ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про затвердження технологічних інструкцій з проведення технічних оглядів в/п кранів

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про затвердження технологічних інструкцій з проведення технічних оглядів в/п кранів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«__________»
Н А К А З № 27-ОП
від «18» січня 2023р.

м. Київ

Про затвердження технологічних інструкцій з проведення технічних оглядів в/п кранів

На підставі вимог статті 13 закону України «Про охорону праці»; гл. 6. Розділу VІ «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», (НПАОП 0.00-1.80-18) та для забезпечення безпечної експлуатації кранів та підйомників,-

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити технологічні інструкції з проведення технічних оглядів:
1.1. Для самохідних кранів (автомобільні, пневмоколісні, коротко базові на шасі автомобільного типу, гусеничні) (дод. 1).
1.2. Для баштових кранів (дод.2).
1.3. Для мостових (дод. 3).
2.Особам, що відповідають за проведення технічних оглядів керуватись затвердженими інструкціями.
3.Механіку Галаті С.С.наказ довести до відома працівників підприємства згідно листа ознайомлення.
4.Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного інженера Скакуна В.М..

 

Додаток 1
до наказу № 27-ОП

 

ТЕХНОЛОГІЧНА ІНСТРУКЦІЯ

З ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ СТРІЛОВИХ

САМОХІДНИХ КРАНІВ

1.1. Ця інструкція встановлює порядок проведення повного та часткового технічних оглядів вантажопідіймальних кранів відповідно до вимог (НПАОП 0.00-1.80-18) «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (далі – Правила по кранам) та настанови (інструкції) з експлуатації вантажопідіймального крана.

1.2. Об’єктами проведення робіт є вантажопідіймальні крани стрілові самохідні (автомобільні, пневмоколісні, короткобазові, на шасі автомобільного типу, гусеничні тощо) (далі – кран).

1.3. Технічний огляд крана має на меті встановити, що:

– кран знаходиться в справному стані, що забезпечує його безпечну експлуатацію;

– його обслуговування відповідає вимогам Правил по кранам.

1.4. Місцем проведення технічного огляду є спеціальні випробувальні майданчики і кранові конструкції. Спеціальний майданчик повинен мати тверде покриття, ухил його не повинен перевищувати 0,5 %, його розміри повинні забезпечувати безпечне проведення повного комплексу динамічних випробувань.

1.5. Роботи із проведення технічного огляду кранів виконуються фахівцями Науково-виробничого приватного підприємства “Техсервіс” на підставі договорів, укладених з власником крана.

Для створення умов проведення технічного огляду власник крана повинен наказом по підприємству на період проведення технічного огляду:

– призначити працівника, відповідального за проведення технічного огляду;

– доручити працівникам з нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією кранів, працівникам, відповідальним за утримання кранів в справному стані бути присутніми при технічному огляді та крановикам і стропальникам – приймати участь у проведенні випробувань;

– виділити майданчик для проведення технічного огляду та забезпечити випробувальними вантажами (якщо це обговорено в договорі).

1.6. До проведення робіт з технічного огляду допускаються працівники, що пройшли навчання і перевірку знань Правил по кранам та медичний огляд.

  1. Вимоги перед початком роботи

2.1. Перед початком робіт працівник, відповідальний за утримання крана в справному стані повинен забезпечити підготовку крана до проведення технічного огляду.

При підготовці крана повинні бути виконані наступні роботи:

– кран встановити на спеціальному майданчику та очистити від бруду;

– ключ-марка повинна бути передана працівнику, що проводить огляд;

– забезпечити місця проведення огляду додатковим (ремонтним) освітленням (за необхідності);

– зону ведення робіт обгородити з установкою знаків “Небезпечна зона”.

2.2. Керівник групи НВГИІ “Техсервіс” повинен проконтролювати готовність крана до проведення технічного огляду, провести інструктаж на робочому місці, попередити працівника, відповідального за проведення технічного огляду, про початок робіт і погодити точний час їхнього проведення.

  1. Вимоги під час виконання роботи

3.1. Під час ведення робіт усі працівники зайняті на проведенні огляду та випробувань повинні знаходитися тільки на ділянці робіт, визначеній керівником групи. Забороняється проводити огляд у грозу, снігопад, туман, ожеледь, дощ, у темний час доби, при швидкості вітру більш 10 м/с.

3.2. При повному технічному огляді крана проводяться:

а) огляд;

б) статичні випробування;

в) динамічні випробування.

При частковому технічному огляді статичні і динамічні випробування не проводяться.

3.3. При огляді, супроводжуваному відповідними вимірюваннями, повинні бути оглянуті і перевірені на функціонування механізми і їхні гальма, прилади і пристрої безпеки, гідропривід і електрообладнання, сигналізація, а також перевіряються розміри регламентовані Правилами по кранам.

При проведенні огляду необхідно провести наступні види робіт:

а) перевірка наявності і вивчення наявної документації виробника – паспорт, технічний опис і інструкція з експлуатації (настанова з експлуатації), вахтовий журнал, а також креслення, розрахунки, матеріали попередніх обстежень, приписи органів Держгірпромнагляду (за наявності); опитування обслуговуючого персоналу й аналіз умов експлуатації. При експертизі експлуатаційної документації звернути увагу на відомості про режим роботи крана і його механізмів, кліматичне виконання, відомості про напрацювання І відмови;

б) перевірка стану металоконструкцій крана

Проведення огляду металоконструкцій має на меті виявлення дефектів:

– тріщини в основному металі, зварних швах та навколошовній зоні;

– загальні та місцеві деформації елементів металоконструкцій;

– розшарування основного металу;

– потоншення металу внаслідок корозійного пошкодження;

– підвищене спрацювання тертьових поверхонь (осей, пальців, провушин);

– ослаблення болтових та клепаних з’єднань.

При проведенні огляду зварних, болтових і шарнірних з’єднань слід звернути увагу на:

– елементи з різким перепадом перерізів;

– місця прикріплення розкосів, стійок, діафрагм, зв’язків і косинок до поясів;

– місця закінчення накладок, ребер, вушок;

– місця попередніх ремонтів;

– місця навколо водоспускних отворів і накопичення вологи в коробчастих балках та в стиках між елементами;

– отвори з необробленими крайками (пропалених, заварених);

– місця перетинання зварних швів, їх закінчення і переривчастих швів;

– пошкодження та підняття плівки захисного покриття, що може свідчити про наявність тріщин;

– затягування (ослаблення) болтових з’єднань;

– елементи, що запобігають самовільному розгвинчуванню різьбових з’єднань – стопорні планки, приварні ригеля, пружинні шайби, торцеві шайби, пружинні скоби;

– пальці і осі, що з’єднують елементи металоконструкцій;

– шарнірні з’єднання (ступінь зносу шарнірних з’єднань визначається шляхом вимірювань люфтів і порівняння їх з величинами, що допускаються).

При проведенні огляду допоміжних елементів металоконструкцій слід звернути увагу на:

– місця кріплення кабіни, сходів, поруччя;

– площадки обслуговування, огородження, кожухи і місця їх кріплення;

– робочі поверхні східців і настилів.

