ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про призначення осіб, відповідальних за утримання та безпечну експлуатацію технологічних транспортних засобів та автотранспорту

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про призначення осіб, відповідальних за утримання та безпечну експлуатацію технологічних транспортних засобів та автотранспорту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«______________»
Н А К А З № 33-ОП
від «20» січня 2021 р. м. Київ

Про призначення осіб, відповідальних за утримання та безпечну експлуатацію технологічних транспортних засобів та автотранспорту

На підставі вимог статті 13 закону України «Про охорону праці»; пункту 2.9. «Правил охорони праці на автомобільному транспорті»(НПАОП 0.00-1.62-12);п. 6-8 «Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів», затвердженого Постановою КМУ від 06.01.2010. № 8,п. 4-11 «Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів»,затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 27.01.2010 № 9 та з метою організації відповідного технічного нагляду і забезпечення безпечної та безаварійної експлуатації технологічних транспортних засобів таавтотранспорту, –

НАКАЗУЮ:

1.Призначити особою, відповідальною за реєстрацію та облік транспортних засобів механіка Галату С.С., який пройшов навчання і перевірку знань з правил охорони праці (ОП), електробезпеки (ЕБ) та пожежної безпеки (ПБ)в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ):
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.), якому:
1.1. Внести зміни в Положення про служби, посадові інструкції на підлеглих та в інструкції з охорони праці для робітників.
1.2. Проводити своєчасно реєстрацію та облік транспортних засобів у відповідності до вказаних Правил…
1.3.Здійснювати контроль за своєчасним проведенням працівникам інструктажу, навчання і перевірки знань з питань безпечної експлуатації машин, механізмів, технологічних транспортних засобів та автотранспорту.
1.4. Розробити та контролювати виконання робітниками діючих інструкцій з охорони праці та ІТП посадових інструкцій.
1.5. Завести та контролювати ведення відповідних журналів і документації з охорони праці згідно чинних нормативних актів.
2. Призначити механіка Галату С.С. особоювідповідальною за утримання в справному стані та безпечну експлуатацію автотранспорту, а саме:
– автомобілів вантажних;
– автомобілів легкових;
– автобусів та мікроавтобусів.
3.МеханікуГалаті С.С.:
3.1. Організувати проведення технічного обслуговування і ремонт транспортних засобів на спеціально відведеній дільниці та робочих місцях, які забезпечити необхідним устаткуванням, пристроями та інструментом згідно з нормативно-технологічною документацією,дотриманням норм промсанітарії, гігієни праці та пожежної безпеки.
3.2. Забезпечити проходження передрейсового медичного огляду для водіїв.
3.3. Випускати на лінію технічно справні транспортні засоби, які укомплектовані згідно нормативних вимог.
3.4. Розробити та контролювати виконання робітниками діючих інструкцій з охорони праці.
4.Призначити майстра з ремонту транспортуРоманюка В.В.,який пройшов навчання і перевірку знань з правил охорони праці (ОП), електробезпеки (ЕБ) та пожежної безпеки (ПБ)в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ):
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.),
відповідальним за утримання в справному стані та безпечну експлуатацію машин, механізмів, технологічних транспортних засобів, устаткування та пристроїв:
4.1.Технологічних транспортних засобів:
– автонавантажувача;
– бетононасосів;
– землерийних машин.
4.2. Устаткування та пристроїв:
– гідравлічних та пневматичних підйомників;
– трамбівки;
– водяні помпи;
-домкрати.
5.Майстру Романюку В.В.:
5.1. Установити порядок проведення щоденного обслуговування та періодичного технічного обслуговування та ремонту машин, механізмів, технологічних транспортних засобів, устаткування та пристроїв відповідно до вимог настанов з експлуатації.
5.2. Призначити обслуговуючий і ремонтний персонал для безпечної експлуатації та нагляду за технічним станом машин, механізмів,технологічних транспортних засобів,устаткування та пристроїв”.
5.3. Допускати до роботи працівників, які пройшли навчання,інструктаж та перевірку знань по професії та робіт, які виконують.
6. На час відпустки, відрядження та в інших випадках відсутності відповідальних працівників цього наказу, їх обов’язки в кожному окремому випадку покладати відповідним наказом по підприємству на працівників, які заміняють їх за посадою та які пройшли перевірку знань відповідних Правил.
7. Працівникам, пов’язаним з експлуатацією технологічних транспортних засобів та автотранспорту у своїй практичній діяльності керуватись інструкціями з охорони праці, посадовими інструкціями, ”Правилами” та іншими нормативно – правовими актами з охорони праці.
8. Видачуподорожніх листів транспортних засобівпокласти на диспетчера СМ.
9. При наданні стороннім організаціям технологічних транспортних засобів та автотранспорту вимагати від них договір на оренду, наказ на відповідальних за безпечне проведення робіт працівників з вказівкою адреси будівництва та про наявність умов для безпечного виконання робіт.
10.Інженеру з охорони праці Кравцю О.П. наказ довести до відома працівників підприємства згідно листа ознайомлення.
11. Контроль за виконання наказу покласти на головного інженера Скакуна В.Д.

виникли

питання?