ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ про затвердження технологічних карт

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ про затвердження технологічних карт

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«__________»
Н А К А З № 22-ОП
від «14»січня 2023 р. м. Київ

Про затвердження технологічних карт

На підставі статті 13 закону України «Про охорону праці»; пункту 1.11 ДБН А.3.1-5-2016«Організація будівельного виробництва», пункту 7.1.16ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (НПАОП 45.2-7.02-12) та з метою безпечного виконання технологічних процесів будівельно-монтажних робіт, –

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити розробленіта доопрацьовані типовітехнологічні карти на наступні технології будівельних робіт:
1.1. Бетонні роботи. Монолітне житлове будівництво.
1.2. Внутрішні інженерні системи та монтаж обладнання.
1.3. Геодезичні роботи.
1.4. Земляні роботи.
1.5. Ізоляційні роботи.
1.6. Кам’яні роботи.
1.7. Покрівельні роботи .
1.8. Малярні роботи.
1.9. Монтаж будівельних конструкцій.
1.10. Зовнішні інженерні мережі та будівництво лінійних споруд.
1.11. Організація застосування колективних засобів захисту.
1.12. Облицювальні роботи.
1.13. Підготовчі та допоміжні роботи.
1.14. Пальові роботи.
1.15. Зварювальні роботи.
1.16. Будівництво автомобільних доріг і залізничних доріг.
1.17. Будівництво індивідуальних житлових будинків.
1.18. Транспортні, вантажно-розвантажувальні роботи та складування.
1.19. Послуги із влаштування підлог.
1.20. Пристрій стель.
1.21. Пристрій вікон і дверей.
1.22. Експлуатація та ремонт будівель.
1.23. Експлуатація та ремонт будівельних машин, механізмів, устаткування.
1.24. Штукатурні роботи.
2.Затвердити зразок титульної сторінки технологічної карти (дод.1).
3.Начальнику виробничо-технічного відділу КарасюО.А. додати до технологічних карт розділ «Охорона навколишнього природного середовища» та видати під розпис на виробничі дільниці.
4. Начальникам дільниць при виконанні будівельно-монтажних робіт керуватись технологічними картами.
5.Інженеру з охорони праці Кравцю О.П.наказ довести до відома працівників підприємства згідно листа ознайомлення.

виникли

питання?