ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про призначення осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт на виробничий базі (ВБ) в тому числі вантажно-розвантажувальних робіт за допомогою вантажопідіймальних кранів і машин

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про призначення осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт на виробничий базі (ВБ) в тому числі вантажно-розвантажувальних робіт за допомогою вантажопідіймальних кранів і машин

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«____________»
Н А К А З № 31-ОП
від «19» січня 2023 р.

м. Київ

Про призначення осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт на виробничий базі (ВБ) в тому числі вантажно-розвантажувальних робіт за допомогою вантажопідіймальних кранів і машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари, а також за експлуатацію приміщень бази.

На підставі вимог статті 13 закону України “Про охорону праці”; пункту 1.11, ДБН А 3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»; пунктів 5.2., 7.1.7. ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (НПАОП 45.2-7.02-12); п. 1.12 “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті” (НПАОП 0.00-1.15-07); розділу ІІ, пункту 2 «Правил пожежної безпеки в Україні» (НАПБ А.01.001-2015); статті 11 Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 № 2245-III та Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.08.2007 № 557, п. 1., гл. 5 розділу VІ «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», (НПАОП 0.00-1.80-18); «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15); та з метою організації безпечного виконання робіт в т.ч. безпечного проведення робіт вантажопідіймальними кранами і машинами, знімними вантажозахоплювальними пристроями і тарою на базі виробничого обслуговування, –

НАКАЗУЮ:

1. Призначити начальника виробничої бази Цимбала В.І., який пройшов навчання і перевірку знань з правил охорони праці (ОП), електробезпеки (ЕБ) та пожежної безпеки (ПБ) в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ):

ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.),

особою, відповідальною за організацію:
– безпечного виконання робіт на ВБ та по забезпеченню виконання ПЛАС;
-безпечного виконання робіт кранами,машинами і механізмами на ВБ;
– безпечної експлуатації обладнання, що працює під тиском;
-безпечну експлуатацію будівель, споруд та інженерних мереж ВБ.
2. Начальнику ВБ Цимбалу В.І.:
2.1. Забезпечити виробничу дільницю бази інструкціями з охорони праці та технологічними картами і контролювати їх виконання.
2.2. Забезпечити виробничу дільницю бази наказами про призначення працівників відповідальними за безпечне виконання робіт.
2.3. Організовувати виконання заходів по усуненню порушень згідно приписів та Постанов посадових осіб органів Держпожнагляду, Держпраці та СЕС.
2.4. При необхідності видавати наряд-допуски на виконання робіт підвищеної небезпеки.
2.5. Контролювати стан охорони праці, пожежної безпеки, промсанітарії і гігієни праці на виробничій дільницібази виробничого обслуговування на рівні першої та другої ступенів оперативного контролю.
2.6. Постійно проводити ідентифікацію небезпек і оцінку ризиків, та розробляти Програми виконання та аналізування небезпечних факторів впливу на умови праці на будівництві згідно М-7.2-02 «Методика ідентифікації небезпек і оцінки ризиків».
2.7. Постійно переглядати екологічні впливи згідно М-7.2-01 «Методика ідентифікації та оцінки екологічних аспектів» та подавати відповідальним особам пропозиції щодо порядку управління істотними екологічними аспектами.
2.8. Визначити порядки:
– виконання заходів на об’єкті по огляду і зачиненню приміщень після закінчення роботи;
– відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі або інших аварійних ситуацій;
– проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт, в тому числі зварювальних;
– прибирання, вивезення та утилізацію горючих будівельних відходів.
2.9. Внести зміни в Положення про виробничубазу, посадові інструкції на підлеглих та в інструкції з охорони праці для робітників,враховуючи вимоги нових нормативно-правових актів з охорони праці .
2.10. Здійснювати контроль за своєчасним проведенням робітникам інструктажу, навчання і перевірки знань з питань безпечного проведення робіт в т.ч. вантажопідіймальними кранами і машинами, знімними вантажозахоплювальними пристроями і тарою,а інженерно-технічними працівниками – посадових інструкцій.
2.11. Контролювати ведення відповідних журналів і документації з охорони праці згідно чинних нормативних актів.
3. Призначити начальника виробничої бази Цимбала В.І. особою, відповідальною за безпечне проведення робіт кранами та машинами, знімними вантажозахоплювальними пристроями і тарою, якому:
3.1. Постійно проводити оперативний контроль за станом охорони праці на робочих місцях виробничої дільниці.
3.2.До роботи допускати працівників, які пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань по професії та робіт, які виконують.
3.3. Вести журнали і документацію з охорони праці згідно чинних нормативних актів.
3.4. Контролювати виконання робітниками вимоги діючих інструкцій з охорони праці.
3.5. Не допускати виконавців робіт субпідрядних організацій та їх стропальниківдо роботи з кранами без наказу на відповідальних за безпечне проведення робіт кранами, знімними вантажозахоплювальними пристроями і тарою на об’єкті.
4. Для виконання стропальних робіт з переміщення та складування матеріалів призначити наступних робітників, які пройшли навчання та перевірку знань по програмі навчання для стропальників (Протокол № 3-21 від 14.01.2021р.) і мають ІІІ групу з електробезпеки – (Протокол № 4-21 від 14.01.2021 р.):
– Радченко С.І. (Посвідчення № 4-62-07);
– Бабій І.П. (Посвідчення № 1-86-08).
5.Призначити наступних працівників відповідальними за безпечне виконання робіт в приміщеннях та майстернях на ВБ по підрозділам виробничої діяльності:
5.1.Виробничабаза – начальника ВБ Галату С.С. за приміщення:
– адміністративно-побутові;
– майстерні по ремонту опалубки;
– центрального складу;
– охоронників;
– кімнати відпочинку водіїв.
5.2.Служба механіка (СМ) – майстра з ремонту транспорту (диспетчера) Романчука В.В., який пройшов навчання і перевірку знань з правил охорони праці (ОП), електробезпеки (ЕБ) та пожежної безпеки (ПБ) в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ):
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.),
особою, відповідальною за безпечне проведенняробіт в т.ч. в/п машинами і за утримання приміщень:
– адміністративне приміщення механіків;
– гаражу;
– складських приміщень № 1 та № 2;
– диспетчерської;
– заглибленого складу паливно-мастильних матеріалів;
– майстерень слюсарних робіт № 1 та № 2.
5.3.Служба енергетика (СЕ) – енергетика Галату С.С. за приміщення майстерні по ремонту електрообладнання, якому:
5.3.1. Забезпечити виконання встановленого порядку огляду, ремонту, випробування і вимірювання електроустановок, електрообладнання і електромереж цеха.
5.3.2. Забезпечити перевірку знань електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування у встановленні строки згідно з вимогами правил ПБЕЕС та ПТЕЕС.
6.Працівникам,відповідальним за безпечне виконання робіт в приміщеннях та майстернях на виробничийбазі:
6.1. Забезпечити безпеку при виконанні робіт в приміщеннях та майстернях, в тому числі: по електробезпеці; пожежній безпеці; промсанітарії і гігієни праці та охорони навколишнього середовища.
6.2. Контролювати стан охорони праці, пожежної безпеки, промсанітарії і гігієни праці на виробничій дільниціна рівні першого ступеня оперативного контролю.
6.3. Своєчасно проводити з робітниками інструктажі на робочому місці по затверджених інструкціях з охорони праці та контролювати їх виконання.
6.4. До роботи допускати працівників, які пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань по професії та видам робіт, які виконують.
6.5. Виконувати заходи по забезпеченню пожежної безпеки, промсанітарії та гігієни праці згідно Правил, в тому числі: призначити бригадира, відповідального за пожежну безпеку в побутовому приміщенні, обладнати місце для паління, визначити конкретні дії працівників у разі виникнення пожежі.
6.6. Вести журнали і документацію з охорони праці згідно чинних нормативних актів.
6.7. Закріпляти відповідальних осіб за переміщення технологічного та автомобільного транспорту заднім ходом.
6.8. При залученні до виконання робіт на території виробничої дільниці субпідрядних організацій, розробляти спільні заходи з охорони праці з реєстрацією у журналі сумісних робіт.
6.9. Відходи, що утворюються при виконанні робіт зберігати у визначених місцях та утилізувати згідно укладених договорів з визначеними та спеціалізованими організаціями, про що повинні вестися відповідні записи згідно М-6.3-02 «Методика управління відходами та їх утилізація».
7.Інженеру з охорони праці Кравцю О.П.наказ довести до відома працівників підприємства згідно листа ознайомлення.
8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного інженера Скакуна В.М.

виникли

питання?