ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Роль систематичного збору даних у покращенні охорони та гігієни праці на виробництві

Головна » Статті з охорони праці » Роль систематичного збору даних у покращенні охорони та гігієни праці на виробництві
Профілактика травматизму на робочому місці

Систематичний і достовірний збір даних про стан охорони праці і травматизм на виробництві є фундаментальним етапом для аналізу всіх аспектів травматизму та розробки заходів з профілактики на рівні підприємства.

Для забезпечення безпеки та здоров’я працівників, як роботодавці, так і працівники повинні дотримуватися вимог Закону України від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII “Про охорону праці” (далі – Закон № 2694).

Закон № 2694 визначає основні положення щодо забезпечення конституційного права працівників на охорону їх життя та здоров’я під час трудової діяльності, а також на створення безпечних і здорових умов праці.

Він також регулює відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Дія Закону № 2694 поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які використовують найману працю відповідно до законодавства, а також на всіх працівників.

Права працівників на охорону праці

Права працівників на охорону праці під час виконання роботи регламентуються статтею 6 Закону № 2694. Ця стаття встановлює вимоги до умов праці на робочому місці, безпеки технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва.

Вона також охоплює стан засобів колективного та індивідуального захисту, які використовуються працівниками, а також санітарно-побутові умови, що повинні відповідати вимогам законодавства.

Працівникам, які працюють в умовах шкідливих і небезпечних умов, а також на роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, повинні надаватися безоплатно відповідні засоби індивідуального захисту, такі як спеціальний одяг, спеціальне взуття, а також мийні та знешкоджувальні засоби.

Працівники, які залучаються до робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха тощо, що не передбачені трудовим договором, мають бути забезпечені зазначеними засобами.

Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору.

Управління охороною праці та обов’язки роботодавця регламентуються статтею 13 Закону України “Про охорону праці”. Згідно з цією статтею, роботодавець має створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці, які відповідають нормативно-правовим актам, а також забезпечити дотримання законодавчих вимог щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Для досягнення цієї мети роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці. Відповідно до вищевказаного, роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог охорони праці.

Обов’язки працівника з додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці визначені в статті 14 Закону № 2694. Згідно з цією статтею, працівник повинен:

  • дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей під час виконання будь-яких робіт або перебування на території підприємства;
  • знати і дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
  • проходити попередні та періодичні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Згідно зі статтею 44 Закону № 2694, особи, які порушують вимоги щодо охорони праці, закони та інші нормативно-правові акти про охорону праці, створюють перешкоди у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об’єднань, підлягають дисциплінарній, адміністративній, матеріальній та кримінальній відповідальності згідно з чинним законодавством.

Забезпечення безпеки та охорони праці на виробництві є важливою задачею для всіх сторін – роботодавців, працівників та держави. Додержання вимог законодавства з охорони праці і забезпечення безпеки на робочому місці є основною відповідальністю роботодавця, який має створити належні умови праці та забезпечити використання необхідних засобів індивідуального захисту.

Профілактика травматизму на робочому місці

Профілактика травматизму на робочому місці є комплексним питанням, яке вимагає систематичного аналізу даних про стан охорони праці, розроблення та впровадження заходів з покращення умов праці та забезпечення безпеки. Дотримання вимог охорони праці на підприємстві та забезпечення безпеки на робочому місці є спільною відповідальністю роботодавця та працівника, а також важливою умовою створення здорового та безпечного робочого середовища для всіх працюючих.

Читати також:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *