ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про призначення осіб, відповідальних за виконання робіт по цегляній кладці на об’єктах підприємства

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про призначення осіб, відповідальних за виконання робіт по цегляній кладці на об’єктах підприємства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«___________»
Н А К А З № 38-ОП
від «22» січня 2023 р. м. Київ

Про призначення осіб, відповідальних за виконання робіт по цегляній кладці на об’єктах підприємства

На підставі вимог статті 13 закону України «Про охорону праці»; п. 1.1., ДБН А 3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва», пп. 5.2. та 7.1.7. ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (НПАОП 45.2-7.02-12), розділів VІ та VІІ «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», (НПАОП 0.00-1.80-18), з метою організації безпечного виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті, –

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальнимиза безпечне виконання будівельно-монтажних робіт по виконанню цегляної кладки на об’єктах підприємства працівників, які пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та мають кваліфікаційну групу по електробезпеці не нижче ІІІ, в тому числі:
– за встановлення огороджень;
– за контроль за справним станом і правильним використанням огороджень під час експлуатації, а також їх демонтаж;
– за організацію безпечного виконання будівельно-монтажних робіт;
– за електробезпеку;
– за пожежну безпеку;
– за виробничу санітарію;
– за дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища на будівельних майданчиках при виконанні ПВР;
– за наявність та використання робітниками засобів індивідуального захисту:
1.1.Начальника дільниці Пєскова А.М.
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.);
1.2. Виконавця робіт Будніка Ю.О.
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 04-21 від 14.01.2021р.ІІІ гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.).
2. Призначити наступних працівників, відповідальними за безпечне проведення робіт кранами та в/п машинами, знімними вантажозахоплювальними пристроями і тарою, які пройшли навчання та перевірку знань по відповідним правилам та мають кваліфікаційну групу по електробезпеці не нижче ІІІ:
2.1.Начальника дільниці Пєскова А.М.
2.2.Виконавця робіт Будніка Ю.О.
3. Для виконання стропальних робіт з переміщення та складування матеріалів призначити наступних робітників, які пройшли навчання та перевірку знань по програмі навчання для стропальників (Протокол № 3-21 від 14.01.2021р.) і мають ІІІ групу з електробезпеки – (Протокол № 4-21 від 14.01.2021 р.):
– Радченко С.І. (Посвідчення № 4-62-07);
– Бабій І.П. (Посвідчення № 1-86-08).
4. Механіку Галаті С.С.:
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.)
– забезпечити організацію контролю за утриманням вантажопідіймальних машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари, які знаходяться на балансі підприємства, в справному стані шляхом регулярних оглядів і ремонтів у встановлені графіком терміни.
– забезпечити обслуговування і ремонт вантажопідіймальних машин виконувати атестованим персоналом.
– відходи, що утворюються при технічному обслуговуванні зберігати у визначених місцях та утилізувати згідно укладених договорів із визначеними та спеціалізованими організаціями.
– забезпечити всі вантажопідіймальні машини і механізми журналами, технічними паспортами й відповідними оперативними написами.
5. Енергетику Галаті С.С.:
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.)
– проводити огляд, перевірку та випробування електрообладнання, електро-інструментів, трансформаторів, переносних світильників, та інших струмоспоживачів;
-виконувати заземлення електрообладнання побутових приміщень та складів та інших струмоспоживачів у відповідності до Правил;
– виконувати тимчасову електромережу згідно до вимог ПВР;
– своєчасно оформляти акти розмежування експлуатації електромереж та відповідальності сторін організацій задіяних на будівництві.
6. Начальнику виробничо-технічного відділу Карасю О.А.:
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.)
– забезпечити об’єкт проектно-технологічною документацією по виробництву та екології.
– забезпечити об’єкт необхідними ПВР та наказами на працівників,відповідальних за безпечне виконання будівельно-монтажних робіт.
– забезпечити об’єкт технологічними картами.
– наказ довести до відома працівників підприємства згідно листа ознайомлення.
7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного інженера Скакуна В.Д.

виникли

питання?