ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про призначення осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт стріловими кранами

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про призначення осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт стріловими кранами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«___________»
Н А К А З № 30-ОП
від «19» січня 2023 р. м. Київ

Про призначення осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт стріловими кранами та мобільними підйомниками поблизу діючих повітряних ліній електропередачі (ПЛ)

На підставі вимог статті 13 закону України «Про охорону праці»; пп. 8., 9., гл. 6 розділу VІ ;п. 13, гл. 2 розділу ІІІ «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», (НПАОП 0.00-1.80-18);та з метою забезпечення безпечної експлуатації стрілових самохідних кранів, мобільних підйомників,машин та механізмів біля охоронних зон повітряних ліній електропередач та безпосередньо в охоронних зонах, –
НАКАЗУЮ:
1. Установлення та робота кранів стрілового типу, мобільних підйомників, машин та механізмів біля охоронних зон повітряних ліній електропередач (далі ПЛ.) на відстані менше 40 м. від відкритого розподільчого устаткування (далі ВРУ), крайнього проводу ПЛ., що знаходиться під напругою може проводитися лише за наряд-допуском відповідно до додатка 15 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв та відповідного обладнання».
2. Відповідальність за правильне оформлення нарядів-допусків у відповідності до вимог «Правил…»,покласти на енергетика Галату С.С..
3. Наряд-допуск оформляти в двох примірниках:
– перший видається машиністу крана/підйомника під розписку
– другий зберігається у виконавця робіт
4.Механіку (енергетику) Галаті С.С., відповідальному за правильне оформлення нарядів-допусків, реєструвати їх у спеціальному журналі.
5. Письмовий дозвіл на роботу крана/підйомника в охоронній зоні ПЛ до закінчення робіт зберігати в особи, відповідальної за оформлення наряду-допуску.
6.Механіку Галаті С.С., відповідальному за утримання в справному стані вантажопідіймальних кранів та підйомників:
6.1.Направляти крани на об’єкти тільки за письмовими заявками, у яких повинні бути вказані:
– наявність повітряних ліній електропередач,
– наявність проекту виконання будівельно-монтажних робіт,
-прізвища працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажо-підіймальними кранами/підйомниками та стропальників,
– наявність наряду-допуску на виконання робіт поблизу охоронних зон ПЛ при їх наявності.
6.2.Щоденно перед виїздом на лінію проводити з машиністами кранів, машин та механізмів інструктаж щодо безпечної роботи охоронних зонах ПЛ. У подорожньому листі ставити штамп про заборону машиністу крана, машин та механізмів виконувати роботи поблизу діючих ПЛ без наряд-допуску.
7. Роботи по встановленню машин, механізмів, вантажопідіймальних кранів, мобільних підйомників та їх експлуатація поблизу діючих повітряних ліній електропередач до закінчення робіт і установки стріли крана в транспортне положення проводити під безпосереднім керівництвом працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами/підйомниками.
8. Заборонити знаходження машиніста в кабіні крана під час його встановлення на виносні опори та їх переведення в транспортне положення.
9. Заборонити стропальникам та іншому обслуговуючому персоналу встановлювати вантажопідіймальні крани на виносні опори та знаходитись безпосередньо біля поворотної частини крана при знаходженні машиніста в кабіні управління крановою установкою.
10. Термін дії наряду-допуску в охоронній зоні ПЛ визначає організація, яка видала дозвіл на роботу кранів в охоронній зоні ПЛ.
11. Перед початком робіт вантажопідіймальних кранівта підйомників на пневмоколісному ходу в охоронних зонах діючих повітряних ліній електропередачі, металоконструкції кранів, крім машин на гусеничному ходу,необхідно заземлювати переносним інвентарним заземленням.
12. Будівельно-монтажні роботи в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі виконувати тільки при отриманні письмового дозволу власника чи організації, яка експлуатує ПЛ.
13. При неможливості знеструмлення повітряної лінії електропередачі встановлення та роботу вантажопідіймальних кранів, мобільних підйомників, машин та механізмів в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі дозволити тільки при умові наявності мінімальних відстаней від виступаючих частин вантажопідіймального крана/підйомника чи вантажу до вертикальної площини, яка утворюється проекцією на землю найближчого проводу повітряної лінії в будь-яких положеннях вантажопідіймального крана не менше вказаниху таблиці.
Напруга повітряної лінії кВ Мінімальна відстань м
До 1 1,5
Від 1 до 20 2,0
Від 35 до 110 4,0
Від 150 до 220 4,0
330 6.0
Від 500 до 750 9,0
800 (постійного струму) 9,0
15. Охоронною зоною вздовж повітряних ліній електропередач є ділянка землі й простору, що укладена між вертикальними площинами, які проходять через паралельні прямі, на відставні від крайніх проводів (при невідхильному їх положенні) для ліній напругою: на відстані, м:
до 1 кВ – 2
від 1 до 20 кВ – 10
36 кВ -15
110 кВ – 20
150 кВ -25
220 кВ -25
330 кВ -30
400 кВ -30
500 кВ -30
700 кВ -40
800 кВ (постійний струм) – 30
16. Інженеру з охорони праці Кравцю О.П. наказ довести до відома ІТП підприємства згідно листа ознайомлення.
17. Контроль за виконанням наказу покласти на головного інженера Скакуна В.М..

виникли

питання?