ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

ISO 45001: Підготовка та Впровадження Міжнародного Стандарту Безпеки Праці

Головна » Статті з охорони праці » ISO 45001: Підготовка та Впровадження Міжнародного Стандарту Безпеки Праці
ISO 45001

Сфера безпеки праці є важливою частиною будь-якого бізнесу, адже вона забезпечує захист найважливішого ресурсу компанії – її працівників. У цьому контексті міжнародний стандарт ISO 45001 відіграє ключову роль, надаючи чіткий фреймворк для управління ризиками та забезпечення безпеки праці. Ця стаття призначена для тих, хто прагне глибше зрозуміти цей стандарт, його впровадження та користь, яку він може принести вашій організації.

Що таке ISO 45001?

ISO 45001, затверджений в 2018 році, – це міжнародний стандарт, який визначає вимоги до систем управління здоров’ям та безпекою на робочому місці (ОHSMS). Він був розроблений для забезпечення безпечних та здорових умов праці, запобігання травмам та недугам пов’язаним з роботою, а також постійного поліпшення ОHSMS.

Чому ISO 45001 важливий?

ISO 45001 важливий, оскільки він покращує корпоративну культуру безпеки, зменшує ризики на робочому місці, а також допомагає організаціям виконувати свої зобов’язання у відповідності з міжнародними нормами. Впровадження цього стандарту може привести до зменшення відсутності на робочому місці через травми або недуги, поліпшення репутації компанії та збільшення її конкурентоспроможності.

Підготовка до впровадження ISO 45001

Підготовка до впровадження ISO 45001 вимагає чіткого розуміння вимог стандарту і специфіки власного бізнесу. Вона може включати такі кроки:

Аналіз поточного стану. Проведіть оцінку поточної системи управління здоров’ям та безпекою праці в організації. Визначте, де ваша організація відповідає вимогам ISO 45001 і де є прогалини.

Планування. Розробіть план впровадження, включаючи цілі, дедлайни, відповідальних осіб і ресурси, необхідні для успішного впровадження.

Навчання та освіта. Освітні програми для персоналу є ключовими для успішного впровадження ISO 45001. Усі повинні розуміти, що таке ISO 45001, чому він важливий і як він вплине на їхню роботу.

Розробка та впровадження системи. На основі ваших аналізів та планування розробіть та впровадіть систему управління здоров’ям та безпекою на робочому місці відповідно до вимог ISO 45001.

Процес впровадження ISO 45001

Після підготовки до впровадження ISO 45001, реальне впровадження включає кілька етапів:

Впровадження системи. Запровадіть нову або вдосконалену систему управління здоров’ям та безпекою праці відповідно до ваших планів.

Моніторинг та оцінка. Слідкуйте за виконанням системи, використовуючи встановлені показники та цілі. Збирайте та аналізуйте дані, щоб оцінити ефективність системи.

Проведення внутрішнього аудиту. Проведіть внутрішній аудит. На основі результатів аудиту та оцінки, вносьте потрібні зміни та поліпшення в систему. Запроваджуйте процедуру постійного вдосконалення системи.

Сертифікація. Після успішного впровадження системи і внутрішнього аудиту, ви можете звернутися до сертифікаційного органу для проведення незалежного аудиту та отримання сертифікату відповідності ISO 45001.

Практичний досвід впровадження ISO 45001

Впровадження ISO 45001 може стати викликом, але практичний досвід показує, що воно варте зусиль. Наприклад, велика виробнича компанія, яка впровадила ISO 45001, зазначила значне зниження відсотка нещасних випадків на робочому місці та покращення корпоративної культури безпеки.

Однак, на шляху до впровадження можуть виникнути виклики, такі як нестача ресурсів, опір змінам з боку персоналу, або недостатнє розуміння вимог стандарту. Це підкреслює важливість правильної підготовки, навчання та включення всіх зацікавлених сторін в процес.

ЦИКЛ PLAN-DO-CHECK-ACT

Щоб система управління охороною праці та безпекою праці відповідала вимогам стандарту ISO 45001, необхідно діяти відповідно до циклу Plan-Do-Check-Act (Плануй-Роби-Перевіряй-Дій). Цей цикл передбачає постійний процес удосконалення результатів.

На практиці це означає:

  • Планування: виявлення та оцінка ризиків та можливостей у сфері охорони здоров’я та безпеки праці, сформулювання цілей та розробка необхідних процесів для досягнення цілей;
  • Виконання запланованого;
  • Перевірка: відстеження та вимірювання результатів заходів та процесів, що стосуються охорони здоров’я та безпеки праці, та повідомлення зацікавлених сторін про них;
  • Дії: постійне удосконалення досягнених результатів.

Всі процедури повинні бути задокументовані та доведені до всіх зацікавлених сторін, включаючи отримання та надання інформації, процедури виділення ресурсів (гроші, час, персонал, знання), пошуку небезпек та ідентифікації ризиків, розробки заходів та інші.

Структура стандарту ISO 45001 дозволяє впроваджувати його як на рівні всієї організації, так і на рівні окремих підрозділів. Це дає можливість спочатку впроваджувати ISO 45001 в одному підрозділі та оцінювати результати. Документування процесів може бути здійснене згідно зі зручністю для учасників, і не існує жорстких вимог та рекомендацій щодо цього.

Заключний висновок

ISO 45001 є важливим інструментом для забезпечення безпеки та здоров’я працівників. Його впровадження може забезпечити значні переваги для вашої організації, включаючи зниження ризиків, поліпшення репутації та підвищення продуктивності. Однак, важливо підійти до цього процесу з розумінням та підготовкою, щоб забезпечити його успішність.

Декларація відповідності з охорони праці та ISO 45001 містить інформацію про організацію, її матеріально-технічну базу, а також про проведену сертифікацію системи управління охороною праці та безпекою праці відповідно до вимог стандарту ISO 45001. Цей документ є доказом того, що організація відповідає міжнародним стандартам та забезпечує безпечні умови праці для своїх працівників.

Читати також:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *