ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Ліцензія на протипожежні роботи

Головна » Ліцензія на протипожежні роботи
Ліцензія на протипожежні роботи

Ліцензійні умови, що регламентують отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, були затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року під номером 852.

Ці умови встановлюють обов’язкові вимоги, які повинні бути виконані ліцензіатом, а також перелік підтвердних документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії.

У визначенні, що містяться в цих Ліцензійних умовах, розглядаються терміни, що використовуються у контексті ліцензійного процесу. Наприклад, термін “адміністративне приміщення” означає приміщення або будівлю, які належать суб’єкту господарювання і використовуються як офіс або місце розташування його органу управління, і мають поштову адресу.

Одна з головних послуг протипожежного призначення, яка регламентується ліцензійними умовами, – це проведення оцінки протипожежного стану новоутворених підприємств та об’єктів нерухомості. Ця оцінка включає експертизу та визначення рівня пожежної безпеки будівель, споруд, приміщень або їх окремих частин.

Крім того, ліцензійні умови передбачають виконання робіт протипожежного призначення, зокрема монтажу систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Вони також включають устатковання для передачі тривожних сповіщень, встановлення різних систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних) та систем протидимного захисту.

Напрямок діяльності з протипожежного призначення також включає технічне обслуговування і спостереження за системами протипожежного захисту, а також обслуговування первинних засобів пожежогасіння, таких як вогнегасники різних типів. Крім того, вогнезахисні роботи, такі як вогнезахисне просочування, фарбування, штукатурення, обмотування та облицювання, також відносяться до робіт протипожежного призначення.

Нижче наведено перелік послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню:

 1. Монтаж та підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежогасіння різних типів, таких як водяні, пінні, газові, порошкові та аерозольні. Ці послуги включають установку, налагодження та регулярне технічне обслуговування цих систем.
 2. Монтаж та підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, а також устатковання для передачі тривожних сповіщень. Ці послуги охоплюють встановлення, налаштування та регулярне технічне обслуговування цих систем.
 3. Монтаж та підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем протидимного захисту. Ці послуги включають установку та регулярне обслуговування систем, які призначені для зменшення розповсюдження диму під час пожежі та забезпечення безпеки для людей.
 4. Спостереження за системами протипожежного захисту. Ця послуга передбачає постійний нагляд та моніторинг систем протипожежного захисту з метою виявлення будь-яких відхилень або несправностей, які можуть знизити їх ефективність.
 5. Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння, таких як вогнегасники різних типів (водяні, водопінні, порошкові, газові). Ці послуги включають періодичну перевірку, технічне обслуговування та заміну засобів пожежогасіння, щоб забезпечити їх готовність до використання.
 6. Вогнезахист, який включає в себе вогнезахисне просочування глибоке або поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання) та вогнезахисне заповнення. Ці послуги спрямовані на забезпечення зменшення вогнестійкості будівельних конструкцій та матеріалів з метою підвищення безпеки в разі пожежі.
 7. Оцінка (експертиза) протипожежного стану новоутворених підприємств та об’єктів нерухомості, таких як будівлі, споруди, приміщення або їх частини. Ця послуга включає проведення досліджень, інспекцій та оцінку протипожежного стану, щоб визначити ризики та рекомендації з протипожежної безпеки для відповідних об’єктів.

Важно знати!

Частина 1: Ліцензування робіт з монтажу систем пожежогасіння та сигналізації

Ліцензування обов’язкове для робіт, пов’язаних з монтажем різних типів систем пожежогасіння, таких як водяні, пінні, газові, порошкові та аерозольні. Ці системи використовуються для ефективного та швидкого припинення пожеж та забезпечення безпеки приміщень та об’єктів. Також, монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, а також устатковання для передачі тривожних сповіщень, також потребує ліцензування.

Частина 2: Системи протидимного захисту та їх ліцензування

Також до обов’язкового ліцензування належать роботи з монтажу систем протидимного захисту. Ці системи призначені для зменшення розповсюдження диму під час пожежі та забезпечення безпеки людей. Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності та технічне обслуговування цих систем також вимагають наявності відповідної ліцензії.

Частина 3: Ліцензування на об’єктах будівництва IV і V категорій складності

На об’єктах будівництва IV і V категорій складності, роботи з монтажу систем пожежогасіння, систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень, а також систем протидимного захисту підлягають ліцензуванню. Це означає, що без наявності ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва

Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії на провадження протипожежної господарської діяльності з надання послуг та виконання робіт

 1. Заява про отримання ліцензії, яка містить відомості про заявника і його намір провадити дану господарську діяльність.
 2. Опис документів, що необхідно подати разом із заявою для отримання ліцензії. Цей опис повинен бути представлений у двох екземплярах.
 3. Відомості про технологічні вимоги, які повинні бути виконані щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для здійснення заявленої господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. Ці відомості повинні бути підписані заявником і відповідати формі, визначеній у Додатку 2.
 4. Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення потрібно надати відомості про необхідну кількість працівників за окремими посадами. Ці відомості повинні бути підписані заявником і відповідати визначеній формі у Додатку 3.
 5. Копії документів, що підтверджують право власності (або оренди) на обладнання та виробничі приміщення, необхідні для здійснення господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, згідно з Ліцензійними умовами.
 6. Копії документів, що підтверджують відповідний ступінь вищої освіти, стаж роботи та кваліфікацію працівників, а також копії трудових договорів з усіма найманими працівниками, які будуть залучені до здійснення господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, згідно з Ліцензійними умовами.
 7. Окремим документом, який потрібно надати при поданні документів для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, є довіреність на уповноваженого представника. Цей документ вимагається в тих випадках, коли заявник планує діяти через іншу особу, яку він уповноважує представляти його інтереси.

В Україні оформлення ліцензії на протипожежні роботи регулюється Законом України “Про пожежну безпеку” та Порядком видачі ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Ось загальний порядок оформлення ліцензії на протипожежні роботи в Україні:

 1. Підготовка документів: Зверніться до Міністерства внутрішніх справ України (або іншого відповідного органу) для отримання повного списку документів, які потрібно підготувати для ліцензування. Зазвичай до них входять:
  • Заява про видачу ліцензії.
  • Копія статуту або довідки про державну реєстрацію юридичної особи.
  • Копія свідоцтва платника єдиного податку або іншого підтвердження реєстрації в органах фіскальної служби.
  • Копія дозволу на використання приміщення або договір оренди.
  • Довідка про професійну підготовку працівників з протипожежної безпеки.
  • Документи, що підтверджують наявність необхідного обладнання та матеріалів для виконання протипожежних робіт.
 2. Підготовка пакету документів: Збережіть усі необхідні документи в папці згідно з вимогами органу, що видає ліцензію.
 3. Подання документів: Зверніться до Міністерства внутрішніх справ України (або іншого відповідного органу), відповідального за видачу ліцензій, і подайте повний пакет документів. Переконайтеся, що ви дотримуєтеся усіх вимог та подання заяви про видачу ліцензії.
 4. Оплата вартості ліцензії: Зазвичай вимагається сплата державного мита за видачу ліцензії. Дізнайтеся про вартість та способи оплати у відповідному органі.
 5. Перевірка об’єкта: У деяких випадках інспектор може здійснити перевірку об’єкта вашої діяльності, щоб переконатися, що він відповідає всім вимогам протипожежної безпеки.
 6. Отримання ліцензії: Після успішної перевірки та оплати ліцензійного збору вам буде видана ліцензія на провадження протипожежних робіт.

Важливо пам’ятати, що це загальний порядок оформлення ліцензії на протипожежні роботи в Україні. Рекомендую звернутися до відповідного органу, такого як Міністерство внутрішніх справ України або його територіальні підрозділи, для отримання точної інформації та конкретних вимог щодо ліцензування протипожежних робіт.


Наша компанія є провідним консультантом, що спеціалізується на наданні послуг з отримання ліцензії на протипожежні роботи. Ми надаємо професійну підтримку на кожному етапі процесу ліцензування, включаючи підготовку всіх необхідних документів та оформлення важливої декларації відповідності МТБ.

Наші кваліфіковані експерти допоможуть вам зібрати всю необхідну інформацію і підготувати декларацію про відповідність вашого об’єкта вимогам протипожежної безпеки. Ми гарантуємо, що всі вимоги та стандарти будуть дотримані, а ваша декларація буде оформлена професійно та відповідатиме вимогам відповідних органів.

Наша команда експертів має глибокі знання та розуміння всіх вимог і процедур, пов’язаних з отриманням ліцензії на протипожежні роботи.

Нехай наша досвідна команда стане вашим надійним партнером і забезпечить успішне отримання ліцензії на протипожежні роботи. Зверніться до нас вже сьогодні, і ми з радістю візьмемося за ваш проект.

виникли

питання?