження продовжено, суд має розпочати розгляд справи на наступний день після закінчення цього строку.

Суд вирішує справу по суті впродовж 30 днів з дня початку розгляду справи.

У позовій заяві вказуються:

 • повна назва (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, місцезнаходження юридичних осіб або місце проживання чи перебування фізичних осіб; поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для громадян України (якщо позивач знає такі дані), відомі номери телефонів, офіційна електронна адреса або електронна пошта;
 • контент позовних вимог та обґрунтування обставин, на які позивач посилається для підтвердження своїх вимог, та в разі подачі позову до кількох відповідачів – контент позовних вимог стосовно кожного з них;
 • вказівка стосовно вартості позову, обґрунтований розрахунок суми, яка вимагається, – якщо у позовній заяві висунуті вимоги до відшкодування збитків, заподіяних оскаржуваним рішенням, діями або бездіяльністю органу влади;
 • інформація про застосування передсудових заходів урегулювання спору у випадку, коли закон вимагає обов’язкового досудового врегулювання спору;
 • зазначення обставин, які підтверджують позовні вимоги; вказівка на докази, які підтверджують ці обставини;
 • назва суду першого рівня, до якого надсилається заява;
 • перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; вказівка на докази, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (якщо такі є), зазначення про наявність у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
 • письмове підтвердження позивача про те, що він не подав іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з того ж предмету та на тій же підставі. Якщо позовна заява подається представником, то в ній додатково зазначаються відомості про представника.
 • інформація про забезпечення доказів або позову до подачі позовної заяви, якщо такі дії були здійснені;
 • у справах про оскарження нормативно-правових актів – інформація про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
 • у справах про оскарження рішень, дій та бездіяльності органів влади – обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача.

Де можна отримати дозвіл?

Регіональні відділення Державної служби України у справах праці.

Центри надання адміністративних послуг за адресою діяльності.

Знайти найближчий Центр адміністративних послуг.

Бланки документів для отримання дозволу

 • Заява на одержання дозволу скачати
 • Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки скачати
 • Заява на переоформлення дозволу скачати
 • Заява на продовження строку дії дозволу скачати

Скільки коштує в нашій фірмі отримання дозволу?

Від 8000 грн. (детальніше за телефоном 050 312 70 82 Олександр Пилипович)

Порядок отримання дозволу:

 1. Отримання консультації щодо процедури отримання дозволів на експлуатацію небезпечних машин, механізмів та обладнання, ознайомлення з умовами їх видачі, відмови, переоформлення, анулювання та продовження терміну дії, які встановлені Держпрацею та її територіальними органами.
 2. Підготовка комплекту документів з охорони праці:
 • інформація про технічну базу;
 • склад працівників;
 • технологія виробництва;
 • система контролю якості виконання робіт.
 • служба охорони праці на підприємстві (Положення, інструкції з охорони праці за професіями, накази, сертифікати тощо)для проходження експертизи стану охорони праці та промислової безпеки.
 1. Отримання позитивного висновку експертизи.
 2. Подача заяви на отримання дозволу та висновку експертизи до дозвільного центру.
 3. Отримання дозволу.

Законодавство вимагає отримати дозвіл. Це стосується:

Роботодавців, які виконують роботи підвищеної небезпеки з групи А, відповідно до Переліку видів робіт підвищеної небезпеки (Додаток 2 до Порядку No 1107) та експлуатацію машин, механізмів і устатковання з групи А (затверджено постановою Кабміну від 03.02.2021 No 77).

Виробників або постачальників машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, які використовують обладнання з групи А, якщо відповідність їхній оцінці не визначається технічними регламентами.

У Переліку видів робіт підвищеної небезпеки з Порядку No 1107 види робіт розділені на дві групи: А (30 позицій) та Б (24 позиції). Дозволи необхідні для виконання робіт групи А, до яких належать:

 • Підземні гірничі роботи на шахтах, рудниках, а також відкриті гірничі роботи.
 • Небезпечні види робіт, роботи в зонах з підвищеною пожежною та/або вибуховою небезпекою.
 • Виробництво піротехнічної продукції.
 • Технічний огляд, випробування та експертне обстеження небезпечного обладнання, машин та механізмів.
 • Земляні роботи на глибині понад 2 метрів, в зоні підземних комунікацій або під водою.
 • Роботи у колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах та замкнених просторах.
 • Роботи групи Б здійснюються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.
 • Роботи на діючих електроустановках та кабельних лініях з напругою понад 1000 В, у зонах дії високочастотного струму та інших.

