ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Накази з охорони праці

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці
накази з ОП

У цьому розділі ми хотіли б поділитися з вами інформацією про накази з охорони праці на підприємстві, які є основними документами, що регулюють цей аспект нашої діяльності.

Накази з охорони праці встановлюють стандарти та вимоги, які мають бути дотримані всіма працівниками нашого підприємства. Вони розроблені з урахуванням законодавства та рекомендацій в сфері охорони праці. Ці документи охоплюють різні аспекти охорони праці, включаючи безпеку на робочому місці, процедури у разі виникнення надзвичайних ситуацій, використання обладнання та інструментів, організацію перерв та відпочинку, а також правила щодо використання захисного спорядження.

Накази з охорони праці є постійно оновлюваними документами, які переглядаються та оновлюються відповідно до змін у законодавстві та внутрішніх вимог нашого підприємства. Ми постійно працюємо над поліпшенням нашої системи охорони праці та надаємо необхідні навчання та підтримку нашим працівникам з цього питання.

Наша мета полягає в забезпеченні безпечного та здорового робочого середовища для працівників. Ми розуміємо, що безпека та здоров’я є основними цінностями, і ми прагнемо досягти їх за допомогою наказів з охорони праці.

Якщо у вас виникли питання або потреба у додатковій інформації щодо наших наказів з охорони праці, будь ласка, звертайтеся до нашої відділу охорони праці. Ми завжди готові надати необхідну допомогу та відповісти на ваші запитання.

Ваша безпека і здоров’я – наш пріоритет.

Зразки наказів з охорони праці (документація)

 1. Наказ Про покладання посадових обов’язків на працівників підпрємства
 2. Наказ Про затвердження організаційної структури підприємства
 3. Наказ Про створення служби охорони праці
 4. Наказ Про перегляд розпорядчих документів з охорони праці
 5. Наказ Про введення в дію Положення про систему управління охороною праці (СУОП)
 6. Наказ Про заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій
 7. Наказ Про призначення осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт та експлуатацію приміщень на виробничій базі
 8. Наказ Про введення в дію Методик з охорони праці
 9. Наказ Про введення в дію Положень про відділи, служби та підрозділи
 10. Наказ Про введення в дію посадових інструкцій
 11. Наказ Про організацію проведення медичних оглядів працівників певних категорій
 12. Наказ Про призначення осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт на виробничий базі (ВБ) в тому числі вантажно-розвантажувальних робіт за допомогою вантажопідіймальних кранів і машин
 13. Наказ Про введення в дію Положення про порядок забезпечення працівників підприємства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту
 14. Наказ Про введення в дію Положення про порядок проведення навчання й перевірки знань із питань охорони праці
 15. Наказ Про затвердження тематичних планів для навчання
 16. Наказ Про затвердження білетів для проведення навчання з питань охорони праці
 17. Наказ Про призначення постійно-діючої комісії по перевірці знань з питань охорони праці
 18. Наказ Про затвердження білетів для перевірки знань з питань охорони праці
 19. Наказ Про організацію навчання з питань охорони праці
 20. Наказ  Про призначення комісії по розробці інструкцій
 21. Наказ Про призначення представників для участі в комісії з питань охорони праці від адміністрації підприємства
 22. Наказ Про призначення осіб, відповідальних за організацію відомчого нагляду та заутриманням в справному станіта безпечну експлуатацією об’єктів котлонагляду та підіймальних споруд
 23. Наказ Про призначення працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами і машинами, знімними вантажозахоплювальними пристроями і тарою
 24. Наказ Про призначення працівників, відповідальних за безпечне виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті
 25. Наказ Про призначення осіб, відповідальних за безпечне виконання земляних робіт в охоронних зонах підземних комунікацій
 26. Наказ Про призначення комісії по проведенню атестації робочих місць за умовами праці
 27. Наказ Про про затвердження переліків робіт із підвищеною небезпекою, зі шкідливими й важкими умовами праці, при виконанні яких установлюються додаткові вимоги та пільги згідно законодавства
 28. Наказ про Призначення особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства
 29. Наказ Про призначення машиністів та обслуговуючого персоналу на вантажопідіймальні крани, машини та механізми
 30. Наказ про Призначення осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт стріловими кранами поблизу діючих повітряних ліній електропередач (ПЛ.)
 31. Наказ про Призначення особи, відповідальної за виконання оздоблювальних робіт
 32. Наказ про Призначення особи, відповідальної за виконання цегляної кладки
 33. Наказ про Призначення осіб, відповідальних за утримання та безпечну експлуатацію технологічних транспортних засобів та автотранспорту
 34. Наказ Про призначення особи, відповідальної за забезпечення об’єктів проектами виконання робіт (ПВР)
 35. Наказ про Призначення осіб, відповідальних за видачу наряд-допусків
 36. Наказ Про призначення осіб, відповідальних за газове господарство, безпечне проведення зварювальних та газополум’яних робіт під тиском
 37. Наказ Про призначення осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію будівель і споруд.
 38. Наказ Про затвердження технологічних карт
 39. Наказ Про затвердження інструкцій з охорони праці по спеціальностях та видах робіт
 40. Наказ Про дотримання інструкцій з експлуатації машин і механізмів
 41. Наказ Про затвердження технологічних інструкцій із проведення технічних оглядів в/п кранів
 42. Наказ Про призначення особи з питань цивільного захисту
 43. Наказ Про готовність до аварійних ситуацій та затвердження плану ліквідації аварійних ситуацій на об’єктах підприємства
 44. Наказ Про призначення осіб, відповідальних за протипожежну безпеку на підприємстві
 45. Наказ Про призначення начальників і бійців добровільної пожежної охорони (ДПО) та заходи, спрямовані на пожежну безпеку на виробничих дільницях
 46. Наказ Про забезпечення підприємства первинними засобами пожежогасіння та їх утримання
 47. Наказ Про запровадження на період карантину дистанційної (надомної) роботи
 48. Наказ Щодо виконання на підприємстві обмежувальних проти епідемічних заходів з метою запобігання розповсюдження Коронавірусної хвороби (COVID-19)

 

Ціни на друковані видання

Практичні посібники інженера з охорони праці (4 томи) 300 грн.

В электронному виглядi

Практичний посібник інженера з охорони праці 2000 грн.

виникли

питання?