При проведенні огляду опорної рами слід звернути увагу на цілість і стан:

– кріплення механізмів до металоконструкцій крана – наявність змащення осей і підшипників, наявність усіх кріпильних деталей та елементів, що запобігають самовільному розгвинчуванню різьбових з’єднань, ослаблення затяжки;

– гідроциліндрів, гідромоторів, електродвигунів, редукторів і місць їх кріплення;

– ущільнень гідроциліндрів, трубопроводів, їх герметичність;

– гальм, гальмівних барабанів, шківів, пружин гальм, установлення, кріплення, відсутність замаслювання поверхні шківа і накладок, перекосу гальмівних накладок, тріщин, обломів, овальності і конусоподібності дотичних поверхонь, рівномірність прилягання гальмівних накладок до шківа, ступінь зносу тертьових поверхонь, відсутність залишкових деформацій і зломів пружин;

– муфт з’єднання – посадка муфт на валах і пальцях у гніздах, стан втулок;

– відкритих і закритих зубчастих передач (з розкриттям оглядових кришок);

– валів, з’єднаних муфтами – співвісність, відсутність тріщин, зломів, скручувань, вигинів, задирів, помітного зносу тертьових поверхонь;

– барабанів лебідок і канатних блоків і їхніх елементів: рівчаків, реборд, пристроїв, що виключають спадання канатів, перетирання чи заклинювання при зіткненні з елементами чи конструкціями канатів інших поліспастів, канатоукладачів – відсутність тріщин, заїдань, деформацій, помітного зносу, стан осей і пружин, наявність змащення;

– шліцьових, шпонкових і болтових з’єднань для передачі крутного моменту;

– огороджень механізмів.

Граничні норми бракування елементів механізмів наведені в Додатку 11 Правил по кранам.

д) перевірка стану канатів і їх кріплення

При цьому перевіряються:

– стрілові та вантажні канати – знос, перетирання й ушкодження (вибракування канату здійснюється згідно Додатка 10 Правил по кранам і інстру­кції з експлуатації крана);

– кріплення кінців каната – наявність затискачів (не менше трьох), крок розташування затисків і довжина вільного кінця каната (не менше 6 діаметрів канату), наявність притискних планок (при кріпленні каната до барабана – не менше 2-х), довжина вільного кінця каната від останнього затискача (не менше 2-х діаметрів каната); – відсутність закручувань гілок каната;

– наявність змащення, відсутність корозії.

е) перевірка стану приладів безпеки

При огляді перевіряється стан:

– обмежників: вантажопідіймальності, повороту поворотної платформи з функцією координатного захисту (за наявності), підіймання гака, змотування каната – герметизація в місцях введення електричних кабелів, кришок, люків, заглушок, стан покриттів, кріплення, відсутність ослаблення болто­вих з’єднань, наявність стопорних елементів регулювальних гвинтів, присту­пності до елементів настроювання;

– покажчиків вантажопідіймальності, вильоту, кута повороту, нахилу стріли, фіксаторів секцій стріли, проводки – кріплення, можливість вільного переміщення рухомих елементів від руки, відсутність деформації, олії, корозії, стан покриттів, порушення регулювання, стирання канатика вантажу, забруднення шкал, чіткість позначень і написів, герметизація корпуса і місць введення електричних кабелів, кришок, люків, заглушок;

– з’єднуючих джгутів і кабелів, приєднань до кінцевих вимикачів, по­кажчиків, приладів і агрегатів – захист від ушкоджень іпотрапляння вологи, з’єднання екранів з корпусами рознімань;

– цілісність пломбування приладів безпеки;

– запобіжних пристроїв і попереджуючих позначень (упори і буфери, колірне фарбування);

– звукової і світлової сигналізації, переговорних пристроїв;

– панелей приладів – плавність роботи перемикачів, кнопок, наявність індикації.

й) перевірка стану гідроприводу

При проведенні огляду гідроприводу слід звернути увагу на цілість і стан:

– гідроциліндрів, гідробака, гідророзподільників – кріплення, відсутність видимих підтікань робочої рідини;

– обертового з’єднання (центральної колони – для гідравлічних кранів), розмикачів, вентилів, шарнірних з’єднань вузлів кріплення – відсутність видимих пошкоджень, витоків робочої рідини через під’єднувальну арматуру,

– ущільнення елементів, що рухаються поступово;

– трубопроводів, рукавів високого тиску, шлангів, їх з’єднань між собою і гідро пристроїв;

– відсутність на зовнішньому шарі шлангів розрізів, надривів, тріщин, здутин і пузирів, слідів перетирань об нерухомі елементи конструкції крана, деформації, корозії шлангового рознімання, зсуву гідравлічного шланга щодо рознімання;

– датчиків (перетворювачів) тиску.

к) перевірка стану пневмопривода

При проведенні огляду пневмопривода слід звернути увагу на цілість і стан:

– електропневмовентелів;

– циліндрів керування;

– кранів, клапанів, балонів.

л) перевірка стану електрообладнання

– електродвигунів – відсутність механічних ушкоджень клемної коробки, місць кріплення, надійність приєднання кабелів, вимірювання опору ізоляції, перевірка стану заземлення;

– контактів пускачів, автоматичних вимикачів, дугогасильних камер контакторів і магнітних пускачів – перевірка працездатності (перевіряється вручну вмиканням і вимиканням), вимірювання провалів та зазорів (контакти повинні бути відрегульовані на величини зазорів і провалів, наведені в Додатку 1), знос робочих поверхонь контакт-деталей (не більше 50 %);

– пускорегулювальних резисторів – відсутність замикання струмоведучих частин з корпусом, цілість сполучних перемичок і з’єднання приєднувальних виводів кабелів;

– електромагнітів, електрогідравлічних штовхальників – відсутність заїдань і перекосів рухомих з’єднань у магнітних системах апаратів, панелях керування, електромагнітів і штоків електрогідроштовхальників, правильне прилягання контактів, відсутність перекосів, легкість переміщення, спрацьо­вування зворотних пружин при імітації роботи рухомих частин;

– кабелів, проводів – стан ізоляції в місцях підходу до електричних апаратів, електродвигунів, шаф керування;

– запобіжників – відповідність номінального струму плавкої вставки вимогам документації, відповідність автоматів і токових реле електросхемі.

м) огляд кабіни кранівника, що має на меті визначити цілість і стан:

– захисту від впливу метеорологічних факторів;

– запору для можливості запирання двері зсередини і зовні кабіни;

– неметалевого матеріалу підлоги – наявність гумового діелектричного килимку;

– вентилятора, електричного освітлення, опалення, сигналізації, склоочисників, щитка приладів контролю, вимикачів, перемикачів і кнопок – наявність, механічна справність, кріплення, відсутність оголених струмоведучих частин;

– регулювання сидіння кранівника (по горизонталі і вертикалі, нахил спинки);

– органів керування.

