ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про перегляд розпорядчих документів з охорони праці

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про перегляд розпорядчих документів з охорони праці

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«____»

Н А К А З  №  02-ОП

від  «_____ р.

м. Київ

Про перегляд розпорядчих документів з охорони праці

 

Для виконання вимог п.5.2 ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві», покращення організації роботи на підприємстві і вдосконалення інтегрованої системи менеджменту підприємства у відповідальності з вимогами міжнародних стандартів ІSO 9001-2015 «Системи управління якістю»; ISО 45001:2018 «Системи менеджменту здоров’я та безпеки праці»; ІSО 14001 «Системи екологічного керування», –

Н А К А З У Ю:

  1. Всім керівним посадовим особам, начальникамвідділів (підрозділів) та служб надати інженеру з охорони праці_____пропозиції для внесення змін в організаційні накази та інші нормативні документи підприємства з питань охорони праці.

Термін виконання:до_____р.

1.1. В подальшому, при змінах посадових осіб, проведеннінавчання та впровадженні нових нормативно-правових та нормативних актів з охорони праці,вносити пропозиції в проекти наказів та положень згідно НП 4.2.3«Управління документацією» та вживати заходи по забезпеченню їх виконання.

Термін виконання – постійно

2.Інженеру з охорони праці ____

2.1. Включити до складу наказів – наказ про організацію роботи на об’єктах підприємства в умовах пандемії COVID-19 з впровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів та – наказ про перевід на дистанційну роботу працівників офісу.

2.2. Після аналізу зауважень та пропозицій посадових осіб підготувати організаційні накази згідно переліку (дод. 1).

Термін виконання :до ___ р.

3.Інженеру з охорони праці _____наказ довести до відома ІТП підприємства згідно листа ознайомлення.

  1. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на уповноваженого представника керівництва СМП, головного інженера ____

 

Ціни на друковані видання

  • Практичні посібники інженера з охорони праці (4 томи) 300 грн.
  • Практичний посібник «Трудовий договір та цивільно-правовий договір» 100 грн.
  • Плакати для безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (12 шт.) 270 грн.
  • Збірники інструкцій з охорони праці (2 томи – 98 інструкцій на будівельному пiдприємствi) 300 грн.
  • Технологічні карти на 24 види робіт 150 грн.
  • ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і будівельна безпека в будівництві» 270 грн.

виникли

питання?