ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Реєстрація декларації Держпраці на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та на виконання робіт підвищеної небезпеки

Головна » Послуги з охорони праці » Реєстрація декларації Держпраці на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та на виконання робіт підвищеної небезпеки

Держпраця має ключове значення у забезпеченні безпеки працівників при експлуатації обладнання підвищеної небезпеки та виконанні робіт підвищеної небезпеки. Щоб виконувати ці дії відповідно до законодавства, необхідно зареєструвати Декларацію на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та на виконання робіт підвищеної небезпеки у Держпраці. Цей процес включає ряд важливих кроків, які забезпечують виконання всіх вимог і норм безпеки.

Реєстрація декларації у Держпраці на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та на виконання робіт підвищеної небезпеки є важливим етапом для забезпечення безпеки працівників. Згідно з постановою № 1107 від 20.04.2019, ця процедура є обов’язковою для підприємств, які працюють з потенційно небезпечним обладнанням або виконують роботи, що можуть становити загрозу для працівників.

Скільки коштує в нашій фірмі отримання декларації?

Від 8500 грн. (детальніше за телефоном 050 312 70 82 Олександр Пилипович)

Декларація на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та на виконання робіт підвищеної небезпеки має декілька ключових фраз, які слід включити у статтю для точності та повноти інформації:

 1. Постанова № 1107 від 20.04.2019: Ця постанова є основним нормативним актом, який регулює процедуру реєстрації декларації у Держпраці. Вона встановлює вимоги, які підприємства повинні виконувати для забезпечення безпеки працівників.
 2. Реєстрація декларації відповідності матеріальнотехнічної бази вимогам законодавства з охорони праці: Ця декларація є документом, який підтверджує відповідність обладнання підвищеної небезпеки вимогам безпеки. Вона містить інформацію про технічні характеристики обладнання, результати оцінки ризиків, заходи забезпечення безпеки та іншу важливу інформацію.
 3. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки з охорони праці: Цей дозвіл є необхідним для підприємств, які виконують роботи, що можуть становити підвищену небезпеку. Документ містить інформацію про характер робіт, методи безпеки, заходи запобігання аваріям та інші важливі відомості.

Зареєстрування декларації у Держпраці має кілька переваг. Воно забезпечує дотримання вимог законодавства та стандартів безпеки, забезпечує належний рівень безпеки працівників і підтверджує високу професійну якість підприємства. Реєстрація декларацій також може позитивно вплинути на співпрацю з партнерами та клієнтами, оскільки свідчить про дотримання норм безпеки та високу відповідальність.

Основні кроки реєстрації декларації Держпраці

Підготовка документів

Першим кроком у процесі реєстрації декларації є підготовка необхідних документів. Підприємство повинно зібрати всю необхідну інформацію про обладнання, яке планується експлуатувати, або про роботи, які планується виконувати. Ця інформація включає технічні характеристики обладнання, перелік можливих небезпек та заходів щодо їх запобігання, а також інші документи, що підтверджують відповідність обладнання або робіт нормативним вимогам.

Створення декларації

Другим кроком є створення декларації про експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки або виконання робіт підвищеної небезпеки. Декларація містить детальну інформацію про обладнання або роботи, а також заходи, які будуть прийняті для забезпечення безпеки працівників. Декларацію необхідно скласти українською мовою та зберегти у відповідному форматі.

Подання декларації до Держпраці

Після створення декларації, наступним кроком є подання її до Державної служби зайнятості. Підприємство повинно надіслати декларацію разом з усіма необхідними документами на відповідну адресу. Держпраця проводить перевірку декларації та встановлює відповідність обладнання або робіт вимогам безпеки праці.

Отримання реєстраційного номера

Після перевірки декларації Держпраця видає реєстраційний номер підприємству. Цей номер підтверджує, що обладнання або роботи були зареєстровані і відповідають вимогам безпеки праці. Реєстраційний номер повинен бути проставлений на обладнанні або вказаний у документах, що стосуються виконання робіт.

Реєстрація декларації на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки є важливим кроком для забезпечення безпеки працівників. Цей процес дозволяє підприємствам довести відповідність своєї діяльності нормативним вимогам та вжити необхідні заходи для запобігання небезпекам. Реєстраційний номер, отриманий від Держпраці, підтверджує виконання цих вимог і забезпечує інформування про безпеку працівників.

 1. Чи обов’язкова реєстрація декларації для всіх підприємств?

Так, реєстрація декларації є обов’язковою для підприємств, які здійснюють експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки або виконання робіт підвищеної небезпеки.

 1. Які наслідки можуть бути за нереєстрацію декларацій?

Нереєстрація декларації може мати правові наслідки, такі як штрафні санкції або припинення діяльності підприємства. Крім того, це може створити ризики для безпеки працівників та призвести до нещасних випадків на робочих місцях.

 1. Які документи потрібно підготувати для реєстрації декларації?

Для реєстрації декларації необхідно підготувати технічну документацію про обладнання або роботи, а також документи, що підтверджують їх відповідність нормативним вимогам безпеки праці.

 1. Як довго займає процес реєстрації декларації?

Тривалість процесу реєстрації декларації може залежати від ряду факторів, таких як складність об’єкта реєстрації та завантаженість. Зазвичай процес займає кілька тижнів.

 1. Чи потрібно оновлювати декларації після їх реєстрації?

Так, після реєстрації декларації необхідно оновлювати їх у разі змін обладнання, робіт або інших факторів, які можуть вплинути на безпеку працівників.

Інструкції з оновлення декларації

Оцінка змін

Першим кроком у процесі оновлення декларації є оцінка змін, які відбулися. Підприємство повинно перевірити, чи змінилися технічні характеристики обладнання або вид робіт. Також необхідно визначити, чи впливають ці зміни на безпеку працівників.

Підготовка оновленої декларації

Після оцінки змін необхідно підготувати оновлену декларацію. У ній необхідно відображати всі зміни, що стосуються обладнання або робіт, а також заходи, які будуть прийняті для забезпечення безпеки працівників. Оновлена декларація повинна бути складена українською мовою та відповідати вимогам.

Подання оновленої декларації до Держпраці

Після підготовки оновленої декларації, наступним кроком є подання її до Державної служби зайнятості. Підприємство повинно надіслати оновлену декларацію разом з усіма документами, що підтверджують зміни, на відповідну адресу. Держпраця проводить перевірку оновленої декларації та підтверджує відповідність обладнання або робіт вимогам безпеки праці.

Отримання оновленого реєстраційного номера

Після перевірки оновленої декларації Держпраця видає оновлений реєстраційний номер підприємству. Цей номер підтверджує оновлення декларації та відповідність обладнання або робіт вимогам безпеки праці. Оновлений реєстраційний номер повинен бути проставлений на обладнанні або вказаний у документах, що стосуються виконання робіт.

Реєстрація декларації на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та на виконання робіт підвищеної небезпеки є обов’язковим кроком для забезпечення безпеки працівників. Оновлення декларації також необхідне при зміні обладнання або виду робіт. Виконання процедури реєстрації та оновлення декларації гарантує дотримання нормативних вимог і забезпечує безпеку працівників.

Часті запитання

 • Чи потрібно оновлювати декларації при заміні незначних компонентів обладнання?

Незначні заміни компонентів обладнання можуть не вимагати оновлення декларації, але це залежить від характеру заміни та її впливу на безпеку працівників. Рекомендується консультуватися з фахівцями з питань безпеки праці.

 • Чи може бути оновлена декларація відхилена Держпрацею?

Так, у разі невідповідності оновленої декларації вимогам безпеки праці, Держпраця може відхилити її. У такому випадку необхідно внести необхідні зміни та повторно подати оновлену декларацію.

 • Як часто потрібно перевіряти актуальність декларації?

Актуальність декларації необхідно перевіряти регулярно. Рекомендується проводити перевірку при змінах в обладнанні, в роботах або при настанні нових небезпечних умов. Додатково, інспекції безпеки праці можуть проводити незаплановані перевірки.

 • Чи можуть бути санкції за неподання декларації або їх нереєстрацію?

Так, за неподання декларації або їх нереєстрацію можуть передбачатись правові санкції, включаючи штрафи та можливе припинення діяльності підприємства. Додатково, це може створити ризики для безпеки працівників.

 • Чи можна подати декларацію онлайн?

Так, Держпраця надає можливість подання декларації онлайн через свою офіційну веб-платформу. Це зручний та швидкий спосіб подати необхідну документацію.

 • Чи може зареєстрована декларація бути перевірена інспекцією безпеки праці?

Так, зареєстрована декларація може бути об’єктом перевірки інспекції безпеки праці. Інспектори мають право перевіряти дотримання вимог безпеки праці та перевіряти відповідність декларації.

 • Чи є обмеження на кількість об’єктів, які можна зареєструвати в одній декларації?

Ні, в одній декларації можна зареєструвати будь-яку кількість об’єктів, що підлягають реєстрації. Проте, необхідно докладати відповідну документацію для кожного об’єкта.

 • Чи можна зареєструвати декларацію безпеки праці самостійно, без допомоги фахівців?

Так, можна подати декларацію безпеки праці самостійно. Однак, рекомендується звернутися до фахівців з питань безпеки праці для впевненості в правильності заповнення та дотримання вимог безпеки.

 • Чи потрібно оновлювати декларації, якщо вони були зареєстровані декілька років тому?

Так, декларації потрібно оновлювати, якщо змінилися технічні характеристики обладнання або вид робіт. Рекомендується регулярно переглядати декларації та оновлювати їх, якщо це необхідно.

 • Чи потрібно платити за реєстрацію?

Так, реєстрація декларацій Держпраці є платною процедурою. Вартість реєстрації може залежати від типу об’єкта та обсягу робіт.

 • Які документи потрібно мати для подання декларації?

Для подання декларації потрібно мати наступні документи:

 • Копію документа, що посвідчує право власності або користування обладнанням.
 • Технічну документацію, включаючи паспорт, каталоги, інструкції з експлуатації тощо.
 • Довідку про результати випробувань та контролю якості.
 • Як довго триває процес реєстрації?

Тривалість процесу реєстрації може варіюватись. Зазвичай це залежить від обсягу робіт, складності обладнання та рівня завантаженості органів Держпраці. Загалом, процес може зайняти від кількох днів до декількох тижнів.

 • Чи може хто-небудь заявити протест щодо зареєстрованої декларації?

Так, будь-яка зацікавлена сторона має право заявити протест щодо зареєстрованої декларації. У такому випадку, інспекція безпеки праці може провести додаткову перевірку та розглянути скаргу.

 • Як часто потрібно оновлювати декларації?

Декларації потрібно оновлювати в разі змін в умовах праці, технічних параметрах обладнання або виді робіт. Рекомендується переглядати та оновлювати декларації регулярно для забезпечення відповідності нормативним вимогам та безпеці працівників.

 

виникли

питання?