ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Аутсорсинг охорони праці: визначення, переваги та відповідальність сторін

Головна » Статті з охорони праці » Аутсорсинг охорони праці: визначення, переваги та відповідальність сторін
Аутсорсінг охорони праці

Під час керування бізнесом з працівниками на балансі, необхідно дотримуватися законодавства України щодо охорони праці, розробляти і запроваджувати Систему управління охороною праці, здійснювати аудити та інструктажі та вести їх облік.

Для малих компаній це можна зробити самостійно, але більші організації зазвичай звертаються до аутсорсингу або шукають спеціаліста в штат.

Якщо ви опинилися тут, можливо, ви вирішуєте, кому доручити функцію охорони праці – внутрішньому інженеру чи аутсорсинговій компанії.

Штатний інженер може мати перевагу в тому, що він завжди на місці, що дозволяє йому швидше відповідати на виникаючі проблеми. Однак, часто його візуальна присутність на підприємстві створює ілюзію контролю та впевненості, які можуть бути марними.


Наша компанія ПП Безпека Праці спеціалізується на аутсорсингу з охорони праці, надаючи професійні послуги в цій галузі.

Ми пропонуємо розширений спектр послуг, що включає розробку політики охорони праці, проведення навчань та тренінгів, аудити безпеки, консультування та підтримку.

Звертаючись до нас, ви можете сконцентруватись на своїй основній діяльності, покладаючи відповідальність за охорону праці на наші кваліфіковані команди. Ми гарантуємо, що ваші працівники матимуть безпечне та здорове робоче середовище відповідно до всіх вимог і стандартів.

Коли аутсорсинг з охорони праці може бути корисним

Аутсорсингові послуги з охорони праці можна застосувати в різних галузях: виробництві, рітейлі, складському комплексі, сервісних та міжнародних організаціях.

Використання аутсорсингу охорони праці стає виправданим, коли:

 • Через велику кількість співробітників стає важким управління системою охорони праці власними силами.
 • Ваша компанія має суворі вимоги щодо управління ризиками та дотримання міжнародних стандартів
 • Обсяг законодавчих вимог до вашої сфери діяльності є великим, і їх контроль стає складним.

Наприклад, у вашому підприємстві використовується спеціальне виробниче обладнання, за яким слід контролювати стан і дотримуватися відповідного оформлення, або приміщення мають особливості утримання (наприклад, там проводяться фарбування або зберігаються газові балони), або джерела негативних та небезпечних факторів присутні в складових вашого виробничого процесу.

Аутсорсинг охорони праці допомагає забезпечити відповідність законодавчим вимогам, підтримувати систему управління охороною праці на високому рівні, а також сконцентруватись на основній діяльності компанії.

Крім того, використання аутсорсингових послуг дозволяє зменшити витрати на штатних працівників та підвищити ефективність роботи компанії в цілому.

Варто ретельно вивчити всі переваги і недоліки внутрішнього інженера з охорони праці та аутсорсингу, а також оцінити специфіку вашої компанії, перед тим як прийняти остаточне рішення. Зважте всі фактори, розгляньте можливість введення нових процедур та технологій, що можуть покращити ефективність системи охорони праці, а також забезпечити безпеку та здоров’я вашого персоналу.

У послугу аутсорсингу з охорони праці входить:

 1. Розробка, оновлення та підтримка документації: інженер забезпечує актуальність документів, розробляє відсутні та коригує наявні, у тому числі накази, журнали, положення, програми, інструкції тощо.
 2. Навчання та інструктажі: організація різноманітних інструктажів (вступного, первинного, повторного тощо) та спеціалізованого навчання, зокрема з видачею сертифікатів у відповідних навчальних центрах.
 3. Контроль за станом обладнання та його технічним обслуговуванням: інженер визначає необхідні НПАОП, аудитує документацію та вживає заходів для її впорядкування та проведення технічних оглядів.
 4. Атестація робочих місць: виявлення наявності шкідливих умов праці, встановлення прав на пільги та компенсації для співробітників, а також оформлення необхідних документів.
 5. Медичні огляди: інженер визначає категорії працівників, для яких обов’язкові медогляди, сприяє їх організації та контролює взаємодію з Держпраці.
 6. Ініціативи з підвищення ефективності процесів: інженер може визначити можливість економії на спеціальному навчанні, організувавши внутрішню комісію підприємства для заміни зовнішніх навчальних центрів.
 7. Реагування на надзвичайні ситуації та аварії: інженер надасть необхідну допомогу під час надзвичайних ситуацій, участь у розслідуванні та аналізі причин, розробці запобіжних заходів та планів евакуації.
 8. Перевірка дотримання норм пожежної безпеки: інженер аналізує стан пожежного обладнання та систем, а також організовує пожежні інструктажі для працівників.
 9. Взаємодія з контролюючими органами: інженер забезпечує співпрацю з державними органами у сфері охорони праці, наприклад, Держпраці, пожежним наглядом та санітарно-епідеміологічною службою.
 10. Координація з підрядниками та постачальниками: інженер контролює виконання вимог охорони праці під час проведення робіт підрядниками, перевіряє наявність відповідної документації, забезпечує взаємодію між усіма сторонами.
 11. Проведення аудитів та оцінка ризиків: інженер перевіряє діяльність підприємства, щоб виявити слабкі місця, а також визначає рівень ризиків та запропоновує відповідні заходи для їх зменшення.
 12. Впровадження програм безпеки та охорони здоров’я: інженер розробляє, впроваджує та контролює виконання програм, спрямованих на забезпечення безпеки та здоров’я працівників на підприємстві.
 13. Підготовка звітності та статистичних даних: інженер забезпечує збір, аналіз та передачу необхідної інформації для звітності та статистичних даних, пов’язаних з охороною праці, відповідно до вимог законодавства.
 14. Розвиток корпоративної культури безпеки: інженер працює над формуванням позитивного ставлення до безпеки серед співробітників, проведенням заходів з просвіти та пропагування важливості дотримання правил охорони праці.
 15. Аналіз юридичної та нормативної бази: інженер відслідковує зміни в законодавстві та нормативних документах, що стосуються охорони праці, та своєчасно інформує про них керівництво підприємства.
 16. Розробка та впровадження енергоефективних та екологічних технологій: інженер сприяє запровадженню інноваційних рішень, що зменшують вплив на довкілля та оптимізують витрати на енергоресурси.
 17. Планування та організація робіт з безпеки та гігієни праці: інженер розробляє та реалізує плани, спрямовані на поліпшення умов праці, проведення гігієнічних заходів, контроль за станом приміщень та обладнання.
 18. Підтримка психологічного благополуччя співробітників: інженер сприяє створенню сприятливої атмосфери на роботі, проводить тренінги та консультації з психологічної підтримки персоналу.
 19. Оформлення декларації відповідності матеріально технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на підприємстві.

Виконуючи всі ці функції, інженер з охорони праці сприяє створенню безпечного та здорового середовища для працівників.

Читати також:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *