ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Про заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Про заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«______»
Н А К А З № 06-ОП
від «05» ___202__р. м. Київ

Про заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій

На підставі статті 19 закону України «Про охорону праці»; розділу 5 ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (НПАОП 45.2-7.02-12), «Переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат» затвердженого Постановою КМ України № 994 від 27.06.2003 р. та з метою подальшого покращення стану охорони праці та забезпечення безпечних умов праці на будівельних майданчиках, функціонування системи управління охороною праці на підприємстві в цілому, –
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1.1. Перелік витрат на покращення стану охорони праці (дод. 1).
1.2. Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій (дод. 2).
1.3. Заходи з попередження нещасних випадків.
1.4. Заходи з попередження професійних захворювань.
1.5. Заходи з загального покращення умов праці.
1.6.Витрати на придбання санітарно-побутових приміщень (дод. 3).
1.7.Облаштування території, асфальтування доріжок та інші.(дод. 4).
1.8. Склад комісії для проведення оперативного контролю (дод. 5).
1.9. Графік проведення перевірки знань з охорони праці у робітників (дод. 6).
2. Начальникам відділів, служб та підрозділів: в термін до 18.01.2021 р.провести перевірку стану охорони праці та постійно забезпечувати виконання рішень, постанов, приписів органів Державного нагляду, наказів компетентних державних органів згідно встановлених термінів.
3. Інженеру з охорони праці Кравцю О.П. проводитищо місячно, кожний третій четвер, оперативний контроль стану охорони праці із складанням акту та видачею припису посадовим працівникам.
4. По результатах перевірки стану охорони праці інженеру з охорони праці Кравцю О.П. проводити наради за участі начальників будівельних дільницьіз складанням протоколу, а при необхідності підготовлювати наказ.
5. Інженеру з охорони праці Кравцю О.П. наказ довести до відома працівників підприємства згідно листа ознайомлення.
6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного інженера Скакуна В.М..

виникли

питання?