ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про призначення працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами і машинами, знімними вантажозахоплювальними пристроями і тарою

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про призначення працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами і машинами, знімними вантажозахоплювальними пристроями і тарою

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«_________»
Н А К А З № 29-ОП
від «19» січня 2023 р.

м. Київ

Про призначення працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами і машинами, знімними вантажозахоплювальними пристроями і тарою на об’єкті:_____

На підставі вимог статті 13 закону України «Про охорону праці»; пунктів 7.1.6 та 7.1.7 ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» НПАОП 45.2-7.02-12; п. 1., гл. 5 розділу VІ «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», (НПАОП 0.00-1.80-18), та з метою організації безпечного проведення робіт вантажопідіймальними кранами і машинами, знімними вантажозахоплювальними пристроями і тарою на об’єкті, –

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальними за організацію безпечного виконання робіт вантажопідіймальними механізмами на об’єкті –головного інженера Скакуна В.М.,який пройшов навчання і перевірку знань з правил охорони праці (ОП), електробезпеки (ЕБ) та пожежної безпеки (ПБ) в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ):
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.)
1.1. Відповідальному за організацію безпечного виконання робіт кранами і машинами Скакуну В.М.:
– забезпечити об’єкт проектно-технологічною документацією (проектом виконання робіт, технологічною картою тощо) на роботи із застосуванням вантажопідіймальних кранів та контролювати дотримання визначені цією документацією організаційно-технічні заходи;
– забезпечити контроль за допуском до експлуатації на об’єкті будівництва тільки зареєстрованих в установленому порядку вантажопідіймальних кранів;
– координувати роботи субпідрядних організацій, що використовують вантажопідіймальні крани, в межах договірних обов’язків в тому числі при виконанні сумісних робіт з дотриманням вимог охорони праці при експлуатації кранів.
2. Призначити генпідрядною- дільницю№1,начальник дільниці ПєсковА.М., який пройшов навчання і перевірку знань з правил охорони праці (ОП), електробезпеки (ЕБ) та пожежної безпеки (ПБ)в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ):
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р. ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.)
2.1. Начальнику генпідрядної дільниці Пєскову А.М.:
– виконати організаційно-технічні заходи визначені у проектно-технологічній документації на роботу вантажопідіймальних кранів.
– призначати (протягом зміни) працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами з наданням їм повноважень здійснювати відповідний запис у вахтовому журналі (журналі розпоряджень) машиніста крана.
– вести журнал огляду вантажозахоплювальних пристроїв і тари.
– не допускати виконавців робіт субпідрядних організацій та їх стропальниківдо роботи з кранами без наказу на відповідальних за безпечне проведення робіт кранами, знімними вантажозахоплювальними пристроями і тарою на об’єкті.
– у разівиявлення під час проведення будівельних робіт умов, що впливають на безпеку праці, подавати пропозиції у виробничий відділ для внесення відповідних доповнень або уточнень до проектно-технологічної документації.
3. Призначити виконавця робіт Будніка Ю.О., який пройшов навчання і перевірку знань з правил охорони праці (ОП), електробезпеки (ЕБ) та пожежної безпеки (ПБ) в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ):
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 4-21 від 14.01.2021р.ІІІ гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.),
відповідальним за безпечне проведення робіт кранами та машинами, знімними вантажозахоплювальними пристроями і тарою.
4. Для виконання стропальних робіт з переміщення та складування матеріалів призначити наступних робітників, які пройшли навчання та перевірку знань по програмі навчання для стропальників (протокол № 3-21 від 14.01.2021р.) і мають ІІІ кваліфікаційну групу з електробезпеки – (Протокол № 4-21 від 14.01.2021 р.):
– Радченко С.І. (Посвідчення № 4-62-07);
– Бабій І.П. (Посвідчення № 1-86-08);
5. Механіку Галаті С.С. виконати наступні заходи:
5.1.Організувати контроль за утриманням вантажопідіймальних машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари, які знаходяться на балансі підприємства або орендуються підприємством, в справному стані шляхом регулярних оглядів і ремонтного обслуговування у встановлені затвердженим головним інженером графіком ППР терміни.
5.2. Забезпечити атестованим ремонтним персоналом обслуговування вантажо-підіймальних машин.
5.3.Під час використання орендованих вантажопідіймальних машин керуватися угодою про оренду, контроль за підтримкою в справному та безпечному стані визначається договором.
5.4. Відходи, що утворюються під час ремонтного обслуговування зберігати у визначених місцях та утилізувати згідно з укладеними договорами.
5.5. Забезпечити вантажопідіймальні машини і механізми оперативною та експлуатаційною документацією (журналами, технічними паспортами, інструкції з охорони праці з експлуатації, знаками безпеки та оперативними написами).
6. Енергетику Галаті С.С., який пройшов навчання і перевірку знань з правил охорони праці (ОП), електробезпеки (ЕБ) та пожежно-технічного мінімуму (ПТМ):
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.),
виконати наступні заходи:
6.1. Проводити огляд, перевірку та випробування електрообладнання та мереж електроживлення.
6.2. Виконувати заземлення вантажопідіймальних машин та механізмів згідно до вимог проектно-технологічної документації..
6.3. Своєчасно оформляти акти розмежування експлуатаційної та балансової належності електромереж та відповідальності сторін щодо експлуатації задіяного на будівництві електрообладнання.
6.4. Забезпечити своєчасне навчання та перевірку знань з електробезпеки обслуговуючого вантажопідіймальні механізмів персоналу.
7. Начальнику виробничо-технічного відділу Карасю О.А., який пройшов навчання і перевірку знань з правил охорони праці (ОП), електробезпеки (ЕБ) та пожежної безпеки (ПБ) в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ):
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.),
виконати наступне:
7.1.Забезпечити об’єкт проектно-технологічною документацією
7.2.Забезпечити об’єкт необхідними ПВР,технологічними картамита наказами про призначення осіб, відповідальних за безпечне виконання будівельно-монтажних робіт і робіт в/п кранами.
7.3. Довести наказ до відома працівників підприємства згідно листа ознайомлення.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на головного інженера Скакуна В.М.

виникли

питання?