ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про призначення комісії по проведенню атестації робочих місць за умовами праці

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про призначення комісії по проведенню атестації робочих місць за умовами праці

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«______________»
Н А К А З № 20-ВК

від «14» січня 2023 р. м. Київ

Про призначення комісії по проведенню атестації робочих місць за умовами праці (на 2023 р.)

На виконання п. 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 1 серпня 1992р. № 442 та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992р. № 41, для організації та проведення чергової атестації робочих місць за умовами праці, з метою регулювання відносин між Товариством і працівниками у галузі прав на здорові та безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, інші пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах праці,
НАКАЗУЮ:
1.Провести чергову атестацію робочих місць із шкідливими та важкими умовами праці до 30листопада2021 р.
2.Керівництво роботи з атестації робочих місць за умови праці у межах Товариства покласти на постійно діючу атестаційну комісію у складі:
голова комісії: Скакун В.М. -головний інженер;

члени комісії: Кравець О.П. -інженер з охорони праці;
Козак О.В. -начальник відділу кадрів;
Карась О.А. – начальник виробничо-технічного відділу;
БуднікЮ.О. -виконроб (голова Ради трудового колективу).
3. Керівникам структурних підрозділів під особисту відповідальність забезпечити виконання невідкладних заходів щодо атестації робочих місць за умовами праці у своїх підрозділах.
4. Голові постійно діючої атестаційної комісії забезпечити виконання таких робіт:
4.1.Сформувати необхідну правову та нормативно-інформаційну базу та організувати її вивчення.
4.2. Виготовити плани розташування обладнання у кожному структурному підрозділі з урахуванням його експлікації, визначити межу робочих місць (робочих зон) та надати їм відповідний номер.
4.3.Скласти перелік робочих місць, що підлягають атестації.
4.4.Визначити обсяг необхідних досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу.
4.5.Визначитися з атестованою у встановленому порядку лабораторією, що проводитиме інструментальні заміри шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, та укласти з нею договір до 30 квітня 2021р., а також сприяти проведенню лабораторних досліджень.
4.6.Привести у відповідність до Класифікатора професій назви професій (посад) працівників, зайнятих на робочих місцях, що підлягають атестації, з урахуванням характеру фактично виконуваних робіт на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
4.7.Скласти карти умов праці на кожне враховане робоче місце або на групу аналогічних робочих місць на підставі протоколів досліджень.
4.8.Скласти за результатами атестації:
– Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбаченні законодавством;
-Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємств;
-Перелік робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи з їх поліпшення.
4.9.Визначити невідкладні заходи щодо поліпшення умов праці, до розроблення і впровадження яких слід залучити сторонні організації та фахівців.
4.10.Підготувати проект наказу за результатами проведеної атестації робочих місць за умовами праці до 25 грудня 2021 р.
5.Контроль за своєчасним та якісним проведенням атестації робочих місць покласти на головного інженера Скакуна В.М.
6. За результатами атестації робочих місць за умовами праці видати наказпо підприємству.
7.Інженеру з охорони праці Кравцю О.П.наказ довести до відома ІТП підприємства згідно листа ознайомлення .
8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

виникли

питання?