ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Про призначення особи, відповідальної за забезпечення об’єктів проектами виконання робіт (ПВР)

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Про призначення особи, відповідальної за забезпечення об’єктів проектами виконання робіт (ПВР)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«_________»
Н А К А З № 23-ОП
від «15» січня2021 р. м. Київ

Про призначення особи, відповідальної за забезпечення об’єктів проектами виконання робіт (ПВР)

На підставі вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці», затвердженого Президентом України 21 листопада 2002 року № 229-IV, пунктів 4.1-4.3 (ДБН А.3.1-5-2016) «Організація будівельного виробництва» та п 4.2 (ДБН А.3.2-2-2009) «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (НПАОП 45.2-7.02-12) з метою забезпечення безпечного виконання будівельно-монтажних робіт на об’єктах, –
НАКАЗУЮ:
1. Призначити особою, відповідальною за забезпечення ПВР по підприємствуначальника виробничо-технічного відділу (ВТВ) КарасяО.А., який пройшов навчання і перевірку знань з правил охорони праці (ОП), електробезпеки (ЕБ) та пожежної безпеки (ПБ) в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ):
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2023р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2023р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 23р.).
2.Начальнику ВТВКарасю О.А.:
3.1. При розробці ПВР керуватися вимогами нормативних документів, затверджених Держпраці України.
3.2.Погоджувати ПВР із спеціалізованими організаціями, які експлуатують крани, машини та механізми, з інженером з охорони праці та затверджувати його у керівника підприємства.
3. Начальникам дільниць ознайомлювати з ПВР під розпис лінійних ІТП, машиністів кранів та стропальників.
4.Начальникам дільниць забезпечувати екземпляром ПВР машиніста крану.
5.Інженеру з охорони праці Кравцю О.П. наказ довести до відома ІТП підприємства згідно листа ознайомлення.
6.Контроль за виконанням наказу покласти на головного інженера Скакуна В.М..

виникли

питання?