ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про призначення машиністів та обслуговуючого персоналу на вантажопідіймальні крани, машини та механізми

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про призначення машиністів та обслуговуючого персоналу на вантажопідіймальні крани, машини та механізми

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«_____________»
Н А К А З № 32-ОП
від «20»січня 2023р. м. Київ

Про призначення машиністів та обслуговуючого персоналу на вантажопідіймальні крани, машини та механізми

На підставі вимог статті 13 закону України «Про охорону праці»; пунктів 7.1.6 та 7.1.7 ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (НПАОП 45.2-7.02-12); п. 1., гл. 5 та п. 13 і 14, та п. 16-29 гл. 6 розділу VІ «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», (НПАОП 0.00-1.80-18), та з метою організації безпечного проведення робіт вантажопідіймальними кранами, машинами, мобільними підйомниками, знімними вантажозахоплювальними пристроями і тарою на об’єкті, –

НАКАЗУЮ:

1.Призначити наступних робітників, які пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці за програмою спеціального навчання для машиністів кранів (Протокол № 2-21 від 13.10.2021р.), з електробезпеки (Протокол № 4-21 від 14.01.2021р., ІІІ група), з пожежної безпеки в обсязі ПТМ (Протокол № 05-21 від 15.01.2021р.), машиністами (кранівниками) на вантажопідіймальні крани, машини та механізми:
1.1.На автокран КТА-25 рег.№17992:
– Фабинський А.П. (Посвідчення кранівника № 6573);
– Синяк П.М. (Посвідчення кранівника № 23213).
1.2.На бетононасос РМ-2-5 рег.№17812:
– Синяк П.М. (Посвідчення машиніста № 23213);
– Зінчук С.О. (Посвідчення машиніста № 6573).
1.3.На автонавантажувач JCB-4.12рег.№19449:
– Зінчук С.О. (Посвідчення машиніста№ 6366);
– Тришкалюк В.Д. (Посвідчення машиніста№ 2927-9-77).
1.4.На будівельний підйомник ПБ-1500рег. № 18147:
– Тришкалюк В.Д.(Посвідчення машиніста№ 127);
-Синяк П.М. (Посвідчення машиніста№ 358-16-6);
-Зінчук С.О. (Посвідчення машиніста№ 134-17-14).
2. Створити ремонтну службу із працівників, що пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці (Протоколи № 01-21 від 13.01.2021р., № 02-21 від 13.01.2021р.), з електробезпеки і мають ІІІ групу з електробезпеки (Протокол № 4-21 від 14.01.2021р.),з пожежної безпеки (Протокол № 05-21 від 15.01.2021р.) у складі:
2.1. Зінчук С.О. – слюсарз ремонту та обслуговуванню кранів, машин та механізмів.
2.2.Шульга М.С. – електромеханік.
2.3. Бабій І.П. – електрогазозварник.
2.4. Радченко С.І. – автомеханік.
3. Механіку Галаті С.С.:
3.1. Розробити інструкції з охорони праці для обслуговуючого і ремонтного персоналу та видати їх під розпис.
3.2. Забезпечити всі вантажопідіймальні крани, машини та механізми паспортами, технологічними інструкціями, інструкціями по експлуатації та журналами з охорони праці.
3.4. Забезпечити доведення наказу до відома працівників підприємства згідно листа ознайомлення.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на головного інженера Скакуна В.М..

виникли

питання?