ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про затвердження білетів для проведення навчання з питань охорони праці

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про затвердження білетів для проведення навчання з питань охорони праці

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«_______»
Н А К А З № 15-ОП
від «12» січня 2021 р. м. Київ

Про затвердження білетів для проведення навчання з питань охорони праці

На підставі вимог статті 18 Закону України «Про Охорону праці» затвердженого Президентом України 21 листопада 2002 р. та «Типового Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05) затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці № 15 від 26.01.05 р., та з метою належної організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці, –

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити білети для проведення навчання з питань охорони праці:
1.1.Законодавство України з охорони праці(керівні працівники) (дод. 1).
1.2. Законодавство України з охорони праці(виконавці робіт) (дод. 2).
1.3.Кодекс законів про працю України ( дод. 3).
1.4. ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»(НПАОП 45.2-7.02-12) (дод. 4).
1.5. Надання першої медичної допомоги (дод. 5).
1.6. «Пожежно-технічний мінімум» НАПБ А.01-001-2015(дод. 6).
1.7. «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13) (дод. 7).
1.8.«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) (дод. 8).
1.9.«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», (НПАОП 0.00-1.80-18)» (дод. 9).
1.10. «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» (НПАОП 0.00-1.02-08) (дод. 10).
1.11.«Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів», (НПАОП 0.00-1.83-18) (дод. 11).
1.12.«Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18) (дод. 12).
1.13. «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00-1.62-12) (дод. 13).
1.14. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) (дод. 14).
1.15. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»(ПТЕЕС) (дод. 15).
1.16. «Правила безпеки систем газопостачання»(НПАОП 0.00-1.76-15) (дод. 16).
1.17.Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (НПАОП 45.2-7.03-17) (дод. 17).
1.18.«Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» (НПАОП 0.00-7.15-18) дод. 18).
1.19.Під час механічного та газового різання металів. (дод. 19).
1.20.Для стропальника (дод20).
1.21.Для газозварника(дод. 21).
1.22.Для електрогазозварника (дод.22).
1.23.Для слюсаря механоскладальника(дод. 23)
1.24.Для токаря (дод. 24).
2.Інженеру з охорони праці Кравцю О.П.наказ довести до відома працівників підприємства згідно листа ознайомлення.
3.Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного інженера Скакуна В.М.

Додаток 1
до наказу № 15-ОП
від «12» січня 2021 р.

 

БІЛЕТИ

ДЛЯ НАВЧАННЯ

«ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ»

(КЕРІВНІ ПРАЦІВНИКИ)

Білет №1
1.Поняття про охорону праці:
1. Охорона праці – це система заходів, яка направлена на збереження здоров’я людини.
2. Охорона праці – це заходи, які виконуються власником для збереження здоров’я людини.
З. Охорона праці – включає в себе пожежну безпеку та промислову санітарію.
+4. Охорона праці – система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.
2.Хто забезпечує пожежну безпеку на підприємстві, організації, установі?
5. Головний інженер,
6. Завідуючий господарством,
+7. Керівник підприємства, організації, установи.
8.Інженер з охорони праці.
3.За результатами розслідування складається акт за формою Н-1 і беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівниками:
9.Під час слідування на роботу і з роботи на громадському транспорті.
10.Під час слідування з роботи на власному транспорті.
+11.Під час виконання трудових (посадових) обов’язків.
12.За місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ (за наявності тимчасової або постійної прописки).
4.Розмір одноразової допомоги потерпілому на виробництві, якщо нещасний випадок стався в разі невиконання потерпілим вимог нормативних актів з охорони праці може бути зменшеним:
13.Не більше ніж на 30%.
+14.Не більше на 50%.
15.Не більше на 40%.
16.Не більше ніж на 60%.
5.Про присвоєння І групи по електробезпеці:
17.Працівнику видається посвідчення.
+18.Оформляється в журналі інструктажів з питань охорони праці.
19.Робиться запис у обліковій картці, яка знаходиться у відділі кадрів.
6.Несплата штрафу за нещасний випадок у зазначений термін тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі:
20.П’яти відсотків за кожен день прострочення.
+21.Двох відсотків за кожен день прострочення.
22.Чотирьох відсотків за кожен день прострочення.
23. Трьох відсотків за кожен день прострочення.
7.Чи можуть залучатися вагітні жінки до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні:
24.Можуть при їх згоді.
+25.Не можуть.
26.Можуть при виробничій необхідності і їх згоді.
27.Можуть якщо вони згодні і робота за це буде компенсуватись.
8.При попаданні кислоти на шкіру необхідно:
28.Ушкоджені ділянки ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хв.
+29. Ушкоджені ділянки ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хв., а після цього промити 5%-ним розчином питної соди.
30. Ушкоджені ділянки ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хв., а після цього промити 2%-ним розчином борної кислоти.
31. Ушкоджені ділянки ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хв, а після цього промити 5%-ним розчином марганцевого калію.
9.Гігієна праці це:
+32.Комплекс заходів і засобів щодо збереження здоров’я працівників, профілактики несприятливого виливу виробничого середовища і трудового процесу.
33.Об’єктивні дані стану виробничого середовища.
10.Хто затверджує перелік професій і посад, які звільнюються від первинного інструктажу?
+34.Роботодавець за узгодженням з державним інспектором по нагляду за охороною праці
35.Державний інспектор по нагляду за охороною праці за поданням роботодавця.
36.Роботодавець за узгодженням з комітетом профспілки.

Білет № 2
1. Організаційними заходами охорони праці є:
1. Застосування технічно досконалого та справного обладнання, інструментів і пристроїв.
2. Виконання за призначенням досконалих засобів індивідуального захисту тощо.
+3.Правильна навченість працівників, чітке та своєчасне проведення інструктажів та контролю знань з охорони праці.
4.Заходи охорони праці для усього процесу, окремого обладнання та інструментів, які виключили б вплив на працівників небезпечних виробничих факторів.
2. Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці не менш як:
5.Один раз на 3 місяці.
6.Один раз на 6 місяців.
7.Один раз на 9 місяців.
+8.Один раз на рік.
3. Комісія з розслідування повинна розслідувати обставини і причини нещасного випадку і скласти акт по формі Н-1 на протязі;
9. 10 діб.
10.5 діб.
+11.З доби.
4. Розмір відшкодування моральної шкоди не може перевищувати;
12.150 розмірів мінімальної заробітної плати.
+13. 200 розмірів мінімальної заробітної плати.
14.100 розмірів мінімальної заробітної плати.
15. 50 розмірів мінімальної заробітної плати.
5. Чи дозволяється особам молодшим 18 років присвоювати групу по електробезпеці вище II?
16. Дозволяється.
17. Дозволяється з дозволу особи відповідальної за електрогосподарство.
+18.Не дозволяється.
19.Дозволяється з дозволу особи відповідальної за електрогосподарство при умові, що вона буде працювати під наглядом особи, яка має групу III і вище.
6. До аварій І категорії відносяться аварії:
20. Від яких загинуло до 5 чоловік чи травмовано від 4 до 10 осіб.
21. Зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об’єкта.
+22. Внаслідок яких загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб.
23. Створена загроза для життя і здоров’я працівників цеху і дільниці (цех, дільниця з числом працюючих 100 чоловік і більше).
7. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати;
24. 25 годин на тиждень.
25. 36 годин на тиждень.
26. 41 годину на тиждень.
+27. 40 годин на тиждень,
8. При опіках другого ступеня (пухирі):
28. Обпечене місце обробляють ватою змоченою етиловим спиртом.
29. Обпечене місце оброблять 3%-вим розчином оцтової кислоти.
+30. Обпечене місце обробляють 3%-вим розчином марганцевокислого калію або 5%-вимрозчином таніну.
31. Накривають рану стерильною пов’язкою і викликають лікаря.
9. Медичний огляд працівників певних категорій проводиться за кошти:
+32. Роботодавця.
33. Працівника.
34.Профспілкового комітету.
10. Перевірка знань посадових осіб проводиться:
+35Не рідше одного разу на 3 роки.
36Не рідше одного разу на рік.

Білет № 3
1.Служба охорони праці підпорядкована:
1. Головному інженеру.
2. Технічному директору.
+3.Роботодавцю.
2.Переносні вогнегасники повинні розміщуватись шляхом:
4.Навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 2 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.
+5.Навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.
6.В будь-якому місці, зручному для користування ним.
З.Роботодавець повинен розглянути і затвердити акт за формою Н-1 після закінчення розслідування протягом:
7. 3 доби.
+8. 1 доба.
9.5 діб.
4.У разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги його сім’ї повинен бути не менше:
10. Однорічного заробітку потерпілого.
11. Трьохрічного заробітку потерпілого.
+12. П’ятирічного заробітку потерпілого.
1З. Дев’ятирічного заробітку потерпілого.
5.Журнал перевірки знань з електробезпеки зберігається:
14. 1 рік після останнього запису.
15. 2 роки після останнього запису.
+16. З роки після останнього запису.
17. 5 років після останнього запису.
6.Управління охороною праці на підприємстві здійснює:
18. Інженер з охорони праці.
+19. Роботодавець.
20. Головний інженер.
21. Технічний директор.
7.Роботою в нічний час вважається робота:
22. 3 20 годин до 6 годин ранку.
+23. З 22 годин до 6 годин ранку.
24. 3 18 годин вечора до 8 годин ранку.
8.З яких двох основних процедур складається оживлення людини?
25. Ліквідувати кровотечу та перев’язати рану.
+26. Відновлення дихання (штучне дихання) та серцевої діяльності (зовнішній масаж серця).
27. Ліквідувати сліди поранення та зупинити кровотечу.
9. Що означає термін “Тяжкість праці”?
28. Характеристика трудового процесу, що відображає переважаюче навантаження на центральну нервову систему.
29. Сукупність фізичних факторів, що впливають на людину в процесі її трудової діяльності
+30.Характеристика трудової діяльності людини, яка визначає ступінь залучення до роботи м’язів і відображає фізіологічні затрати внаслідок переважаючого фізичного навантаження.
10.Хто повинен розробляти інструкції по охороні праці на виробництві?
31. Інженер по охороні праці.
32. Відділ кадрів.
+33.Безпосередній керівник робіт.
34.Головний інженер

Білет № 4
1. При якій кількості найманих працівників у трудовому колективі укладається колективний договір (угода)?
1.Більше 25 працівників.
+2. Незалежно від кількості працюючих.
3.Більше 50 працюючих.
4.Більше 100 працюючих.
2. У якому напрямку повинні відчинятись двері на шляхах евакуації.
+5.В напрямку виходу з будівель (приміщень).
6. Не має значення.
З. За результатами розслідування не складаються акти за формою Н-1 і не беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівниками:
+7.Під час прямування на чи з роботи на власному транспортному засобі, який не використовувався в інтересах підприємства.
8.При приведенні в порядок знарядь виробництва перед початком роботи,
9.При заподіянні тілесних пошкоджень Іншою особою під час виконання ним трудових обов’язків.
4. При пред’явленні акта про нещасний випадок МСЕК проводиться огляд потерпілих за направленням:
+10.Роботодавця.
11. Інспектора органу державного нагляду за охороною праці.
12.Органів місцевої державної влади.
5. Електроустановки по умовам електробезпеки розділяються Правилами будови електроустановок на:
13. Електроустановки до 42 В і електроустановки вище 42 В.
14. Електроустановки до 220 В і електроустановки вище 220 В.
+15.Електроустановки до 1000 В і електроустановки вище 1000 В.
16.Електроустановки до 380 В і електроустановки вище 380 В.
6. Технічно оформлені матеріали розслідування аварії підприємство надсилає прокуратурі та органам, представники яких брали участь у розслідуванні:
17.Вдвотижневий термін після закінчення розслідування.
18.Вдесятиденний термін після закінчення розслідування.
+19. В п’ятиденний термін після закінчення розслідування.
20. В триденний термін після закінчення розслідування.
7. Чи можуть працівники відлучатися з роботи під час перерви для відпочинку?
21. Не можуть.
22. Можуть, але з дозволу роботодавця.
23. Можуть, але з дозволу безпосереднього керівника робіт.
+24.Можуть на свій розсуд.
8. При забитті необхідно:
25. Змастити забите місце йодом і накласти пов’язку.
+26.Прикласти “холод” і накласти тугу пов’язку.
27.Розтерти і прикласти розігріваючий компрес.
9. Контроль за своєчасністю і об’єктивністю розслідування нещасних випадків здійснюють;
28.Місцева державна адміністрація.
+29.Органи державного нагляду за охороною праці,
30. Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.
31. Комісія по розслідуванню нещасного випадку.
10. Цільовий інструктаж з охорони праці проводить:
32. Спеціаліст з охорони праці.
33. Головний інженер.
+34.Безпосередній керівник робіт.
35.Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

Білет № 5
1. Чи може роботодавець за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою) працівникам пільги і компенсації не передбачені чинним законодавством?
І. Не може.
2.Може при узгодженні з органами місцевої адміністрації.
+3. Може.
4. Може при узгодженні з органами державного нагляду за охороною праці.
2. Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться:
5.В журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
6.В журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
7.В журналі обліку робіт з підвищеною небезпекою.
+8.В документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск, дозвіл).
З. Карти обліку профзахворювань зберігаються в санепідемслужби та МОЗ протягом:
9.20 років.
10. 25 років.
11. 30 років.
+12. 45 років.
4. Витрати на медичну та соціальну допомогу потерпілому відшкодовуються, якщо потреба в них обумовлена висновками.
+13.Медико-соціальної експертної комісії.
14.Лікарсько-консультаційною комісією.
15.Уповноваженого найманими працівниками особи з питань охорони праці.
5. Наряд на виконання робіт в електроустановках видається на термін:
16. Не більше 10 днів.
+17.Не більше 15 днів.
18. Не більше 20 днів.
19.Не більше 25 днів.
6. Постанова про накладання штрафу на підприємство за порушення правил охорони праці складається:
20.В п’яти примірниках.
21.В трьох примірниках.
+22. В двох примірниках.
23.В одному примірнику.
7. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менше:
24. Як 50 годин.
25. Як 45 годин.
+26.Як 42 години.
27.Як 40 годин.
8. При опіках шкіри кислотою:
28.Роблять примочки (пов’язки) розчином борної кислоти (одна чайна ложка кислоти на склянку води).
29.Роблять примочки (пов’язки) слабким розчином оцтової кислоти (оцет наполовину розведений водою).
+30.Роблять примочки (пов’язки) розчином питної соди (одна чайна ложка соди на склянку води).
9. Чи видаються засоби індивідуального захисту (гумовий килимок, захисні окуляри тощо) якщо вони не вказані в типових галузевих нормах?
31. Не видаються.
32. Видаються при узгодженні з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
+33. Видаються в залежності від характеру роботи.
10. Інструкції видаються працівникам на руки під розписку:
34. Спеціалістом служби охорони праці.
+35.Безпосереднім керівником робіт.
36. Головним інженером.

Білет № 6
1. До органів державного нагляду за охороною праці відноситься:
1.Технічна інспекція профспілок,
+2.Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
3.Місцева державна адміністрація.
2. Де можуть зберігатися легкозаймисті та горючі рідини?
4.Тільки в спеціальних будівлях.
+5. В будівлях або на майданчиках під навісами.
6. Тільки на майданчиках під навісами.
З. Акт по формі Н-1 зберігається протягом:
7. 35 років.
8. 40 років.
+9.45 років
10. 50 років.
4. Для розгляду справ про страхові виплати до Фонду соціального страхування від нещасних випадків подаються:
11. Акт по формі НТ.
+12 Акт розслідування нещасного випадку.
13. Акт по формі Н-1.
14. Постанова профспілкового комітету.
5. Давати дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск в електроустановках до 1000 В мають право оперативні працівники з групою по електробезпеці:
15. ІІІ
+16.IV
17. II
6. Хто дає дозвіл на початок роботи підприємства?
18. Профспілковий комітет.
+19.Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
20.Органи державної місцевої адміністрації.
21. Служба по благоустрою.
7. Види стягнень за порушення трудової дисципліни:
22. Попередження.
23. Зменшення морального заохочення.
+24. Догана, звільнення.
8. На який термін може накладатися джгут при холодній погоді?
25. Не більше ніж на 2 години.
+26.Не більше ніж на 1 годину.
27.Не більше ніж на пів години,
9. Хто забезпечує нагляд за станом гігієни праці на виробництві?
28. Медико-соціальна експертна комісія.
+29.Спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни.
30.Міська державна адміністрація.
10. Строк дії інструкції з охорони праці для робіт з підвищеною небезпекою:
31. 1 рік.
32. 2 роки.
+33.З роки.
34. 4 роки.

Білет № 7
1. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати:
1. Головний інженер у письмовій формі.
+2.Роботодавець у письмовій формі.
3.Технічний директор у письмовій формі.
2. Які основні вимоги до відкритих майданчиків, на яких зберігаються ЛЗР і ГР у тарі?
+4.Повинен обгороджуватись земляним валом заввишки не менше 0,5 м.
5. Повинен обгороджуватись земляним валом заввишки не менше 0,75 м.
6.Повинен обгороджуватись земляним валом заввишки не менше 1,0 м.
З. Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться протягом не більше:
+7.10 робочих днів.
8.10 діб.
9. 5 діб.
10. 5 робочих днів.
4. Одноразова допомога виплачується потерпілому з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності:
+11.В місячний термін.
12.В тримісячний термін.
13.Внедільний термін.
5. Відповідальним за електрогосподарство в електроустановках напругою до 1000 В може бути особа з групою по електробезпеці:
15. III.
+15.IV.
16.ІІ.
6. Акт розслідування нещасних випадків невиробничого характеру складається:
17.В п’яти примірниках.
18. В двох примірниках.
19. В одному примірнику.
+20.Кількість примірників визначається в кожному окремому випадку.
7. При підозрінні перелому хребта необхідно:
21. Туго забинтувати груди.
22. Стягнути груди рушником.
23. Накласти шину.
+24.Потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався.
8. За роботу в надурочний час:
+25.Надається відгул.
26.Оплачується в півтораразовому розмірі годинної ставки.
27. Оплачується в подвійному розмірі годинної ставки.
9. Комісія з питань охорони праці підприємства може утворюватися на підприємстві:
28. Якщо кількість працюючих 100 і більше.
+29.Кількість працюючих не має значення.
30.Якщо кількість працюючих 25 і більше.
10. Позаплановий інструктаж проводиться:
3І. При перерві в роботі виконавця робіт більш ніж З0 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 90 днів.
32. При виконанні разових робіт не передбачених трудовою угодою,
33. При перерві в роботі виконавця робіт більше ніж 15 календарних днів, для роботи з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад З0 днів.
+34. При перерві в роботі виконавця робіт більше ніж З0 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.

Білет № 8
1. Якщо працівник ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду то роботодавець:
1. Має право перевести його на роботу з нижчою оплатою праці.
2. Має право відсторонити його від роботи із збереженням заробітної плати,
3. Має право притягнути до дисциплінарної відповідальності.
+4. Має право притягнути до дисциплінарної відповідальності і зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.
2. Тимчасові споруди, кіоски, ларьки тощо повинні розміщатись від інших будівель і споруд на відстані не менше:
5. 25 м.
6. 20м.
7. 15 м.
+8. 10м.
З. Нещасний випадок, про який безпосереднього керівника потерпілого чи роботодавця своєчасно не повідомили, розслідується після заяви потерпілого:
9.Протягом 10 днів після її одержання.
10. Протягом 20 днів після її одержання.
+11.Протягом місяця після її одержання.
4. У разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди мають особи які перебувають на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання:
12. Діти, які не досягли 18 років.
+13.Діти, які не досягли 16 років.
14.Учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти – до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 21 року.
15.Жінки, які досягли 50 років і чоловіки, які досягли 55 років.
5. Право видачі нарядів-допусків та розпоряджень в електроустановках напругою до 1000В надається адміністративно-технічним працівникам підприємства, які мають групу по електробезпеці.
16. ІІ.
17. ІІІ.
+18.IV.
6. Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру проводиться протягом:
19. 3 календарних днів.
20. 5 календарних днів.
+21.10 календарних днів.
22.15 календарних днів.
7. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця без попередньої згоди профспілкового органу допускається при:
23. Вчиненні працівником, який виконує виховні функції, аморального поступку.
24. Одноразового грубого порушення трудових обов’язків.
+25.Поновлені на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу.
26.Відмовлені в переводі на іншу роботу.
8. Оживлення (штучне дихання) проводиться:
27. Доки в потерпілого не зникнуть ознаки життя.
+28.До прибуття медичних працівників (швидкої допомоги).
29. Продовж 30 хв. Після початку штучного дихання,
9. При виході з ладу спецодягу до закінчення строку носки не з вини робітника:
30.Робітник повинен придбати спецодяг за свої кошти.
31.Роботодавець повинен видати новий спецодяг, але зажадати компенсування від робітника.
+32.Роботодавець зобов’язаний замінити його за свій рахунок.
33.Роботодавець повинен видати спецодяг, який був в ужитку до закінчення строку носки.
10. Інструкції з охорони праці переглядаються до закінчення термінів, зазначених в “Положенні про розробку інструкцій…”:
34.За вказівкою інженера по охороні праці.
+35.За вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці.
36.За вказівкою місцевих органів державної адміністрації.

Білет №9
1. Чи може роботодавець за свої кошти додатково встановлювати працівникам пільги і компенсації, не передбачені чинним законодавством?
1. Не може.
2. Може за свої кошти при узгодженні з органами державного нагляду за охороною праці.
3. Може за свої кошти при узгодженні з місцевим органом державної адміністрації.
+4.Може за свої кошти при узгодженні з технічним інспектором профспілок.
5.Може за свої кошти за колективним договором (угодою, трудовим договором).
2. Чи можна зберігати спільно з іншими товарами парфуми, аерозольні упаковки, сірники та інші товари, які мають підвищену пожежну небезпеку?
6. Можна у спеціально пристосованій тарі.
7. Можна у спеціально пристосованій тарі з дозволу органів пожежного нагляду.
+8. Не можна.
9. Можна в спеціально пристосованих приміщеннях.
3. Ким розслідується І береться на облік нещасний випадок, що стався на підприємстві з працівником іншого підприємства під час виконання ним завдання свого керівника?
10. Розслідується і береться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий.
11. Розслідується і береться на облік підприємством де стався нещасний випадок, в розслідуванні приймає участь представник підприємства працівником якого є потерпілий.
+12.Розслідується підприємством, де стався нещасний випадок за участю представника підприємства, працівником якого є потерпілий; на облік береться підприємством, працівником якого є потерпілий.
4. В який термін Фонд соціального страхування від нещасних випадків розглядає справу про страхові виплати?
13. Трьохмісячний строк.
14. Одномісячний строк.
+15.Десятиденний строк
16.Двотижневий строк.
5. Чи допускаються без позачергової перевірки знань “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, працівники, які порушили ці правила?
17. Допускаються з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство.
18. Допускаються з дозволу головного інженера.
+19.Не допускаються.
20.Допускаються з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство і погодження з інженером з охорони праці.
6. При одержанні травми при слідуванні на роботу чи з роботи на громадському транспорті складається акт:
21. Акт по формі Н-5.
+22.Акт по формі НТ.
23.Акт по формі Н-1.
24. Нічого не складається.
7. До якого віку молодь повинна проходити щорічний обов’язковий медичний огляд?
25. До 18 років.
26. До 20 років.
+27.До 21 року.
28.До 25 років.
8. При попаданні кислоти в порожнину рота необхідно:
29. Порожнину рота полоскати 3%-вим розчином оцтової кислоти.
+30.Порожнину рота полоскати 5%-вим розчином питної соди.
31.Порожнину рота полоскати 3%-вим розчином борної кислоти.
9. В окремих випадках, враховуючи особливості виробництва роботодавець може замінювати один вид спецодягу на інший при погодженні:
+32.З уповноваженим найманими працівниками особи з охорони праці.
33.З органами державного нагляду за охороною праці.
34. 3 місцевим органами державної адміністрації.
10. Вступний інструктаж проводиться:
+35.Спеціалістом служби охорони праці.
36.Головним інженером, технічним директором чи безпосереднім керівником робіт.