При проведенні оглядів органів керування слід звернути увагу на цілість і стан:

– рукояток, педалей, важелів – фіксація в нейтральному положенні та по позиціях (переключення з позиції на позицію повинне здійснюватися з відчутним зусиллям, але меншим, ніж фіксація в нейтральному положенні);

– тумблерів – вільне перемикання, фіксація в крайніх і нейтральних положеннях, наявність і кріплення гумових ізоляторів, чіткість написів;

– перемикачів – вільне переключення, фіксація в робочих положеннях, чіткість написів і умовних позначень;

– пильовиків, ущільнювачів – наявність, кріплення, чистота;

– тяг, тросиків, важелів, місць з’єднань і кріплень – відсутність ум’ятин, погнутостей, обривів дроту, наявність контровки, відсутність тертя, про металоконструкції чи інші елементи;

При позитивних результатах проведення огляду крана допускається проведення випробувань. Перед проведенням випробувань необхідно відключити обмежники вантажопідіймальності та вантажного моменту.

3.4. При проведенні статичних випробувань необхідно провести наступні роботи:

3.4.1.Визначення можливості проведення випробувань за погодними умовами, перевірка ухилу випробувального майданчика;

3.4.2. Випробування без виносних опор.

а) перевірка тиску в шинах для кранів на пневмоколісному ходу;

б) установлення стріли в положення, яке відповідає максимальній вантажопідіймальності (на мінімальному вильоті) за найменшої стійкості (перпендикулярно до більшого ребра перекидання):

– стропування вантажу вагою 1,25 максимальної вантажопідіймальності ;

– підіймання вантажу на висоту 200-300 мм із витримкою протя­гом 10 хвилин;

-опускання вантажу.

3.4.3.  Випробування на виносних опорах:

а) установлення крана на виносні опори;

б) установлення стріли в положення, яке відповідає максимальній вантажопідіймальності (на мінімальному вильоті) за найменшої стійкості (перпендикулярно до більшого ребра перекидання):

– стропування вантажу вагою 1,25 максимальної вантажопідіймальності.

– підіймання вантажу на висоту 200-300 мм із витримкою протягом 10 хвилин.

– опускання вантажу.

3.5. При проведенні динамічних випробувань необхідно провести наступні роботи:

3.5.1. Випробування на виносних опорах.

а) установлення стріли в положення, яке відповідає максимальній вантажопідіймальності (на мінімальному вильоті), стропування вантажу вагою 1,1 максимальної вантажопідіймальності:

– підіймання і опускання вантажу лебідкою на максимальну висоту;

– обертання поворотної частини крана в обох напрямках. Перевірка спрацьовування обмежників кута повороту, координатного захисту;

– суміщення підіймання вантажу і обертання поворотної платформи.

б) установлення стріли в положення, яке відповідає найменшому вильоту з максимальною довжиною стріли (для кранів з телескопічною стрілою), стропування вантажу вагою 1,1 вантажопідіймальності на цьому вильоті:

– висування (всування) телескопічної стріли з вантажем;

– піднімання (опускання) вантажу лебідкою на максимальну висоту;

– обертання поворотної частини крана в обох напрямках з вантажем, піднятим на максимальну висоту;

– суміщення телескопіювання стріли і обертання поворотної платформи.

в) установлення стріли в положення, яке відповідає найбільшому вильоту (для кранів з телескопічною стрілою – з максимальною довжиною стріли), стропування вантажу вагою 1,1 вантажопідіймальності на цьому вильоті:

– підіймання і опускання вантажу лебідкою на максимальну висоту. Перевірка спрацьовування обмежника висоти підіймання з замірюванням фактичної відстані між вантажозахоплювальним органом після зупинки і упором;

– піднімання (опускання) стріли в крайні положення;

– суміщення підіймання (опускання) стріли і підіймання (опускання) вантажу;

– суміщення підіймання стріли і обертання поворотної платформи;

– суміщення підіймання стріли і телескопіювання.

Примітка. При наявності на крані двох і більше механізмів підіймання або вантажних характеристик, випробування кожного з механізмів та на кожній вантажній характеристиці необхідно проводити окремо.

3.6. Підключити та перевірити налагодження обмежників вантажопідіймальності та вантажного моменту. При цьому перевірити відключення механізмів при підійманні вантажу, що перевищує вантажопідіймальність на заданому вильоті, при збільшенні вильоту (опусканням стріли, телескопіюванням) понад величину, що відповідає вазі вантажу:

3.7. По закінченні випробувань виконати перевірку стану металоконструкцій, механізмів і елементів підвіски на наявність пошкоджень відповідно до перерахувань б), в), г), д) пункту 3.3.

  1. Вимоги по закінченні роботи

4.1. По закінченні робіт відповідальний за утримання кранів в справному стані повинен перевірити робоче місце на предмет відсутності інструмента і приладів, що застосовувалися при веденні робіт.

4.2. При позитивних результатах проведення технічного огляду керівник групи НВГИІ “Техсервіс” робить запис про результати проведення огляду у вахтовому журналі і паспорті крана. При цьому зазначаються висновки і дата проведення наступного технічного огляду. Крім того, результати проведення огляду підписуються працівником з нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів (що приймав участь у проведенні технічного огляду).

4.3. У випадку негативних результатів проведення технічного огляду експлуатація крана забороняється до усунення виявлених порушень вимог Правил по кранам, настанови (інструкції) з експлуатації крана і нормативної документації.

 

Додаток 2
до наказу № 43

від “28 ”січня 2023 р.

ТЕХНОЛОГІЧНА ІНСТРУКЦІЯ

З ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ БАШТОВИХ КРАНІВ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця інструкція встановлює порядок проведення повного та часткового технічних оглядів вантажопідіймальних кранів відповідно до вимог (НПАОП 0.00-1.80-18) «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (далі – Правила по кранам) та настанови (інструкції) з експлуатації вантажопідіймального крана.
1.2. Об’єктами проведення робіт є вантажопідіймальні крани баштові (пересувні, стаціонарні, самопідіймальні) (далі – кран).
1.3. Технічний огляд крана має на меті встановити, що:
– установлення крана відповідає вимогам Правил по кранам;
– кран знаходиться в справному стані, що забезпечує його безпечну експлуатацію;
– його обслуговування відповідає вимогам Правил по кранам.
1.4. Місцем проведення технічного огляду є спеціальні випробувальні майданчики і кранові конструкції. Спеціальний випробувальний майданчик складається з прямолінійної ділянки кранової колії, ухил якої не перевищує 0,5 % та майданчика для вантажів, що примикає до ділянки і має тверде покриття.
1.5. Роботи із проведення технічного огляду кранів виконуються фахівцями Науково-виробничого приватного підприємства “Техсервіс” на підставі договорів, укладених з власником крана.
Для створення умов проведення технічного огляду власник крана повинен наказом по підприємству на період проведення технічного огляду:
– призначити працівника, відповідального за проведення технічного огляду;
– доручити працівникам з нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією кранів, працівникам, відповідальним за утримання кранів в справному стані бути присутніми при технічному огляді та крановикам і стропальникам – приймати участь у проведенні випробувань;
– виділити майданчик для проведення технічного огляду та забезпечити випробувальними вантажами (якщо це обговорено в договорі).
1.6 До проведення робіт з технічного огляду допускаються працівники, що пройшли навчання і перевірку знань Правил по кранам та медичний огляд.
2. ВИМОГИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1. Перед початком робіт працівник, відповідальний за утримання крана в справному стані повинен забезпечити підготовку крана до проведення технічного огляду.
При підготовці крана повинні бути виконані наступні роботи:
– кран встановити на спеціальному майданчику та очистити від бруду;
– ключ-марка повинна бути передана працівнику, що проводить огляд;
– забезпечити місця проведення огляду додатковим (ремонтним) освітленням (за необхідності);
– зону ведення робіт обгородити з установкою знаків “Небезпечна зона”.
2.2. Керівник групи НВПП “Техсервіс” повинен проконтролювати готовність крана до проведення технічного огляду, провести інструктаж на робочому місці, попередити працівника, відповідального за проведення технічного огляду, про початок робіт і погодити точний час їхнього проведення.
3. ВИМОГИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ
3.1. Під час ведення робіт усі члени групи повинні знаходитися тільки на ділянці робіт, визначеній керівником групи. Забороняється проводити огляд у грозу, снігопад, туман, ожеледь, дощ, у темний час доби, при швидкості вітру більш 10 м/с.
3.2. При повному технічному огляді крана проводяться:
а) огляд;
б) статичні випробування;
в) динамічні випробування.
При частковому технічному огляді статичні і динамічні випробування не проводяться.
3.3. При огляді, супроводжуваному відповідними вимірюваннями, повинні бути оглянуті і перевірені на функціонування механізми і їхні гальма, прилади і пристрої безпеки, гідропривід і електрообладнання, сигналізація, а також перевіряються розміри, регламентовані Правилами по кранам.
При проведенні огляду необхідно провести наступні види робіт:
а) перевірка наявності і вивчення наявної документації виробника – паспорт, технічний опис і інструкція з експлуатації (настанова з експлуатації), вахтовий журнал, а також креслення, розрахунки, матеріали попередніх обстежень, приписи органів Держнаглядохоронпраці (за наявності); опитування обслуговуючого персоналу й аналіз умов експлуатації. При експертизіексплуатаційної документації звернути увагу на відомості про режим роботи крана і його механізмів, кліматичне виконання, відомості про напрацювання і відмови;
б) перевірка стану металоконструкції крана.
Проведення огляду металоконструкцій має на меті виявлення дефектів:
– тріщини в основному металі, зварних швах та навколо шовній зоні;
– загальні та місцеві деформації елементів металоконструкцій;
– розшарування основного металу;
– потоншення металу внаслідок корозійного пошкодження;
– підвищене спрацювання тертьових поверхонь (осей, пальців, провушин);
– ослаблення болтових та клепаних з’єднань.
При проведенні огляду зварних, болтових і шарнірних з’єднань слід звернути увагу на:
– елементи з різким перепадом перерізів;
– місця прикріплення розкосів, стійок, діафрагм, зв’язків і косинок до поясів;
– місця закінчення накладок, ребер, вушок;
– місця попередніх ремонтів;
– місця навколо водоспускних отворів і накопичення вологи в коробчастих балках та в стиках між елементами;
– отвори з необробленими крайками (пропалених, заварених);
– місця перетинання зварних швів, їх закінчення і переривчастих швів;
– пошкодження та підняття плівки захисного покриття, що може свідчити про наявність тріщин;
– затягування (ослаблення) болтових з’єднань;
– елементи, що запобігають самовільному розгвинчуванню різьбових з’єднань – стопорні планки, приварні ригеля, пружинні шайби, торцеві шайби, пружинні скоби;
– пальці і осі, що з’єднують елементи металоконструкцій;
– шарнірні з’єднання (ступінь зносу шарнірних з’єднань визначається шляхом вимірювань люфтів і порівняння їх з величинами, що допускаються).
При проведенні огляду допоміжних елементів металоконструкцій слід звернути увагу на:
– місця кріплення кабіни, сходів, поруччя;
– площадки обслуговування, огородження, кожухи і місця їх кріплення;
– робочі поверхні східців і настилів.
При проведенні огляду опорної рами слід звернути увагу на:
– вузли стикування флюгерів з опорною рамою;
– вушки кріплення флюгерів;
– вузли ходових візків;
При проведенні огляду поворотної платформи слід звернути увагу на:
– стан порталу (двоногої стійки) та вузлів його стикування з поворотною платформою та баштою;
– місця кріплення основи башти з поворотною платформою. При проведенні огляду ґратчастої конструкції стріли та башти слід звернути увагу на:
– пояси і розкоси;
– вузли стикування вставок секцій;
– місця кріплення відтяжки та пристрою від запрокидування стріли при обриві вантажного каната.
в) перевірка стану гака, деталей його підвіски включає роботи з оцінки стану:
– елементів підвіски стріли (серги, тяги, осі) – відсутність тріщин, вм’ятин і погнутостей;
– місць кріплення елементів стопоріння – відсутність ослаблення;
– гака – відсутність тріщин, знос зіва (не повинен перевищувати 10% початкової висоти перерізу), залишкових деформацій;
– закритої опори обертання гака;
– кріплення гака в траверсі і стопоріння планкою від самовільного відгвинчування кріпильної гайки;
– обмежників, що запобігають випадінню каната з блоків;
– запобіжного замка, що запобігає самовільному випадінню знімного вантажозахоплювального пристрою з зіва гака.
г) перевірка стану механізмів.
При проведенні огляду механізмів підіймання стріли, підіймання вантажу, повороту поворотної платформи, пересування крана, візка, зміни положення противаги звернути увагу на цілість і стан:
– кріплення механізмів до металоконструкцій крана – наявність змащення осей і підшипників, наявність усіх кріпильних деталей та елементів, що запобігають самовільному розгвинчуванню різьбових з’єднань, ослаблення затяжки;
– електродвигунів, редукторів і місць їх кріплення; – гальм, гальмівних барабанів, шківів, пружин гальм – установлення, кріплення, відсутність замаслювання поверхні шківа і накладок, перекосу гальмівних накладок, тріщин, обломів, овальності і конусоподібності дотичних поверхонь, рівномірність прилягання гальмівних накладок до шківа, ступінь зносу тертьових поверхонь, відсутність залишкових деформації і зламів пружин;
– ходових коліс крана та візка – відсутність сильного та нерівномірного зносу, забоїн, тріщин, обломів поверхонь катання та реборд, надійність кріплення бокових роликів;
– муфт з’єднання – посадка муфт на валах і пальцях у гніздах, стан втулок;
– відкритих і закритих зубчастих передач (з розкриттям оглядових кришок);
– валів, з’єднаних муфтами – співвісність, відсутність тріщин, зламів, скручувань, вигинів, задирів, помітного зносу тертьових поверхонь;
– барабанів лебідок і канатних блоків і їхніх елементів: рівчаків, реборд, пристроїв, що виключають спадання канатів, перетирання чи заклинювання при зіткненні з елементами чи конструкцій канатами інших поліспастів, канатоукладачів – відсутність тріщин, заїдань, деформацій, помітного зносу, стан осей і пружин, наявність змащення;
– шліцьових, шпонкових і болтових з’єднань для передачі крутного моменту;
– огороджень механізмів.
Граничні норми бракування елементів механізмів наведені в Додатку 11 Правил по кранам.
д) перевірка стану канатів і їх кріплення. При цьому перевіряються:
– стрілові та вантажні канати – знос, перетирання й ушкодження (вибракування каната здійснюється згідно Додатка 10 Правил по кранам і інструкції з експлуатації крана);
– кріплення кінців каната – наявність затискачів (не менше трьох), крок розташування затисків і довжина вільного кінця каната (не менше 6 діаметрів каната), наявність притискних планок (при кріпленні каната до барабана – не менше 2-х), довжина вільного кінця каната від останнього затискача (не менше 2-х діаметрів каната);
– відсутність закручувань гілок каната;
– наявність змащення, відсутність корозії.
е) перевірка стану приладів безпеки. При огляді перевіряється стан:
– обмежників: вантажопідіймальності, повороту поворотної платформи з функцією координатного захисту (за наявності), підіймання гака, змотування каната – герметизація в місцях введення електричних кабелів, кришок, лючків, заглушок, стан покриттів, кріплення, відсутність ослаблення болтових з’єднань, наявність стопорних елементів регулювальних гвинтів, приступності до елементів настроювання;
– покажчиків вантажопідіймальності, вильоту, кута повороту, нахилу стріли – кріплення, можливість вільного переміщення рухомих елементів від руки, відсутність деформації, олії, корозії, стан покриттів, порушення регулювання, стирання канатика вантажу, забруднення шкал, чіткість позначень і написів, герметизація корпусу і місць введення електричних кабелів, кришок, лючків, заглушок;
– з’єднуючих джгутів і кабелів, приєднань до кінцевих вимикачів, покажчиків, приладів і агрегатів – захист від ушкоджень і потрапляння вологи, з’єднання екранів з корпусами рознімань;
– цілісність пломбування приладів безпеки;
– запобіжних пристроїв і попереджуючих позначень (упори і буфери, колірне фарбування);
– звукової і світлової сигналізації, переговорних пристроїв;
– панелей приладів – плавність роботи перемикачів, кнопок, наявність індикації.
ж) відповідність маси противаги і баласту даним, зазначеним у паспорті;
и) перевірка стану кранової та підвізкової колії і відповідність вимогам НД з проведенням вимірювань відхилень геометричних параметрів от проектного положення в плані и по висоті. Граничні відхилення рейкових колій від проектного положення наведені в Додатку 2 Правил по кранам.
к) перевірка стану електрообладнання:
– електродвигунів – відсутність механічних ушкоджень клемної коробки, місць кріплення, надійність приєднання кабелів, вимірювання опору ізоляції, перевірка стану заземлення;
– контактів пускачів, автоматичних вимикачів, дугогасильних камер контакторів і магнітних пускачів – перевірка працездатності (перевіряється вручну вмиканням і вимиканням), вимірювання провалів та зазорів (контакти повинні бути відрегульовані на величини зазорів і провалів, наведені в Додатку 1), знос робочих поверхонь контакт-деталей (не більше 50 %);
– пускорегулювальних резисторів – відсутність замикання струмоведучих частин з корпусом, цілість сполучних перемичок і з’єднання приєднувальних виводів кабелів;
– електромагнітів, електрогідравлічних штовхальників – відсутність заїдань і перекосів рухомих з’єднань у магнітних системах апаратів, панелях керування, електромагнітів і штоків електрогідроштовхачів, правильне прилягання контактів, відсутність перекосів, легкість переміщення, спрацьовування зворотних пружин при імітації роботи рухомих частин;
– кабелів, проводів – стан ізоляції в місцях підходу до електричних апаратів, електродвигунів, шаф керування;
– запобіжників, відповідність номінального струму плавкої вставки вимогам документації, відповідність автоматів і токових реле електросхемі.
м) огляд кабіни кранівника, що має на меті визначити цілість і стан:
– захисту від впливу метеорологічних факторів;
– запору для можливості запирання двері зсередини і зовні кабіни;
– неметалевого матеріалу підлоги – наявність гумового діелектричного килимка;
– вентилятора, електричного освітлення, опалення, сигналізації, склоочисників, щитка приладів контролю, вимикачів, перемикачів і кнопок – наявність, механічна справність, кріплення, відсутність оголених струмоведучих частин;
– регулювання сидіння кранівника (по горизонталі і вертикалі, нахил спинки);
– органів керування.
При проведенні оглядів органів керування слід звернути увагу на цілість і стан:
– рукояток, педалей, важелів – фіксація в нейтральному положенні, та по позиціях (переключення з позиції на позицію повинно здійснюватися з відчутним зусиллям, але меншим, ніж фіксація в нейтральному положенні);
– тумблерів – вільне перемикання, фіксація в крайніх і нейтральних положеннях, наявність і кріплення гумових ізоляторів, чіткість написів;
– перемикачів – вільне переключення, фіксація в робочих положеннях, чіткість написів і умовних знаків;
– пильовиків, ущільнювачів – наявність, кріплення, чистота;
– тяг, тросиків, важелів, місць з’єднань і кріплень – відсутність ум’ятин, погнутостей, обривів дроту, наявність контровки, відсутність тертя про чи металоконструкції інші елементи;
При позитивних результатах проведення огляду крана допускається проведення випробувань. Перед проведенням випробувань необхідно відключити обмежники вантажопідіймальності та вантажного моменту.
3.4. При проведенні статичних випробувань необхідно провести наступні роботи: 1. Визначення можливості проведення випробувань за погоднимиумовами;
2. Установлення стріли в положення, яке відповідає максимальній вантажопідіймальності (на мінімальному вильоті) за найменшої стійкості (перпендикулярно до більшого ребра перекидання);
– стропування вантажу вагою 1,25 максимальної вантажопідіймальності ;
– підіймання вантажу на висоту 200-300 мм із витримкою протягом 10 хвилин;
– опускання вантажу.
3. Визначення залишкових деформацій.
3.5. При проведенні динамічних випробувань необхідно провести наступні роботи:
1. Установлення стріли в положення, яке відповідає максимальній ва¬нтажопідіймальності (на мінімальному вильоті), стропування вантажу вагою 1,1 максимальної вантажопідіймальності.
– підйом і опускання вантажу на максимальну висоту. Перевірка спрацьовування обмежника висоти підіймання з замірюванням фактичної відстані між вантажозахоплювальним органом після зупинки і упором;
– обертання поворотної частини крана в обох напрямках в межах робочої зони. Перевірка спрацьовування обмежників кута повороту, координатного захисту;
– переміщення крана в обох напрямках. Перевірка спрацьовування обмежників пересування;
– суміщення підіймання вантажу і обертання поворотної платформи;
– суміщення підіймання вантажу і пересування крана;
– суміщення обертання поворотної платформи і пересування крана.
2. Установлення стріли в положення, яке відповідає найбільшому вильоту, стропування вантажу вагою 1,1 вантажопідіймальності на цьому вильоті:
– піднімання (опускання) стріли в крайні положення; – суміщення підіймання (опускання) стріли і підіймання (опускання) вантажу;
– суміщення підіймання стріли і обертання поворотної платформи;
– суміщення підіймання стріли і пересування крана.
Примітка. При наявності на крані двох і більше механізмів підіймання або вантажних характеристик, випробування кожного з механізмів та на кожній вантажній характе¬ристиці необхідно проводити окремо.
3.6. Підключити та перевірити налагодження обмежників вантажопідіймальності та вантажного моменту. При цьому перевірити відключення механізмів при підійманні вантажу, що перевищує вантажопідіймальність на заданому вильоті, при збільшенні вильоту понад величину, що відповідає вазі вантажу:
3.7. По закінченні випробувань виконати перевірку стану металоконструкцій, механізмів і елементів підвіски на наявність пошкоджень відповідно до перерахувань б), в), г), д) пункту 3.3.
4. ВИМОГИ ПО ЗАКІНЧЕННІ РОБОТИ
4.1. По закінченні робіт відповідальний за утримання кранів в справному стані повинен перевірити робоче місце на предмет відсутності інструмента і приладів, що застосовувалися при веденні робіт.
4.2. При позитивних результатах проведення технічного огляду керівник групи НВПП “Техсервіс” робить запис про результати проведення огляду у вахтовому журналі і паспорті крана. При цьому зазначаються висновки і дата проведення наступного технічного огляду. Крім того, результати проведення огляду підписуються працівником з нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів (що приймав участь у проведенні технічного огляду).
4.3. У випадку негативних результатів проведення технічного огляду експлуатація крана забороняється до усунення виявлених порушень вимог Правил по кранам, настанови (інструкції) з експлуатації крана і нормативної документації.

 

Додаток 3
до наказу № 27-ОП

ТЕХНОЛОГІЧНА ІНСТРУКЦІЯ

З ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ

МОСТОВИХ КРАНІВ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця інструкція встановлює порядок проведення повного та часткового технічних оглядів вантажопідіймальних кранів відповідно до вимог (НПАОП 0.00-1.80-18) «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (далі – Правила по кранам) та настанови (інструкції) з експлуатації вантажопідіймального крана.
1.2. Об’єктами проведення робіт є вантажопідіймальні крани мостові підвісні та опорні (в т.ч. крани ливарні, магнітні, грейферні, магнітно-грейферні, кран-балки тощо) (далі – кран).
1.3. Технічний огляд крана має на меті встановити, що:
– установлення крана відповідає вимогам Правил по кранам;
– кран знаходиться в справному стані, що забезпечує його безпечну експлуатацію;
– його обслуговування відповідає вимогам Правил по кранам.
1.4. Місцем проведення технічного огляду є площадки обслуговування крана (ремонтні загони), кранові шляхи і прохідні галереї будівельних конструкцій, на яких розташовані підкранові колії.
1.5. Роботи з проведення технічного огляду кранів виконуються фахівцями Науково-виробничого приватного підприємства “Техсервіс” (далі -НВПП “Техсервіс”) на підставі договорів, укладених з власником крана.
Для створення умов проведення технічного огляду власник крана повинен наказом по підприємству на період проведення технічного огляду:
– призначити працівника, відповідального за проведення технічного огляду;
– доручити працівникам з нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією кранів, працівникам, відповідальним за утримання кранів в справному стані бути присутніми при технічному огляді та кранівникам і стропальникам – приймати участь у проведенні випробувань;
– забезпечити випробувальними вантажами (якщо це обговорено в договорі).
1.6. До проведення робіт з технічного огляду допускаються працівники, що пройшли навчання і перевірку знань Правил по кранам та медичний огляд.
2. ВИМОГИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1. Перед початком робіт працівник, відповідальний за утримання крана в справному стані повинен забезпечити підготовку крана до проведення технічного огляду та видати наряд-допуск на право виходу на кран для проведення робіт.
При підготовці крана повинні бути виконані наступні роботи:
– кран очистити від бруду, встановити його на ремонтній ділянці (загоні) і знеструмити, на рубильнику вивісити табличку “Не включати – працюють люди”;
– ключ-марка повинна бути передана працівнику, що проводить огляд;
– для обмеження ходу крана встановити тимчасові тупикові упори;
– у вахтових журналах сусідніх кранів зробити запис, що попереджає про ведення робіт;
– забезпечити місця проведення огляду додатковим (ремонтним) освітленням (за необхідності);
– зону ведення робіт під площадкою обгородити з установкою знаків “Небезпечна зона”.
2.2. Керівник групи НВПП “Техсервіс” повинен проконтролювати готовність крана до проведення технічного огляду, провести інструктаж на робочому місці, попередити працівника, відповідального за проведення технічного огляду, про початок робіт і погодити точний час їхнього проведення.
3. ВИМОГИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ
3.1. Під час ведення робіт усі члени групи повинні знаходитися тільки на ділянці робіт, визначеній керівником групи. Якщо вантажопідіймальний кран установлений на відкритій естакаді, то забороняється проводити огляд у грозу, снігопад, туман, ожеледь, дощ, у темний час доби, при швидкості вітру більш 10 м/с.
3.2. При повному технічному огляді крана проводяться:
а) огляд;
б) статичні випробування;
в) динамічні випробування.
При частковому технічному огляді статичні і динамічні випробуванняне проводяться.
3.3. При огляді, супроводжуваному відповідними вимірюваннями, повинні бути оглянуті і перевірені на функціонування механізми і їхні гальма, прилади і пристрої безпеки, електрообладнання, сигналізація, а також переві¬ряються розміри регламентовані Правилами по кранам.
При проведенні огляду необхідно провести наступні роботи:
а) перевірка наявності і вивчення наявної документації виробника
– паспорт, технічний опис і інструкція з експлуатації (настанова з експлуата¬ції), вахтовий журнал, а також креслення, розрахунки, матеріали попередніх обстежень, приписи органів Держнаглядохоронпраці (за наявності), опиту¬вання обслуговуючого персоналу й аналіз умов експлуатації. При експертизі експлуатаційної документації звернути увагу на відомості про режим роботи крана і його механізмів, вимоги до місця установлення, кліматичне виконан¬ня, відомості про напрацювання і відмови;
б) перевірка стану металоконструкцій крана.
Проведення огляду металоконструкцій має на меті виявлення дефектів:
– тріщини в основному металі, зварних швах та навколошовній зоні;
– загальні та місцеві деформації елементів металоконструкцій;
– розшарування основного металу;
– потоншення металу внаслідок корозійного пошкодження;
– підвищене спрацювання тертьових поверхонь (осей, пальців, прову-шин);
– ослаблення болтових та клепаних з’єднань.
При проведенні огляду зварних, болтових і шарнірних з’єднань слід звернути увагу на:
– елементи з різким перепадом перерізів;
– місця закінчення накладок, ребер, вушок;
– місця попередніх ремонтів;
– місця навколо водоспускних отворів і накопичення вологи в короб¬частих балках та в стиках між елементами;
– отвори з необробленими крайками (пропалених, заварених);
– місця перетинання зварних швів, їх закінчення і переривчастих швів;
– пошкодження та підняття плівки захисного покриття, що може свід¬чити про наявність тріщин;
– затягування (ослаблення) болтових з’єднань;
– елементи, що запобігають самовільному розгвинчуванню різьбових з’єднань – стопорні планки, приварні ригеля, пружинні шайби, торцеві шай¬би, пружинні скоби;
– пальці і осі, що з’єднують елементи металоконструкцій;
– шарнірні з’єднання (ступінь зносу шарнірних з’єднань визначається шляхом вимірювань люфтів і порівняння їх з величинами, що допускаються). При проведенні огляду допоміжних елементів металоконструкцій слід звернути увагу на:
– місця кріплення кабіни, сходів, поруччя;
– площадки обслуговування, огородження, кожухи і місця їх кріплення;
– робочі поверхні східців і настилів.
При проведенні огляду прогонових і кінцевих балок звернути увагу на:
– наявність негативного прогину моста;
– вузлів стикування прогонових і кінцевих балок;
– вузлів колісних букс;
– раму візка.
Крім того, при проведенні огляду коробчастих металоконструкцій не¬обхідно звернути увагу на:
– стикові зварні шви (особливо в розтягнутій зоні);
– верхній пояс в місцях під стиками рейок;
– місця прикріплення діафрагм, зв’язків і косинок до поясів;
– відхилення від площинності стінок і поясів коробчатих і двотаврових балок;
– відхилення від площинності звисаючих крайок поясів коробчатих балок;
– опуклість поясів коробчатих балок;
– увігнутість стінок коробчатих і двотаврових балок (стійок) при від¬сутності інших швів, крім поясних;
При проведенні огляду ґратчастих металоконструкцій необхідно звер¬нути увагу на:
– зігнутість та скручування ферм;
– стикові шви нижніх поясів;
– стиснені стержні (стійки, розкоси) ґратчастих конструкцій;
– місця прикріплення стержнів (розкосів, стійок) до поясів.
в) перевірка стану гака, деталей його підвіски включає роботи з оці¬нки стану:
– металоконструкцій траверс – відсутність тріщин в зварних швах та основному металі;
– місць кріплення елементів стопоріння – відсутність ослаблення;
– гаків – знос зіва (не повинен перевищувати 10% початкової висоти перерізу), відсутність тріщин, залишкових деформацій;
– закритої опори обертання гака – стан опорних підшипників;
– кріплення гака в траверсі і стопоріння планкою від самовільного від¬гвинчування кріпильної гайки; – обмежників, що запобігають випадінню каната з блоків;
– запобіжного замка, що запобігає самовільному випадінню знімного вантажозахоплювального пристрою з зіва гака (за наявності).
Примітка. Перевірка гаків, нарізної частини, осей, обойми, траверс та інших дета¬лей підвіски вантажозахоплювального органу кранів, що транспортують розплавлений метал, на наявність тріщин та інших дефектів суцільності виконується з застосуванням неруйнівних методів контролю (ультразвукова дефектоскопія, радіографія) у відповідності з чинними НД.
г) перевірка стану механізмів.
При проведенні огляду механізмів підіймання вантажу, пересування крана, вантажного візка звернути увагу на цілість і стан:
– кріплення механізмів до металоконструкцій крана – наявність зма¬щення осей і підшипників, наявність усіх кріпильних деталей та елементів, що запобігають самовільному розгвинчуванню різьбових з’єднань, ослаблен¬ня затяжки;
– електродвигунів, редукторів і місць їх кріплення;
– гальм, гальмівних барабанів, шківів, пружин гальм – установлення, кріплення, відсутність замаслювання поверхні шківа і накладок, перекосу га¬льмівних накладок, тріщин, обломів, овальності і конусоподібності дотичних поверхонь, рівномірність прилягання гальмівних накладок до шківа, ступінь зносу тертьових поверхонь, відсутність залишкових деформації і зломів пру¬жин;
– ходових коліс крана та візків – відсутність сильного та нерівномірно¬го зносу, забоїн, тріщин, обломів поверхонь катання та реборд, надійність кріплення бокових роликів;
– муфт з’єднання – посадка муфт на валах і пальцях у гніздах, стан втулок;
– відкритих і закритих зубчастих передач (з розкриттям оглядових кришок) – ступінь зносу, відсутність зламаних зубців, відколів;
– валів, з’єднаних муфтами – співвісність, відсутність тріщин, зламів, скручувань, вигинів, задирів, помітного зносу тертьових поверхонь;
– барабанів лебідок і канатних блоків і їхніх елементів: рівчаків, ре¬борд, пристроїв, що виключають спадання канатів, перетирання чи заклиню¬вання при зіткненні з елементами чи конструкцій канатами інших поліспас¬тів, канатоукладачів – відсутність тріщин, заїдань, деформацій, помітного зносу, стан осей і пружин, наявність змащення;
– шліцьових, шпонкових і болтових з’єднань для передачі крутного моменту;
– огороджень механізмів. Граничні норми бракування елементів механізмів наведені в Додатку11 Правил по кранам.
д) перевірка стану канатів і їх кріплення, канатних барабанів і блоків. При цьому перевіряються:
– вантажні канати – знос, перетирання і пошкодження (вибраковування каната здійснюється згідно Додатка 10 Правил по кранам і настанови (інструкції) з експлуатації крана);
– кріплення кінців каната – наявність затискачів (не менше трьох), крок розташування затисків і довжина вільного кінця каната (не менше 6 діаметрів каната), наявність притискних планок (при кріпленні каната до барабана – не менше 2-х), довжина вільного кінця каната від останнього затискача (не менше 2-х діаметрів каната);
– пристрої, що виключають спадання канатів з барабанів і блоків, перетирання чи заклинювання при дотиканні з елементами конструкцій чи канатами інших поліспастів;
– канатоукладачі – цілість всіх елементів, кріплення до плити лебідки, стан осей і пружин, наявність мастила;
– відсутність закручування гілок каната;
– наявність мастила, відсутність корозії.
е) перевірка стану приладів безпеки. При огляді перевіряється стан:
– обмежників: вантажопідіймальності (за наявності), висоти підіймання гака, змотування каната – порушення регулювання, кріплення важелів, що діють на кінцевий вимикач, можливість вільного переміщення рухомих елементів від руки, стирання канатика грузила, герметизація в місцях введення електричних кабелів, кришок, лючків, заглушок, стан покриттів, кріплення, відсутність бруду, мастил, іржі;
– покажчиків вантажопідіймальності – кріплення, відсутність деформації, корозії, забруднення шкал, чіткість позначень і написів;
– датчиків, кінцевих вимикачів, пристроїв вимикання та блокування
– справність важільної системи, зворотного механізму, можливість вільного переміщення рухомих елементів від руки, залипання контактів, герметизація в місцях введення електричних кабелів, кришок, лючків, заглушок, стан покриттів, кріплення;
– запобіжних пристроїв і попереджуючих позначень – упори і буфери, колірне фарбування;
– пломбування приладів безпеки;
– звукової і світлової сигналізації, переговорних пристроїв;
– з’єднуючих джгутів і кабелів, приєднань до кінцевих вимикачів, датчиків, приладів і агрегатів, захисту від ушкоджень і потрапляння вологи;
– панелей приладів – плавність роботи перемикачів, кнопок, наявність індикації.
ж) перевірка стану кранового і візкового шляхів на відповідність вимогам НД із проведенням вимірювань відхилень розташування рейок від проектного положення в плані і по висоті, перевірки ступеня зношення рейок, стану кріплення рейок та зварних швів в місцях стиків рейок. Граничні відхилення рейкових шляхів від проектного положення наведені в Додатку 2 Правил по кранам;
и) перевірка електрообладнання полягає в оцінці стану:
– електродвигунів – відсутність механічних ушкоджень клемної коробки, місць кріплення, надійність приєднання кабелів, вимірювання опору ізо¬ляції, перевірка стану заземлення;
– контактів пускачів, автоматичних вимикачів, дугогасильних камер контакторів і магнітних пускачів – перевірка працездатності (перевіряється вручну вмиканням і вимиканням), вимірювання провалів та зазорів (контакти повинні бути відрегульовані на величини зазорів і провалів, наведені в Дода¬тку 1), знос робочих поверхонь контакт-деталей (не більше 50 %);
– пускорегулювальних резисторів – відсутність замикання струмоведучих частин з корпусом, цілісність сполучних перемичок і з’єднання приєднувальних виводів кабелів;
– електромагнітів, електрогідравлічних штовхальників – відсутність заїдань і перекосів рухомих з’єднань у магнітних системах апаратів, панелях керування, електромагнітів і штоків електрогідроштовхальників, правильне прилягання контактів, відсутність перекосів, легкість переміщення, спрацьо¬вування зворотних пружин при імітації роботи рухомих частин;
– кабелів, проводів, заземлення – стан ізоляції в місцях підходу до еле¬ктричних апаратів, електродвигунів, шаф керування, шляхових і кінцевих вимикачів, а також справність і цілісність заземлюючих перемичок, що з’єд¬нують корпуси електрообладнання з металоконструкціями;
– струмознімачів, вентилятора, електричного освітлення, опалення, си¬гналізації, склоочисників, щитка приладів контролю, вимикачів, перемикачів і кнопок – наявність, механічна справність, кріплення, відсутність оголених струмоведучих частин;
– запобіжників – відповідність номінального струму плавкої вставки вимогам документації, відповідність автоматів і токових реле електросхемі;
к) огляд кабіни кранівника, що має на меті визначити цілість і стан: – захисту від впливу метеорологічних факторів;
– запору для можливості запирання двері зсередини та зовні кабіни;
– неметалевого матеріалу підлоги – наявність гумового діелектричного килимка;
– можливості очищення стекол як зсередини, так і зовні;
– регулювання сидіння кранівника (по горизонталі і вертикалі), нахил спинки;
– сонцезахисного козирка, захисних ґрат на верхньому і нижньому склі (при установленні крана на відкритих естакадах), вентилятора, нагрівача, склоочисника, кондиціонера (за наявності).
При проведенні оглядів органів керування слід звернути увагу на ці¬лість і стан:
– рукояток, педалей, важелів – фіксація в нейтральному положенні та по позиціях (переключення з позиції на позицію повинне здійснюватися з відчутним зусиллям, але меншим, ніж фіксація в нейтральному положенні);
– тумблерів – вільне перемикання, фіксація в крайніх і нейтральних положеннях, наявність і кріплення гумових ізоляторів, чіткість написів;
– перемикачів – вільне переключення, фіксація в робочих положеннях, чіткість написів і умовних знаків;
– пильовиків, ущільнювачів – наявність, кріплення, чистота;
– тяг, тросиків, важелів, місць з’єднань і кріплень – відсутність ум’я¬тин, погнутостей, обривів дроту, наявність контровки, відсутність тертя про чи металоконструкції інші елементи;
При позитивних результатах проведення огляду крана допускається проведення випробувань.
3.4. При проведенні статичних випробувань необхідно провести наступ¬ні роботи:
1. Визначення можливості проведення випробувань за погодними умовами (для кранів установлених на відкритих естакадах);
2. Установлення крана на колонах будівельних конструкцій підкрано¬вих колій у положення, що відповідає найменшим згинаючим навантаженням на підкранову колію, і установка візка – у положення, що відповідає найбільшому прогину моста крана;
3. «Підбір ваги випробувальних вантажів рівних 1,25 максимальної вантажопідіймальності;
4. Стропування вантажу;
5. Підіймання вантажу на висоту 200-300 мм із витримкою протягом 10 хвилин; 6. Опускання вантажу;
7. Визначення наявності залишкового прогину моста крана. 3.5. При проведенні динамічних випробувань необхідно провести на¬ступні роботи:
1. Підбір ваги випробувального вантажу масою 1,1 максимальної вантажопідіймальності;
2. Стропування випробувального вантажу;
3. Підіймання на максимальну висоту і опускання вантажу (не менше 3-х циклів) із перевіркою:
– спрацьовування обмежника висоти підіймання крюка (за наяв¬ності) з замірюванням фактичної відстані між вантажозахоплювальним орга¬ном після зупинки і упором;
– спрацьовування обмежника змотування каната з барабана (за наявності);
4. Переміщення крана по підкранових коліях в обох напрямках (не менше 3-х циклів із перевіркою спрацьовування кінцевих (шляхових) вими¬качів переміщення крана);
5. Переміщення візка в обох напрямках (не менше 3-х циклів).
Примітка. За наявності на крані кількох візків (механізмів підіймання) перевірка виконується для кожного візка (механізму підіймання) окремо.
3.6. По закінченні випробувань виконати перевірку стану металоконструкцій, механізмів і елементів підвіски на наявність пошкоджень відповідно до перерахувань б), в), г), д) пункту 3.3.
4. ВИМОГИ ПО ЗАКІНЧЕННІ РОБОТИ
4.1. По закінченні робіт відповідальний за утримання кранів в справному стані повинен перевірити робоче місце на предмет відсутності інструмента і приладів, що застосовувалися при веденні робіт.
4.2. При позитивних результатах проведення технічного огляду керівник групи НВПП “Техсервіс” робить запис про результати проведення огляду у вахтовому журналі і паспорті крана. При цьому зазначаються висновки і дата проведення наступного технічного огляду. Крім того, результати проведення огляду підписуються працівником з нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів (що приймав участь у проведенні технічного огляду). До паспорту додається висновок з результатами неруйнівного контролю вантажозахоплювального органу та елементів його підвіски.
4.3. У випадку негативних результатів проведення огляду експлуатація вантажопідіймального крана забороняється до усунення виявлених порушень вимог Правил по кранам, настанови (інструкції) з експлуатації крана і нормативної документації

виникли

питання?