ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про призначення осіб, відповідальних за виконання оздоблювальних робіт

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про призначення осіб, відповідальних за виконання оздоблювальних робіт

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«_____________»
Н А К А З № 37-ОП
від«21»січня 2023 р. м. Київ

Про призначення осіб, відповідальних за виконання оздоблювальних робіт

На підставі вимог статті 13 закону України «Про охорону праці»; пунктів 1.1., ДБН А 3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;п.1.11 ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» та з метою організації безпечного виконання будівельно-монтажних робіт на об’єктах підприємства , –

НАКАЗУЮ:

1. Призначити начальника дільниці №1 ПєсковаА.М. який пройшов навчання і перевірку знань з правил охорони праці (ОП), електробезпеки (ЕБ) та пожежної безпеки (ПБ) в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ):
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.);
та виконроба Будніка Ю.О.
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 04-21 від 14.01.2021р.ІІІ гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.),
особами,відповідальними за безпечне виконання оздоблювальних будівельно-монтажних робіт на об’єктах підприємства, в тому числі:
– за встановлення огороджень;
– за контроль за справним станом і правильним використанням огороджень під час експлуатації, а також їх демонтаж;
– за організацію безпечного виконання будівельно-монтажних робіт;
– за електробезпеку;
– за пожежну безпеку;
– за виробничу санітарію;
– за дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища на будівельних майданчиках при виконанні ПВР;
– за наявність та використання робітниками засобів індивідуального захисту;
2. Енергетику Галаті С.С. :
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.).
2.1.Проводити огляд, перевірку та випробування електрообладнання, електроінстру-ментів, трансформаторів, переносних світильників, та інших струмоспоживачів.
2.2. Виконувати заземлення електрообладнання побутових приміщень та складів та інших струмоспоживачів у відповідності до Правил.
2.3. Виконувати тимчасову електромережу згідно до вимог ПВР.
2.4.Своєчасно оформляти акти розмежування експлуатації електромереж та відповідальності сторін організацій задіяних на будівництві.
2.5.Нанести інвентарні номери та інші відповідні написи на електрообладнання .
3. Механіку Бєлусі Ю.В.:
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.),
забезпечити наступне:
3.1. Організацію контролю за утриманням вантажопідіймальних машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари, які знаходяться на балансі підприємства,та інших механізмів, машин та будівельної техніки в справному стані шляхом регулярних оглядів і ремонтів у встановлені графіком терміни.
3.2.Обслуговування і ремонт вантажопідіймальних машин, механізмів, технологічного транспорту та будівельного обладнання виконувати атестованим персоналом.
3.3. При використанні орендованих вантажопідіймальних машин, механізмів та іншої будівельної техніки керуватися вимогами НЯП 7.4 „Закупівлі”.Контроль за підтримкою їх в справному та безпечному стані визначається договором.
3.4. Відходи, що утворюються при технічному обслуговуванні зберігати у визначених місцях та утилізувати згідно укладених договорів із визначеними та спеціалізованими організаціями.
3.5. Забезпечити всіх працівників, які працюють з вантажопідіймальними машинами, механізмами та іншою будівельною технікою журналами, технічними паспортами і відповідними оперативними написами на обладнанні.
4. Начальнику виробничо-технічного відділу Карасю О.А.
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.),

Виконати наступне:

4.1. Забезпечувати об’єкти необхідними журналами, бланками, технологічними картами та ПВР.
4.2. Забезпечувати об’єкти проектно-технологічною документацією.
5. Інженеру з охорони праці Кравцю О.П. наказ довести до відома працівників підприємства згідно листа ознайомлення.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на головного інженера Скакуна В.М..

виникли

питання?