Оформлення дозволу відбувається у декілька етапів:

Етап 1: Подання заяви та документації

Перший етап оформлення дозволу – подання заяви та необхідної документації до органу державного нагляду за охороною праці. Заява повинна містити інформацію про вас як заявника, місце виконання робіт, характер цих робіт, а також перелік документів, що додаються до заяви. Цей етап є важливим, оскільки від правильності заповнення заяви та представленої документації залежить успішність подальших кроків.

Етап 2: Перевірка документації та інспекційний огляд

Після подання заяви та документів на другому етапі державний орган з охорони праці перевіряє представлену документацію. В разі потреби орган може запросити додаткові матеріали або навіть провести інспекційний огляд на місці. Метою цього етапу є переконатися в тому, що ви дотримуєтеся всіх вимог та стандартів безпеки праці. Якщо документація відповідає вимогам інспекції, орган видає вам дозвіл.

Етап 3: Дотримання норм безпеки праці та моніторинг

Після отримання дозволу настає третій етап – етап дотримання встановлених норм та правил безпеки праці. Організація-заявник зобов’язана дотримуватися всіх встановлених вимог безпеки праці, а також проводити регулярний моніторинг стану робочого середовища. Це дуже важливо для забезпечення безпечних умов праці для працівників і запобігання можливим нещасним випадкам.

Важливо відмітити, що дозвіл має обмежений термін дії, після закінчення якого необхідно його продовжити. Для цього організація повинна знову надати документи, що підтверджують дотримання вимог безпеки праці, а також результати проведеного аудиту та контролю стану робочих місць.

У разі порушення встановлених норм безпеки праці або несвоєчасного продовження дозволу, організація може зазнати санкцій з боку контролюючих органів, які включають штрафи, призупинення роботи та інші адміністративні заходи.

Підставами для переоформлення документа являється:

 • Зміна місцезнаходження суб’єкта господарської діяльності

Першою підставою для переоформлення документів є зміна місцезнаходження суб’єкта господарської діяльності. Якщо ваше підприємство змінило місце розташування, вам необхідно оновити всі документи, які вказують на попереднє місцезнаходження. Це дозволить уникнути плутанини та забезпечить юридичну чистоту вашого підприємства.

 • Зміна найменування суб’єкта господарської діяльності

Іншою підставою для переоформлення документів є зміна найменування суб’єкта господарської діяльності – юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи-підприємця. У разі зміни найменування вам необхідно змінити всі документи, які містять попереднє найменування підприємства чи власника. Це важливо для збереження правової впевненості і довіри до вашого бізнесу.

Перетворення дозволів або повідомлень роботодавця, виробника чи постачальника про відмову у їх перетворенні здійснюється територіальним органом Державної служби зайнятості (Держпраці) за місцем державної реєстрації роботодавця.

Заява про перетворення дозволу та оригінал дозволу подаються через центри надання адміністративних послуг у паперовій формі або в електронній формі через Портал електронних сервісів Міністерства економіки, Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці.

Терміни видачі дозволів та строк дії

1. Термін видачі дозволу

Термін видачі дозволу або надсилання повідомлення про відмову в отриманні дозволу або продовженні його дії становить 10 робочих днів з моменту отримання відповідних документів, які передбачені законом. Це означає, що протягом цього періоду роботодавець отримує рішення щодо видання дозволу або повідомлення про відмову.

2. Повідомлення про виконання робіт або експлуатацію обладнання

Отримавши дозвіл, роботодавець, який планує виконувати роботи або експлуатувати ризиковані машини, механізми чи устаткування (включаючи окремі підрозділи), має повідомити про це місцевий орган Держпраці у письмовій формі або електронним зв’язком. Повідомлення має надійти до органу Держпраці протягом 10 робочих днів до початку виконання робіт або експлуатації обладнання, а також містити копію отриманого дозволу.

3. Строк дії дозволу

Дозвіл на використання машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки видається на необмежений строк. Це означає, що якщо роботодавець дотримується умов дозволу протягом його дії, то строк дії такого дозволу продовжується на наступні п’ять років на підставі заяви роботодавця та оригіналу дозволу.

4. Продовження строку дії дозволу

Якщо під час дії дозволу роботодавець порушує умови, зокрема не дотримується законодавства про охорону праці та промислову безпеку, або стаються аварії чи нещасні випадки внаслідок виконання небезпечних робіт або експлуатації ризикованого обладнання, вказаного в дозволі, термін дії дозволу може бути продовжений. Для цього потрібно подати відповідну заяву, оригінал дозволу та свіжий позитивний висновок експертизи, який підтверджує дотримання вимог законодавства з охорони праці та промислової безпеки під час виконання зазначених у дозволі робіт та експлуатації обладнання.

Як відбувається анулювання дозволу?

У сучасному законодавстві України існують чіткі правила та процедури щодо анулювання дозволу. Анулювання дозволу може мати місце у різних ситуаціях згідно статті 21 Закону про охорону праці. Цей процес є важливим з точки зору додержання правил і норм охорони праці, забезпечення безпеки та забезпечення виконання вимог законодавства.

Припинення діяльності юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем

Один з можливих випадків анулювання дозволу стосується припинення діяльності юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем. Якщо така діяльність припиняється, орган, який видав дозвіл, має право анулювати його. Це зроблено з метою забезпечення безпеки працівників та додержання вимог законодавства про охорону праці.

Заява роботодавця або уповноваженої ним особи

Роботодавець або уповноважена ним особа також можуть подати заяву про анулювання дозволу. Якщо вони вважають, що існують обставини, які виправдовують анулювання дозволу, вони можуть звернутися до компетентного органу і подати відповідну заяву. Це стає можливим, коли є об’єктивні підстави для таких дій, наприклад, якщо виявлені серйозні порушення вимог законодавства про охорону праці або інші фактори, що ставлять під загрозу безпеку працівників.

Повторне порушення вимог законодавства про охорону праці

Якщо роботодавець порушує вимоги законодавства про охорону праці вже вдруге, то компетентний орган має право анулювати дозвіл. Це робиться з метою покарання та попередження подібних порушень у майбутньому. Дотримання вимог законодавства про охорону праці є надзвичайно важливим для забезпечення безпеки та здоров’я працівників.

Виявлення недостовірних відомостей у поданих документах щодо виконання робіт підвищеної небезпеки

Дозвіл може бути анульований, якщо виявлено недостовірні відомості у поданих документах, які стосуються виконання робіт підвищеної небезпеки. Це може стати причиною анулювання дозволу, оскільки надання недостовірних відомостей може призвести до небезпеки для працівників та порушення вимог законодавства про охорону праці.

Створення перешкод під час проведення перевірок

Іншою підставою для анулювання дозволу є створення перешкод під час проведення перевірок. Якщо роботодавець умисно створює перешкоди або перешкоджає проведенню перевірок, компетентний орган може прийняти рішення про анулювання дозволу. Це робиться для забезпечення об’єктивності та незалежності перевірок з метою виявлення порушень вимог законодавства про охорону праці.

Виникнення аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку через недодержання вимог законодавства про охорону праці

Якщо через недодержання вимог законодавства про охорону праці сталося виникнення аварії, вибуху, пожежі або нещасного випадку, компетентний орган має право анулювати дозвіл. Це зроблено з метою притягнення до відповідальності роботодавця та попередження подібних інцидентів у майбутньому. Дотримання вимог законодавства про охорону праці має на меті забезпечення безпеки та запобігання небажаним подіям на робочому місці.

Після прийняття рішення про анулювання дозволу, його чинність припиняється на десятий робочий день. Роботодавець, виробник чи постачальник зобов’язані надіслати оригінал анульованого дозволу до відповідного органу, що видав дозвіл, особисто або шляхом відправлення рекомендованим листом.

Уповноважений орган ставить позначку про анулювання на оригіналі дозволу, реєструє зміни в реєстрі дозволів і протягом трьох робочих днів повертає оригінал дозволу роботодавцю, виробнику або постачальнику.

До вимог Порядку № 1107 Ви маєте право одержати новий.

Часті недоліки у заявах на отримання дозволів:

 1. Перелік робіт підвищеної небезпеки та експлуатації небезпечного обладнання не співпадає з переліком, вказаним у висновку експертизи.
 2. Заява надійшла не від роботодавця, як визначено у статті 1 Закону “Про охорону праці”.
 3. Не вказано конкретне обладнання напругою понад 1000 В, яке підприємство збирається тестувати.
 4. Заява не відповідає вимогам форми, встановленій у додатку 4 до Порядку № 1107.
 5. Назви машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки не відповідають назвам, зазначеним у Переліку № 77.

Якщо вам відмовили у наданні послуги, куди звернутися?

Скаргу можуть подати: оскаржувач або його представник.

Органи, до яких подається скарга Окружний адміністративний суд

Порядок оскарження у суді:

Заява про позов подається у письмовій формі від позивача або особи, якій закон дозволяє звертатися до суду в інтересах інших людей.

Терміни подання позовної заяви:

Для звернення до адміністративного суду з метою захисту прав, свобод та інтересів особи встановлено 6 місяців.

Цей термін розраховується з дня, коли людина дізналася чи мала дізнатися про порушення своїх прав, свобод та інтересів.

Якщо закон допускає передсудовий спосіб вирішення конфлікту і позивач використав цей спосіб, або закон встановлює обов’язковий передсудовий порядок вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється термін у 3 місяці, який розраховується з дня отримання позивачем рішення за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність органу влади.

 

виникли

питання?