ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Ліцензія на прекурсори та наркотичні речовини

Головна » Послуги з охорони праці » Ліцензія на прекурсори та наркотичні речовини
Ліцензія на прекурсори та наркотичні речовини

Ліцензія на прекурсори та наркотичні речовини є офіційним документом, що регулює діяльність з виробництва, зберігання, перевезення, використання та реалізації цих речовин.

Її видає Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками з метою забезпечення контролю та безпеки в цій сфері. Ліцензія на прекурсори та наркотичні речовини не являеться дозволом на виконання робіт з підвищенної небезпеки.

Вона підтверджує, що особа або організація відповідають вимогам, стандартам та правилам, що регулюють виконання таких робіт. Цей документ дозволяє здійснювати діяльність відповідно до установлених норм та забезпечує контроль з боку відповідних органів для запобігання небажаним наслідкам та забезпечення безпеки усіх зацікавлених сторін.

Для подачі заяви на отримання ліцензії на прекурсори необхідно:

  1. Представити копію свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), яке підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується.
  2. Представити довідку відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я, яка підтверджує відсутність у працівників, які отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами.
  3. Надати копію документа, який підтверджує право власності, право користування або спільного користування об’єктами, на яких провадиться господарська діяльність з культивування рослин, включених до списку № 3 таблиці I переліку.
  4. Представити відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу з вказанням його кваліфікаційного рівня.
  5. Мати дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, які призначені для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
  6. У працівників, які отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не повинно бути не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів (Додаток 3 до Ліцензійних умов).
  7. Для фізичних осіб — підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, необхідно надати копію паспорта керівника заявника (або довіреної особи) з відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову.
  8. Всі документи, необхідні для одержання ліцензії, подаються у двох екземплярах.

Важливо!

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками видає ліцензії на здійснення комерційних операцій з прекурсорами та наркотичними речовинами. Термін дії ліцензії становить 5 років. Для отримання ліцензії необхідно сплатити платіж до Держбюджету, що дорівнює сумі одного прожиткового мінімуму на момент прийняття рішення про видачу ліцензії.

Виконання господарської діяльності без належної ліцензії може бути покарано штрафом в розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 17 000 до 34 000 гривень.

Розроблення наркотичних засобів і прекурсорів. Умови та обмеження ліцензійного дозволу № 282/2016:

 • Уповноважена діяльність, пов’язана з культивацією рослин, що включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, регулюється ліцензійними умовами.
 • Ліцензія дозволяє здійснювати розробку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до встановлених правил.
 • Для здійснення виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів необхідна відповідна ліцензія.
 • Отримання дозволу від відповідних регулюючих органів необхідне для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів вимагає дотримання встановлених правил і відповідних умов.
 • Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів можливе тільки за наявності відповідних дозволів та відповідно до чинного законодавства.
 • Придбання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів можливе лише особами, які мають відповідну ліцензію і згідно з правилами, встановленими контролюючими органами.

Наша компанія спеціалізується на наданні допомоги у отриманні Ліцензії на прекурсори та наркотичні речовини. Ми надаємо професійний супровід та консультації в процесі підготовки та подання заявки на отримання ліцензії.

Наша команда експертів ознайомлена з вимогами та процедурами, пов’язаними з отриманням даної ліцензії, і готова надати необхідну експертну підтримку. Ми прагнемо забезпечити ефективний і безпечний процес отримання Ліцензії на прекурсори та наркотичні речовини для наших клієнтів.

виникли

питання?