ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про призначення осіб, відповідальнихза видачу наряд-допусків на підприємстві

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про призначення осіб, відповідальнихза видачу наряд-допусків на підприємстві

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«_________»
Н А К А З № 24-ОП
від «15» січня 2023 р. м. Київ

Про призначення осіб, відповідальнихза видачу наряд-допусків на підприємстві

На підставі вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці» затвердженого Президентом України 21 листопада 2002 року № 229-IV, пункту 5.2, пункту 1.7. (ДБН А.3.2-2-2009) «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (НПАОП 45.2-7.02-12), п. 9. гл. 2 та п. 1. гл. 4 розділу VІІ «Правил охорони праці під час експлуатації вантажо-підіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», (НПАОП 0.00-1.80-18); «Технічного регламенту безпеки машин» затвердженого Постановою КМ від 30 січня 2013 р. № 62; п. 1.6 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», (НПАОП 0.00-1.15-07), пункту 3.2.2. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), п. 7.3 розділу VII «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15), п. 1.1 розділу VII «Правил пожежної безпеки в Україні» (НАПБ А.10-001-2015), перед початком робіт в місцях, де є або може виникнути виробнича небезпека від сторонніх чинників, відповідальному виконавцю робіт необхідно видавати наряд-допуск на виконання робіт з підвищеною небезпекою по формам згідно додатків, –

НАКАЗУЮ:

1.Призначити особами, відповідальними за видачу наряд-допусків наступних інженерно-технічних працівників:
1.1.Енергетика (механіка) Галату С.С.
1.2.Начальника дільниці ПєсковаА.М.
1.3.Начальника виробничої бази Цимбала В.І..
2.Затвердити перелік робіт на які необхідно видавати наряд-допуск (дод. 1).
3. Затвердити форми наряд – допусків:
3.1. Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки (дод.2).
3.2. Наряд-допуск на проведення робіт вантажопідіймальним краном і мобільним підйомником поблизу повітряних ліній електропередач (дод.3).
3.3. Наряд-допуск для робіт в електроустановках(дод.4).
3.4. Наряд-допуск для виконання робіт на висоті(дод.5).
3.5. Наряд-допуск на виконаннявогневих робіт на підприємстві(дод.6).
4.Наряд-допуски(дод.2,3,4)- затверджувати головному інженеру, (дод.5,6)–затверджувати начальниками дільниць (підрозділів).
5.При виконанні робіт на діючому підприємстві акт-допуск повинен підписуватися відповідальними посадовими особами діючого підприємства (замовника), генпідрядника та субпідрядної організації, яка виконує роботи.
6.При зміні умов праці наряд-допуск анулюється і початок робіт дозволяється при виданні нового наряд-допуску.
7.Інженеру з охорони праці Кравцю О.П. наказ довести довідома працівників підприємства згідно листа ознайомлення.
8.Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного інженера Скакуна В.М..

 

Додаток  1
до наказу  № 24-ОП
від «15»січня2021 р.

 

Додаток  К

пункт  4.21 ДБН А.3.2-2-2009

«Охорона праці і промислова

безпека у будівництві»

 

ПЕРЕЛІК МІСЦЬ (УМОВ) ВИКОНАННЯ ТА ВИДІВ РОБІТ,

НА ЗДІЙСНЕННЯ ЯКИХ НЕОБХІДНО ВИДАВАТИ НАРЯД-ДОПУСК

1.Виконання робіт із застосуванням вантажопідіймальних кранів та інших будівельних машин в охоронних зонах повітряних мереж електропередачі, газо-нафто-продуктопроводів, складів легкозаймистих або горючих рідин, горючих або зріджених газів, у зонах небезпечних підземних комунікацій.

2.Виконання робіт у підземних спорудах (колодязях, шурфах), замкнутих або важкодоступних місцях.

3.Виконання земляних робіт на дільницях із ґрунтом, зараженим патогенними мікроорганізмами (звалища), скотомогильниках тощо.

4.Ремонт, демонтаж устаткування, ремонтні або будівельно-монтажні роботи за наявності небезпечних факторів діючого підприємства.

5.Виконання газонебезпечних робіт на території, де можливий вплив небезпечних факторів із сусідніх дільниць.

6.Виконання робіт в охоронних зонах автомобільних доріг і залізниць (з урахуванням вимог нормативних документів відповідних відомств).

7.Будівельно-монтажні та демонтажні роботи, які виконуються у будівлях і спорудах, що знаходяться в аварійному стані.

виникли

питання?