ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Практичний посібник для роботодавця та інженера з охорони праці на будівельному підприємстві

Головна » Послуги з охорони праці » Практичний посібник для роботодавця та інженера з охорони праці на будівельному підприємстві

Практичні посібники інженера з охорони праці

Ціна на друковані видання: Практичний посібник (4 томи) 400 грн.

В электронному виглядi: Практичний посібник 2000 грн.

 

З М І С Т

1.Передмова ………………………………………………………………..……………2
2.Зміст…………………………………………………………………….………………3
3.Вступ……………………………………………………..……………………………..10
4.Основні завдання охорони праці…………………………………………….……11
5.Планування роботи з охорони праці………………………………………….……12
6.Управління охороною праці…………………………………………………………15
7.Документація з охорони праці на підприємстві………………………..………..17
8Види документації19
8.1. Документація для створення безпечних і нешкідливих умов праці на підприємстві 
8.2. Документація нормативної бази по створенню безпечних і нешкідливих умов праці на будівельному майданчику 
8.3. Документація по організації навчання і перевірки знань з

питань охорони праці

 
8.4. Документація по обліку та огляду стану безпечної експлуатації машин, механізмів технологічного обладнання та пристроїв
8.5.Документація по ідентифікації небезпек і оцінки ризиків 
8.6. Документація щодо виникнення можливих аварійних ситуацій і реагування на них
8.7. Документація по контролю за дотриманням вимогохорони праці
8.8. Документація по розслідуванню та обліку нещасних випадків на виробництві 
8.1.Документація для створення безпечних і нешкідливих умовпраці на підприємстві 
Накази з охорони праці
 1.Про покладення посадових обов’язків……………………………………………..20
 2.Про затвердження організаційної структури підприємства………………………22
 3.Про створення служби охорони праці………………………………………………30
 4.Про перегляд та розробку організаційних наказів з охорони праці……………..32
 5.Плануючий наказ про організацію та функціонування системи управління охороною праці…………………………………………………………………………38
 6.Про введення в дію Методик з охорони праці……………………………………..47
 7.Про введення в дію Положень про відділи, служби та підрозділи………………215
 8.Про введення в дію посадових інструкцій…………………………………………270
 9.Про введення в дію Положення про систему управління охороною праці……..323
 10.Про введення в дію Положення про організацію попереднього й періодичних медичних оглядів……………………………………………………………………….341
 11.Про введення в дію Положення про порядок забезпечення працівників підприємства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту…………………………………………………………………………………..362
 12.Про введення в дію Положення про порядок проведення навчання й перевірки знань із питань охорони праці…………………………………………….386
 13.Про затвердження тематичних планів для навчання……………………………442
 14.Про затвердження білетів для навчання…………………………………………..596
 15.Про затвердження білетів для перевірки знань…………………………………..1322
 16.Про призначення постійно-діючої комісії по перевірці знань з питань охорони праці……………………………………………………………………………………..2015
 17.Про організацію навчання з питань охорони праці……………………………2017
 18.Про призначення комісії по розробці інструкцій………………………………2019
 19.Про призначення представників для участі в комісії з питань охорони праці від адміністрації підприємства………………………………………………………..2021
 20. Створення ПДК для оцінки стану санітарно-побутових приміщень та охорони праці…………………………………………………………………………………….2029
 21. Створення комісії по розслідуванню невиробничого НВ………………………2034
 22. Створення комісії по розслідуванню НВ на виробництві………………………2036
 23. Створення комісії для проведення випробувань траверси……………………..2038
 24. Про організацію проведення перевірок контролюючими органами…………..2040
 25. Про призначення комісії по проведенню атестації робочих місць за умовами праці……………………………………………………………………………………2045
 26. Про затвердження переліків робіт із підвищеною небезпекою, зі шкідливими й важкими умовами праці, при виконанні яких установлюються додаткові вимоги та пільги згідно законодавства…………………………………………………………2048
 27. Про результати атестації робочих місць за умовами праці……………………..2058
 28. Щодо результатів проведення медоглядів………………………………………..2060
 29. Порядок призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт (БМР) на об’єктах підприємства……………………………………………………….2062
 30. Призначення особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства……2064
 31. Призначення осіб, відповідальних за нагляд і за утримання в справному стані в/п обладнання………………………………………………………………………….2070
 32. Призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт в/п кранами та машинами……………………………………………………………………………2079
 33. Призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт мобільними підйомниками…………………………………………………………………………..2083
 34. Про призначення машиністів та обслуговуючого персоналу на в/п обладнання2085
 35. Призначення осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт стріловими кранами поблизу діючих повітряних ліній електропередач (ПЛ.)…………………2087
 36. Призначення особи, відповідальної за виконання оздоблювальних робіт……..2089
 37. Призначення особи, відповідальної за виконання земляних робіт в охоронних зонах інженерних мереж………………………………………………………………..2092
 38. Призначення особи, відповідальної за виконання цегляної кладки…………….2095
 39. Призначення осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт (БМР) на об’єкті: …………………………………………………………………………………..2098
 40. Призначення осіб, відповідальних за утримання та безпечну експлуатацію технологічних транспортних засобів та автотранспорту……………………………2102
 41. Призначення осіб, відповідальних за забезпечення об’єктів ПВР………………2105
 42. Призначення осіб, відповідальних за видачу наряд-допусків…………………..2107
 43. Призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення газонебезпечних робіт і експлуатацію посудин, що працюють під тиском……………………………2123
 44. Призначення осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію будівель і споруд……………………………………………………………………………………2126
 45. Про затвердження технологічних карт……………………………………………2137
 46. Про затвердження інструкцій з охорони праці…………………………………..2140
 47. Про дотримання інструкцій з експлуатації машин і механізмів………………..2175
 48. Про затвердження технологічних інструкцій із проведення технічних оглядів в/п кранів………………………………………………………………………………2177
 49. Про призначення особи з питань цивільного захисту…………………………..2200
 50. Готовність до аварійних ситуацій та затвердження ПЛАС на об’єктах підприємства…………………………………………………………………………….2202
 51. Про призначення працівників за пожежну безпеку на підприємстві…………..2204
 52. Про призначення начальників і бійців добровільної пожежної охорони (ДПО) та заходи, спрямовані на пожежну безпеку на виробничих дільницях…………….2209
 53. Підготовка підприємства до робіт в осінньо-зимовий період…………………..2211
Методика управління законодавчою і нормативно-правовою документацією

( див. наказ № 6 )

2215
Методика по розробці та оформленню Положень про відділи,служби та підрозділи ( див. наказ № 6 )2217
Методика по розробці та оформленню посадових інструкцій  ( див. наказ № 6 )2219
Методика про цивільно-правовий та трудовий договір ( див. наказ № 6 )………2221
Договір підряду з фізичною особою- підприємцем (ФОП)………………..……….2223
Цивільно-правовий договір з фізичною особою……………………………………..2225
Договір підряду з тимчасовою трудовою бригадою………………………………..2228
Договір підряду з підприємством……………………………………….……………2232
Колдоговір з додатками ………………………………………………………………2242
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників підприємства……2296
Реєстр документації в службі охорони праці………………………………………..2305
Реєстр законодавчих актів з охорони праці………………………………………….2309
Реєстр нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП)……………………..2318
Реєстр  міждержавних і державних стандартів безпеки праці ……………………..2324
Реєстр  (ДСТУ)………………………………………………………….………………2332
Реєстр (ДБН)……………………………………………………………………….…..2334
Реєстр технічних регламентів………………………………………………………….2335
Реєстр журналів з охорони праці на підприємстві…………………………………..2337
Реєстр бланків з охорони праці на підприємстві………………………………..…..2347
Реєстр форм з охорони праці на підприємстві…………………………………….…2354
8.2.Документація нормативної бази по створенню безпечних і нешкідливих умов праці на будівельному майданчику 
Методика по розробці проектів виконання робіт та зразок  ПВР (див. наказ № 6)..2363
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та Додаток до ньоговід Держпраці……………………………………………………………………..………..Вкл. 1

Вкл. 2

Акт про відповідність виконаних підготовчих робіт вимогам безпеки праці і готовності об’єкта до початку будівництва…………….……………………………..2365
Акт – допуск на виконання будівельно-монтажних робіт на території діючого підприємства (цеху, дільниці)…………………………..…………………………….2367
Технологічні карти на виконання  будівельно-монтажних робіт…………………..Вкл. 3
Заходи з охорони праці  по безпечному виконанню робіт із субпідрядними організаціями на об’єкті ____________ ……………………………………………..2369

Ж у р н а л виконання сумісних робіт…………………………………………………

2372
Наряд допуски на виконання робіт підвищеної небезпеки…………………………..2375
8.3.Документація по організації навчання і перевірки знань зпитань охорони праці 
Наказ № 10 « Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці» з додатками……………………………..2377
Посвідчення про перевірку знань по загальному курсу з питань охорони праці у ІТП……………………………………………………………………………………….2379
Посвідчення про перевірку знань для робітника…………………………………….2380
Посвідчення про перевірку знань по котлонагляду  і підіймальних спорудах для ІТП……………………………………………………………………………..…………2381
Посвідчення про присвоєння кваліфікації та перевірки знань  з питань охорони праці у стропальників………………………………………………………….……….2382
Посвідчення про перевірку знань пожежно-технічного мінімуму…………….……2384
Посвідчення  про перевірку знань по електробезпеці…………………………..……2385
Журнал протоколів перевірки знань  з електробезпеки……………………….…….2388
Журнал обліку навчання працівників з питань охорони праці……………………..2390
Журнал реєстрації  вступного інструктажу з питань охорони праці………………..2391
Журнал реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці………2393
Журнал реєстрації  інструктажів з питань пожежної безпеки…………………….…2396
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці………………………………………2398
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві……………..…2400
8.4.Документація по обліку та огляду стану безпечної експлуатації машин, механізмів технологічного обладнання та пристроїв 
«Методика маркування та позначення» (див. наказ № 6)……………………………2403
Метод. про порядок обліку, перевірки та випробування електроінструменту,трансформаторів та переносних світильників ( див. наказ № 6 )………………..….2405
Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв……………2407
Журнал періодичного огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїві тари…2409
Журнал обліку перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників……………………………..…2411
Журнал нівелювання кранових колій………………………………………………….2413
Журнал приймання та огляду риштовань та помосту……………………….………2415
Журнал обліку та періодичних оглядів механізмів та агрегатів…..………………..2418
Акт передачі до експлуатації механізмів та агрегатів….…………..………………..2422
Журнал  обліку  та  зберігання  засобів індивідуального захисту…………………..2423
Журнал технічних обслуговувань і ремонтів вантажопідіймальнихкранів і машин……………………………………………………………………………………2425
Журнал видачі запобіжних пристроїв  та індивідуальних засобів захисту…………2427
Журнал випробувань абразивного та ельборового інструмента…………………….2430
Журнал реєстрації та огляду посудин під тиском та іншого устаткування на які не поширюються правила Держпраці…………………………………………………….2432
Вахтовий журнал машиніста крана……………………………………………………2434
Вахтовий журнал машиніста підйомника…………………………………..…………2437
Акт випробувань засобів індивідуального захисту……………………….………….2439
Акт приймання в експлуатацію риштовань та помосту………………………………2440
Санітарно-технічний паспорт…………………………………………..………………2441
Акт прийняття в експлуатацію та технічного опосвідчення змонтованої самопідіймальної колиски………………………………………………………………2443
8.5.Документація по ідентифікації небезпек і оцінки ризиків 
Методика ідентифікації небезпек і оцінки ризиків (див. наказ № 6)………….……2444
Реєстр ідентифікації небезпек і оцінки ризиків методом HAZOР………………….2445
Оцінка тяжкості наслідків (S)………………………………………………………….2450
Оцінка ймовірності виникнення ризику (P)………………………………………….2451
Ступінь професійного ризику (R)……………………………………………………..2452
Категорії професійних ризиків.……………………………………………………….2453
Програма по управлінню ризиками та запобіганню інцидентам з охорони праці…………………………………………………………………………………..…2454
Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів безпеки праці……………………………………………………………………………………..2458
Звіти (Картка оцінки стану умов та безпеки праці)………………………………….2464
8.6.Документація щодо виникнення можливих аварійних ситуацій і реагування на них 
Методика  ідентифікації  виникнення можливих аварійних ситуацій і реагування на них (див. наказ № 6)…………………………..…………………………………….2473
Наказ «Про готовність до аварійних ситуацій та затвердження планулокалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на об`єктах підприємства»………………2475
План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС) (Типовий для об’єктів будівництва)…………………………………………………………………..2477
План проведення навчальної тривоги…………………………………………………2502
Графік проведення навчальної тривоги………….……………………………………2503
8.7.Документація по контролю за дотриманням вимогохорони  праці 
Матеріали для складання припису…………………………………………………….2504
Акт перевірки стану охорони праці…………………..………………………………..2605
Зразок припису (керівнику  робіт)……………………………………………………..2617
Зразок припису СГМ……………………………………………………………………2634
Зразок припису СГЕ…………………………………………………………………….2645
Журнал оперативного контролю за станом охорони праці………………………….2654
Протокол засідання комісії по оперативному контролю за станом охорони праці………………………………………………………………………………..……2657
Наказ «Про стан охорони праці на об’єкті будівництва»…………………………….2658
Медичний огляд працівників підприємства……………………….………………….2661
Наказ № 10 Про введення в дію Порядку проведення медоглядів…………………..2661
Наказ № 28 Щодо результатів проведення медоглядів працівників підприємства…2663
Матеріали по атестації робочих місць за умовами праці…………………………….2665
Наказ № 25 Признач. комісії по пров. атестації РМ………………………………….2665
Наказ № 26 Затв. Переліку робіт з підвищеною небезпекою………………………..2668
Наказ № 27 Про результати атестації РМ за умовами праці………………………..2676
Протокол комісії з ОП по результатам атестації РМ…………………………………2679
8.8.Документація по розслідуванню та обліку нещасних випадків на виробництві 
Методика про порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (див. наказ № 6)…….2680
 Повідомлення про нещасний випадок на виробництві в ТУ Держпраці та фонд ССНВ……………………………………………………………………………………..2682
Листи до медичних закладів……………………………………………………………2684
Звернення до начальника ТУ Держпраці про розслідування нещасного випадку комісією підприємств…………………………………………………………………..2686
Дозвіл ТУ Держпраці на розслідування нещасного випадку комісією підприємства…………………………………………….……………………………….2687
Наказ про створення комісії по розслідування нещасного випадку…………….…..2688
Протокол рішення комісії по розслідуванню нещасного випадку про

розподіл функцій між членами комісії………….…………………………………….

2690
Протокол зустрічі членів комісії з потерпілим  або членами сім’ї ……………..….2692
Протокол огляду та фотографії місця, де стався нещасний випадок……………….2693
Ескіз місця де стався нещасний випадок……………………..……………..……….2694
Паспорти на обладнання. Акти на випробування……………………………………2695
Пояснювальні записки свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку………………………………………………………………………………….2698
Протоколи опитування…………………………………………………………..…….2699
Акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії) (форма Н – 5).……2700
Акт про нещасний випадок, пов’язаний із виробництвом (форма Н-1)……………2705
Наказ по результатах розслідування нещасного випадку…………..……………….2710
Повідомлення про наслідки нещасного випадку (форма Н -2)………………………….2713
Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків………………………2716
Звіт про травматизм на виробництві (форма 7-ТНВ)…………………………………2717
Динаміка виробничого травматизму…………………………………………………..2721
Наказ про продовження розслідування……………………………………………….2722
Протокол засідання комісії з охорони праці …………………………………………2723
Розсилка матеріалів по нещасному випадку………………………………………….2725
9.Організація безпечних умов праці на будівельному майданчику
 Організація безпечних умов праці на будівельному майданчику…………………..2727
Небезпечні зони і дільниці……………………………………………………………..2732
Санітарно-побутове обслуговування………………………………….……………….2734
Засоби колективного та індивідуального захисту……………………………………2735
10.Терміни та визначенняпонять……………………………………………………………..2753
11.Нормативні посилання……………………………………………………………….2755

 

виникли

питання?