ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Нормативні вимоги до стелажів

Головна » Статті з охорони праці » Нормативні вимоги до стелажів
стелажи

При розгляді питання щодо правильної експлуатації стелажів на складі, а також вимог до них, їх розмірів та проведення необхідних випробувань, а також документування цих процесів, ми зазвичай намагаємось знайти нормативно-правові акти, які регулюють ці питання. Однак часто можна стикнутися з застарілою або недостатньою інформацією.

Давайте розглянемо ці питання детальніше.

Раніше діяли “НПАОП 51.0-1.03-96 Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.05.96 No 78″ та “ГОСТ 16140-77 “Стеллажи збірно-розбірні. Технічні умови”, які містили вимоги до стелажів.

Наприклад, вимоги до стелажів включають:

  • періодичні випробування статичним навантаженням;
  • на видному місці рами має бути розміщена табличка, на якій зазначена допустима навантаження на комірку та секцію;
  • мають мати захисне заземлення
  • та інші вимоги.

Однак, на сьогоднішній день, діють оновлені нормативно-правові акти, які встановлюють більш детальні вимоги до експлуатації на складах.

Для прикладу, у 2010 році був прийнятий “ДСТУ B EN 15635:2010 Системи зберігання вантажів на стелажах. Загальні вимоги до експлуатації”, який є одним з головних документів, що регулюють питання експлуатації їх на складах в Україні.

У даному документі встановлено вимоги до експлуатації стелажів, зокрема вимоги до документального забезпечення (наприклад, наявність документів на експлуатацію, сертифікатів, довідок, актів підтвердження випробувань), а також до процедур підтвердження відповідності стелажів вимогам стандарту, а саме:

  • процедура періодичної перевірки стану та їх компонентів;
  • періодичні випробування на прогин;
  • процедури оцінки навантаження та перевірки стійкості;
  • процедура роботи зі стелажами під час пожежі та інші процедури.
  • Документ також встановлює вимоги до кваліфікації фахівців, які мають брати участь у експлуатації на складі. Вони повинні мати необхідну освіту, знання і навички в галузі експлуатації та ремонту, а також вміти працювати зі спеціальними інструментами.

Також слід звернути увагу на те, що вимоги до стелажів залежать від типу і розміру, від призначення приміщення та від типу зберіганого вантажу. Тому перед придбанням або встановленням на складі, слід уважно вивчити вимоги до експлуатації та підтвердження відповідності цим вимогам.

Також, з метою забезпечення безпеки стелажів, на складі повинна бути встановлена система контролю технічного стану стелажів та їх експлуатації, яка дозволяє вчасно виявляти можливі проблеми та уникати аварійних ситуацій.

Загалом, з метою забезпечення безпеки та ефективної експлуатації на складах, необхідно дотримуватися вимог нормативно-правових актів та виконувати процедури підтвердження відповідності стелажів вимогам стандартів. Для цього необхідно мати належну кваліфікацію фахівців, які займаються експлуатацією, а також встановити систему контролю технічного стану та експлуатації стелажів.

З метою безпечної та ефективної експлуатації на складах, слід також враховувати конкретні умови експлуатації, призначення приміщення та тип зберіганого вантажу, що вимагає детального вивчення відповідних вимог та стандартів.

Отже, для того, щоб забезпечити безпечну та ефективну експлуатацію стелажів на складах, необхідно дотримуватися вимог нормативно-правових актів, виконувати процедури підтвердження відповідності стелажів вимогам стандартів, мати належну кваліфікацію фахівців та встановити систему контролю технічного стану. Також слід враховувати конкретні умови експлуатації, призначення приміщення та тип зберіганого вантажу.

Для забезпечення безпеки та надійності на складі, необхідно проводити їх перевірки та обслуговування. Згідно з “ДСТУ B EN 15635:2010 Системи зберігання вантажів на стелажах. Загальні вимоги до експлуатації”, перевірки стелажів слід проводити не рідше одного разу на рік або в разі настання певних обставин, які можуть вплинути на безпеку їх експлуатації.

Такі перевірки повинні включати огляд та перевірку стану, перевірку правильності зборки та наявності зносу на деталях. Також під час таких перевірок слід перевірити навантаження на стелажі та їх стійкість.

Важливо також звернути увагу на те, що під час експлуатації на складі можуть виникати різні проблеми, які можуть впливати на їх безпеку та надійність. Наприклад, під час перевезення вантажу на стелажі може виникнути пошкодження на стелажі, яке необхідно вчасно виявити та усунути. Також можуть виникати проблеми зі зборкою та монтажем, які можуть призвести до їх нестійкості та аварій.

Отже, експлуатація на складі потребує дотримання вимог нормативно-правових актів, підтвердження відповідності стелажів вимогам стандартів, наявності належної кваліфікації фахівців та встановлення системи контролю технічного стану та експлуатації стелажів.
Також слід звертати увагу на конкретні умови експлуатації, призначення приміщення та тип зберіганого вантажу.

У разі виявлення проблем з технічним станом стелажів, їх необхідно вчасно усувати. Для цього необхідно мати в наявності документацію, яка забезпечує виконання ремонтних робіт, а також мати кваліфікованих фахівців, які здатні виконати ремонтні роботи зі стелажами.

З метою забезпечення безпеки та ефективної експлуатації стелажів, слід також дотримуватися певних правил під час їх використання. Наприклад, необхідно дотримуватися допустимої нагрузки на ячейку та секцію стелажа, не допускати перевищення допустимих розмірів вантажу, дотримуватися правильної організації зберігання вантажу на стелажах.

Також слід звернути увагу на встановлення системи пожежної безпеки, яка повинна забезпечувати безпеку експлуатації стелажів та захист їх від пожежі. Для цього слід забезпечити встановлення пожежних тривог, автоматичних систем пожежогасіння, а також відповідних засобів пожежної сигналізації.

Отже, експлуатація на складі потребує наявності відповідної документації, кваліфікованих фахівців, системи контролю технічного стану та експлуатації стелажів, дотримання правил під час їх використання, а також встановлення системи пожежної безпеки. Такі заходи дозволять забезпечити безпеку та ефективну експлуатацію стелажів на складах, зменшити ризики аварійних ситуацій та зберегти майно підприємства в надійному стані.

Крім того, важливо мати на увазі, що експлуатація стелажів на складі повинна проводитися з урахуванням певних екологічних вимог. Наприклад, дотримання правил зберігання хімічних речовин або продуктів харчування може вимагати додаткових заходів з пожежної безпеки, збереження температурного режиму та інших умов.

З метою забезпечення безпеки експлуатації стелажів на складі необхідно також залучати працівників до процесу контролю технічного стану та експлуатації стелажів. Для цього слід проводити навчання та підвищення кваліфікації персоналу з питань безпеки експлуатації, надавати їм доступ до необхідної інформації щодо вимог нормативно-правових актів та стандартів, а також проводити регулярні перевірки їх знань та навичок.

Загалом, експлуатація стелажів на складах є важливим елементом безпечної та ефективної роботи підприємств. Для забезпечення безпеки та надійності, необхідно дотримуватися вимог нормативно-правових актів, проводити їх перевірки та обслуговування, дотримуватися правил під час їх використання та встановлювати систему пожежної безпеки. Крім того, необхідно залучати працівників до процесу контролю технічного стану та експлуатації стелажів, що забезпечить безпеку та надійність стелажів. Всі ці заходи сприятимуть зменшенню ризику аварій та збереженню майна підприємства в надійному стані.

Одним з найважливіших етапів експлуатації стелажів є їх монтаж. Під час збирання стелажів на складі необхідно дотримуватися вимог виробника та інструкцій з монтажу, що забезпечить їх правильну збірку та міцність. Також важливо звертати увагу на кріплення до підлоги та стін, щоб уникнути їхньої нестійкості та випадкових падінь вантажів.

Під час експлуатації стелажів необхідно дотримуватися правил зберігання вантажів та не допускати перевищення допустимої нагрузки на ячейку та секцію стелажа. Також слід забезпечити дотримання правил щодо розміщення вантажів на стелажах та їх правильної організації.

Важливо також звернути увагу на пожежну безпеку під час експлуатації стелажів. Необхідно забезпечити встановлення пожежних тривог, автоматичних систем пожежогасіння та відповідних засобів пожежної сигналізації. Також слід дотримуватися правил зберігання легкозаймистих матеріалів та хімічних речовин, які можуть становити пожежну небезпеку.

У разі виявлення проблем з технічним станом стелажів, їх необхідно вчасно усувати, виконавши ремонтні роботи згідно з вимогами нормативно-правових актів та інструкцій виробника. Для забезпечення безпеки та ефективної експлуатації стелажів необхідно дотримуватися вимог щодо контролю їх технічного стану та експлуатації. Для цього необхідно вести документацію про проведені ремонтні роботи та контроль за станом стелажів, а також проводити регулярні огляди та перевірки їх стану.

Окрім того, важливо мати на увазі, що експлуатація може вимагати додаткових заходів з пожежної безпеки та екологічних вимог. Наприклад, дотримання правил зберігання хімічних речовин або продуктів харчування може вимагати додаткових заходів з пожежної безпеки, збереження температурного режиму та інших умов.

Отже, експлуатація є важливим елементом безпечної та ефективної роботи підприємства. Для забезпечення безпеки та надійності стелажів необхідно дотримуватися вимог нормативно-правових актів, проводити їх перевірки та обслуговування, дотримуватися правил під час їх використання та встановлювати систему пожежної безпеки. Крім того, необхідно залучати працівників до процесу контролю технічного стану та експлуатації стелажів, що забезпечить безпеку та надійність.

Якщо тобі потрібно подати декларацію МТБ, томожешь скористатися посиланням, щоб вивчити це питання.

Читати також:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *