ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про призначення осіб, відповідальних за протипожежну безпеку на підприємстві

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про призначення осіб, відповідальних за протипожежну безпеку на підприємстві

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«___________»
Н А К А З № 44-ОП
від «26»січня 2023 р. м. Київ

Про призначення осіб, відповідальних за протипожежну безпеку на підприємстві

На підставі вимогпункту 2 розділу ІІ, «Правил пожежної безпеки в Україні» (НАПБ А.01.001-2015); ст. 20, п. 2, пп. 4 «Кодексу цивільного захисту України»№ 5403-VІ від 02.10.2012 р. та з метою недопущення пожеж на підприємстві, –
НАКАЗУЮ:
1. Призначити особою, відповідальною за пожежну безпеку по підприємству,головного інженера Скакуна В.М., який пройшов навчання та перевірку знань з пожежної безпеки в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ)в ТОВ «СПБ «ГЕФЕСТ» (Протокол № 089-040-21 від 05.02.2023р.).
2. Відповідальному за пожежну безпеку по підприємству Скакуну В.М.:
2.1. Підготувати проекти наказів про:
– створення підрозділів добровільної пожежноїохорони (ДПО) на виробничих дільницях, увиробничих та адміністративних приміщеннях не менше як 3-х осіб у кожному підрозділі.
Термін виконання – до 15.02.2023р.
2.2. Організувати навчання діям персоналу при виникненні аварійних ситуаційзгідно Методики ідентифікації виникнення можливих аварійних ситуацій і реагування на них та ПЛАС.
2.3.Здійснювати контроль :
-за виконанням приписів та Постанов контролюючих органів з пожежної безпеки.
– за забезпеченнямприміщень та виробничих дільниць засобами пожежогасіння;
– за роботою пожежно-технічної комісії.
Термін виконання -постійно
3. Встановити порядки:
– відключення від мережі електроживлення в разі пожежі;
– огляду і зачинення приміщень після закінчення робочого часу;
– організації експлуатації засобів протипожежного захисту;
– дій працівників в разі виникнення пожежі;
– оповіщення людей про пожежу;
Термін виконання – до 25 лютого 2023 р.
4. Призначити особою, відповідальною за пожежну безпеку по офісу начальника виробничо-технічного відділуКарасяО.А., який пройшов навчання та перевірку знань з пожежної безпеки в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ) (Протокол № 089-040-21 від 05.02.2021р.)
5.Відповідальному за пожежну безпеку по офісу Карасю О.А. виконати наступні заходи:
5.1. Закріпити працівників, відповідальних за пожежну безпеку в кабінетах по офісу начальників відділів та служб (дод. 1).
5.2. Провести навчання й інструктаж по пожежній безпеці всіх працівників офісу із записом у відповідному журналі.
5.3.Скласти схему евакуації працівників на випадок пожежі з нумерацією приміщень.
5.4.Забезпечитивсі приміщення засобами пожежогасіння згідно норм та інструкціямипо пожежній безпеці.
5.5. Визначити та обладнати місце для паління.
6. Працівникам, відповідальним за пожежну безпеку у відділах та службах:
6.1. Забороняти використання у приміщеннях електричних чайників без автоматич-ного відключення та кип’ятильників.
6.2.В кінці робочого дня контролювати відключення всіх електроприладів.
Термін виконання –постійно
7. Відповідальному за електрогосподарство підприємства, Галаті С.С., який пройшов навчання та перевірку знань з пожежної безпеки в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ) (Протокол № 089-040-21 від 05.02.2021р.),
виконати наступні заходи:
7.1. Забезпечити заземлення та виміри опору всього електрообладнання в офісі.
7.2. Розробити однолінійну схему електроустановок офісу.
Термін виконання – до 15 лютого 2023 р.
8. Призначити особою, відповідальною за пожежну безпеку на виробничійбазі (ВБ) начальника виробничоїбази ЦимбалаВ.І., який пройшов навчання та перевірку знань з пожежної безпеки (Протокол № 089-040-21 від 05.02.2021р.).
9.Відповідальному за пожежну безпеку на ВБЦимбалу В.І. виконати наступні заходи:
9.1. Закріпити працівників, відповідальних за пожежну безпеку у адміністративно-побутових та виробничих приміщенняхбази (дод.2).
9.2. Провести навчання й інструктаж по пожежній безпеці всіх працівників ВБ із записом у відповідному журналі.
9.3. Скласти схему евакуації працівників на випадок пожежі.
9.4.Забезпечитивсі приміщення засобами пожежогасіння згідно норм та інструкціямипо пожежній безпеці.
9.5. Визначити та обладнати місце для паління.
9.6. Встановити порядки:
– відключення від мережі електроживлення в разі пожежі;
– огляду і зачинення приміщень після закінчення робочого часу;
– організації експлуатації засобів протипожежного захисту;
– дій працівників в разі виникнення пожежі;
– оповіщення людей про пожежу;
– використання в приміщеннях побутових електроприладів.
Термін виконання – до 15 лютого 2023 р.
10. Відповідальному за електрогосподарство підприємства Галаті С.С. виконати наступні заходина базі:
10.1. Забезпечити заземлення та виміри опору електрообладнання.
10.2. Забезпечити електрообладнання відповідними написами, табличками та електро-схемами.
10.3. Розробити однолінійну схему електроустановок.
Термін виконання – до 15 лютого 2023 р.
11.Начальнику виробничо-технічного відділу Карасю О.А. в наказах про призначення осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт, прописувати їх відповідальність за пожежну безпеку на об’єктах.
12.Начальнику відділу кадрів Козак О.В. наказ довести до відома працівників підприємства згідно листа знайомлення.
13. Контроль за виконанням наказу покласти на головного інженера Скакуна В.М..

виникли

питання?