Білет №10
1. В яких випадках за робітником зберігається середній заробіток за період простою не з вини працівника?
1 При відсутності сировини для випуску продукції.
+2.Якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують.
3.Якщо простій виник в результаті відсутності електроенергії.
2. Які вогнегасники краще всього використовувати у приміщеннях з електронно-обчислювальною технікою, у тому числі з ПЕОМ?
4.Порошкові вогнегасники.
+5.Вуглекислотні вогнегасники.
6.Пінні вогнегасники.
3. Нещасний випадок, що стався з працівником, який виконував роботи під керівництвом посадових осіб свого підприємства на виділених територіях, дільницях на іншому підприємстві:
+7. Розслідується і береться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий.
8. Розслідується підприємством на якому стався нещасний випадок, а на облік береться підприємством, працівником якого є потерпілий.
9. Розслідується і береться на облік підприємством на якому стався нещасний випадок.
10. Розслідується підприємством, працівником якого є потерпілий, а на облік береться підприємством на якому стався нещасний випадок.
4. Акт по ф.Н-5 складається :
11. В п’яти примірниках
+12. В шести примірниках
13. В двох примірниках
14. В трьох примірниках.
5. Безпечним для людини вважається перемінний струм:
15.До 20мА.
+16.До 10мА.
17.До 5мА.
18.До ЗмА.
6. Чи може роботодавець видавати працівникам два комплекти спецодягу на два строки носіння?
19.Не може.
20.Може при узгодженні з профспілковим комітетом.
+21. Може.
7. Надурочні роботи не можуть перевищувати:
22.150 годин на рік.
+23.120 годин на рік.
24.100 годин нарік.
8. При ураженні електричним струмом потерпілого необхідно:
25.Звільнити від дії струму і, якщо потерпілий у свідомості, зарити його в землю до появи лікаря.
+26.Звільнити від дії струму і, якщо він у свідомості, йому необхідно забезпечити повний спокій до появи лікаря.
27.Звільнити від дії струму і, якщо потерпілий у свідомості, робити йому штучне дихання до появи лікаря.
9. Строк носіння спецодягу, який був у користуванні;
28. Встановлюється роботодавцем і становить 50% від встановленого строку.
29. Встановлюється роботодавцем і становить 80% від встановленого строку.
+30.Встановлюється роботодавцем за погодженням з уповноваженим трудового колективу з питань охорони праці.
10. Перелік посад і професій, які повинні проходити стажування визначається:
31. Роботодавцем за погодженням з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
32. Роботодавцем за погодженням з органами державного нагляду за охороною праці.
33. Роботодавцем за погодженням з керівником підрозділу де працює працівник.
+34.Роботодавцем.

Білет №11
1. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці мають право:
1. Перевіряти на підприємстві виконання вимог щодо охорони праці за погодженням з керівником підприємства.
+2.Безперешкодно перевіряти на підприємстві виконання вимог щодо охорони праці.
3.Перевіряти на підприємстві виконання вимог щодо охорони праці за погодженням з спеціалістом по охороні праці.
2. У яких приміщеннях можуть зберігатися речовини, які бурхливо реагують з водою (карбіди, лужні метали тощо)?
4.Вони повинні зберігатися в сухих приміщеннях до яких не потрапляє волога.
+5. Вони повинні зберігатися в сухих добре вентильованих одноповерхових приміщеннях з легким дахом.
6.Вони повинні зберігатись в сухих, добре вентильованих приміщеннях з легким дахом.
3. Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки.
+7.Групові, які сталися одночасно з двома і більше працівниками.
8.Групові, які сталися одночасно з трьома і більше працівниками.
9. Групові, які сталися з п’ятьма і більше працівниками.
4. У разі позбавлення потерпілого волі страхові виплати:
+10.Перераховуються на спеціальний рахунок.
11.Припиняються.
12.Припиняються до звільнення з місця відбування покарання (потім відновлюється).
5. Періодична перевірка знань для електротехнічного персоналу, безпосередньо обслуговуючого діючі електроустановки проводиться:
13.Один раз в три роки.
14. Один раз в два роки.
+15.Один раз на рік.
16. Один раз на півроку.
6. Комісія з розслідування аварій зобов’язана розслідувати і скласти акт за встановленою формою протягом:
17.15 робочих днів.
+18. 10 робочих днів.
19. 5 робочих днів.
7. Чи дозволяється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до робіт у вихідні дні?
20. Дозволяється з їхньої згоди.
21. Дозволяється з їхньої згоди і згоди уповноваженого найманими працівникам особи з питань охорони праці.
+22. Не дозволяється.
23. Дозволяється.
8. При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах необхідно:
24. Прикладати до грудини і боків холодні примочки.
+25.Туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.
26.Туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час вдиху.
9. Хімчистка, прання, обезпилення тощо спецодягу повинні здійснюватись роботодавцем за його рахунок в строки:
27. Встановлені роботодавцем в залежності від виробничих умов.
28. Встановлені роботодавцем в залежності від виробничих умов за погодженням з органами державного нагляду за охороною праці.
+29.Що встановлені з урахуванням виробничих умов за погодженням з представниками трудового колективу і органами санітарного нагляду.
30.Що встановлені з урахуванням виробничих умов за погодженням з органами місцевої державної адміністрації.
10. Після закінчення стажування працівник допускається до самостійної роботи розпорядженням:
31. Керівника підрозділу, де працює працівник.
+32.Керівника підприємства.
33.Начальника відділу кадрів.

Білет №12
1. Роботодавець має право оскаржити рішення про стягнення штрафу у судовому порядку:
1. В десятиденний строк.
2. В двотижневий строк.
+3. В місячний строк.
4.В двомісячний строк.
2. На якій відстані від газових приладів слід встановлювати меблі та інші предмети з горючих матеріалів?
5. Не ближче 1 м.
6. Не ближче 0,5 м.
+7. Не ближче 0,2 м.
8. Не ближче 0,75 м.
З. Нещасні випадки, що сталися з водіями під час перебування у рейсі розслідуються:
9. Органами нагляду за безпекою руху.
10.Підприємством, працівником якого є потерпілий.
+11. Підприємством, працівником якого є потерпілий з обов’язковим використанням матеріалів розслідування державних органів нагляду за безпекою руху,
4. Розмір витрат, необхідних на побутове обслуговування не може бути меншим:
12. 1,5 розмірів мінімальної заробітної плати.
13. 1,0 розміру мінімальної заробітної плати.
+14. 0,25 розміру мінімальної заробітної плати.
15. 0,5 розміру мінімальної заробітної плати.
5. У переносних світильників, що експлуатуються слід періодично проводити вимірювання опору ізоляції мегомметром на напругу 1000 В не рідше:
+16. Одного разу на 6 місяців.
17. Одного разу на 3 місяці.
18. Одного разу на місяць,
6. Гранично допустима вага вантажу в кг при підійманні і переміщенні вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину) для жінок не повинна перевищувати.
19. 15.
20. 12.
+21. 10.
22. 7.
7. Чи зобов’язаний власник при наданні жінкам відпусток у зв’язку з вагітністю і родами приєднати щорічну відпустку:
23. Не може.
24. Може за погодженням з уповноваженим трудових колективів з питань охорони праці.
+25.Може за її заявою.
26.Може за її заявою за погодженням з уповноваженим трудових колективів з питань охорони праці.
8. При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора:
27. Розпиленим 2%-вим розчином питної соди.
28. Розпиленим 3%-вим розчином питної соди,
29. Розпиленим 5%-вим розчином питної соди.
+30.Розпиленим 10%-вим розчином питної соди,
9. Порядок списання і використання засобів індивідуального захисту встановлюється:
31.Власником за узгодженням з уповноваженим трудових колективів з питань охорони праці.
+32.Власником.
33.Власником за узгодженням з санепідемстанцією.
10. Здійснення систематичного контролю за своєчасною розробкою нових та відповідністю діючих на підприємстві інструкцій вимогам чинного законодавства покладається:
34. На розробника інструкцій.
+35.На службу охорони праці підприємства,
36.На головного інженера (технічного директора).

Білет №13
1. Рішення комісії з питань охорони праці підприємства:
1. Обов’язкові для виконання.
+2.Мають рекомендаційний характер.
3.Обов’язкові для виконання при узгодженні з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
4.Обов’язкові для виконання при узгодженні з органами державного нагляду за охороною праці.
2. Чи дозволяється використовувати на виробництві речовини та матеріали (в тому числі імпортні), на які відсутні характеристики пожежної небезпеки?
5. Дозволяється з дозволу органів пожежного нагляду.
6. Дозволяється з дозволу органів пожежного нагляду при наявності первинних засобів пожежогасіння.
+7.Не дозволяється.
8.Дозволяється з дозволу керівника робіт при узгодженні з органами пожежного нагляду.
3. Перший примірник акта розслідування аварії, внаслідок якої не сталося нещасного випадку, зберігатися на підприємстві не менше:
9.П’яти років.
10. Чотирьох років,
+11. Двох років.
12. Одного року.
4. Моральна шкода відшкодовується на підставі:
13. Рішення роботодавця.
14. Рішення уповноваженого найманими працівниками особою з питань охорони праці.
15. Рішення місцевого органу державної адміністрації.
+16.За заявою потерпілого.
5. Сплата штрафів за нещасні випадки здійснюється за рахунок:
17. Роботодавця.
18. Керівника структурного підрозділу, де працював потерпілий.
19. безпосередньо керівника робіт
20. Профспілкової організації підприємства.
+21.Прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.
6. Безперервний трудовий стаж зберігається, якщо перерва в роботі після звільнення не перевищила:
22. Шести місяців.
23. Одного місяця.
+24.Трьох місяців.
7. Чи можна видаляти з рани пісок, землю, згустки крові?
+25. Не можна.
26. Можна.
27. Можна тільки марлевою подушечкою змащеною йодом.
8. Строки носіння чергових засобів індивідуального захисту:
+28.Не повинні бути коротшими у порівнянні зі строками носіння таких же видів, що видаються в індивідуальне користування згідно з Типовими нормами.
29.Повинні бути коротшими у порівнянні зі строками носіння таких же видів, що в індивідуальне користування згідно з Типовими нормами.
30. Повинні бути коротшими у порівнянні зі строками носіння тих же видів, що видаються для індивідуального носіння згідно з Типовими нормами.
9. В процесі обслуговування та ремонту електроустановок застосування металевих драбин
31. Не забороняється.
+32.Забороняється.
33 Не забороняється, якщо драбина встановлена на діелектричний килимок.
10. Видача інструкцій керівникам структурних підрозділів підприємства проводиться:
34. Роботодавцем.
+35 Службою охорони праці.

Білет № 14
1. Максимальний розмір штрафу за порушення нормативних актів про охорону праці установою не може перевищувати:
1. П’яти процентів фонду заробітної плати підприємства, організації, установи.
2. Чотирьох процентів фонду заробітної плати підприємства, організації, установи.
3. Трьох процентів фонду заробітної плати підприємства, організації, установи.
+4.Двох процентів фонду заробітної плати підприємства, організації, установи.
2. Чи можна зберігати у приміщеннях магазинів, які розміщені у будівлях іншого призначення товарів на основі ЛЗР та ГР (фарби, розчинники інші пожежонебезпечні товари побутової хімії)?
5. Можна в спеціальній тарі.
6. Можна в спеціальній тарі з дозволу органів пожежного нагляду.
7. Можна в спеціальній тарі з дозволу органів пожежного нагляду за узгодженням з органами Держгірпромнагляду.
+8.Не можна.
3. Головою комісії по розслідуванню нещасного випадку призначається:
9. Головний інженер підприємства.
10. Технічний директор.
11. Керівник підрозділу де стався нещасний випадок,
+12. Керівник (спеціаліст) служби охорони праці.
4. Страхові виплати, які своєчасно не одержав потерпілий, провадяться за минулий час, але не більше як:
13. 5 років з дня подання заяви.
14. 4 роки з дня подання заяви..
+15. 3 роки з дня подання заяви.
16. 2 роки з дня подання заяви.
5. Чи можна для зниження напруги живлення переносних електросвітильників використовувати автотрансформатори, дросельні котушки та реостати?
+17.Не можна.
18.Можна з дозволу особи відповідальної за електрогосподарство.
19.Можна з дозволу особи відповідальної за електрогосподарство і за погодженням з службою охорони праці.
20.Можна з дозволу особи відповідальної за електрогосподарство з видачею наряд-допуску.
6. Гранично допустима вага вантажу при підійманні і переміщенні вантажів постійно протягом робочої зміни для жінок не повинна перевищувати:
21. 10 кг.
+22.7 кг.
23.5 кг.
7. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше:
24. Року з дня вчинення проступку.
+25.Шести місяців з дня вчинення проступку.
26.Трьох місяців з дня вчинення проступку.
27. Місяця з дня вчинення проступку.
8. Що треба робити, якщо в роговицю ока потрапило чужорідне тіло?
28. Промити око цівкою води протягом 10-15 хв.
29. Видалити сторонній предмет шматочком вати чи марлі.
+30.Накласти на око суху стерильну пов’язку і направити потерпілого в лікувальний заклад.
9. Спеціальний одяг з прогумованих тканин та гумове взуття повинні зберігатись в затемнених приміщеннях при температурі:
31. Не нижче 4° С та вище +30°С
+32. Від +5°С до +20°С.
33. Не нижче +5°С та вище +15°С,
10. Первинний і повторний інструктажі з охорони праці проводить:
34. Спеціаліст служби охорони праці.
+З5. Безпосередній керівник робіт.
36. Головний інженер (технічний директор).

Білет №15
1. Фінансування охорони праці на підприємстві здійснюють:
1. Місцеві органи державної адміністрації.
+2. Роботодавець.
3. Органи державного нагляду з питань охорони праці.
2. Чи дозволяється розміщувати у житлових та громадських будинках крамниці, склади з пожежонебезпечними товарами, речовинами тощо?
4.Дозволяється.
+5.Не дозволяється.
6. Дозволяється з дозволу органів пожежного нагляду.
7. Дозволяється з дозволу органів пожежного нагляду і по узгодженню з органами державної адміністрації.
3. За результатами розслідування складається акт за формою Н-1 і беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівником під час виконання ним трудових обов’язків:
8.У разі природної смерті чи самогубства.
+9. Приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу перед початком роботи і після її закінчення, виконання засобів особистої гігієни.
10. Під час використання ними в особистих цілях транспортних засобів підприємства без дозволу власника.
4. Витрати на спеціальний медичний догляд відшкодовуються, якщо потреба в них обумовлена:
11. Висновками лікарсько-консультаційної комісії.
+12. Висновками медико-соціальної експертної комісії.
5. Після перевірки знань кожний працівник з оперативного і оперативно-ремонтного персоналу повинен пройти стажування на робочому місці (дублювання)тривалістю не менше:
+13. Двох тижнів.
14. Одного місяця.
15. Десяти днів.
6. На підставі чого робітникам на роботах з шкідливими умовами праці надається лікувально-профілактичне харчування?
+16.Переліку хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживати лікувально-профілактичне харчування.
17. Висновку місцевої санітарно-епідеміологічної станції.
18. Висновку головного санітарного лікаря України.
7. Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється після прийняття на роботу не пізніше:
19. 15 днів.
20. 10 днів.
+21. 5 днів.
22. 3 дні.
8. При опіках другого ступеня (пузирі) необхідно:
23. Відкрити пузир і змазати обпечене місце етиловим спиртом.
24. Відкрити пузир і змазати обпечене місце 5%-вим розчином таніну.
25. Відкрити пузир і змазати обпечене місце 3%-вим марганцевим розчином.
+26.Обпечене місце обробити спиртом, 3%-вим марганцевим розчином або 5%-вимрозчином таніну.
9. Час користування теплим спеціальним одягом і спеціальним взуттям встановлюється з урахуванням місцевих і кліматичних умов:
27. Місцевим органом державної адміністрації.
28. Роботодавцем за погодженням з органами місцевої державної адміністрації.
29. Уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці по узгодженню з місцевою державною адміністрацією.
+30. Роботодавцем спільно з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
10. Перегляд інструкцій, що діють на підприємстві для робіт без підвищеної небезпеки проводиться:
31.Не рідше одного разу на 10 років.
32. Не рідше одного разу на 3 роки.
33. Не рідше одного разу на 2 роки.
34. Не рідше одного разу на рік.
+35.Не рідше одного разу на 5 років.

Білет № 16
1. Дія Закону України «Про охорону праці» поширюється:
1.На всі державні підприємства, установи і організації.
+2.На всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.
3.На всі державні підприємства, установи і організації, які працюють в усіх галузях народного господарства.
2. Чи дозволяється використання безпосередньо у складських приміщеннях побутових електронагрівальних приладів?
4.Дозволяється.
+5. Не дозволяється.
6.Дозволяється з дозволу органів пожежного нагляду.
3. Нещасні випадки, що сталися на підприємстві з учнями і студентами навчальних закладів, які проходили виробничу практику або виконували роботу під керівництвом викладача на виділеній підприємством дільниці:
+7.Розслідуються і беруться на облік навчальним закладом.
8.Розслідуються і беруться на облік підприємством де стався нещасний випадок.
9.Розслідуються підприємством де стався нещасний випадок, а на облік беруться навчальним закладом.
10.Розслідуються навчальним закладом, а на облік беруться підприємством, де стався нещасний випадок.
4. При визначенні розмірів витрат на спеціальний медичний догляд ступінь вини потерпілого в ушкодженні його здоров’я:
11.Враховується.
+12.Не враховується.
5. Систематичну роботу з електротехнічним персоналом повинні організовувати і особисто контролювати:
13.Головний інженер (технічний директор).
14Спеціаліст з охорони праці.
+15.Особа відповідальна за електрогосподарство.
16.Роботодавець.
6. Роботодавець має право оскаржити рішення про стягнення штрафу в судовому порядку:
17. В десятиденний термін.
18.В тримісячний термін.
19.В двомісячний термін.
+20.В місячний термін.
7. Чи допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років?
21. Допускається.
+22. Не допускається.
8. При закритому переломі необхідно:
23. Переламане місце цупко забинтувати.
24.Накласти джгут.
+25.Накласти шину.
9. На роботах зв’язаних з забрудненням видається мило:
26. 500 г на місяць.
27. 100 г на місяць.
28. 200 г на місяць.
+29.400 г на місяць.
10. Перевірка знань правил охорони праці посадових осіб проводиться:
30. Щорічно.
31. Раз в п’ять років.
32. Раз в два роки.
+33.Раз в три роки.

Білет №17
1. Комісія з питань охорони праці на підприємстві:
1. Створюється обов’язково.
+2.Може створюватись за рішенням трудового колективу.
3.Створюється по рішенню органів нагляду за охороною праці.
2. Вогнегасники допущені до введення в експлуатацію повинні мати:
4. Облікові (інвентарні) номери.Бирки з датою наступного зарядження.
5. Пломби на пристрої ручного пуску.Бирки та маркувальні написи на корпусі.
+6.Облікові (інвентарні) номери, за прийнятою системою нумерації.Пломби на пристроях ручного пуску.Бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне пофарбування згідно з державними стандартами.
7. Облікові (інвентарні) номери.Пломби на пристроях ручного пуску.Бирки та маркувальні написи з зазначенням дати зарядження.
3. Роботодавець організовує розслідування причин кожного випадку профзахворювання з моменту одержання повідомлення:
8. Протягом двох тижнів.
9. Протягом одного місяця.
+10. Протягом 10 робочих днів.
11. Протягом 10 календарних днів.
4. Документи про відшкодування шкоди передаються до архіву після припинення відшкодування:
12. Через рік.
+13.Через два роки.
14.Через три роки.
5. На корпусах електроінструмента слід зазначати:
15. Інвентарні номери і дати наступних вимірювань опору ізоляції.
16. Інвентарні номери і номінальна напруга електроінструменту.
+17. Інвентарні номери і дати наступних перевірок.
6. Підприємство, де сталася аварія після закінчення розслідування надсилає матеріали розслідування прокуратурі та органам, представники яких брали участь у розслідуванні:
18. В п’ятнадцятиденний термін.
19. В десятиденний термін.
+20. В п’ятиденний термін.
21. Вдвотижневий термін.
7. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства проводиться:
22.В тижневий строк.
23.На другий день.
+24.В день звільнення.
25.В десятиденний строк.
8. При пораненні необхідно:
26.Промити рану водою чи будь-яким лікарським розчином і забинтувати.
+27.Розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев’язочний матеріал, що міститься в ньому на рану і зав’язати її бинтом.
28.Промити рану, розкрити індивідуальний пакет, накласти на рану тампон з вати, на вату накласти стерильний матеріал і забинтувати на рану.
29.Рану очистити від бруду і накласти пов’язку.
9. Засоби індивідуального захисту, що видаються працівникам вважаються власністю:
30.Працівника.
+31.Підприємства.
10. До II категорії належать аварії, внаслідок яких:
З2.Загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб.
33.Стався вибух отруйних речовин.
+З4.Загинуло до 5 чи травмовано від 4 до 10 осіб.
З5.Зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об’єктів.

Білет №18
1. Уповноважений з питань охорони праці може бути відкликаний до закінчення терміну дії своїх повноважень у разі незадовільного їх виконання тільки:
+1.За рішенням загальних зборів трудового колективу, котрим його було обрано.
2.Наказом власника за поданням служби з охорони праці.
3.Наказом власника за поданням органів державного нагляду за охороною праці.
2. На ділянках території підприємств, де можливі скупчення горючих газів або парів, проїзд автомашин та іншого транспорту
+4.Не дозволяється.
5.Дозволяється при наявності на транспортному засобі іскроуловлювачів.
6.Дозволяється при наявності на транспортному засобі іскроуловлювачів і тільки в денний час.
З. Контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування профзахворювань здійснюють:
7. Роботодавець.
8. Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.
+9.Установи державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ.
10.Спеціаліст служби охорони праці.
4. В яких випадках фонд соціального страхування від нещасних випадків може відмовити у страхових виплатах?
11. При перебуванні потерпілого за кордоном.
12. У разі відбування потерпілим покарання.
13. Якщо потерпілий знаходиться у будинку-інтернаті.
+14. Навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку.
5. В електроустановках напругою до 1000В всі операції з встановлення і зняття заземлень дозволяється виконувати одній особі з числа оперативних працівників:
15. З групою по електробезпеці V.
16. З групою по електробезпеці IV.
17.3групою по електробезпеці II.
+18.3групою по електробезпеці III.
6. Де вивішуються правила внутрішнього трудового розпорядку?
19. В кабінеті роботодавця.
20. В кабінеті голови профспілки.
21. На кожному робочому місці.
22. В місцях масового знаходження працівників.
+23.В цехах (відділах) на видному місці.
7. Що вважається прогулом?
24.Відсутність працівника на роботі більше чотирьох годин протягом робочого дня, без поважних причин.
+25.Відсутність працівника на роботі більше трьох годин протягом робочого дня, без поважних причин.
26.Відсутність працівника на роботі більше двох годин протягом робочого дня, без поважних причин.
8. Потерпілого з пошкодженню грудною клітиною треба переносити:
27. Лежачі на ношах, підклавши під спину одяг,
+28.В полу сидячому положенні підклавши під спину одяг.
29.На ношах в положення “лягушка”.
9. Строки носіння чергових ЗІЗ у кожному конкретному випадку встановлюються:
30. Роботодавцем за погодженням з санепідемстанцією.
31. Роботодавцем за погодженням з органами державного нагляду за охороною праці.
32. Роботодавцем за погодженням з органами державної адміністрації.
+33.Роботодавцем за погодженням з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
10. Видача інструкцій з охорони праці керівникам структурних підрозділів (служб) підприємства проводиться:
34. Роботодавцем.
35.Технічним директором підприємства.
+36.Службою охорони праці.

Білет №19
1. Чи обов’язково на підприємстві обирати уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці?
1. Не обов’язково.
2. Обов’язково де більше 50 працівників.
+3. Обов’язково.
4.Обов’язково де є профспілкова організація.
2. Який основний законодавчий акт у галузі пожежної безпеки діє в Україні?
5. Правила пожежної безпеки в Україні.
+6.Кодекс Цивільного Захисту України.
7. Галузеві правила з пожежної безпеки.
3. Чи має право потерпілий брати участь в спеціальному розслідуванні нещасного випадку
8. Ні.
9. Має за згодою голови комісії.
+10.Має.
4. Скільки днів оплачується роботодавцем в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок нещасного випадку.
11. Перші 15 днів.
12. Перші 10 днів.
+ 13. Перші 5 днів.
5. Мінімальний стаж роботи оперативно-ремонтних працівників без спеціальної освіти з групою по електробезпеці II для одержання III групи:
14. 6 місяців.
15.4місяці.
16. 3 місяці.
+17.2місяці.
6. Роботодавець зобов’язаний після одержання постанови про накладання штрафу надіслати відповідну суму до фондів охорони праці:
18. В десятиденний термін.
19. В двотижневий термін.
+20. В місячний термін.
7. За працівниками, які втратити працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом місце роботи зберігається:
21. Протягом шести місяців після отримання травми.
22. Протягом чотирьох місяців з дня трудового каліцтва.
23. Протягом трьох місяців з дня трудового каліцтва.
+24.До відновлення працездатності.
8. При отруєнні сірчистим газом:
25.Дати випити міцний чай, каву, лимонад або 2%-ний розчин молочної кислоти.
26.Зробити інгаляцію теплою парою (крізь паперову трубку) з чайника, у якому міститься 1-2%-ний розчин лимонної кислоти. Промити носа та полоскати ротову порожнину слабим розчином соди, дати спокій
+27.До прибуття лікаря дають кисневу подушку.
9. Відповідальність за своєчасне забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту покладається:
29.На безпосереднього керівника робіт.
30.На службу охорони праці.
+31.Роботодавця.
32.На уповноважену найманими працівниками особу з питань охорони праці.
10. При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівник повинен пройти повторне навчання то повторну перевірку знань:
33.Протягом десяти днів.
34. Протягом двох тижнів.
+35.Протягом місяця.

Білет № 20
1. Державне управління охороною праці здійснюють:
+1.Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
2.Територіальне управління Держнаглядохоронпраці.
3.Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки; органи державного пожежного нагляду; органи санітарно-епідеміологічної служби.
2. Ширина шляхів евакуації повинна бути:
+4.Не менше 1 м.
5.Не менше 1,5 м.
6.Не менше 2 м.
З. Перший примірник акта розслідування профзахворювання зберігається напідприємстві:
7.Довічно.
8.Протягом 40 років.
+9.Протягом 45 років.
10.Протягом 50 років.
4. Сума одноразової страхової виплати визначається:
11.Із розрахунку заробітку за останній місяць перед травмуванням за кожний відсоток втрати професійної працездатності.
+12.Із розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати професійної працездатності.
13.Із розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожні 0,5 відсотка втрати професійної працездатності.
5. Працівники, що порушили Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів:
+14.Без позачергової перевірки знань до роботи в електроустановках не допускаються.
15.Без позачергової перевірки знань допускаються до роботи в електроустановках з дозволу відповідального за електрогосподарство.
16.Без позачергової перевірки знань допускаються до роботи в електроустановках з дозволу відповідального за електрогосподарство за погодженням з службою охорони праці.
6. Штраф за нещасний випадок (професійне захворювання) з тимчасовою непрацездатністю сплачується підприємством:
17.Протягом трьох місяців після завершення непрацездатності.
18.Протягом двох місяців після завершення непрацездатності.
+19.Протягом місяця після завершення непрацездатності.
7. Чи допускається при простої переведення кваліфікованих працівників на некваліфіковані роботи?
20. Допускається.
21. Допускається за узгодженням з профспілковим комітетом.
22.Допускається за узгодженням з уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці,
+23.Не допускається.
24.Допускається строком не більше двох тижнів.
8. Якщо оживлення виконує одна людина то за хвилину слід виконати не менше:
25. 100 натиснень та 20 вдувань.
26. 80 натиснень та 20 вдувань.
27. 50 натиснень та 15 вдувань.
+28.60 натиснень та 12 вдувань.
29. 40 натиснень та 10 вдувань.
9. Нагляд і контроль за виконанням роботодавцем вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту здійснюють:
30. Служби охорони праці підприємства.
31. Служби охорони праці підприємства і служби охорони праці виконавчої влади.
32. Органи державного нагляду і служби охорони праці підприємства.
+33.Органи державного нагляду і служби охорони праці виконавчої влади.
10. Роботодавцям надається право своїм наказом звільняти працівників від прохо-дження стажування працівника, який має стаж роботи за відповідною професією не менше:
34. 5 років.
35.4років.
+36. З років.

Білет №21
1. Чи проводиться додатковий інструктаж з питань охорони праці на прохання працівника?
+1.Проводиться.
2.Не проводиться.
3.Проводиться за узгодженням з службою охорони праці.
2. У яких випадках необхідно розроблювати плани (схеми) евакуації людей у випадку пожежі?
4.У будівлях і спорудах (крім житлових будинків), які мають три поверхи і більше у разі одночасного перебування на поверсі більше 50 осіб.
+5.У будівлях і спорудах (крім житлових будинків), які мають два поверхи і більше у разі одно-часного перебування на поверсі більше 25 осіб.
6.У будівлях і спорудах (крім житлових будинків), які мають два поверхи і більше у разі одночасного перебування на поверсі більше 15 осіб.
7. У будівлях і спорудах (крім житлових будинків), які мають більше одного поверху у разі одночасного перебування на поверсі більше 10 осіб.
З. У який термін з дня підписання акта спеціального розслідування роботодавець повинен його розглянути і прийняти відповідні заходи?
8. Протягом десяти днів.
+9.Протягом п’яти днів.
10.Протягом доби.
11.Протягом трьох днів.
4. Необхідність переведення потерпілого на іншу роботу, її тривалість та характер установлюється
12. Роботодавцем за узгодженням з службою охорони праці.
13. Роботодавцем за узгодженням з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
+14.Лікарсько-консультаційною комісією.
15. Органами державного нагляду за охороною праці.
5. Працівники, які не обслуговують дану електроустановку, допускаються до огляду з дозволу:
16. Спеціаліста служби охорони праці.
17. Керівника цеху (дільниці), де знаходиться електроустановка.
+18. Особи відповідальної за електрогосподарство.
6. Штраф за порушення законодавства по охороні праці виплачується з дня одержання постанови про накладання штрафу:
+19.Протягом одного місяця.
20.Протягом трьох місяців.
21.Протягом десяти днів.
7. Тривалість робочого часу для працівників зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці:
22. Не більше як 40 годин на тиждень.
+23.Не більше як 36 годин на тиждень.
24. Не більше як ЗО годин на тиждень.
25.Не більше як 24 години на тиждень.
8. При отруєнні аміаком через дихальні шляхи:
26.Необхідно промити шлунок теплою водою і негайно доставити потерпілого в лікарню.
27. Необхідно давати пити гаряче молоко,
+28.Необхідно вдихати теплі водяні пари з додаванням оцту чи декількох кристалів лимонної кислоти, давати пити тепле молоко.
29.Необхідно дати випити декілька склянок теплої води, після чого дати випити півсклянки розчину питної соди (чверть чайної ложки соди на пів склянки води) з добавленням двох-трьох столових ложок активованого вуглю.
9. Порядок зберігання зимового спецодягу і спецвзуття в теплу пору року визначається:
30. Роботодавцем за погодженням з уповноваженим найманими працівниками особою.
31. Роботодавцем за погодженням з службою охорони праці підприємства.
32. Роботодавцем за погодженням з службою охорони праці місцевого органу державної адміністрації.
+33.Роботодавцем.
10. Чи дозволяється повторна перевірка знань при незадовільних результатах при перевірці знань працівника після цільового інструктажу?
34. Допускається.
35. Допускається по узгодженню із службою охорони праці.
+36. Не допускається.

Білет № 22
1. Чи має право працівник розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про охорону праці?
1.Не має.
2.Має по узгодженню з органами державного нагляду з охорони праці.
+3.Має.
2. Чи дозволяється розміщення вибухопожежонебезпечних приміщень у підвальних та цокольних поверхах?
4.Дозволяється.
5.Дозволяється по узгодженню з органами пожежного нагляду.
+6.Не дозволяється.
3. За результатами розслідування складається акт за формою Н-1 і беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівником:
+7.При прямуванні до місця відрядження відповідно до завдання про відрядження.
8.Під час прямування на роботу чи з роботи на громадському транспорті.
9. У разі природної смерті чи самогубства, що підтверджено висновками відповідних органів.
4. Якщо встановлено, що потерпілий потребує кількох видів допомоги, то:
+10.Оплата проводиться за кожним видом.
11.Оплата проводиться тільки за один вид.
12.Оплата проводиться тільки за спеціальний медичний догляд та побутове обслуговування..
13. Оплата проводиться тільки за спеціальний медичний огляд та постійний сторонній догляд.
5. В усіх електроустановках під час виконання робіт за розпорядженням, оформлення переведення на інше робоче місце:
14.Вимагається.
15.Вимагається в електроустановках вище 1000 В.
16.Вимагається якщо група працівника по електробезпеці, який виконує роботу нижче IV.
+17. Не вимагається.
6. Штраф за нещасний випадок з тимчасовою непрацездатністю сплачується:
18.У розмірі, визначеному з розрахунку заробітку потерпілого за 6 місяців, які передували нещасному випадку.
19. У розмірі, визначеному з розрахунку заробітку потерпілого за 3 місяці, які передували нещасному випадку.
+20.У розмірі, визначеному з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за період його тимчасової непрацездатності.
21. У розмірі, визначеному з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати ним професійної працездатності.
7. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати:
23.7 годин.
+24.6 годин.
25.5 годин.
26.4 години.
8. Перша допомога при укусі змії:
26. Потерпілого покласти, відсмоктати отруту з рани, змастити рану йодом, забинтувати і направити в лікарню.
+27.Потерпілого покласти, до укушеної руки чи ноги прибинтувати шину, давати йому велику кількість гарячого чаю, 15-20 крапель валеріани на півсклянки води, направити в лікарню
28.Потерпілого покласти, перетягнути вражену руку (ногу) джгутом, рану змастити йодом, направити потерпілого в лікарню.
9. У випадку пропажі 313 у встановлених місцях їх зберігання з незалежних від працівника причин:
29. Працівник купує 313 за свої кошти.
30. Роботодавець зобов’язаний видати працівникові новий спеціальний одяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.
+31.Роботодавець зобов’язаний видати працівникові інший придатний для використання спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту.
10. Працівники, що приймаються на роботи визначені в “переліку робіт з підвищеною небезпекою” проходять періодичну перевірку знань з питань охорони праці не рідше:
32. Одного разу на 3 роки.
33. Одного разу на 2 роки.
+34.Одного разу на рік.
35.Одного разу на півроку.

Білет № 23
1. Чи дозволяється приймати на роботу неповнолітніх без попереднього медичного огляду?
+1.Не дозволяється.
2.Дозволяється.
3.Дозволяється по узгодженню з комісією по ділам неповнолітніх.
2. Які приміщення допускається не оснащувати вогнегасниками?
+4.Що містять негорючі речовини й матеріали, якщо їх площа не перевищує 100 м2.
5.Що містять негорючі речовини й матеріали, якщо їх площа не перевищує 75 м2.
6.Що містять негорючі речовини й матеріали, якщо їх площа не перевищує 50 м2.
7.Що містять негорючі речовини й матеріали, якщо їх площа не перевищує 25 м2.
З. Розслідування нещасного випадку невиробничого характеру проводиться протягом:
8. 15 календарних днів.
+9. 10 календарних днів.
10. 5 календарних днів.
11. 3 календарних дні.
4. Виплата суми страхових виплат проводиться щомісячно:
12. В дні встановлені наказом місцевого органу виконавчої влади.
13. В дні встановлені наказом роботодавця.
+14. В дні встановлені Фондом соціального страхування.
15. В дні встановлені наказом роботодавця по узгодженню з органами державного нагляду за охороною праці.
5. Чи не забороняється припинення чергування по обслуговуванню електроустановок без здачі зміни?
16. Не забороняється.
17. Не забороняється по узгодженню з особою відповідальною за електрогосподарство.
+18.. Забороняється.
6. Несплата штрафу за нещасний випадок у зазначений законодавством термін тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі:
+19.2 відсотки за кожний день прострочення.
20.5 відсотків за кожний день прострочення.
21.1 відсоток за кожен день прострочення.
7. Чи має право роботодавець вимагати від працівника виконання роботи не обумовленої трудовим договором?
22. Має по узгодженню з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
+23. Немає.
24. Має по узгодженню з місцевим органом виконавчої влади.
25. Має по узгодженню з комісією по трудовим спорам.
8. Ваші дії при непритомності:
26. Дати понюхати нашатирний спирт, поплескати по щоках,
27. Винести потерпілого з місця події вивільнити дихальні шляхи, покласти на бік.
+28. Непритомного покласти на спину, трохи підняти нижні кінцівки (на 15-20 см), вивільнити шию і груди від одягу, поплескати по щоках, помити обличчя холодною водою, дати понюхати нашатирний спирт.
29.Непритомного покласти на бік, вивільнити шию, груди, поплескати по щоках, дати понюхати нашатирний спирт.
9. Чи не забороняється зберігання засобів індивідуального захисту у приміщення разом з кислотами, лугами, розчинниками та інше?
30. Не забороняється в спеціальних шафах.
31.Не забороняється в спеціальних шафах по узгодженню з органами санепідемстанції.
+32.Забороняється.
33.Не забороняється, якщо кислоти, луги, розчинники та інше знаходяться в спеціальній тарі та по узгодженню з органами санепідемстанції.
10. Програми попереднього спеціального навчання розробляються відповідними службами підприємства та затверджується:
34. Роботодавцем по узгодженню з органами державного нагляду за охороною праці.
35. Роботодавцем по узгодженню з органами місцевої державної адміністрації.
+36. Роботодавцем.

Білет № 24
1. Чи забороняється залучати неповнолітніх до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми?
1. Не забороняється за їх згоди.
2. Не забороняється за їх згоди і по узгодженню з службою охорони праці підприємства.
+3. Забороняється.
2. Що розуміють під поняттям «вогнегасник»?
4. Це бочки з водою призначені для гасіння пожежі.
5. Це пересувне обладнання для гасіння пожежі.
+6.Це переносне чи пересувне обладнання для гасіння пожежі за рахунок випуску запасеної вогнегасної речовини.
7.Це переносне обладнання для гасіння пожежі за рахунок випуску запасеної вогнегасної речовини.
3. Лікувально-профілактичний заклад про кожне звернення потерпілого від нещасного випадку без направлення підприємства повинен повідомити роботодавця підприємства, де працює потерпілий:
8. Протягом трьох діб після звернення.
9. Протягом двох діб після звернення.
+10.Протягом доби після звернення.
11. Негайно після звернення.
4. Хто надає допомогу потерпілому у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю?
12. Роботодавець.
+13. Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві.
14. Місцева держадміністрація.
5. Огляд електроустановок не електротехнічними працівниками та екскурсії, за наявностідозволу керівництва підприємства, можуть проводитись під наглядом працівника:
15. З II групою з електробезпеки, який має право одноосібного огляду.
16. 3 Ш групоюз електробезпеки, який має право одноосібного огляду.
+17. 3 IV групоюз електробезпеки, який має право одноосібного огляду.
18. 3V групоюз електробезпеки, який має право одноосібного огляду.
6. Штраф у десятикратному розмірі сплачується роботодавцем від дати одержання припису державного інспектора чи іншої посадової особи державного нагляду за охороною праці.
19. В двомісячний термін.
+20. Вмісячний термін.
21. В десятиденний термін.
7. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше:
+22.Одного місяця з дня вчинення проступку.
23. Двох місяців з дні вчинення проступку.
24. Трьох місяців з дня вчинення проступку.
25. П’яти місяців з дня вчинення проступку.
26. Шести місяців з дня вчинення проступку.
8. Якщо кислота чи луг попали на шкіру через одяг то необхідно:
27. Зняти з потерпілого одяг, після чого промити шкіру.
28. Уражене місце промити великою кількістю води з крана продовж 15-20 хв.
+29.Спочатку треба змити їх з одягу, а потім обережно розрізати і зняти з потерпілого мокрий одяг, після чого промити шкіру.
9. Роботодавець при видачі працівникам таких засобів індивідуального захисту, як респіратори, протигази та інше повинен:
+30. Проводити навчання і перевірку знань працівників правил користування і найпростіших способів перевірки придатності цих засобів, а також тренування щодо їх застосування.
31. Проводити навчання, найпростіших способів перевірки придатності цих засобів, а також тренування щодо їх застосування.
10. Контроль за виконанням вимог „Типового положення про навчання з питань охорони праці” здійснюють:
32. Служби охорони праці підприємства.
+33. Служби охорони праці центральних та місцевих органів виконавчої влади.
34. Служби місцевої державної адміністрації.
35. Уповноважений найманими працівниками особи з питань охорони праці підприємства.

 

БІЛЕТИ
ДЛЯ НАВЧАННЯ

«ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ»

(ВИКОНАВЦІ РОБІТ)

Білет №1
1. Поняття про охорону праці:
1. Охорона праці – це система заходів, яка направлена на збереження здоров’я людини.
2. Охорона праці – це заходи, які виконуються власником для збереження здоров’я людини.
З. Охорона праці – включає в себе пожежну безпеку та промислову санітарію.
+4. Охорона праці – система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.
2. Хто забезпечує пожежну безпеку на підприємстві, організації, установі?
5. Головний інженер,
6. Завідуючий господарством,
+7. Керівник підприємства, організації, установи.
8.Інженер з охорони праці.
3. За результатами розслідування складається акт за формою Н-1 і беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівниками:
9. Під час слідування на роботу і з роботи на громадському транспорті.
10. Під час слідування з роботи на власному транспорті.
+11. Під час виконання трудових (посадових) обов’язків.
12. За місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ (за наявності тимчасової або постійної прописки).
4. Розмір одноразової допомоги потерпілому на виробництві, якщо нещасний випадок стався в разі невиконання потерпілим вимог нормативних актів з охорони праці може бути зменшеним:
13. Не більше ніж на 30%.
+14. Не більше на 50%.
15. Не більше на 40%.
16. Не більше ніж на 60%.
5. Про присвоєння І групи по електробезпеці:
17. Працівнику видається посвідчення.
+18. Оформляється в журналі інструктажів з питань охорони праці.
19. Робиться запис у обліковій картці, яка знаходиться у відділі кадрів.
6. Несплата штрафу за нещасний випадок у зазначений термін тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі:
20. П’яти відсотків за кожен день прострочення.
+21. Двох відсотків за кожен день прострочення.
22. Чотирьох відсотків за кожен день прострочення.
23. Трьох відсотків за кожен день прострочення.
7. Чи можуть залучатися вагітні жінки до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні:
24. Можуть при їх згоді.
+25. Не можуть.
26. Можуть при виробничій необхідності і їх згоді.
27. Можуть якщо вони згодні і робота за це буде компенсуватись.
8. При попаданні кислоти на шкіру необхідно:
28. Ушкоджені ділянки ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хв.
+29. Ушкоджені ділянки ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хв., а після цього промити 5%-вим розчином питної соди.
30. Ушкоджені ділянки ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хв., а після цього промити 2%-вим розчином борної кислоти.
31. Ушкоджені ділянки ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хв, а після цього промити 5%-вим розчином марганцевого калію.
9. Гігієна праці це:
+32. Комплекс заходів і засобів щодо збереження здоров’я працівників, профілактики несприятливого виливу виробничого середовища і трудового процесу.
33. Об’єктивні дані стану виробничого середовища.
10. Хто затверджує перелік професій і посад, які звільнюються від первинного інструктажу?
+34. Роботодавець за узгодженням з державним інспектором по нагляду за охороною праці
35. Державний інспектор по нагляду за охороною праці за поданням роботодавця.
36. Роботодавець за узгодженням з комітетом профспілки.

Білет № 2
1. Організаційними заходами охорони праці є:
1. Застосування технічно досконалого та справного обладнання, інструментів і пристроїв.
2. Виконання за призначенням досконалих засобів індивідуального захисту тощо.
+3. Правильна навченість працівників, чітке та своєчасне проведення інструктажів та контролю знань з охорони праці.
4. Заходи охорони праці для усього процесу, окремого обладнання та інструментів, які виключили б вплив на працівників небезпечних виробничих факторів.
2. Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці не менш як:
5. Один раз на 3 місяці.
6. Один раз на 6 місяців.
7. Один раз на 9 місяців.
+8. Один раз на рік.
З. Комісія з розслідування повинна розслідувати обставини і причини нещасного випадку і скласти акт по формі Н-1 на протязі;
9. 10 діб.
10.5 діб.
+11.З доби.
4. Розмір відшкодування моральної шкоди не може перевищувати;
12. 150 розмірів мінімальної заробітної плати.
+13. 200 розмірів мінімальної заробітної плати.
14. 100 розмірів мінімальної заробітної плати.
15. 50 розмірів мінімальної заробітної плати.
5. Чи дозволяється особам молодшим 18 років присвоювати групу по електробезпеці вище II?
16. Дозволяється.
17. Дозволяється з дозволу особи відповідальної за електрогосподарство.
+18. Не дозволяється.
19.Дозволяється з дозволу особи відповідальної за електрогосподарство при умові, що вона буде працювати під наглядом особи, яка має групу III і вище.
6. До аварій І категорії відносяться аварії:
20. Від яких загинуло до 5 чоловік чи травмовано від 4 до 10 осіб.
21. Зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об’єкта.
+22. Внаслідок яких загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб.
23. Створена загроза для життя і здоров’я працівників цеху і дільниці (цех, дільниця з числом працюючих 100 чоловік і більше).
7. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати;
24. 25 годин на тиждень.
25. 36 годин на тиждень.
26. 41 годину на тиждень.
+27. 40 годин на тиждень,
8. При опіках другого ступеня (пухирі):
28. Обпечене місце обробляють ватою змоченою етиловим спиртом.
29. Обпечене місце оброблять 3%-вим розчином оцтової кислоти.
+30. Обпечене місце обробляють 3%-вим розчином марганцевокислого калію або 5%-вимрозчином таніну.
31. Накривають рану стерильною пов’язкою і викликають лікаря.
9. Медичний огляд працівників певних категорій проводиться за кошти:
+32. Роботодавця.
33. Працівника.
34.Профспілкового комітету.
10. Перевірка знань посадових осіб проводиться:
+35Не рідше одного разу на 3 роки.
36. Не рідше одного разу на рік.

Білет № 3
1. Служба охорони праці підпорядкована:
1. Головному інженеру.
2. Технічному директору.
+3. Роботодавцю.
2. Переносні вогнегасники повинні розміщуватись шляхом:
4. Навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 2 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.
+5. Навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.
6. В будь-якому місці, зручному для користування ним.
З. Роботодавець повинен розглянути і затвердити акт за формою Н-1 після закінчення розслідування протягом:
7. 3 доби.
+8. 1 доба.
9.5 діб.
4. У разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги його сім’ї повинен бути не менше:
10. Однорічного заробітку потерпілого.
11. Трьохрічного заробітку потерпілого.
+12. П’ятирічного заробітку потерпілого.
1З. Дев’ятирічного заробітку потерпілого.
5. Журнал перевірки знань з електробезпеки зберігається:
14. 1 рік після останнього запису.
15. 2 роки після останнього запису.
+16. З роки після останнього запису.
17. 5 років після останнього запису.
6. Управління охороною праці на підприємстві здійснює:
18. Інженер з охорони праці.
+19. Роботодавець.
20. Головний інженер.
21. Технічний директор.
7. Роботою в нічний час вважається робота:
22. 3 20 годин до 6 годин ранку.
+23. З 22 годин до 6 годин ранку.
24. 3 18 годин вечора до 8 годин ранку.
8. З яких двох основних процедур складається оживлення людини?
25. Ліквідувати кровотечу та перев’язати рану.
+26. Відновлення дихання (штучне дихання) та серцевої діяльності (зовнішній масаж серця).
27. Ліквідувати сліди поранення та зупинити кровотечу.
9. Що означає термін “Тяжкість праці”?
28. Характеристика трудового процесу, що відображає переважаюче навантаження на центральну нервову систему.
29. Сукупність фізичних факторів, що впливають на людину в процесі її трудової діяльності
+30.Характеристика трудової діяльності людини, яка визначає ступінь залучення до роботи м’язів і відображає фізіологічні затрати внаслідок переважаючого фізичного навантаження.
10. Хто повинен розробляти інструкції по охороні праці на виробництві?
31. Інженер по охороні праці.
32. Відділ кадрів.
+33. Безпосередній керівник робіт.
34. Головний інженер

Білет № 4
1. При якій кількості найманих працівників у трудовому колективі укладається колективний договір (угода)?
1.Більше 25 працівників.
+2Незалежно від кількості працюючих.
3.Більше 50 працюючих.
4.Більше 100 працюючих.
2. У якому напрямку повинні відчинятись двері на шляхах евакуації.
+5. В напрямку виходу з будівель (приміщень).
6. Не має значення.
З. За результатами розслідування не складаються акти за формою Н-1 і не беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівниками:
+7. Під час прямування на роботу чи з роботи на власному транспортному засобі, який не використовувався в інтересах підприємства.
8. При приведенні в порядок знарядь виробництва перед початком роботи,
9. При заподіянні тілесних пошкоджень Іншою особою під час виконання ним трудових обов’язків.
4. При пред’явленні акта про нещасний випадок МСЕК проводиться огляд потерпілих за направленням:
+10.Роботодавця.
11. Інспектора органу державного нагляду за охороною праці.
12.Органів місцевої державної влади.
5. Електроустановки по умовам електробезпеки розділяються Правилами будови електроустановок на:
13. Електроустановки до 42 В і електроустановки вище 42 В.
14. Електроустановки до 220 В і електроустановки вище 220 В.
+15. Електроустановки до 1000 В і електроустановки вище 1000 В.
16. Електроустановки до 380 В і електроустановки вище 380 В.
6. Технічно оформлені матеріали розслідування аварії підприємство надсилає прокуратурі та органам, представники яких брали участь у розслідуванні:
17.Вдвотижневий термін після закінчення розслідування.
18.Вдесятиденний термін після закінчення розслідування.
+19. В п’ятиденний термін після закінчення розслідування.
20. В триденний термін після закінчення розслідування.
7. Чи можуть працівники відлучатися з роботи під час перерви для відпочинку?
21. Не можуть.
22. Можуть, але з дозволу роботодавця.
23. Можуть, але з дозволу безпосереднього керівника робіт.
+24. Можуть на свій розсуд.
8. При забитті необхідно:
25. Змастити забите місце йодом і накласти пов’язку.
+26. Прикласти “холод” і накласти тугу пов’язку.
27. Розтерти і прикласти розігріваючий компрес.
9. Контроль за своєчасністю і об’єктивністю розслідування нещасних випадків здійснюють;
28.Місцева державна адміністрація.
+29.Органи державного нагляду за охороною праці,
30. Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.
31. Комісія по розслідуванню нещасного випадку.
10. Цільовий інструктаж з охорони праці проводить:
32. Спеціаліст з охорони праці.
33. Головний інженер.
+34. Безпосередній керівник робіт.
35. Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

Білет № 5
1. Чи може роботодавець за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою) працівникам пільги і компенсації не передбачені чинним законодавством?
І. Не може.
2.Може при узгодженні з органами місцевої адміністрації.
+3. Може.
4. Може при узгодженні з органами державного нагляду за охороною праці.
2. Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться:
5.В журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
6.В журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
7.В журналі обліку робіт з підвищеною небезпекою.
+8.В документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск, дозвіл).
З. Карти обліку профзахворювань зберігаються в санепідемслужби та МОЗ протягом:
9.20 років.
10. 25 років.
11. 30 років.
+12. 45 років.
4. Витрати на медичну та соціальну допомогу потерпілому відшкодовуються, якщо потреба в них обумовлена висновками.
+13.Медико-соціальної експертної комісії.
14.Лікарсько-консультаційною комісією.
15.Уповноваженого найманими працівниками особи з питань охорони праці.
5. Наряд на виконання робіт в електроустановках видається на термін:
16. Не більше 10 днів.
+17. Не більше 15 днів.
18. Не більше 20 днів.
19. Не більше 25 днів.
6. Постанова про накладання штрафу на підприємство за порушення правил охорони праці складається:
20. В п’яти примірниках.
21. В трьох примірниках.
+22 В двох примірниках.
23. В одному примірнику.
7. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менше:
24. Як 50 годин.
25. Як 45 годин.
+26. Як 42 години.
27. Як 40 годин.
8. При опіках шкіри кислотою:
28.Роблять примочки (пов’язки) розчином борної кислоти (одна чайна ложка кислоти на склянку води).
29.Роблять примочки (пов’язки) слабким розчином оцтової кислоти (оцет наполовину розведений водою).
+30.Роблять примочки (пов’язки) розчином питної соди (одна чайна ложка соди на склянку води).
9. Чи видаються засоби індивідуального захисту (гумовий килимок, захисні окуляри тощо) якщо вони не вказані в типових галузевих нормах?
31. Не видаються.
32. Видаються при узгодженні з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
+33. Видаються в залежності від характеру роботи.
10. Інструкції видаються працівникам на руки під розписку:
34. Спеціалістом служби охорони праці.
+35. Безпосереднім керівником робіт.
36. Головним інженером.

Білет № 6
1. До органів державного нагляду за охороною праці відноситься:
1. Технічна інспекція профспілок,
+2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
3. Місцева державна адміністрація.
2. Де можуть зберігатися легкозаймисті та горючі рідини?
4.Тільки в спеціальних будівлях.
+5. В будівлях або на майданчиках під навісами.
6. Тільки на майданчиках під навісами.
З. Акт по формі Н-1 зберігається протягом:
7. 35 років.
8. 40 років.
+9. 45 років
10. 50 років.
4. Для розгляду справ про страхові виплати до Фонду соціального страхування від нещасних випадків подаються:
11. Акт по формі НТ.
+12 Акт розслідування нещасного випадку.
13. Акт по формі Н-1.
14. Постанова профспілкового комітету.
5. Давати дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск в електроустановках до 1000 В мають право оперативні працівники з групою по електробезпеці:
15. ІІІ
+16. IV
17. II
6. Хто дає дозвіл на початок роботи підприємства?
18. Профспілковий комітет.
+19. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
20. Органи державної місцевої адміністрації.
21. Служба по благоустрою.
7. Види стягнень за порушення трудової дисципліни:
22. Попередження.
23. Зменшення морального заохочення.
+24. Догана, звільнення.
8. На який термін може накладатися джгут при холодній погоді?
25. Не більше ніж на 2 години.
+26.Не більше ніж на 1 годину.
27.Не більше ніж на пів години,
9. Хто забезпечує нагляд за станом гігієни праці на виробництві?
28. Медико-соціальна експертна комісія.
+29. Спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни.
30. Міська державна адміністрація.
10. Строк дії інструкції з охорони праці для робіт з підвищеною небезпекою:
31. 1 рік.
32. 2 роки.
+33. З роки.
34. 4 роки.

Білет № 7
1. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати:
1. Головний інженер у письмовій формі.
+2. Роботодавець у письмовій формі.
3. Технічний директор у письмовій формі.
2. Які основні вимоги до відкритих майданчиків, на яких зберігаються ЛЗР і ГР у тарі?
+4. Повинен обгороджуватись земляним валом заввишки не менше 0,5 м.
5. Повинен обгороджуватись земляним валом заввишки не менше 0,75 м.
6. Повинен обгороджуватись земляним валом заввишки не менше 1,0 м.
З. Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться протягом не більше:
+7. 10 робочих днів.
8. 10 діб.
9. 5 діб.
10. 5 робочих днів.
4. Одноразова допомога виплачується потерпілому з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності:
+11. В місячний термін.
12. В тримісячний термін.
13. Внедільний термін.
5. Відповідальним за електрогосподарство в електроустановках напругою до 1000 В може бути особа з групою по електробезпеці:
15. III.
+15. IV.
16. ІІ.
6. Акт розслідування нещасних випадків невиробничого характеру складається:
17. В п’яти примірниках.
18. В двох примірниках.
19. В одному примірнику.
+20.Кількість примірників визначається в кожному окремому випадку.
7. При підозрінні перелому хребта необхідно:
21. Туго забинтувати груди.
22. Стягнути груди рушником.
23. Накласти шину.
+24.Потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався.
8. За роботу в надурочний час:
+25.Надається відгул.
26. Оплачується в півтораразовому розмірі годинної ставки.
27. Оплачується в подвійному розмірі годинної ставки.
9. Комісія з питань охорони праці підприємства може утворюватися на підприємстві:
28. Якщо кількість працюючих 100 і більше.
+29. Кількість працюючих не має значення.
30. Якщо кількість працюючих 25 і більше.
10. Позаплановий інструктаж проводиться:
3І. При перерві в роботі виконавця робіт більш ніж З0 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 90 днів.
32. При виконанні разових робіт не передбачених трудовою угодою,
33. При перерві в роботі виконавця робіт більше ніж 15 календарних днів, для роботи з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад З0 днів.
+34. При перерві в роботі виконавця робіт більше ніж З0 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.

Білет № 8
1. Якщо працівник ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду то роботодавець:
1. Має право перевести його на роботу з нижчою оплатою праці.
2. Має право відсторонити його від роботи із збереженням заробітної плати,
3. Має право притягнути до дисциплінарної відповідальності.
+4. Має право притягнути до дисциплінарної відповідальності і зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.
2. Тимчасові споруди, кіоски, ларьки тощо повинні розміщатись від інших будівель і споруд на відстані не менше:
5. 25 м.
6. 20 м.
7. 15 м.
+8. 10 м.
З. Нещасний випадок, про який безпосереднього керівника потерпілого чи роботодавця своєчасно не повідомили, розслідується після заяви потерпілого:
9. Протягом 10 днів після її одержання.
10. Протягом 20 днів після її одержання.
+11. Протягом місяця після її одержання.
4. У разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди мають особи які перебувають на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання:
12. Діти, які не досягли 18 років.
+13. Діти, які не досягли 16 років.
14. Учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти – до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 21 року.
15. Жінки, які досягли 50 років і чоловіки, які досягли 55 років.
5. Право видачі нарядів-допусків та розпоряджень в електроустановках напругою до 1000В надається адміністративно-технічним працівникам підприємства, які мають групу по електробезпеці.
16. ІІ.
17. ІІІ.
+18. IV.
6. Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру проводиться протягом:
19. 3 календарних днів.
20. 5 календарних днів.
+21. 10 календарних днів.
22. 15 календарних днів.
7. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця без попередньої згоди профспілкового органу допускається при:
23. Вчиненні працівником, який виконує виховні функції, аморального поступку.
24. Одноразового грубого порушення трудових обов’язків.
+25. Поновлені на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу.
26. Відмовлені в переводі на іншу роботу.
8. Оживлення (штучне дихання) проводиться:
27. Доки в потерпілого не зникнуть ознаки життя.
+28. До прибуття медичних працівників (швидкої допомоги).
29. Продовж 30 хв. Після початку штучного дихання,
9. При виході з ладу спецодягу до закінчення строку носки не з вини робітника:
30. Робітник повинен придбати спецодяг за свої кошти.
31. Роботодавець повинен видати новий спецодяг, але зажадати компенсування від робітника.
+32. Роботодавець зобов’язаний замінити його за свій рахунок.
33. Роботодавець повинен видати спецодяг, який був в ужитку до закінчення строку носки.
10. Інструкції з охорони праці переглядаються до закінчення термінів, зазначених в “Положенні про розробку інструкцій…”:
34. За вказівкою інженера по охороні праці.
+35. За вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці.
36. За вказівкою місцевих органів державної адміністрації.

Білет №9
1. Чи може роботодавець за свої кошти додатково встановлювати працівникам пільги і компенсації, не передбачені чинним законодавством?
1. Не може.
2. Може за свої кошти при узгодженні з органами державного нагляду за охороною праці.
3. Може за свої кошти при узгодженні з місцевим органом державної адміністрації.
+4. Може за свої кошти при узгодженні з технічним інспектором профспілок.
5. Може за свої кошти за колективним договором (угодою, трудовим договором).
2. Чи можна зберігати спільно з іншими товарами парфуми, аерозольні упаковки, сірники та інші товари, які мають підвищену пожежну небезпеку?
6. Можна у спеціально пристосованій тарі.
7. Можна у спеціально пристосованій тарі з дозволу органів пожежного нагляду.
+8. Не можна.
9. Можна в спеціально пристосованих приміщеннях.
3. Ким розслідується І береться на облік нещасний випадок, що стався на підприємстві з працівником іншого підприємства під час виконання ним завдання свого керівника?
10. Розслідується і береться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий.
11. Розслідується і береться на облік підприємством де стався нещасний випадок, в розслідуванні приймає участь представник підприємства працівником якого є потерпілий.
+12. Розслідується підприємством, де стався нещасний випадок за участю представника підприємства, працівником якого є потерпілий; на облік береться підприємством, працівником якого є потерпілий.
4. В який термін Фонд соціального страхування від нещасних випадків розглядає справу про страхові виплати?
13. Трьохмісячний строк.
14. Одномісячний строк.
+15. Десятиденний строк
16. Двотижневий строк.
5. Чи допускаються без позачергової перевірки знань “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, працівники, які порушили ці правила?
17. Допускаються з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство.
18. Допускаються з дозволу головного інженера.
+19. Не допускаються.
20. Допускаються з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство і погодження з інженером з охорони праці.
6. При одержанні травми при слідуванні на роботу чи з роботи на громадському транспорті складається акт:
21. Акт по формі Н-5.
+22. Акт по формі НТ.
23. Акт по формі Н-1.
24. Нічого не складається.
7. До якого віку молодь повинна проходити щорічний обов’язковий медичний огляд?
25. До 18 років.
26. До 20 років.
+27. До 21 року.
28. До 25 років.
8. При попаданні кислоти в порожнину рота необхідно:
29. Порожнину рота полоскати 3%-ним розчином оцтової кислоти.
+30. Порожнину рота полоскати 5%-ним розчином питної соди.
31. Порожнину рота полоскати 3%-ним розчином борної кислоти.
9. В окремих випадках, враховуючи особливості виробництва роботодавець може замінювати один вид спецодягу на інший при погодженні:
+32. З уповноваженим найманими працівниками особи з охорони праці.
33. З органами державного нагляду за охороною праці.
34. 3 місцевим органами державної адміністрації.
10. Вступний інструктаж проводиться:
+35. Спеціалістом служби охорони праці.
36. Головним інженером, технічним директором чи безпосереднім керівником робіт.

Білет №10
1. В яких випадках за робітником зберігається середній заробіток за період простою не з вини працівника?
1 При відсутності сировини для випуску продукції.
+2. Якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують.
3. Якщо простій виник в результаті відсутності електроенергії.
2. Які вогнегасники краще всього використовувати у приміщеннях з електронно-обчислювальною технікою, у тому числі з ПЕОМ?
4. Порошкові вогнегасники.
+5. Вуглекислотні вогнегасники.
6. Пінні вогнегасники.
3. Нещасний випадок, що стався з працівником, який виконував роботи під керівництвом посадових осіб свого підприємства на виділених територіях, дільницях на іншому підприємстві:
+7. Розслідується і береться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий.
8. Розслідується підприємством на якому стався нещасний випадок, а на облік береться підприємством, працівником якого є потерпілий.
9. Розслідується і береться на облік підприємством на якому стався нещасний випадок.
10. Розслідується підприємством, працівником якого є потерпілий, а на облік береться підприємством на якому стався нещасний випадок.
4. Акт по ф.Н-5 складається :
11. В п’яти примірниках
+12. В шести примірниках
13. В двох примірниках
14. В трьох примірниках.
5. Безпечним для людини вважається перемінний струм:
15. До 20 мА.
+16. До 10 мА.
17. До 5 мА.
18. До З мА.
6. Чи може роботодавець видавати працівникам два комплекти спецодягу на два строки носіння?
19. Не може.
20. Може при узгодженні з профспілковим комітетом.
+21. Може.
7. Надурочні роботи не можуть перевищувати:
22. 150 годин на рік.
+23. 120 годин на рік.
24. 100 годин нарік.
8. При ураженні електричним струмом потерпілого необхідно:
25. Звільнити від дії струму і, якщо потерпілий у свідомості, зарити його в землю до появи лікаря.
+26. Звільнити від дії струму і, якщо він у свідомості, йому необхідно забезпечити повний спокій до появи лікаря.
27. Звільнити від дії струму і, якщо потерпілий у свідомості, робити йому штучне дихання до появи лікаря.
9. Строк носіння спецодягу, який був у користуванні;
28. Встановлюється роботодавцем і становить 50% від встановленого строку.
29. Встановлюється роботодавцем і становить 80% від встановленого строку.
+30.Встановлюється роботодавцем за погодженням з уповноваженим трудового колективу з питань охорони праці.
10. Перелік посад і професій, які повинні проходити стажування визначається:
31. Роботодавцем за погодженням з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
32. Роботодавцем за погодженням з органами державного нагляду за охороною праці.
33. Роботодавцем за погодженням з керівником підрозділу де працює працівник.
+34.Роботодавцем.

Білет №11
1. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці мають право:
1. Перевіряти на підприємстві виконання вимог щодо охорони праці за погодженням з керівником підприємства.
+2. Безперешкодно перевіряти на підприємстві виконання вимог щодо охорони праці.
3. Перевіряти на підприємстві виконання вимог щодо охорони праці за погодженням з спеціалістом по охороні праці.
2. У яких приміщеннях можуть зберігатися речовини, які бурхливо реагують з водою (карбіди, лужні метали тощо)?
4. Вони повинні зберігатися в сухих приміщеннях до яких не потрапляє волога.
+5. Вони повинні зберігатися в сухих добре вентильованих одноповерхових приміщеннях з легким дахом.
6. Вони повинні зберігатись в сухих, добре вентильованих приміщеннях з легким дахом.
3. Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки.
+7.Групові, які сталися одночасно з двома і більше працівниками.
8.Групові, які сталися одночасно з трьома і більше працівниками.
9 Групові, які сталися з п’ятьма і більше працівниками.
4. У разі позбавлення потерпілого волі страхові виплати:
+10. Перераховуються на спеціальний рахунок.
11. Припиняються.
12. Припиняються до звільнення з місця відбування покарання (потім відновлюється).
5. Періодична перевірка знань для електротехнічного персоналу, безпосередньо обслуговуючого діючі електроустановки проводиться:
13. Один раз в три роки.
14. Один раз в два роки.
+15. Один раз на рік.
16. Один раз на півроку.
6. Комісія з розслідування аварій зобов’язана розслідувати і скласти акт за встановленою формою протягом:
17. 15 робочих днів.
+18. 10 робочих днів.
19. 5 робочих днів.
7. Чи дозволяється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до робіт у вихідні дні?
20. Дозволяється з їхньої згоди.
21. Дозволяється з їхньої згоди і згоди уповноваженого найманими працівникам особи з питань охорони праці.
+22. Не дозволяється.
23. Дозволяється.
8. При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах необхідно:
24. Прикладати до грудини і боків холодні примочки.
+25. Туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.
26. Туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час вдоху.
9. Хімчистка, прання, обезпилення тощо спецодягу повинні здійснюватись роботодавцем за його рахунок в строки:
27. Встановлені роботодавцем в залежності від виробничих умов.
28. Встановлені роботодавцем в залежності від виробничих умов за погодженням з органами державного нагляду за охороною праці.
+29. Що встановлені з урахуванням виробничих умов за погодженням з представниками трудового колективу і органами санітарного нагляду.
30. Що встановлені з урахуванням виробничих умов за погодженням з органами місцевої державної адміністрації.
10. Після закінчення стажування працівник допускається до самостійної роботи розпорядженням:
31. Керівника підрозділу, де працює працівник.
+32. Керівника підприємства.
33. Начальника відділу кадрів.

Білет №12
1. Роботодавець має право оскаржити рішення про стягнення штрафу у судовому порядку:
1. В десятиденний строк.
2. В двотижневий строк.
+3. В місячний строк.
4.В двомісячний строк.
2. На якій відстані від газових приладів слід встановлювати меблі та інші предмети з горючих матеріалів?
5. Не ближче 1 м.
6. Не ближче 0,5 м.
+7. Не ближче 0,2 м.
8. Не ближче 0,75 м.
З. Нещасні випадки, що сталися з водіями під час перебування у рейсі розслідуються:
9. Органами нагляду за безпекою руху.
10. Підприємством, працівником якого є потерпілий.
+11. Підприємством, працівником якого є потерпілий з обов’язковим використанням матеріалів розслідування державних органів нагляду за безпекою руху,
4. Розмір витрат, необхідних на побутове обслуговування не може бути меншим:
12. 1,5 розмірів мінімальної заробітної плати.
13. 1,0 розміру мінімальної заробітної плати.
+14. 0,25 розміру мінімальної заробітної плати.
15. 0,5 розміру мінімальної заробітної плати.
5. У переносних світильників, що експлуатуються слід періодично проводити вимірювання опору ізоляції мегомметром на напругу 1000 В не рідше:
+16. Одного разу на 6 місяців.
17. Одного разу на 3 місяці.
18. Одного разу на місяць,
6. Гранично допустима вага вантажу в кг при підійманні і переміщенні вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину) для жінок не повинна перевищувати.
19. 15.
20. 12.
+21. 10.
22. 7.
7. Чи зобов’язаний власник при наданні жінкам відпусток у зв’язку з вагітністю і родами приєднати щорічну відпустку:
23. Не може.
24. Може за погодженням з уповноваженим трудових колективів з питань охорони праці.
+25. Може за її заявою.
26. Може за її заявою за погодженням з уповноваженим трудових колективів з питань охорони праці.
8. При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора:
27. Розпиленим 2%-вим розчином питної соди.
28. Розпиленим 3%-вим розчином питної соди,
29. Розпиленим 5%-вим розчином питної соди.
+30. Розпиленим 10%-вим розчином питної соди,
9. Порядок списання і використання засобів індивідуального захисту встановлюється:
31. Власником за узгодженням з уповноваженим трудових колективів з питань охорони праці.
+32. Власником.
33. Власником за узгодженням з санепідемстанцією.
10. Здійснення систематичного контролю за своєчасною розробкою нових та відповідністю діючих на підприємстві інструкцій вимогам чинного законодавства покладається:
34. На розробника інструкцій.
+35.На службу охорони праці підприємства,
36. На головного інженера (технічного директора).

Білет №13

1. Рішення комісії з питань охорони праці підприємства:
1. Обов’язкові для виконання.
+2.Мають рекомендаційний характер.
3. Обов’язкові для виконання при узгодженні з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
4. Обов’язкові для виконання при узгодженні з органами державного нагляду за охороною праці.
2. Чи дозволяється використовувати на виробництві речовини та матеріали (в тому числі імпортні), на які відсутні характеристики пожежної небезпеки?
5. Дозволяється з дозволу органів пожежного нагляду.
6. Дозволяється з дозволу органів пожежного нагляду при наявності первинних засобів пожежогасіння.
+7. Не дозволяється.
8. Дозволяється з дозволу керівника робіт при узгодженні з органами пожежного нагляду.
3. Перший примірник акта розслідування аварії, внаслідок якої не сталося нещасного випадку, зберігатися на підприємстві не менше:
9. П’яти років.
10. Чотирьох років,
+11. Двох років.
12. Одного року.
4. Моральна шкода відшкодовується на підставі:
13. Рішення роботодавця.
14. Рішення уповноваженого найманими працівниками особою з питань охорони праці.
15. Рішення місцевого органу державної адміністрації.
+16. За заявою потерпілого.
5. Сплата штрафів за нещасні випадки здійснюється за рахунок:
17. Роботодавця.
18. Керівника структурного підрозділу, де працював потерпілий.
19. безпосередньо керівника робіт
20. Профспілкової організації підприємства.
+21.Прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.
6. Безперервний трудовий стаж зберігається, якщо перерва в роботі після звільнення не перевищила:
22. Шести місяців.
23. Одного місяця.
+24.Трьох місяців.
7. Чи можна видаляти з рани пісок, землю, згустки крові?
+25. Не можна.
26. Можна.
27. Можна тільки марлевою подушечкою змащеною йодом.
8. Строки носіння чергових засобів індивідуального захисту:
+28.Не повинні бути коротшими у порівнянні зі строками носіння таких же видів, що видаються в індивідуальне користування згідно з Типовими нормами.
29.Повинні бути коротшими у порівнянні зі строками носіння таких же видів, що в індивідуальне користування згідно з Типовими нормами.
30. Повинні бути коротшими у порівнянні зі строками носіння тих же видів, що видаються для індивідуального носіння згідно з Типовими нормами.
9. В процесі обслуговування та ремонту електроустановок застосування металевих драбин
31. Не забороняється.
+32. Забороняється.
33 Не забороняється, якщо драбина встановлена на діелектричний килимок.
10. Видача інструкцій керівникам структурних підрозділів підприємства проводиться:
34. Роботодавцем.
+35 Службою охорони праці.

Білет № 14
1. Максимальний розмір штрафу за порушення нормативних актів про охорону праці установою не може перевищувати:
1. П’яти процентів фонду заробітної плати підприємства, організації, установи.
2. Чотирьох процентів фонду заробітної плати підприємства, організації, установи.
3. Трьох процентів фонду заробітної плати підприємства, організації, установи.
+4.Двох процентів фонду заробітної плати підприємства, організації, установи.
2. Чи можна зберігати у приміщеннях магазинів, які розміщені у будівлях іншого призначення товарів на основі ЛЗР та ГР (фарби, розчинники інші пожежонебезпечні товари побутової хімії)?
5. Можна в спеціальній тарі.
6. Можна в спеціальній тарі з дозволу органів пожежного нагляду.
7. Можна в спеціальній тарі з дозволу органів пожежного нагляду за узгодженням з органами Держгірпромнагляду.
+8. Не можна.
3. Головою комісії по розслідуванню нещасного випадку призначається:
9. Головний інженер підприємства.
10. Технічний директор.
11. Керівник підрозділу де стався нещасний випадок,
+12. Керівник (спеціаліст) служби охорони праці.
4. Страхові виплати, які своєчасно не одержав потерпілий, провадяться за минулий час, але не більше як:
13. 5 років з дня подання заяви.
14. 4 роки з дня подання заяви..
+15. 3 роки з дня подання заяви.
16. 2 роки з дня подання заяви.
5. Чи можна для зниження напруги живлення переносних електросвітильників використовувати автотрансформатори, дросельні котушки та реостати?
+17.Не можна.
18.Можна з дозволу особи відповідальної за електрогосподарство.
19.Можна з дозволу особи відповідальної за електрогосподарство і за погодженням з службою охорони праці.
20.Можна з дозволу особи відповідальної за електрогосподарство з видачею наряд-допуску.
6. Гранично допустима вага вантажу при підійманні і переміщенні вантажів постійно протягом робочої зміни для жінок не повинна перевищувати:
21. 10 кг.
+22. 7 кг.
23. 5 кг.
7. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше:
24. Року з дня вчинення проступку.
+25.Шести місяців з дня вчинення проступку.
26.Трьох місяців з дня вчинення проступку.
27. Місяця з дня вчинення проступку.
8. Що треба робити, якщо в роговицю ока потрапило інорідне тіло?
28. Промити око цівкою води протягом 10-15 хв.
29. Видалити сторонній предмет шматочком вати чи марлі.
+30.Накласти на око суху стерильну пов’язку і направити потерпілого в лікувальний заклад.
9. Спеціальний одяг з прогумованих тканин та гумове взуття повинні зберігатись в затемнених приміщеннях при температурі:
31. Не нижче 4° С та вище +30°С
+32. Від +5°С до +20°С.
33. Не нижче +5°С та вище +15°С,
10. Первинний і повторний інструктажі з охорони праці проводить:
34. Спеціаліст служби охорони праці.
+З5. Безпосередній керівник робіт.
36. Головний інженер (технічний директор).

Білет №15
1. Фінансування охорони праці на підприємстві здійснюють:
1. Місцеві органи державної адміністрації.
+2. Роботодавець.
3. Органи державного нагляду з питань охорони праці.
2. Чи дозволяється розміщувати у житлових та громадських будинках крамниці, склади з пожежонебезпечними товарами, речовинами тощо?
4. Дозволяється.
+5. Не дозволяється.
6. Дозволяється з дозволу органів пожежного нагляду.
7. Дозволяється з дозволу органів пожежного нагляду і по узгодженню з органами державної адміністрації.
3. За результатами розслідування складається акт за формою Н-1 і беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівником під час виконання ним трудових обов’язків:
8. У разі природної смерті чи самогубства.
+9. Приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу перед початком роботи і після її закінчення, виконання засобів особистої гігієни.
10. Під час використання ними в особистих цілях транспортних засобів підприємства без дозволу власника.
4. Витрати на спеціальний медичний догляд відшкодовуються, якщо потреба в них обумовлена:
11. Висновками лікарсько-консультаційної комісії.
+12. Висновками медико-соціальної експертної комісії.
5. Після перевірки знань кожний працівник з оперативного і оперативно-ремонтного персоналу повинен пройти стажування на робочому місці (дублювання) тривалістю не менше:
+13. Двох тижнів.
14. Одного місяця.
15. Десяти днів.
6. На підставі чого робітникам на роботах з шкідливими умовами праці надається лікувально-профілактичне харчування?
+16. Переліку хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживати лікувально-профілактичне харчування.
17. Висновку місцевої санітарно-епідеміологічної станції.
18. Висновку головного санітарного лікаря України.
7. Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється після прийняття на роботу не пізніше:
19. 15 днів.
20. 10 днів.
+21. 5 днів.
22. 3 дні.
8. При опіках другого ступеня (пузирі) необхідно:
23. Відкрити пузир і змазати обпечене місце етиловим спиртом.
24. Відкрити пузир і змазати обпечене місце 5%-вим розчином таніну.
25. Відкрити пузир і змазати обпечене місце 3%-вим марганцевим розчином.
+26.Обпечене місце обробити спиртом, 3%-вим марганцевим розчином або 5%-вимрозчином таніну.
9. Час користування теплим спеціальним одягом і спеціальним взуттям встановлюється з урахуванням місцевих і кліматичних умов:
27. Місцевим органом державної адміністрації.
28. Роботодавцем за погодженням з органами місцевої державної адміністрації.
29. Уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці по узгодженню з місцевою державною адміністрацією.
+30. Роботодавцем спільно з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
10. Перегляд інструкцій, що діють на підприємстві для робіт без підвищеної небезпеки проводиться:
31. Не рідше одного разу на 10 років.
32. Не рідше одного разу на 3 роки.
33. Не рідше одного разу на 2 роки.
34. Не рідше одного разу на рік.
+35. Не рідше одного разу на 5 років.

Білет № 16
1. Дія Закону України «Про охорону праці» поширюється:
1. На всі державні підприємства, установи і організації.
+2. На всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.
3. На всі державні підприємства, установи і організації, які працюють в усіх галузях народного господарства.
2. Чи дозволяється використання безпосередньо у складських приміщеннях побутових електронагрівальних приладів?
4. Дозволяється.
+5. Не дозволяється.
6. Дозволяється з дозволу органів пожежного нагляду.
3. Нещасні випадки, що сталися на підприємстві з учнями і студентами навчальних закладів, які проходили виробничу практику або виконували роботу під керівництвом викладача на виділеній підприємством дільниці:
+7.Розслідуються і беруться на облік навчальним закладом.
8.Розслідуються і беруться на облік підприємством де стався нещасний випадок.
9.Розслідуються підприємством де стався нещасний випадок, а на облік беруться навчальним закладом.
10.Розслідуються навчальним закладом, а на облік беруться підприємством, де стався нещасний випадок.
4. При визначенні розмірів витрат на спеціальний медичний догляд ступінь вини потерпілого в ушкодженні його здоров’я:
11.Враховується.
+12.Не враховується.
5. Систематичну роботу з електротехнічним персоналом повинні організовувати і особисто контролювати:
13.Головний інженер (технічний директор).
14Спеціаліст з охорони праці.
+15.Особа відповідальна за електрогосподарство.
16.Роботодавець.
6. Роботодавець має право оскаржити рішення про стягнення штрафу в судовому порядку:
17. В десятиденний термін.
18. В тримісячний термін.
19. В двомісячний термін.
+20. В місячний термін.
7. Чи допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років?
21. Допускається.
+22. Не допускається.
8. При закритому переломі необхідно:
23. Переламане місце цупко забинтувати.
24.Накласти джгут.
+25.Накласти шину.
9. На роботах зв’язаних з забрудненням видається мило:
26. 500 г на місяць.
27. 100 г на місяць.
28. 200 г на місяць.
+29. 400 г на місяць.
10. Перевірка знань правил охорони праці посадових осіб проводиться:
30. Щорічно.
31. Раз в п’ять років.
32. Раз в два роки.
+33. Раз в три роки.

Білет №17
1. Комісія з питань охорони праці на підприємстві:
1. Створюється обов’язково.
+2.Може створюватись за рішенням трудового колективу.
3.Створюється по рішенню органів нагляду за охороною праці.
2. Вогнегасники допущені до введення в експлуатацію повинні мати:
4. Облікові (інвентарні) номери.Бирки з датою наступного зарядження.
5. Пломби на пристрої ручного пуску.Бирки та маркувальні написи на корпусі.
+6. Облікові (інвентарні) номери, за прийнятою системою нумерації.Пломби на пристроях ручного пуску.Бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне пофарбування згідно з державними стандартами.
7. Облікові (інвентарні) номери.Пломби на пристроях ручного пуску.Бирки та маркувальні написи із зазначенням дати зарядження.
3. Роботодавець організовує розслідування причин кожного випадку профзахворювання з моменту одержання повідомлення:
8. Протягом двох тижнів.
9. Протягом одного місяця.
+10. Протягом 10 робочих днів.
11. Протягом 10 календарних днів.
4. Документи про відшкодування шкоди передаються до архіву після припинення відшкодування:
12. Через рік.
+13. Через два роки.
14. Через три роки.
5. На корпусах електроінструмента слід зазначати:
15. Інвентарні номери і дати наступних вимірювань опору ізоляції.
16. Інвентарні номери і номінальна напруга електроінструменту.
+17. Інвентарні номери і дати наступних перевірок.
6. Підприємство, де сталася аварія після закінчення розслідування надсилає матеріали розслідування прокуратурі та органам, представники яких брали участь у розслідуванні:
18. В п’ятнадцятиденний термін.
19. В десятиденний термін.
+20. В п’ятиденний термін.
21. Вдвотижневий термін.
7. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства проводиться:
22.В тижневий строк.
23.На другий день.
+24.В день звільнення.
25.В десятиденний строк.
8. При пораненні необхідно:
26.Промити рану водою чи будь-яким лікарським розчином і забинтувати.
+27.Розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев’язочний матеріал, що міститься в ньому на рану і зав’язати її бинтом.
28.Промити рану, розкрити індивідуальний пакет, накласти на рану тампон з вати, на вату накласти стерильний матеріал і забинтувати на рану.
29.Рану очистити від бруду і накласти пов’язку.
9. Засоби індивідуального захисту, що видаються працівникам вважаються власністю:
30.Працівника.
+31.Підприємства.
10. До II категорії належать аварії, внаслідок яких:
З2.Загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб.
33.Стався вибух отруйних речовин.
+З4.Загинуло до 5 чи травмовано від 4 до 10 осіб.
З5.Зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об’єктів.

Білет №18
1. Уповноважений з питань охорони праці може бути відкликаний до закінчення терміну дії своїх повноважень у разі незадовільного їх виконання тільки:
+1.За рішенням загальних зборів трудового колективу, котрим його було обрано.
2.Наказом власника за поданням служби з охорони праці.
3.Наказом власника за поданням органів державного нагляду за охороною праці.
2. На ділянках території підприємств, де можливі скупчення горючих газів або парів, проїзд автомашин та іншого транспорту;
+4.Не дозволяється.
5.Дозволяється при наявності на транспортному засобі іскроуловлювачів.
6.Дозволяється при наявності на транспортному засобі іскроуловлювачів і тільки в денний час.
З. Контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування профзахворювань здійснюють:
7. Роботодавець.
8. Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.
+9.Установи державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ.
10. Спеціаліст служби охорони праці.
4. В яких випадках фонд соціального страхування від нещасних випадків може відмовити у страхових виплатах?
11. При перебуванні потерпілого за кордоном.
12. У разі відбування потерпілим покарання.
13. Якщо потерпілий знаходиться у будинку-інтернаті.
+14. Навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку.
5. В електроустановках напругою до 1000В всі операції з встановлення і зняття заземлень дозволяється виконувати одній особі з числа оперативних працівників:
15. З групою по електробезпеці V.
16. З групою по електробезпеці IV.
17.3групою по електробезпеці II.
+18.3групою по електробезпеці III.
6. Де вивішуються правила внутрішнього трудового розпорядку?
19. В кабінеті роботодавця.
20. В кабінеті голови профспілки.
21. На кожному робочому місці.
22. В місцях масового знаходження працівників.
+23.В цехах (відділах) на видному місці.
7. Що вважається прогулом?
24.Відсутність працівника на роботі більше чотирьох годин протягом робочого дня, без поважних причин.
+25.Відсутність працівника на роботі більше трьох годин протягом робочого дня, без поважних причин.
26.Відсутність працівника на роботі більше двох годин протягом робочого дня, без поважних причин.
8. Потерпілого з пошкодженню грудною клітиною треба переносити:
27. Лежачі на ношах, підклавши під спину одяг,
+28.В полу сидячому положенні підклавши під спину одяг.
29.На ношах в положення “лягушка”.
9. Строки носіння чергових ЗІЗ у кожному конкретному випадку встановлюються:
30. Роботодавцем за погодженням з санепідемстанцією.
31. Роботодавцем за погодженням з органами державного нагляду за охороною праці.
32. Роботодавцем за погодженням з органами державної адміністрації.
+33.Роботодавцем за погодженням з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
10. Видача інструкцій з охорони праці керівникам структурних підрозділів (служб) підприємства проводиться:
34. Роботодавцем.
35.Технічним директором підприємства.
+36.Службою охорони праці.

Білет №19

1. Чи обов’язково на підприємстві обирати уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці?
1. Не обов’язково.
2. Обов’язково де більше 50 працівників.
+3.З. Обов’язково.
4.Обов’язково де є профспілкова організація.
2. Який основний законодавчий акт у галузі пожежної безпеки діє в Україні?
5. Правила пожежної безпеки в Україні.
+6.«Кодекс Цивільного Захисту України».
7. Галузеві правила з пожежної безпеки.
З. Чи має право потерпілий брати участь в спеціальному розслідуванні нещасного випадку
8. Ні.
9. Має за згодою голови комісії.
+10.Має.
4. Скільки днів оплачується роботодавцем в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок нещасного випадку.
11. Перші 15 днів.
12. Перші 10 днів.
+13.Перші 5 днів.
5. Мінімальний стаж роботи оперативно-ремонтних працівників без спеціальної освіти з групою по електробезпеці II для одержання III групи:
14. 6 місяців.
15.4місяці.
16. З місяці.
+17. 2 місяці.
6. Роботодавець зобов’язаний після одержання постанови про накладання штрафу надіслати відповідну суму до фондів охорони праці:
18. В десятиденний термін.
19. В двотижневий термін.
+20. В місячний термін.
7. За працівниками, які втратити працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом місце роботи зберігається:
21. Протягом шести місяців після отримання травми.
22. Протягом чотирьох місяців з дня трудового каліцтва.
23. Протягом трьох місяців з дня трудового каліцтва.
+24.До відновлення працездатності.
8. При отруєнні сірчистим газом:
25.Дати випити міцний чай, каву, лимонад або 2%-вий розчин молочної кислоти.
26.Зробити інгаляцію теплою парою (крізь паперову трубку) з чайника, у якому міститься 1-2%-вий розчин лимонної кислоти. Промити носа та полоскати ротову порожнину слабим розчином соди, дати спокій
+27.До прибуття лікаря дають кисневу подушку.
9. Відповідальність за своєчасне забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту покладається:
29.На безпосереднього керівника робіт.
30.На службу охорони праці.
+31.Роботодавця.
32.На уповноваженого найманими працівниками особи з питань охорони праці.
10. При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівник повинен пройти повторне навчання то повторну перевірку знань:
33.Протягом десяти днів.
34. Протягом двох тижнів.
+35.Протягом місяця.

Білет № 20
1. Державне управління охороною праці здійснюють:
+1.Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
2.Територіальне управління Держнаглядохоронпраці.
3.Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки; органи державного пожежного нагляду; органи санітарно-епідеміологічної служби.
2. Ширина шляхів евакуації повинна бути:
+4.Не менше 1 м.
5.Не менше 1,5 м.
6.Не менше 2 м.
З. Перший примірник акта розслідування профзахворювання зберігається напідприємстві:
7.Довічно.
8.Протягом 40 років.
+9.Протягом 45 років.
10.Протягом 50 років.
4. Сума одноразової страхової виплати визначається:
11.Із розрахунку заробітку за останній місяць перед травмуванням за кожний відсоток втрати професійної працездатності.
+12.Із розрахунку в середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати професійної працездатності.
13.Із розрахунку в середньомісячного заробітку потерпілого за кожні 0,5 відсотка втрати професійної працездатності.
5. Працівники, що припустили порушення Правил безпечної експлуатації електро-установок споживачів:
+14.Без позачергової перевірки знань до роботи в електроустановках не допускаються.
15.Без позачергової перевірки знань допускаються до роботи в електроустановках з дозволу відповідального за електрогосподарство.
16.Без позачергової перевірки знань допускаються до роботи в електроустановках з дозволу відповідального за електрогосподарство за погодженням з службою охорони праці.
6. Штраф за нещасний випадок (професійне захворювання) з тимчасовою непрацезда-тністюсплачується підприємством:
17.Протягом трьох місяців після завершення непрацездатності.
18.Протягом двох місяців після завершення непрацездатності.
+19.Протягом місяця після завершення непрацездатності.
7. Чи допускається при простої переведення кваліфікованих працівників на некваліфіковані роботи?
20. Допускається.
21. Допускається за узгодженням з профспілковим комітетом.
22. Допускається за узгодженням з уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці,
+23.Не допускається.
24. Допускається строком не більше двох тижнів.
8. Якщо оживлення виконує одна людина то за хвилину слід виконати не менше:
25. 100 натиснень та 20 вдувань.
26. 80 натиснень та 20 вдувань.
27. 50 натиснень та 15 вдувань.
+28.60 натиснень та 12 вдувань.
29.40 натиснень та 10 вдувань.
9. Нагляд і контроль за виконанням роботодавцем вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту здійснюють:
30. Служби охорони праці підприємства.
31. Служби охорони праці підприємства і служби охорони праці виконавчої влади.
32. Органи державного нагляду і служби охорони праці підприємства.
+33.Органи державного нагляду і служби охорони праці виконавчої влади.
10. Роботодавцям надається право своїм наказом звільняти працівників від проходження стажування працівника, який має стаж роботи за відповідною професією не менше:
34. 5 років.
35.4років.
+36. З років.

Білет №21
1. Чи проводиться додатковий інструктаж з питань охорони праці на прохання працівника?
+1.Проводиться.
2.Не проводиться.
3.Проводиться за узгодженням з службою охорони праці.
2. У яких випадках необхідно розроблювати плани (схеми) евакуації людей у випадку пожежі?
4.У будівлях і спорудах (крім житлових будинків), які мають три поверхи і більше у разі одночасного перебування на поверсі більше 50 осіб.
+5.У будівлях і спорудах (крім житлових будинків), які мають два поверхи і більше у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб.
6.У будівлях і спорудах (крім житлових будинків), які мають два поверхи і більше у разі одночасного перебування на поверсі більше 15 осіб.
7. У будівлях і спорудах (крім житлових будинків), які мають більше одного поверху у разі одночасного перебування на поверсі більше 10 осіб.
З. У який термін з дня підписання акта спеціального розслідування роботодавець повинен його розглянути і прийняти відповідні заходи?
8. Протягом десяти днів.
+9.Протягом п’яти днів.
10.Протягом доби.
11.Протягом трьох днів.
4. Необхідність переведення потерпілого на іншу роботу, її тривалість та характер установлюється
12. Роботодавцем за узгодженням з службою охорони праці.
13. Роботодавцем за узгодженням з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
+14.Лікарсько-консультаційною комісією.
15. Органами державного нагляду за охороною праці.
5. Працівники, які не обслуговують дану електроустановку, допускаються до огляду з дозволу:
16. Спеціаліста служби охорони праці.
17. Керівника цеху (дільниці), де знаходиться електроустановка.
+18. Особи відповідальної за електрогосподарство.
6. Штраф за порушення законодавства по охороні праці виплачується з дня одержання постанови про накладання штрафу:
+19.Протягом одного місяця.
20.Протягом трьох місяців.
21.Протягом десяти днів.
7. Тривалість робочого часу для працівників зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці:
22. Не більше як 40 годин на тиждень.
+23.Не більше як 36 годин на тиждень
24. Не більше як 30 годин на тиждень.
25.Не більше як 24 години на тиждень.
8. При отруєнні аміаком через дихальні шляхи:
26.Необхідно промити шлунок теплою водою і негайно доставити потерпілого в лікарню.
27. Необхідно давати пити гаряче молоко,
+28.Необхідно вдихати теплі водяні пари з добавленням оцта чи декількох кристалів лимонної кислоти, давати пити тепле молоко.
29.Необхідно дати випити декілька склянок теплої води, після чого дати випити півсклянки розчину питної соди (чверть чайної ложки соди на пів склянки води) з добавленням двох-трьох столових ложок активованого вуглю.
9. Порядок зберігання зимового спецодягу і спецвзуття в теплу пору року визначається:
30. Роботодавцем за погодженням з уповноваженим найманими працівниками особою.
31. Роботодавцем за погодженням з службою охорони праці підприємства.
32. Роботодавцем за погодженням з службою охорони праці місцевого органу державної адміністрації.
+33.Роботодавцем.
10. Чи дозволяється повторна перевірка знань при незадовільних результатах при перевірці знань працівника після цільового інструктажу?
34. Допускається.
35. Допускається по узгодженню із службою охорони праці.
+36. Не допускається.

Білет № 22
1. Чи має право працівник розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про охорону праці?
1.Не має.
2.Має по узгодженню з органами державного нагляду з охорони праці.
+З. Має.
2. Чи дозволяється розміщення вибухопожежонебезпечних приміщень у підвальних та цокольних поверхах?
4.Дозволяється.
5.Дозволяється по узгодженню з органами пожежного нагляду.
+6.Не дозволяється.
З. За результатами розслідування складається акт за формою Н-1 і беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівником:
+7.При прямуванні до місця відрядження відповідно до завдання про відрядження.
8.Під час прямування на роботу чи з роботи на громадському транспорті.
9. У разі природної смерті чи самогубства, що підтверджено висновками відповідних органів.
4. Якщо встановлено, що потерпілий потребує кількох видів допомоги, то:
+10.Оплата проводиться за кожним видом.
11.Оплата проводиться тільки за один вид.
12.Оплата проводиться тільки за спеціальний медичний догляд та побутове обслуговування..
13. Оплата проводиться тільки за спеціальний медичний огляд та постійний сторонній догляд.
5. В усіх електроустановках під час виконання робіт за розпорядженням, оформлення переведення на інше робоче місце:
15. .Вимагається.
16. Вимагається в електроустановках вище 1000 В.
16.Вимагається якщо група працівника по електробезпеці, який виконує роботу нижче IV.
+17. Не вимагається.
6. Штраф за нещасний випадок з тимчасовою непрацездатністю сплачується:
18.У розмірі, визначеному з розрахунку заробітку потерпілого за 6 місяців, які передували нещасному випадку.
19. У розмірі, визначеному з розрахунку заробітку потерпілого за 3 місяці, які передували нещасному випадку.
+20.У розмірі, визначеному з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за період його тимчасової непрацездатності.
21. У розмірі, визначеному з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати ним професійної працездатності.
7. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати:
23.7 годин.
+24.6 годин.
25.5 годин.
26.4 години.
8. Перша допомога при укусі змії:
26. Потерпілого покласти, відсмоктати отруту з рани, змастити рану йодом, забинтувати і направити в лікарню.
+27.Потерпілого покласти, до укушеної руки чи ноги прибинтувати шину, давати йому велику кількість гарячого чаю, 15-20 крапель валеріани на півсклянки води, направити в лікарню
28.Потерпілого покласти, перетягнути вражену руку (ногу) джгутом, рану змастити йодом, направити потерпілого в лікарню.
9. У випадку пропажі 313 у встановлених місцях їх зберігання з незалежних від працівника причин:
29. Працівник купує 313 за свої кошти.
30. Роботодавець зобов’язаний видати працівникові новий спеціальний одяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.
+31.Роботодавець зобов’язаний видати працівникові інший придатний для використання спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту.
10. Працівники, що приймаються на роботи визначені в “переліку робіт з підвищеною небезпекою” проходять періодичну перевірку знань з питань охорони праці не рідше:
32. Одного разу на 3 роки.
33. Одного разу на 2 роки.
+34.Одного разу на рік.
35.Одного разу на півроку.

Білет № 23

1. Чи дозволяється приймати на роботу неповнолітніх без попереднього медичного огляду?
+1.Не дозволяється.
2.Дозволяється.
3.Дозволяється по узгодженню з комісією по ділам неповнолітніх.
2. Які приміщення допускається не оснащувати вогнегасниками?
+4.Що містять негорючі речовини й матеріали, якщо їх площа не перевищує 100 м2.
5.Що містять негорючі речовини й матеріали, якщо їх площа не перевищує 75 м2.
6.Що містять негорючі речовини й матеріали, якщо їх площа не перевищує 50 м2.
7.Що містять негорючі речовини й матеріали, якщо їх площа не перевищує 25 м2.
З. Розслідування нещасного випадку невиробничого характеру проводиться протягом:
8. 15 календарних днів.
+9. 10 календарних днів.
10. 5 календарних днів.
11. 3 календарних дні.
4. Виплата суми страхових виплат проводиться щомісячно:
12. В дні встановлені наказом місцевого органу виконавчої влади.
13. В дні встановлені наказом роботодавця.
+14. В дні встановлені Фондом соціального страхування.
15. В дні встановлені наказом роботодавця по узгодженню з органами державного нагляду за охороною праці.
5. Чи не забороняється припинення чергування по обслуговуванню електроустановок без здачі зміни?
16. Не забороняється.
17. Не забороняється по узгодженню з особою відповідальною за електрогосподарство.
+18. Забороняється.
6. Несплата штрафу за нещасний випадок у зазначений законодавством термін тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі:
+19.2 відсотки за кожний день прострочення.
20.5 відсотків за кожний день прострочення.
21.1 відсоток за кожен день прострочення.
7. Чи має право роботодавець вимагати від працівника виконання роботи не обумовленої трудовим договором?
22. Має по узгодженню з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
+23. Немає.
24. Має по узгодженню з місцевим органом виконавчої влади.
25. Має по узгодженню з комісією по трудовим спорам.
8. Ваші дії при непритомності:
26. Дати понюхати нашатирний спирт, поплескати по щоках,
27. Винести потерпілого з місця події вивільнити дихальні шляхи, покласти на бік.
+28. Непритомного покласти на спину, трохи підняти нижні кінцівки (на 15-20 см), вивільнити шию і груди від одягу, поплескати по щоках, помити обличчя холодною водою, дати понюхати нашатирний спирт.
29.Непритомного покласти на бік, вивільнити шию, груди, поплескати по щоках, дати понюхати нашатирний спирт.
9. Чи не забороняється зберігання засобів індивідуального захисту у приміщення разом з кислотами, лугами, розчинниками та інше?
30. Не забороняється в спеціальних шафах.
31. Не забороняється в спеціальних шафах по узгодженню з органами санепідемстанції.
+32.Забороняється.
33.Не забороняється, якщо кислоти, луги, розчинники та інше знаходяться в спеціальній тарі та по узгодженню з органами санепідемстанції.
10. Програми попереднього спеціального навчання розробляються відповідними службами підприємства та затверджується:
34. Роботодавцем по узгодженню з органами державного нагляду за охороною праці.
35. Роботодавцем по узгодженню з органами місцевої державної адміністрації.
+36. Роботодавцем.

Білет № 24
1. Чи забороняється залучати неповнолітніх до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми?
1. Не забороняється за їх згоди.
2. Не забороняється за їх згоди і по узгодженню з службою охорони праці підприємства.
+3. Забороняється.
2. Що розуміють під поняттям «вогнегасник»?
4. Це бочки з водою призначені для гасіння пожежі.
5. Це пересувне обладнання для гасіння пожежі.
+6.Це переносне чи пересувне обладнання для гасіння пожежі за рахунок випуску запасеної вогнегасної речовини.
7. Це переносне обладнання для гасіння пожежі за рахунок випуску запасеної вогнегасної речовини.
3. Лікувально-профілактичний заклад про кожне звернення потерпілого від нещасного випадку без направлення підприємства повинен повідомити роботодавця підприємства, де працює потерпілий:
8. Протягом трьох діб після звернення.
9. Протягом двох діб після звернення.
+10.Протягом доби після звернення.
11. Негайно після звернення.
4. Хто надає допомогу потерпілому у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю?
12. Роботодавець.
+13. Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві.
14. Місцева держадміністрація.
5. Огляд електроустановок не електротехнічними працівниками та екскурсії, за наявності дозволу керівництва підприємства, можуть проводитись під наглядом працівника:
15. З II групою з електробезпеки, який має право одноосібного огляду.
16. 3 Ш групою з електробезпеки, який має право одноосібного огляду.
+17. 3 IV групою з електробезпеки, який має право одноосібного огляду.
18. 3V групою з електробезпеки, який має право одноосібного огляду.
6. Штраф у десятикратному розмірі сплачується роботодавцем від дати одержання припису державного інспектора чи іншої посадової особи державного нагляду за охороною праці.
19. В двомісячний термін.
+20 В місячний термін.
21. В десятиденний термін.
7. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше:
+22.Одного місяця з дня вчинення проступку.
23. Двох місяців з дні вчинення проступку.
24. Трьох місяців з дня вчинення проступку.
25. П’яти місяців з дня вчинення проступку.
26. Шести місяців з дня вчинення проступку.
8. Якщо кислота чи луг попали на шкіру через одяг то необхідно:
27. Зняти з потерпілого одяг, після чого промити шкіру.
28. Уражене місце промити великою кількістю води з крана продовж 15-20 хв.
+29. Спочатку треба змити їх з одягу, а потім обережно розрізати і зняти з потерпілого мокрий одяг, після чого промити шкіру.
9. Роботодавець при видачі працівникам таких засобів індивідуального захисту, як респіратори, протигази та інше повинен:
+30. Проводити навчання і перевірку знань працівників правил користування і найпростіших способів перевірки придатності цих засобів, а також тренування щодо їх застосування.
31. Проводити навчання, найпростіших способів перевірки придатності цих засобів, а також тренування щодо їх застосування.
10. Контроль за виконанням вимог „Типового положення про навчання з питань охорони праці” здійснюють:
32. Служби охорони праці підприємства.
+33. Служби охорони праці центральних та місцевих органів виконавчої влади.
34. Служби місцевої державної адміністрації.
35. Уповноважений найманими працівниками особи з питань охорони праці підприємства.

 

 

БІЛЕТИ

ДЛЯ НАВЧАННЯ

«ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ПРАЦЮ»

Білет № 1

1.Які питання охорони праці підлягають регулюванню у колективному договорі?
+1. Забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством.
+2. Обов’язки сторін з охорони праці.
+3. Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям.
4. Гарантії діяльності профспілкової організації.
5. Забезпечення продуктивної зайнятості.

2. Яка нормальна тривалість робочого часу працівників?
1. Не може перевищувати 35 годин на тиждень.
2. Не може перевищувати 36 годин на тиждень.
+3. Не може перевищувати 40 годин на тиждень.
4. Не може перевищувати 42 години на тиждень.

3.На яких роботах забороняється застосовувати працю жінок?
+1. На важких роботах.
+2. На роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці.
+3. На підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню).
4. На підземних роботах.
+5. На роботах, пов’язаних з підійманням і переміщенням речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

4.Де інвалідам забезпечується право працювати з метою реалізації їх творчих і виробничих здібностей?
+1. На підприємствах (в об’єднаннях), в установах і організаціях із звичайними умовами праці.
+2. У цехах і на дільницях, де застосовується праця інвалідів.
+3. Займатися індивідуальною та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом.

5.Які права неповнолітніх у трудових правовідносинах і які пільги встановлені для непов-нолітніх?
1. Неповнолітні, тобто особи, що не досягли шістнадцяти років, в трудових правовідносинах прирівнюються в правах до повнолітніх.
+2. Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, в трудових правовідносинах прирівнюються в правах до повнолітніх.
+3. У області охорони праці неповнолітні користуються пільгами, встановленими законодавством України.
+4. Відносно робочого часу неповнолітні користуються пільгами, встановленими законодавством України.
+5. Відносно відпусток і деяких інших умов праці неповнолітні користуються пільгами, встановленими законодавством України.

6.Які органи розглядають трудові спори?
+1. Комісії по трудових спорах.
+2. Районні (міські) суди.
3. Верховний суд.
4. Державні адміністрації.

Білет № 2
1.На кого поширюютьсяположення колективного договору?
1. На всіх працівників підприємства, що є членами профспілки.
+2. На всіх працівників підприємства незалежно від того, чи є вони членами профспілки.
2.Для кого встановлюється скорочена тривалість робочого часу?
+1. Для працівників у віці від 16 до 18 років.
+2. Для осіб у віці від 15 до 16 років (учнів у віці від 14 до 15 років, працюючих в період канікул).
+3. Для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці.
4. Для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.
5. Для працівників, зайнятих на роботах, де необхідний професійний добір.
+6. Для окремих категорій працівників (вчителів, лікарів і інших).
7. Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів на підприємствах і організаціях для вагітних жінок і для жінок, що мають дітей у віці до 3-х років або дитини-інваліда.
+8. Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів на підприємствах і організаціях для вагітних жінок і для жінок, що мають дітей у віці до 14-ти років або дитини-інваліда.
3.Які граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками?
1. При підійманні і переміщенні вантажівпри чергуванні з іншою роботою (до 2 разів в годину) гранично допустима вага вантажу – 8 кг; при підйомі і переміщенні вантажів постійно протягом зміни – 5 кг.
+2. При підійманні і переміщенні вантажівпри чергуванні з іншою роботою (до 2 разів в годину) гранично допустима вага вантажу – 10 кг; при підійманні і переміщенні вантажів постійно протягом зміни – 7 кг.
3. При підійманні і переміщенні вантажівпри чергуванні з іншою роботою (до 2 разів в годину) гранично допустима вага вантажу – 15 кг; при підійманні і переміщенні вантажів постійно протягом зміни – 10 кг.
4. Гранично допустима вага вантажу – 8 кг.
4.У яких випадках допускається відмова в укладенні трудового договору, звільнення за іні-ціативою адміністрації, переведення інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалід-ності?
1. Ні в яких випадках.
+2. У випадку, коли за висновкоммедико-соціальної експертизи стан здоров’я інваліда перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
+3. У випадку, коли за висновкоммедико-соціальної експертизи стан здоров’я інваліда загрожує здо-ров’ю і безпеці праці інших осіб.
+4. У випадку, коли за висновкоммедико-соціальної експертизи продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенням здоров’я інваліда.
5.З якого віку допускається прийняття на роботу?
+1. Не допускається прийом на роботуосіб молодше 16 років.
2. Не допускається прийом на роботуосіб молодше 17 років.
3. Не допускається прийом на роботуосіб молодше 18 років.
+4. За згодоюодного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботуособи, що досягли 15 років.
5. За згодоюодного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботуособи, що досягли 14 років.
+6. Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботуучнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними 14-річного віку за згодоюодного з батьків або особи, що його замінює.
6.При якій чисельності працюючих на підприємстві обирається комісія по трудових спорах?
+1. З числом працюючих не менше як 15 чоловік.
2. З числом працюючих не менше як 25 чоловік.
3. З числом працюючих не менше як 50 чоловік.
4. З числом працюючих не менше як 100 чоловік.

Білет № 3

1.Який строк дії колективного договору?
+1. Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у ньому.
2. Колективний договір припиняє дію в день, вказаний в ньому.
+3. Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти до того часу, покисторони не складуть новий або не переглянуть чинний, якщоінше не передбачено договором.

2.Яка тривалість робочого часу для працівників у віці від 16 до 18 років?
1. 24 години на тиждень.
2. 30 годин на тиждень
+3. 36 годин на тиждень
4. 40 годин на тиждень.

3.Чи допускається залучення жінок до робіт в нічний час?
1. Допускається.
2. Не допускається.
+3. Не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід.
4. Допускається призгоді жінки і дозволі профспілкового комітету.

4.З урахуванням яких вимог здійснюється підбір робочого місця інвалідів?
+1. Підбір повиненздійснюватися переважно на підприємствах, де настала інвалідність.
2. Підбір повиненздійснюватися на всіх підприємствах незалежно від форм власності і видів діяль-ності без переважного виділення яких-небудь підприємств.
+3. Підбір повиненздійснюватися з урахуванням побажань інваліда.
+4. Підбір повиненздійснюватися з урахуванням професійних навичок, що є у інваліда і знань.
+5. Підбір повиненздійснюватися з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертизи.

5.На яких роботах забороняється застосуванняпраціосіб, молодше вісімнадцяти років?
+1. На важких роботах.
+2. На роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці.
3. На підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному і побутовому обслуговуванню).
+4. На підземних роботах.
+5. Забороняється також залучати осіб, молодше за 18 років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

6.У який строк з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, він може звернутися до комісії по трудових спорах?
1. У місячний строк.
2. Протягом 45 днів.
+3. У тримісячний строк.
4. Протягом 6 місяців.

Білет № 4

1.Коли починаються переговори по укладенню колективного договору?
1. Не пізніше як за три місяці до закінчення строку дії колективного договору або у строки, визначені цим документом.
+2. Не раніше як за три місяці до закінчення строку дії колективного договору або у строки, визначені цим документом.
3. Не пізніше за місяць до закінчення строку дії колективного договору або у строки, визначені цим документом.
4. Не раніше за місяць до закінчення строку дії колективного договору або в строки, визначені цим документом.

2.Яка тривалість робочого часу для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці?
1. Не більше як 24 години на тиждень.
2. Не більше як 30 годин на тиждень
+3. Не більше як 36 годин на тиждень
4. Не більше як 40 годин на тиждень.

3.До яких видів робіт не допускається залучати вагітних жінок, а також жінок, що мають дітей у віці до 3-х років?
+1. До робіт в нічний час.
+2. До надурочних робіт.
+3. До робіт у вихідні дні.
4. До робіт тривалістю більше 4 годин в зміну.
5. До робіт тривалістю більше 6 годин в зміну.
+6. Направляти у відрядження.

4.Для яких підприємств встановлюються нормативи робочих місць, призначених для праце-влаштування інвалідів?
1. Для підприємств, де мали випадки травмування працівників, що стали внаслідок цього інвалідами.
2. Для підприємств державних форм власності.
3. Для підприємств, на яких средньооблікова чисельність працівників більше 50 чоловік.
+4. Для всіх підприємств (об’єднань), установ, організацій незалежно від форм власності та господа-рювання.

5.Які граничні норми підійманняі переміщення вантажів неповнолітніми у віці 16 років під час короткочасної роботи?
1. Для юнаків 5 кг, для дівчат 2,5 кг.
2. Для юнаків 12 кг, для дівчат 6 кг.
+3. Для юнаків 14 кг, для дівчат 7 кг.
4. Для юнаків 16 кг, для дівчат 8 кг.
5. Для юнаків 18 кг, для дівчат 9 кг.

6.Чи може комісія по трудових спорах поновити строк подачі заяви працівника у разі пропу¬ску з поважних причин установленого строку?
+1. Може.
2. Не може.

Білет №5

1.Яким заходам потрібно приділити особливу увагу при підготовці розділу «Охорона праці» колективного договору?
+1. Збору і вивченню пропозицій працівників.
+2. Аналізу результатів атестації робочих місць, стану виробничого травматизму, професійних і виробниче обумовлених захворювань.
+3. Розробці найбільш актуальних заходів щодо поліпшення безпеки і умов праці у виробничих під-розділах підприємства.
+4. Проведенню відповідними спеціалістами економічних розрахунків, визначенню обсягів робіт, порядку їх фінансування, матеріально-технічного забезпечення тощо.
5. Розробці плану економічного і соціального розвитку підприємства.
6. Розробці плану організаційно-технічних, технологічних і інших заходів, спрямованих на підвищення ефективності виробництва.

2.Яка тривалість щоденної роботипри шестиденному робочому тижні?
1. Не може перевищувати 8 годин при тижневій нормі 40 годин, 7 годин при тижневій нормі 36 годин і 5 годин при тижневій нормі 24 години.
+2. Не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин при тижневій нормі 36 годин і 4 години при тижневій нормі 24 години.
3. Не може перевищувати 7,5 години при тижневій нормі 40 годин, 5,5 години при тижневій нормі 36 годин і 4,5 години при тижневій нормі 24 години.

3.Які категорії жінок не допускається залучати до робіт в нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні?
+1. Вагітних жінок.
2. Жінок у віці до 20-ти років.
3. Жінок, що мають дітей у віці до 7 років.
+4. Жінок, що мають дітей у віці до 3-х років.
4.Який встановлено норматив чисельності робочих місць, призначених для працевлашту¬вання інвалідів для всіх підприємств?
1. Не менше 2 % від загальної чисельності працюючих.
+2. Не менше 4 % від загальної чисельності працюючих.
3. Не менше 8 % від загальної чисельності працюючих.
4. Не менше 10% від загальної чисельності працюючих.

5.Які граничні норми підіймання і переміщення вантажів неповнолітніми у віці 17 років під час короткочасної роботи?
1. Для юнаків 5 кг, для дівчат 2,5 кг.
2. Для юнаків 12 кг, для дівчат 6 кг.
3. Для юнаків 14 кг, для дівчат 7 кг.
+4. Для юнаків 16 кг, для дівчат 8 кг.
5. Для юнаків 18 кг, для дівчат 9 кг.

6.У який строк комісія по трудових спорах зобов’язана розглянути трудовий спір?
1. У семиденний строк з дня подання заяви.
+2. У десятиденний строк з дня подання заяви.
3. У двотижневий строк з дня подання заяви.
4. У місячний строк з дня подання заяви.

Білет № 6

1.Які нормативні пільги і компенсації, встановлені законодавством, можуть бути перевищені і застосовуватися в більш значних розмірах на основі додаткових зобов’язань, вказаних в ко-лективному договорі?
+1. Надання працівникам додаткових відпусток за несприятливі умови праці.
+2. Надання працівникам додаткового комплекту спецодягу.
+3. Обладнання додаткових санітарно-побутових приміщень у тих виробництвах, де нормами це не передбачено.
+4. Встановлення в залежності від конкретних умов праці додатково оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення.
+5. Встановлення в залежності від конкретних умов праці скороченої тривалості робочого часу.
2.На скільки часу скорочується нормальна тривалість роботи працівників напередодні свят-кових і неробочих днів?
1. Скорочується на 0,5 години.
+2. Скорочується на 1 годину.
3. Скорочується на 1,5 години.
4. Скорочується на 2 години.
3.Які встановлені обмеження залучення жінок до надурочних робіт і направлення у відря-дження?
1. Жінки, що мають дітей віком до 16 років, не можуть залучатись донадурочнихробіт або направлятись у відрядження без їх згоди.
2. Жінки, що мають дітей віком до 15 років, не можуть залучатись до надурочних робіт або направлятись у відрядження без їх згоди.
+3. Жінки, що мають дітей у віці до 14 років, не можуть залучатись до надурочних робіт або направлятись у відрядження без їх згоди.
+4. Жінки, що мають дітей-інвалідів, не можуть залучатись до надурочних робіт або направлятись у відрядження без їх згоди.
+5. Вагітні жінки, не можуть залучатись до надурочних робіт або направлятись у відрядження без їх згоди.
4.Для яких підприємств норматив чисельності робочих місць, призначених для працевлаш-тування інвалідів, складаєодне робоче місце?
1. Для підприємств, де працюють до 10 чоловік.
2. Для підприємств, де працюють від 10 до 20 чоловік.
+3. Для підприємств, де працюють від 15 до 25 чоловік.
4. Для підприємств, де працюють від 25 до 50 чоловік.
5.Які граничні норми підіймання і переміщення вантажів неповнолітніми у віці 16 років під час тривалої роботи?
1. Для юнаків 8,4 кг, для дівчат 4,2 кг.
+2. Для юнаків 11,2 кг, для дівчат 5,6 кг.
3. Для юнаків 12,6 кг, для дівчат 6,3 кг.
4. Для юнаків 14 кг, для дівчат 7 кг.
6.У присутності кого повиннірозглядатися індивідуальні трудові спори на засіданні комісії по трудових спорах?
+1. У присутності працівника, який подав заяву.
+2. У присутності представників власника або уповноваженого ним органу.
+3. Розгляд спору за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою.
4. Розгляд суперечки у відсутності працівника не допускається.
+5. За бажанням працівника при розгляді суперечки від його імені може виступати профспілковий орган або за вибором працівника інша особа, в тому числі адвокат.

Білет № 7

1.Чи повинен колективний договір обов’язковомістити заходи захисту прав і соціальних інтересів осіб, які потерпіли на виробництві від нещасних випадків (професійних захворю¬вань), а також утриманців і членів сімей загиблих?
1. Не повинен, оскільки захист прав і соціальних інтересів цих осіб визначений законодавством України.
+2. Повинен.
3. Повиненмістити вказані заходи тільки відносно самих потерпілих.

2.Яка тривалість роботи напередодні вихідного дня при шестиденному робочому тижні?
1. Не може перевищувати 7 годин.
2. Не може перевищувати 6 годин.
+3. Не може перевищувати 5 годин.
4. Не може перевищувати 4 години.

3.Які існують гарантії при прийомі на роботу вагітних жінок і жінок, що мають дітей?
+1. Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю.
+2. Забороняється відмовляти жінкам в прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з наявністю дітей віком до 3-х років.
3. Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату по моти-вах, пов’язаних з наявністю дітей віком до 6 років.
4. Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату по моти-вах, пов’язаних з наявністю дітей віком до 14 років.

4.У якому розмірі підприємства зобов’язані щорічно відраховуватикошти до відділень Фо¬нду України соціального захисту інвалідів за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом?
1. У розмірі середньомісячної заробітної плати на підприємстві.
2. У розмірі середньої тримісячної заробітної плати на підприємстві.
+3. У розмірі середньої річної заробітної плати на підприємстві.
4. У розмірі середньої дворічної заробітної плати на підприємстві.

5.Які граничні норми підіймання і переміщення вантажів неповнолітніми у віці 17 років під час тривалої роботи?
1. Для юнаків 8,4 кг, для дівчат 4,2 кг.
2. Для юнаків 11,2 кг, для дівчат 5,6 кг.
+3. Для юнаків 12,6 кг, для дівчат 6,3 кг.
4. Для юнаків 14 кг, для дівчат 7 кг.

6.Які права має комісія по трудових спорах?
+1. Викликати на засідання свідків.
+2. Доручати спеціалістам проведення технічних, бухгалтерських та інших перевірок.
+3. Вимагати від власника або уповноваженого ним органу необхідні розрахунки та документи.

Білет № 8

1.Які заходи щодо захисту прав і соціальних інтересів осіб, які потерпіли на виробництві від нещасних випадків (професійних захворювань) повинніміститися в колективному договорі?
+1. Відшкодування завданої шкоди.
+2. Виплата одноразової допомоги.
+3. Компенсація витрат на придбання ліків, на проходження додатково платного лікування.
+4. Надання потерпілим легкої роботи відповідно до медичного висновку із збереженням середнього заробітку.
+5. Організація навчання, перекваліфікації і працевлаштування інвалідів праці.
+6. Надання інвалідам праці допомоги у вирішенні соціально-побутових питань.

2.Який часовий інтервал у добі вважається нічним часом (роботою в нічний час)?
1. Час з 8 години вечора до 8 години ранку.
2. Час з 9 години вечора до 7 години ранку.
+3. Час з 10 години вечора до 6 години ранку.
4. Час з 12 години ночі до 6 години ранку.

3.Які існують заборони на звільнення жінок з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, крім випадків повної ліквідації підприємства, коли допускається звільнення з обов’яз-ковим працевлаштуванням?
+1. Не допускається звільнення вагітних жінок.
2. Не допускається звільнення жінок у віці до 20 років.
+3. Не допускається звільнення жінок, що мають дітей віком до 3-х років.
+4. Не допускається звільнення жінок, що мають дітей віком до 6 років, якщо дитина потребує домашнього догляду.
5. Не допускається звільнення самотніх матерів при наявності дитини віком до 10 років.
+6. Не допускається звільнення самотніх матерів при наявності дитини віком до 14 років.
+7. Не допускається звільнення самотніх матерів при наявності дитини-інваліда.

4.Які обов’язки власника (підприємства) з питань охорони праці інвалідів?
+1. У випадках, передбачених законодавством, власник зобов’язаний організувати навчання, пере-кваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій.
+2. У випадках, передбачених законодавством, власник зобов’язаний встановити неповний робочий день або неповний робочий тиждень і пільгові умови праці на прохання інвалідів.
+3. Підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов’язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертизи та індивідуальних програм реабілітації.
+4. Підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов’язані вживати додаткових заходів щодо безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників.

5.До яких робіт забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років?
+1. До нічних робіт.
+2. До надурочних робіт.
+3. До робіт у вихідні дні.
4. До робітзагальною тривалістю більше 30 годин в тиждень.

6.У якому випадку засідання комісії по трудових спорах вважається правомочним?
1. Якщо на засіданні присутні не менше за половину обраних до складу комісії членів.
+2. Якщо на засіданні присутні не менше двох третин обраних до складу комісії членів.
3. Якщо на засіданні присутні не менше трьох чвертей обраних до складу комісії членів.

Білет № 9

1.Який мінімальний розмір одноразової допомоги сім’ї загиблого на виробництві внаслідок нещасного випадку може бути встановлений у колективному договорі при відсутності пору-шень вимог охорони праці з боку загиблого працівника?
1. Не менше річного заробітку працівника на його сім’ю, крім того, не менше місячного заробітку на кожного утриманця померлого, а також на його дитину, яка народилася після його смерті.
2. Не менше трирічного заробітку працівника на його сім’ю, крім того, не менше тримісячного заробітку на кожного утриманця померлого, а також на його дитину, яка народилася після його смерті.
+3. Не менше п’ятирічного заробітку працівника на його сім’ю, крім того, не менше річного заробітку на кожного утриманця померлого, а також на його дитину, яка народилася після його смерті.
4. Не менше десятирічного заробітку працівника на його сім’ю, крім того, не менше трирічного заробітку на кожного утриманця померлого, а також на його дитину, яка народилася після його смерті.
2.На який термін скорочується тривалість роботи в нічний час для працівників, яким не пе-редбачена скорочена тривалість робочого часу?
1. На 0,5 години.
+2. На 1 годину.
3. На 1,5 години.
4. На 2 години.
3.Яку відповідальність несуть особи, винні в порушенні або невиконанні зобов’язань колективного договору?
1. Матеріальну відповідальність – на цих осіб накладається штраф в розмірі їх річного заробітку.
2. Матеріальну відповідальність – на цих осіб накладається штраф в розмірі до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
+3. Матеріальну відповідальність – на цих осіб накладається штраф в розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
+4. Дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.
5. Карну відповідальність.
4.Чи допускається робота інвалідів в нічний час?
1. Не допускається.
2. Допускається.
3. Допускається за їх згодою.
+4. Допускається за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.
5.До якого віку працівники зобов’язані проходити щорічний медичний огляд?
1. До досягнення 18 років.
2. До досягнення 19 років.
3. До досягнення 20 років.
+4. До досягнення 21 року.
6.У який строк копії рішення комісії по трудових спорах вручаються працівникові і власни¬кові або уповноваженому ним органу?
1. У дводенний строк.
+2. У триденний строк.
3. У п’ятиденний строк.
4. У семиденний строк.

Білет № 10

1.Який мінімальний розмір одноразової допомоги потерпілому від нещасного випадку на виробництві у разі стійкої втрати ним працездатність може бути встановлений у колективному договорі при відсутності порушень вимог охорони праці з боку потерпілого?
+1. Не менше суми, визначеної з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожен про-цент втрати ним професійної працездатності.
2. Не менше суми, визначеної з розрахунку тримісячного заробітку потерпілого за кожен процент втрати ним професійної працездатності.
3. Не менше суми, визначеної з розрахунку шестимісячного заробітку потерпілого за кожен процент втрати ним професійної працездатності.
4. Не менше сум, визначеної з розрахунку середньорічного заробітку потерпілого за кожен процент втрати ним професійної працездатності.

2.Які категорії працівників забороняється залучати до робіт в нічний час, ні при яких обста-винах?
+1. Вагітних жінок.
2. Жінок, що мають дітей у віці від 3 до 14 років.
3. Жінок, що мають дітей у віці до 6 років.
+4. Жінок, що мають дітей у віці до 3 років.
5. Осіб, молодше 20 років.
+6. Осіб, молодше 18 років.
+7. Інші категорії працівників, передбачені законодавством.

3.Які граничні норми застосування надурочних робіт?
1. Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника 6 годин протягом 2-х днів підряд і 180 годин на рік.
2. Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника 5 годин протягом 2-х днів підряд і 150 годин на рік.
+3. Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника 4 годин протягом 2-х днів підряд і 120 годин на рік.
4. Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника 3 годин протягом 2-х днів підряд і 90 годин на рік.

4.Чи допускається залучення інвалідів до понаднормових робіт?
1. Не допускається.
2. Допускається.
3. Допускається за їх згодою.
+4. Допускається за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

5.Які зобов’язання з питань охорони праці жінок потрібно включати в колективний договір?
+1. Обов’язки по поліпшенню умов їх праці.
+2. Обов’язки по поліпшенню санітарно-побутового обслуговування.
+3. Обов’язки по поліпшенню медичного обслуговування.
+4. Обов’язки по вивільненню з важких і шкідливих робіт.
+5. Обов’язки по вивільненню з нічних змін.
6. Обов’язки по звільненню від понаднормових робіт.

6.У який строк може бути оскаржено в суді рішення комісії по трудових спорах працівником, власником або уповноваженим ним органом?
1. У триденний строк.
2. У п’ятиденний строк.
3. У семиденний строк.
+4. У десятиденний строк.

Білет № 11

1.На яку суму може бути зменшений в колективному договорі розмір одноразової допомоги потерпілому від нещасних випадків на виробництві при умові самої грубої помилки або провини потерпілого?
1. Розмір допомоги не може бути зменшений більше як на 10 % тієї суми, яка належать працівникові при відсутності порушень ним вимог охорони праці.
2. Розмір допомоги не може бути зменшений більше як на чверть тієї суми, яка належить працівникові при відсутності порушень ним вимог охорони праці.
+3. Розмір допомоги не може бути зменшений більше як на половину тієї суми, яка належить працівникові при відсутності порушень ним вимог охорони праці.
4. Розмір допомоги не може бути зменшений більше як на три чверті тієї суми, які належать працівникові при відсутності порушень ним вимог охорони праці.

2.Які роботи вважаються надурочними роботами?
1. Роботи у вихідні дні.
2. Роботи у святкові дні.
+3. Роботи понад встановлену тривалість робочого дня.

3.Чи обов’язковий дозвіл профспілкового комітету підприємства, установи, організації для проведення надурочних робіт?
+1. Обов’язковий.
2. Обов’язковий тільки у разі виконання робіт з підвищеною небезпекою.
3. Не обов’язковий.

4.Що може бути робочим місцем інваліда?
+1. Звичайне робоче місце, якщо за умовами праці та з урахуванням фізичних можливостей інваліда воно може бути використане для його працевлаштування.
+2. Спеціалізоване робоче місце інваліда – робоче місце, обладнане спеціальним технічним оснащенням, пристосуваннями і пристроями для праці інвалідів залежно від анатомічних дефектів чи нозологічних форм захворювання та з урахуванням рекомендації медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), професійних навичок і знань інваліда.

5.Які категорії працівників забороняється залучати до надурочних робіт?
+1. Вагітних жінок.
2. Жінок, що мають дітей у віці до 16 років.
3. Жінок, що мають дітей у віці до 15 років.
+4. Жінок, що мають дітей у віці до 14 років.
5. Осіб, молодше 20 років.
+6. Осіб, молодше 18 років.
+7. Інші категорії працівників, передбачені законодавством.

6.У який строк рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню власником або уповноваженим ним органом?
+1. У триденний строк після закінчення десяти днів, передбачених на його оскарження.
2. У п’ятиденний строк після закінчення десяти днів, передбачених на його оскарження.
3. У місячний строк після закінчення десяти днів, передбачених на його оскарження.
+4. Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, прийняте органом, який розглядає трудовий спір, підлягає негайному виконанню.

Білет № 12

1.Які з перелічених заходів можуть вважатися цільовими і виконуватися за рахунок фонду охорони праці?
+1. Реконструкція системи освітлення з метою досягнення нормативних вимог щодо освітленості ро-бочих місць діючого виробництва.
2. Ремонт дахів, підлоги, обладнання і інші роботи по підтримці основних фондів в належному технічному стані.
+3. Здійснення конструктивних рішень та заходів, що забезпечують на діючому устаткуваннівиключення або зниження шуму, вібрації, шкідливих випромінювань та інших факторів.
4. Організація навчання кадрів.
+5. Введення в енергоустаткуванняпристроїв для контролю стану ізоляції та засобів сигналізації або відключення електричного живлення у випадках пошкодження цієї ізоляції.
+6. Виконання робіт щодо застосування сигнальних кольорів та знаків безпеки відповідно до правил і стандартів безпеки праці.
7. Придбання спецодягу, молока, змиваючих і знешкоджуючих засобів.
+8. Реконструкція у діючих виробництвах систем опалювання з метою доведення температурного режиму до встановлених нормативів.
9. Надання працюючим пільг і компенсацій.
+10. Заходи щодо розміщення, реконструкції санітарно-побутових приміщень з метою доведення за-безпеченості ними працюючих до чинних норм, додаткове обладнання цих приміщень сучасним інвентарем і пристроями.

2.У яких виняткових випадках власник або уповноважений ним орган може залучати працівників до надурочних робіт?
+1. При проведенні робіт, необхідних для оборони країни а також відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків.
+2. При проведенні громадсько-необхідних робіт по водопостачанню, газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, зв’язку – для усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують правильне їх функціонування.
3. При необхідності виконати замовлення в заздалегідь встановленітерміни.
+4. При необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її може призвести до псування або загибелі державного чи громадського майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткування, коли несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості трудящих.
+5. При необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.
+6. Для продовження роботипри нез’явленні працівника, який заступає, колиробота не допускає перерви; в цих випадках власник або уповноважений ним орган зобов’язаний негайно вжити заходів до заміни змінника іншим працівником.
3.Які питання соціального характеру необхідно вирішувати за допомогою колективного договору?
1. Встановлення розміру вихідної допомоги (але не менше місячного заробітку) працівникові, який вимушений розірвати трудовий договір з причин невиконання власником вимог законодавства та зобов’язань колективного договору (угоди) з охорони праці.
+2. Встановлення розміру вихідної допомоги (але не менше тримісячного заробітку) працівникові, який вимушений розірвати трудовий договір з причин невиконання власником вимог законодавства та зобов’язань колективного договору (угоди) з охорони праці.
+3. Визначення умови здійснення грошової компенсації на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому продуктів, якщоробота працівників має роз’їзний характер.
4. Визначення умов грошової компенсації на придбання спецодягу, спецвзуття і інших засобів індивідуального захисту.
+5. Встановлення строку звільнення від основної роботи уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці (із збереженням середнього заробітку) для можливості виконання ним своїх обов’язків та проходження навчання з охорони праці).
4. Де може бути створено спеціалізоване робоче місце інваліда?
1. Тільки на виробництві.
2. Вдома.
+3. Як на виробництві, так і вдома.
5. У якому випадку робоче місце інваліда вважається створеним?
+1. Якщо робоче місце відповідає встановленим вимогам робочого місця для інвалідів відповідної нозології.
+2. Якщо робоче місце атестоване спеціальною комісією за участю представників МСЕК, органів Держпраці, громадських організацій інвалідів.
+3. Якщо робоче місце введене в дію шляхом працевлаштування на ньому інваліда.
6.Які питання охорони праці підлягають регулюванню у колективному договорі?
+1. Забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за пе¬редбачений законодавством.
+2. Обов’язки сторін з охорони праці.
+3. Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробни¬чого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям.
4. Гарантії діяльності профспілкової організації.
5. Забезпечення продуктивної зайнятості.

 

Додаток 4
до наказу № 15-ОП
від «12» січня 2021 р.

БІЛЕТИ

ДЛЯ НАВЧАННЯ
ДБН А.3.2.2-2009 «ОХОРОНА ПРАЦІ

І ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА У БУДІВНИЦТВІ»

(НПАОП 45.2-7.02-12)

 

Білет № 1

1. На які типи будівництва поширюється «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві»?
+1) На нове будівництво.
+2) На реконструкцію, технічне переоснащення будівель та споруд.
+3) На капітальний ремонт, реставрацію будівель та споруд.
+4) На розширення будівель та споруд.
5) На поточний ремонт окремих ділянок, споруд
2. Яка повинна бути швидкість руху автомобілів на території підприємства, що реконструюється?
1) Не більше ніж 10 км\год – у разі відсутності обмежуючих швидкість знаків.
+2) Не більше ніж 10 км\год.
+3) Допускається понад 10 км\год тільки у разі, якщо немає знаків, що обмежують швидкість, і забезпечена безпека руху.
4) Не більше ніж 5 км\год.
3. Як необхідно зберігати газові балони?
+1) В спеціальних сухих і провітрюваних приміщеннях.
+2) Під навісами з негорючих матеріалів, які захищають від опадів, прямих сонячних променів – на відкритих майданчиках.
3) Тільки під навісами, які захищають від сонячних променів – на відкритих майданчиках.
4) У горизонтальному положенні в спеціальних гніздах, клітках або огороджувати бар’єром для запобігання їх падінню.
4. Під час виконання робіт з улаштування і закріплення штучних основ, зведення фундаментів необхідно приділяти особливу увагу:
+1) Підземним комунікаціям та старим виробкам і фундаментам.
+2) Поверхневим водам (зі швидким підніманням їх рівня), напірним підземним водам.
+3) Незатомпонованим розвідувальним свердловинам.
+4) Наземним установкам, що призводить до вібрації ґрунту.
+5) Повітряним електричним мережам.
6) Грунтам, для унеможливлення їх зсуву.
5. Чи слід передбачати відставання монтажу сходових маршів під час опрацювання заходів з організації та технології зведення каркасно-монолітних, монолітних будівель і споруд?
1) Зведення сходових кліток повинно бути випереджаючим.
2) Ні, не повинно передбачатися.
+3) Необхідно передбачати не більше ніж на один поверх.
4) Повинно передбачатися не більше ніж на два поверхи.
6. Які вимоги пред’являються до місць виконання земляних робіт?
+1) До початку виконання робіт необхідно забезпечити відведення поверхневих і підземних вод.
+2) Місце виконання робіт необхідно очистити від валунів і каміння.
+3) Місце виконання робіт необхідно очистити від дерев і будівельного сміття, а виявлені на укосах відшарування грунту ліквідувати.
+4) ПВР повинні бути передбачені заходи, які необхідно обов’язково вжити до початку виконання земляних робіт на зсувонебезпечних схилах.
5) Виставити необхідні попереджувальні знаки.
7. Як необхідно діяти керівнику робіт у разі виявлення під час виконання робіт об’єктів, що мають історичну, культурну або іншу цінність?
+1) Тимчасово зупинити будівельні роботи.
+2) Повідомити про виявлені об’єкти установі та органам влади, передбаченим законодавством.
3) Не зупиняючи будівельних робіт, повідомити керівництву про виявлені об’єкти.
4) Не зупиняючи будівельних робіт, повідомити про виявлені об’єкти установі та органам влади, передбаченим законодавством.
8. Як дозволяється організовувати вилучення будівельного сміття зі споруди, що будується, або риштовань?
+1) Необхідно опускати по закритих жолобах, у закритих ящиках або контейнерах.
+2) Скидати без жолобів або інших пристосувань з висоти не більше 3,0 м.
+3) Місця, на які скидають сміття, необхідно огородити або за ними забезпечити нагляд для запобігання нещасним випадкам.
4) Місця, куди скидають сміття, визначається певним, тільки денним періодом робочого часу і забезпечується нагляд для запобігання нещасним випадкам.
9. На якій відстані від виїмки з незакріпленими укосами дозволяється переміщення, встановлення і робота мобільних будівельних машин?
1) За межею призми обвалення ґрунту плюс 0,5 м.
2) За межею призми обвалення ґрунту плюс 1,0 м.
3) За межею призми обвалення ґрунту плюс 1,5 м.
+4) Тільки за межею призми обвалення ґрунту на відстані, що визначається проектом виконання робіт (ПВР).
+5) Найменша допустима відстань по горизонталі від основи укосу виїмки до найближчої опори вантажопідіймальної машини визначається згідно з цими Нормами – за відсутності відповідних вказівок у ПВР.
10.На яку максимальну відстань чоловікам дозволяється, як виняток, переносити вантажі до 50 кг на ношах по горизонтальному шляху під час вантажно-розвантажувальних робіт на будівельному майданчику?
1) 55 м.
2) 60 м.
+3) 50 м.
4) 70 м.

Білет №2

1.На які види робіт поширюється «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промисловабезпека у будівництві»?
+1) На загальнобудівельні роботи.
2) Тільки на підземні будівельні роботи.
3) Тільки на надземні будівельні роботи.
+4) На спеціальні будівельні роботи.
2. Хто є відповідальним за виконання вимог правил внутрішнього трудового розпорядку даної організації особами, які перебувають на території будівельного майданчика, у виробничих приміщеннях, на робочих місцях і ділянках робіт?
+1) Керівники робіт (майстри, виконроби).
2) Роботодавці.
3) Замовники.
4) Генпідрядник.
3.На будівельних майданчиках за межами небезпечних зон слід розташовувати:
+1) Санітарно-побутові приміщення.
+2) Виробничі приміщення.
+3) Місця відпочинку.
+4) Проходи для людей.
+5) Робочі місця.
6) Робочі місця для адміністративного персоналу.
4. Під час експлуатації, зберігання і транспортування балонів з киснем, повинен бути унеможливлений контакт балонів:
+1) З мастилами.
+2) З промасленим ганчір’ям.
3) З одягом робітників.
4) З обтиральними матеріалами, які мають сліди мастил.
5. Що, з наведеного нижче, забороняється під час виконання будівельно-монтажних робіт?
+1) Випускання стічних вод, а також неочищених господарсько-побутових, виробничих стоків, що утворюються на будівельному майданчику або поряд з ним, відповідно до вимог чинних СанПіН.
+2) Знищення на будівельному майданчику деревинно-кущової рослинності, якщо це не передбачено проектною документацією.
+3) Складання відходів та сміття у зонах житлової забудови без застосування спеціальних пристроїв.
4) Одночасно розміщати на території більше ніж п’яти одиниць вантажної техніки.
6. Якою повинна бути мінімальна висота одиночних проходів (у просвіті) до робочих місць і на робочих місцях?
+1) 1,8 м.
2) 1,7 м.
3) 1,6 м.
4) 1,5 м.
7.При вилученні будівельного сміття зі споруди, що будується, або з риштовань за допомогою жолоба, його нижній кінець повинен:
+1) Входити в бункер або знаходитись не вище ніж 1,0 м над землею.
2) Входити в бункер або знаходитись не вище ніж 1,5 м над землею.
3) Знаходитись не вище ніж 2,0 м над землею.
4) Знаходитись не вище ніж 2,5 м над землею.
8. На якій найменшій відстані по горизонталі від основи укосу виїмки (котловану, тран-шеї) глибиною 3,0 м допускається встановлення найближчої опори вантажопідій-мального крана під час виконання робіт в піщаному, гравійному насипному грунті?
1) Що дорівнює глибині розробки грунту.
2) Що дорівнює глибині виїмки плюс 0,5 м.
3) Що дорівнює глибині виїмки плюс 0,6 м.
+4) 4,0 м.
9. Зазор між робочим настилом риштовань і поверхнею, що ізолюється, під час виконання теплоізоляційних робіт не повинен перевищувати…
1) Три товщини ізоляції плюс 50 мм.
2) Три товщини ізоляції плюс 100 мм.
+3) Дві товщини ізоляції плюс 50 мм.
4) Дві товщини ізоляції плюс 100 мм.
10. Які вантажі дозволяється, як виняток, переносити чоловікам на ношах по горизонтальному шляху на відстань не більше ніж 50 м під час вантажно-розвантажувальних робіт на будівельному майданчику?
1) До 80 кг.
2) До 70 кг.
+3) До 50 кг.
4) До 60 кг.

Білет № 3

1. Якими документами визначено терміни та визначення, що застосовані в «Системі стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві»?
+1) Законами України “Про охорону праці”, “Про об’єкти підвищеної небезпеки”.
+2) Законом України “Про пожежну безпеку”.
+3) Законом України “Про охорону довкілля”.
+4) Директивами Євросоюзу, документами Міжнародної організації праці стосовно захисту працівників від дії небезпечних і шкідливих факторів.
+5) Нормативними документами у галузі будівництва щодо безпеки праці.
6) Правилами безпечної роботи з інструментами та пристроями.
2. Якого кольору захисні будівельні каски повинні носити стропальники на будівельному майданчику?
1) Синього.
2) Зеленого.
+3) Білого.
4) Червоного.
3. У яких випадках, під час виконання будівельно-монтажних робіт із використанням вантажопідіймальних кранів, необхідно застосовувати засоби штучного обмеження зони роботи баштових кранів, захисні пристрої та захисні екрани?
+1). До небезпечних зон переміщення вантажів кранами потрапляють транспортні або пішохідні шляхи.
+2). До небезпечних зон переміщення вантажів кранами потрапляють санітарно-побутові будівлі та споруди.
+3). До небезпечних зон переміщення вантажів кранами потрапляють виробничі будівлі і споруди.
+4). До небезпечних зон переміщення вантажів кранами потрапляють місця постійного чи тимчасового перебування людей.
5). До небезпечних зон переміщення вантажів кранами потрапляють місця стоянки транспорту будівельного майданчика.
4. Як необхідно діяти керівнику робіт у разі виявлення під час виконання робіт об’єктів, що мають історичну, культурну або іншу цінність?
+1). Тимчасово зупинити будівельні роботи.
+2). Повідомити про виявлені об’єкти установі та органам влади, передбаченим законодавством.
3). Не зупиняючи будівельних робіт, повідомити керівництву про виявлені об’єкти.
4). Не зупиняючи будівельних робіт, повідомити про виявлені об’єкти установі та органам влади, передбаченим законодавством.
5. Як необхідно переміщувати газові балони?
+1) Спеціально призначеними для цього пристроями, в контейнерах.
2) Тільки в контейнерах із забезпеченням стійкого положення балонів.
+3) Із забезпеченням їх стійкості з обов’язковими прокладками між балонами.
+4) Переносити балони на руках або на плечах заборонено.
6. За якої мінімальної відстані від рівня настилу до низу прорізів у стінах, при однобічному приляганні до них настилу (перекриття), ці прорізи повинні бути огороджені (організація робочих дільниць)?
1). 1,2 м.
2). 1,0 м.
3). 0,8 м.
+4). 0,7 м.
7. На якій найменшій відстані по горизонталі від основи укосу виїмки (котловану, тран-шеї) глибиною 5,0 м допускається встановлення найближчої опори вантажопідій-мального крана під час виконання робіт в піщаному, гравійному насипному ґрунті?
1) Що дорівнює глибині розробки ґрунту.
2) Що дорівнює глибині виїмки плюс 0,5 м.
3) Що дорівнює глибині виїмки плюс 0,6 м.
+4) 6,0 м.
8. Яка інформація (зокрема – графічне зображення) повинна бути видана (за власним підписом) на руки стропальникам, машиністам кранів і вивішена у місцях виконання робіт вантажопідіймальними машинами та механізмами на будівельному майданчику?
+1) Завчасно опрацьовані способи та схеми стропування вантажів.
+2) Завчасно опрацьовані способи та схеми зачеплення вантажів.
+3) Перелік основних вантажів, що переміщуються, із зазначенням їхньої маси.
4) Схеми складування вантажів.
9. Місця виконання електрозварювальних і газополум’яних робіт на даному, а також на нижче розташованих ярусах повинні бути звільнені від горючих матеріалів (якщо немає захисного вогнетривкого настилу або настилу, захищеного вогнетривким матеріалом) у радіусі не менше ніж…
1) 3 м.
+2) 5 м.
3) 4 м.
4) 2 м.
10. Які вимоги пред’являються до осіб, які допускаються до виконання робіт з улаштування штучних основ і фундаментів?
+1) Вік – не молодше 18 років.
+2) Пройшли медичне обстеження.
+3) Пройшли попереднє навчання.
+4) Пройшли відповідні інструктажі.
5) Вік – не молодше 16 років.

Білет №4

1. «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» містить вимоги з безпеки праці і виробничого середовища у певних сферах, а саме:
+1) Будівництва.
+2) Охорони довкілля під час виконання будівельно-монтажних робіт.
3) Експлуатації будівель і споруд.
4) Виробництва будівельних матеріалів.
2. Якого кольору захисні будівельні каски повинні носити інженерно-технічні працівники під час перебування на будівельному майданчику?
1) Синього.
2) Зеленого.
+3) Білого.
4) Червоного.
3. Яка необхідна ширина суцільного козирка, яким слід захистити зверху на період будівництва вхід до будинку (споруди), що споруджується?
1) Не менше ніж 1,8 м.
2) Не менше ніж 2,0 м.
3) Не менше ніж 2,2 м.
+4) Не менше ніж ширина входу до будинку (споруди).
4. Де повинно виконуватися складування будівельних матеріалів (конструкцій) на будівельному майданчику поблизу від незакріплених виїмок?
+1) За межами призми обвалення ґрунту цих виїмок.
+2) На вирівняних майданчиках, що мають стоки поверхневих вод.
3) На вирівняних майданчиках, що не мають стоків поверхневих вод.
4) На насипних не ущільнених ґрунтах.
5. На якій найменшій відстані по горизонталі від основи укосу котловану глибиною більше ніж 5,0 м допускається встановлення вантажопідіймального крана?
1) Що дорівнює глибині розробки ґрунту плюс 0,8 м.
2) Що дорівнює глибині розробки ґрунту плюс 1,0 м.
3 ) Що дорівнює глибині розробки ґрунту плюс 1,5 м.
+4) Умови встановлення повинні бути визначені в проектній документації.
6. Після яких проявів стихії засоби підмощування підлягають додатковому огляду?
+1) Дощ, гроза.
+2) Відлига.
+3) Землетрус.
+4) Вітер.
5) Ожеледь
7.Відстань між автомобілями, що стоять поряд на вантажно-розвантажувальному майданчику, має бути не менше ніж…
1) 0,5 м.
2) 0,7 м.
3) 1,0 м.
+4) 1,5 м.
8. В яких місцях не допускається розміщення ацетиленових генераторів?
+1) В проїздах.
+2) В місцях масового перебування людей.
+3) В місцях масового пересування людей.
+4) Поблизу місць забору повітря компресорами або вентиляторами.
5) Поблизу місць стоянки вантажного транспорту.
9.У місцях виконання земляних робіт, до їх початку необхідно забезпечити відведення поверхневих і підземних вод з метою запобігання…
+1) Обваленню стінок виїмок.
2) Ослаблення кріплення стінок виїмок.
+3) Розмиванню, зсувам ґрунтів.
4) Провалам ґрунтів.
10.На якій максимальній висоті від землі повинен бути встановлений перший ряд захисних козирків, що має суцільний настил і зберігається до закінчення зведення стін багатоповерхового будинку (цегляна кладка) на всю висоту?
1) 8,0 м.
+2) До 6,0 м.
3) 7,0 м.
4) До 10,0 м.

Білет № 5

1. Організація і виконання будівельно-монтажних робіт з дотриманням вимог охорони та безпеки праці повинні відповідати вимогам законодавства України про охорону праці, природоохоронного законодавства, нормативно-правових актів, що містять вимоги з охорони праці, а також певним документам. Яким саме?
+1) Державним стандартам системи стандартів безпеки праці (ССБП).
+2) Державним будівельним нормам (ДБН).
+3) Галузевим правилам і типовим інструкціям з охорони праці, що затверджені у визначеному порядку.
+4) Гігієнічним нормативам, санітарним правилам і нормам, що затверджені Міністерством охорони здоров’я України.
+5) Правилам безпечного зведення та безпечної експлуатації будинків і споруд.
6) Переліку робіт з підвищеною небезпекою.
2. Будівельні майданчики та виробничі дільниці повинні бути огороджені. Якою повинна бути мінімальна висота таких захисних огорож із суцільним захисним козирком, що прилягають до місць проходу людей за межами будівельного майданчика?
1) 1,2 м.
2) 1,5 м.
3) 1,6 м.
+4) 2,0 м.
3. Для піднімання і опускання працівників на робочі місця, необхідно використовувати пасажирські або вантажопасажирські підйомники (ліфти) – під час зведення будинків і споруд висотою або глибиною…
1) 15 м і більше.
+2) 25 м і більше.
3) 20 м і більше.
4) 10 м і більше.
4. Яким особам дозволяється перевозити, зберігати, видавати і отримувати газові балони?
+1) Які пройшли навчання і мають відповідне посвідчення.
2) Призначені роботодавцем.
3) Які виконують роботи за нарядами-допусками.
4) Які пройшли спеціальний медичний огляд.
5. Які необхідні умови здійснення будівельно-монтажних робіт з переміщенням мобіль-них будівельних машин в охоронній зоні діючої лінії електропередачі? 7.2.10
+1) Безпосереднє керівництво особи, відповідальної за безпечне виконання робіт.
2) Наявність акта-наряду.
+3) Наявність наряду-допуску.
+4) Наявність письмового дозволу організації-власника лінії.
6. Яка необхідна періодичність технічних оглядів у процесі експлуатації знімних вантажозахоплювальних пристроїв, що рідко використовуються? 7.3.39
+1) Перед кожним видаванням в роботу.
2) Перед початком зміни.
3) Один раз на тиждень.
4) Кожні 10 днів.
7. Відстань між будинком (спорудою) і заднім бортом автомобіля (або граничною межею вантажу) у разі, якщо вантажний автомобіль знаходиться біля будинку (споруди) на будівельному майданчику, повинна бути не менше ніж… 8.1.11
+1) 0,5 м.
2) 0,3 м.
3) 0,2 м.
4) 0,4 м.
8. На улаштування траншей певною глибиною необхідно розробляти проект кріплень з урахуванням діючого навантаження на призму обвалення. Яка мінімально допустима ця глибина? 10.2.5
1) 1,5 м.
2) 2,0 м.
+3) 3,0 м.
4) 2,5 м.
9. Які вимоги пред’являються до осіб, які допускаються до виконання робіт з улаштування штучних основ і фундаментів? 11.1.6
+1) Вік – не молодше 18 років.
+2) Пройшли медичне обстеження.
+3) Пройшли попереднє навчання.
+4) Пройшли відповідні інструктажі.
5) Вік – не молодше 16 років.
10. На яку висоту допускається вести зведення стін без улаштування захисних козирків, але з визначенням небезпечної зони по периметру будинку? 12.1.6
1) До 8,0 м.
+2) До 7,0 м.
3) До 9,0 м.
4) До 10,0 м.

Білет № 6

1. Виконання електрозварювальних робіт на горизонтах, де встановлена опалубка, (використання системних опалубок)…
1) Дозволено під наглядом керівника робіт.
2) Допускається виконання електрозварювання окремих стрижнів з додержанням правил виконання електрозварювальних робіт.
+3) Заборонено.
+4) Як виняток допускається виконання електрозварювання окремих стрижнів з додержанням правил виконання вогневих робіт.
2. Починаючи з якої максимальної висоти розташовані робочі місця і проходи до них слід огородити захисними огорожами?
1) 1,0 м.
+2) 1,3 м.
3) 1,2 м.
4) 1,1 м.
3. Хто повинен забезпечувати складування будівельних матеріалів і виробів на будівельному майданчику відповідно до рішень, прийнятих у ПВР?
1) Стропальник, який обслуговує вантажопідйомний кран.
2) Особа, відповідальна за безпечне переміщення вантажів кранами.
3) Машиніст вантажопідйомного крана.
+4) Керівник робіт.
4. Які вимоги безпеки праці потрібно виконувати під час встановлення мобільних будівельних машин та використання транспортних засобів із кузовом, що піднімається, в охоронній зоні повітряної лінії електропередачі (ЛЕП)?
+1) Зняти напругу з ЛЕП в охоронній зоні ЛЕП.
+2) У разі неможливості зняття напруги з ЛЕП, роботу будівельних машин в охоронній зоні повітряної ЛЕП дозволяється виконувати за умови додержання вимог «Системи стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві».
+3) У випадку неможливості відключення ЛЕП: відстань від найвищої підіймальної (висувної) частини будівельної машини в будь-якому її положенні до ЛЕП, що перебуває під напругою, повинна бути не менше зазначеної у «Системі стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві»; корпус машин, за винятком машин на гусеничному ході, під час їх установлення безпосередньо на ґрунті, необхідно заземлити інвентарним переносним заземленням.
+4) Машиніст стрілового самохідного крана повинен виконати безпосередньо установлення його на виносні опори та відчеплення стропів перед підніманням стріли – без залучення стропальників.
5) Машиніст стрілового самохідного крана повинен виконати безпосередньо установлення його на виносні опори та відчеплення стропів перед підніманням стріли – із залученням стропальників.
5. Яка необхідна періодичність технічних оглядів у процесі експлуатації колисок для піднімання людей?
+1) Щоденно перед початком роботи.
2) Один раз на тиждень.
3) Кожні 10 днів.
4) Один раз на місяць.
6. На якій відстані від складських приміщень, в яких зберігаються газові балони, дозволяється зберігати горючі матеріали та виконувати роботи, пов’язані із застосуванням відкритого вогню (зварювальні, паяльні)
1) Більше ніж 10 м.
2) Більше ніж 15 м.
3) Більше ніж 20 м.
+4) Не менше ніж 25 м.
7. За якої максимальної глибини виїмки (вище рівня ґрунтових вод і за відсутності поблизу підземних споруд) допускається виконання земляних робіт, пов’язаних з перебуванням працівників у виїмках з вертикальними стінками без кріплення, у суглинках?
1) 1,60 м.
2) 1,65 м.
+3) 1,50 м.
4) 1,70 м.
8. Які вимоги пред’являються до осіб, які допускаються до виконання робіт з улаштування штучних основ і фундаментів?
+1) Вік – не молодше 18 років.
+2) Пройшли медичне обстеження.
+3) Пройшли попереднє навчання.
+4) Пройшли відповідні інструктажі.
5) Вік – не молодше 16 років.
9. Визначати висоту кожного робочого ярусу кладки стін, що зводяться з засобів підмощування (цегляне мурування), потрібно з певним розрахунком. З яким саме?
1) Щоб рівень кладки після кожного перемощування засобів підмощування знаходився на рівня нового робочого настилу.
+2) Щоб рівень кладки після кожного перемощування засобів підмощування був не менше ніж на 2 ряди кладки вище рівня нового робочого настилу.
3) Щоб рівень кладки після кожного перемощування засобів підмощування був не менше ніж на 1 ряд кладки вище рівня нового робочого настилу.
4) Щоб рівень кладки після кожного перемощування засобів підмощування був не більше ніж на 2 ряди кладки вище рівня нового робочого настилу.
10. Які заходи (з наведених) необхідно зазначити у розробленій проектно-технологічній документації на виконання робіт з реконструкції будівель і споруд?
+1) Вибір методу розбирання, демонтажу та монтажу, надбудови будівлі (споруди).
+2) Визначення послідовності та безпеки виконання робіт.
+3) Визначення небезпечних зон, застосування захисних огорож.
+4) Пилоосадження.
5) Кількість і назва техніки для процесів монтажу/демонтажу.

Білет № 7

1. Які заходи і роботи мають бути виконані до початку виконання основних будівельно-монтажних робіт на об’єктах будівництва?
+1) Комплекс підготовчих заходів і робіт, у тому числі позамайданчикових і внутрішньомайданчикових підготовчих робіт.
2) Комплекс робіт з освоєння території будівельного майданчика.
3) Комплекс робіт з прокладання доріг.
4) Комплекс робіт з облаштування матеріалами, пристроями та технікою будівельного майданчику.
2. На кого Законом України «Про охорону праці» покладається додержання прав працівників відповідно до вимог чинного законодавства у сфері охорони праці на підприємствах?
1) На власника підприємства.
+2) На роботодавця.
3) На профспілкову організацію підприємства.
4) На замовника робіт.
3. Починаючи з якої мінімальної відстані від межі перепаду по висоті слід установлювати захисні огорожі робочих місць і проходів до них?
1) 3,0 м.
2) 2,5 м.
+3) 2,0 м.
4) 3,5 м.
4. Якою повинна бути максимальна швидкість руху автотранспорту поблизу місць виконання робіт на прямих ділянках внутрішніх автошляхів будмайданчику?
1) 5 км/год.
+2) 10 км/год.
3) 7 км/год.
4) 3 км/год.
5. Якою повинна бути мінімальна відстань між газовими балонами та опалювальними приладами?
1) 0,5 м.
2) 0,7 м.
+3) 1,0 м.
4) 0,8 м.
6. Як повинна бути огороджена опалубка перекриттів під час зведення будинків і споруд?
1) У місцях виконання робіт.
2) Поблизу від перепаду по висоті на 1,3 м і більше.
3) По периметру отворів в перекриттях.
+4) Вздовж всього периметра перекриття.
7. Що повинен робити керівник робіт, коли виявлені порушення вимог чинних правил складування будівельних матеріалів та виробів на будівельному майданчику?
+1) Терміново вжити заходів для усунення порушення.
+2) Тимчасово зупинити застосування матеріалів та виробів, що були заскладовані з порушенням правил, до вирішення питання про можливість їх подальшого використання. Це рішення повинно бути задокументовано.
3) Вирішити питання про можливість використання цих матеріалів та виробів.
4) Провести контроль основних характеристик цих матеріалів та виробів.
8. Установлення та робота крана стрілового типу біля охоронної зони повітряних ліній електропередачі на відстані менше ніж 40 м від відкритого розподільного устаткування і крайнього проводу повітряної лінії, що може перебувати під напругою, повинні здійснюватися:
1) За актом-нарядом.
+2) За нарядом-допуском, який оформлюється роботодавцем і видається на руки машиністу перед початком роботи.
3) За розпорядженням керівника робіт.
4) За розпорядженням роботодавця.
9. Виконання яких вимог, з числа наведених, необхідно забезпечити під час застосування пересувних риштовань?
1) Пересування засобів підмощування під час вітру зі швидкістю більше ніж 6 м/с не допускається.
+2) Перед пересуванням засоби підмощування необхідно звільнити від матеріалів і тари.
+3) Перед пересуванням засобів підмощування з них необхідно вивести людей.
4) Пересування засобів підмощування під час вітру зі швидкістю більше ніж 10 м/с не допускається.
10. Інструмент у процесі його експлуатації повинен підлягати огляду…
+1) Безпосередньо перед застосуванням.
2) Не рідше одного разу на 20 днів.
+3) Не рідше одного разу на 10 днів.
4) Не рідше одного разу на місяць.

Білет № 8

1.За який строк до початку виконання основних будівельно-монтажних робіт керівник генпідрядної організації зобов’язаний проінформувати представника територіального органу Держгірпромнагляду та членів комісії, яка визначає готовність об’єкта до початку будівництва, про дату і місце роботи цієї комісії?
1) За 15 робочих днів.
2) За 30 робочих днів.
+3) За 10 робочих днів.
4) За 14 календарних днів.
2. Вирішення певних питань охорони праці повинні забезпечити посадові особи та відповідні служби, що призначені (створені) роботодавцем для забезпечення функціонування СУОП на підприємстві, а саме:
+1) Охорони праці в цілому по підприємству.
+2) Охорони праці в структурних підрозділах, на виробничих територіях.
+3) Охорони праці під час експлуатації машин і механізмів.
+4) Охорони праці при виконанні конкретних видів робіт на робочих місцях.
5) Охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин.
3. Якою повинна бути максимальна відстань від межі перепаду по висоті починаючи з якої установлюються сигнальні огородження робочих місць і проходи до них?
1) 1,0 м.
2) 1,5 м.
+3) 2,0 м.
4) 1,2 м.
4. Якою повинна бути максимальна швидкість руху автотранспорту поблизу місць виконання робіт на поворотах внутрішніх автошляхів будмайданчику?
+1) 5 км/год.
2) 4 км/год.
3) 3 км/год.
4) 2 км/год.
5. Балони із зрідженим газом, що не мають башмаків, необхідно зберігати у горизонтальному положенні на рамах або стелажах, укладати вентилями в один бік і закривати запобіжними ковпаками. Висота штабелю у такому разі не повинна перевищувати:
1) 1,8 м.
2) 1,6 м.
+3) 1,5 м.
4) 1,7 м.
6. На якій максимальній відстані по вертикалі від розміщеного нижче робочого місця, у разі суміщення робіт по одній вертикалі (роботи на висоті), повинні бути встановлені захисні пристрої (настили, сітки, козирки)?
1) 9,0 м.
2) 7,0 м.
+3) 6,0 м.
4) 8,0 м.
7. Яка максимально допустима висота складування цегли без контейнерів на будівельному майданчику?
1) 1,9 м.
2) 1,8 м.
+3) 1,7 м.
4) 2,0 м.
8. Яка максимально допустима висота складування цегли без контейнерів на будівельному майданчику?
1) 1,9 м.
2) 1,8 м.
+3) 1,7 м.
4) 2,0 м.
9. Робота стрілових самохідних кранів під контактними проводами міського електротранспорту без зняття напруги може проводитися за умов забезпечення певної відстані між стрілою крана і проводами за допомогою обмежувача (упора), який забезпечує додержання цієї відстані у разі підіймання стріли чи висування її секцій. Яка мінімально допустима ця відстань?
+1) 1,0 м.
2) 0,9 м.
3) 0,7 м.
4) 0,5 м.
10. Підвісні риштовання і помости після їх монтажу можуть бути введені в експлуатацію тільки після випробуванням статичним навантаженням, що перевищує нормативне:
1) Не більше ніж 10 відсотків.
+2) На 20 відсотків.
3) Не більше ніж 25 відсотків.
4) Не більше ніж 30 відсотків.

Білет № 9

1. Які документи необхідно надати комісії, що визначає готовність об’єкта до початку будівництва?
+1) Ліцензії на виконання робіт за видами – генпідрядних та субпідрядних організацій відповідно.
+2) Документи про перевірку знань з безпеки праці інженерно-технічного персоналу та документи працівників, що підтверджують право на виконання робіт з підвищеною небезпекою; дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою.
+3) Відомості про забезпечення працівників будівельного об’єкта санітарно-побутовими приміщеннями – незалежно від форми власності.
4) Проект організації будівництва та виконання робіт.
2. Вимогам яких документів мають відповідати основні положення функціонування СУОП?
+1) ДСТУ ГОСТ 12.0.230 «Система стандартів безпеки праці. Системи управління охорони праці. Загальні вимоги».
2) ДБА А.3.1-5:2009 «Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва».
+3) ДСТУ-ОНSAS 18001, ДСТУ-П ОНSAS 18002.
+4) Рекомендаціям щодо побудови, впровадження та удосконалення СУОП.
5) Закону України «Про охорону праці».
3. За якої максимальної глибини виїмки (вище рівня ґрунтових вод і за відсутності поблизу підземних споруд) допускається виконання земляних робіт, пов’язаних з перебуванням працівників у виїмках з вертикальними стінками без кріплення, у суглинках?
1) 1,60 м.
2) 1,65 м.
+3) 1,50 м.
4) 1,70 м.
4. Балони із зрідженим вуглеводневим газом, що мають башмаки, необхідно зберігати:
1) Тільки у вертикальному положенні в спеціальних стояках.
+2) У вертикальному положенні в спеціальних стояках, інших пристроях, що виключали б їх падіння.
3) В горизонтальному положенні на рамах.
4) В горизонтальному положенні на стелажах.
5. Хто несе відповідальність за наявність огорож на дільниці субпідрядника (підрядника), якщо інше не визначено договором між генпідрядником і субпідрядником (підрядником)?
1) Генпідрядник.
2) Субпідрядник.
3) Підрядник.
+4) Генпідрядник разом з субпідрядником (підрядником).
6. Як слід улаштовувати переїзди у місцях перехрещення на будівельних майданчиках автомобільних доріг з рейковими шляхами?
1) З підручних матеріалів.
+2) Суцільні настили (переїзди) з контррейками, що укладені в рівень з головками рейок.
+3) Переїзди необхідно облаштовувати світовою сигналізацією.
+4) Переїзди необхідно облаштовувати відповідними знаками.
5) Переїзди необхідно облаштувати знаками із зазначенням швидкості руху транспорту.
7. Для запобігання доступу працюючих до ліфтових отворів в перекриттях (покриттях):
+1) Ці отвори необхідно закрити суцільними настилами або огородити вздовж периметра.
2) Ці отвори повинні тільки бути закриті суцільними настилами.
3) Ці отвори повинні мати сигнальне огородження.
+4) На кожному поверсі в ліфтовій шахті повинні бути змонтовані захисні настили.
+5) Конструкція елементів настилів закриття отворів, методи їх монтажу повинні бути зазначені в ПВР.
8. Яке обладнання повинно бути встановлене ззовні ємностей, в яких виконуються зварювальні роботи?
+1) Зварювальний трансформатор.
+2) Ацетиленовий генератор.
+3) Балони із зрідженими газами.
4) Ручні переносні лампи.
9. Якою повинна бути максимальна кількість ярусів при складуванні на будівельному майданчику і робочих місцях цеглу у пакетах на піддонах?
1) Один ярус.
+2) Два яруси.
3) Три яруси.
4) Чотири яруси.
10. За яких умов в окремих випадках дозволяється переміщення і підіймання вантажів декількома вантажопідіймальними кранами?
+1) Відповідно до ПВР, у якому повинні бути наведені схеми стропування і переміщення вантажу із зазначенням послідовності виконання операцій.
2) Тільки за наявності в ПВР схем переміщення вантажу.
+3) Навантаження, що припадає на кожний кран, не повинно перевищувати його вантажопідіймальності.
4) З обов’язковим призначенням двох осіб, які є відповідальними за процес робіт.

Білет № 10

1. Роботодавець повинен забезпечити працівників, зайнятих на будівництві:
+1) Санітарно-побутовими приміщеннями.
+2) Необхідними засобами колективного та індивідуального захисту.
+3) Первинними засобами пожежогасіння.
4) Засобами мобільного зв’язку.
+5) Засобами зв’язку та сигналізації.
6) Графіком вахтового методу організації робіт.
2. В чому, згідно з «Системою стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві», полягає сутність СУОП?
+1) У створенні комплексної системи профілактики небезпечних ситуацій, що виникають у процесі виконання будівельно-монтажних робіт.
2) У створенні системи профілактики нещасних випадків.
+3) У попередженні і мінімізації виробничих небезпек, ризиків.
+4) У попередженні і мінімізації матеріальних збитків.
5) Дотриманні правил внутрішнього трудового розпорядку.
3. Яка, згідно з «Системою стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві», повинна бути мінімальна ширина одиночних проходів до робочих місць?
1) 0,5 м.
+2) 0,6 м.
3) 0,4 м.
4) 0,3 м.
4. За якої максимальної глибини виїмки (вище рівня грунтових вод і за відсутності поблизу підземних споруд) допускається виконання земляних робіт, пов’язаних з перебуванням працівників у виїмках з вертикальними стінками без кріплення, у незлежаних насипних і природно утворених піщаних грунтах?
+1) 1,0 м.
2) 1,25 м.
3) 1,50 м.
4) 2,0 м.
5. Які вимоги пред’являються до вентиляції під час виконання електрозварювальних та газополуменевих робіт усередині закритої ємності?
+1) Робочі місця повинні бути обладнані витяжною вентиляцією.
+2) Швидкість руху повітря усередині ємності (порожнини) повинна бути у межах 0,3 – 1,5 м/с.
3) Швидкість руху повітря усередині ємності повинна бути в межах 0,2 – 1,6 м/с.
+4) Температура повітря, що подається, повинна бути не нижче ніж плюс 20 град.С.
6. Якими повинні бути основні габарити перехідних містків, що встановлюються у місцях переходу через виїмки під час виконання земляних робіт на виробничих територіях?
1) Ширина – не менше ніж 0,8 м.
+2) Ширина – не менше ніж 1,0 м.
+3) Висота перил огородження по обидва боки містків – не менше ніж 1,1 м.
4) Висота перил огородження по обидва боки містків – не менше ніж 1,0 м.
7. Яка максимально допустима висота штабеля фундаментних блоків та блоків стін підвалів при їх складуванні (на підкладках з прокладками) на будівельному майданчику?
1) 2,8 м.
2) 2,7 м.
3) 2,9 м.
+4) 2,6 м.
8. На якій мінімальній відстані від граничного положення рухомого робочого органу мобільної будівельної машини, що експлуатується, знаходиться межа її небезпечної зони, якщо в інструкції заводу – виробника немає інших вимог?
1) 1,0 м.
2) 3,0 м.
+3) 5,0 м.
4) 4,0 м.
9. У разі багаторазового використання підвісних риштовань або помостів, їх можна експлуатувати без випробування за умови, що конструкція, на яку їх підвішують, перевірена певним навантаженням, а закріплення риштовань здійснене типовими вузлами (пристроями), що витримали необхідне випробування. На яке навантаження повинна бути перевірена згадана конструкція?
1) Що дорівнює розрахунковому.
2) Що перевищує розрахункове не менше ніж у 1,5 рази.
+3) Що перевищує розрахункове не менше ніж у 2,0 рази.
4) Що перевищує розрахункове не менше ніж у 2,5 рази.
10. Майданчики для навантажувальних і розвантажувальних робіт повинні мати уклон не більше ніж…
1) 6 град.
2) 7 град.
+3) 5 град.
4) 8 град.

Білет №11

1. На кого на об’єктах будівництва покладається відповідальність за технічній стан машин, інструменту, технологічного оснащення, включаючи засоби захисту?
+1) На організацію, на балансі якої знаходяться ці засоби.
+2) На особу, у власності якої знаходяться ці засоби.
+3) На організацію (особу), визначену договором – у разі їх передачі у тимчасове користування (оренду).
4) На безпосереднього керівника робіт.
2. Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві – є:
1) Самостійною управлінською системою в галузі охорони праці підприємства.
+2) Підсистемою системи управління адміністративною і господарською діяльністю будівельної організації, що орієнтована на проведення попереджувальних дій, які запобігають виникненню небезпечних ситуацій і дозволяє кожному рівню виробничого ризику протиставити матеріальний або нематеріальний бар’єр, перешкоду.
3) Тільки підсистемою системи управління господарською діяльністю будівельної організації.
4) Окремо розробленою програмою організації відповідно до чинного законодавства України.
3. Як необхідно складувати стінові блоки на будівельному майданчику?
1) У штабель будь-якої висоти.
2) У штабель висотою до 3 м (з прокладками).
+3) У штабель у два яруси на підкладках з прокладками.
4) У штабель у три яруси на підкладках з прокладками.
4. Які умови організації електрозварювальних робіт в замкнених або обмежених ємностях повинні виконуватись?
+1) Роботи виконуються зварником за нарядом-допуском.
+2) Роботи виконуються під контролем наглядача з кваліфікаційною групою з електробезпеки ІІ і вище.
+3) Наглядач повинен перебувати ззовні.
4) Роботи виконуються під контролем наглядача з кваліфікаційною групою з електробезпеки І і вище.
+5) Зварник повинен користуватися запобіжним поясом зі страхувальним канатом, кінець якого знаходиться у наглядача.
5.На будівельному майданчику шляхи евакуації повинні бути:
+1) Вільними від сторонніх предметів.
+2) Якнайкоротшими до евакуаційних виходів.
3) Оснащені знаками, що визначають напрямок руху.
+4) Обладнаними автоматичними аварійними джерелами світла.
6. Виробничі приміщення, в яких відбувається виділення пилу, повинні…
+1) Мати гладку поверхню стін.
+2) Мати гладку поверхню стель.
+3) Мати гладку поверхню підлог.
+4) Регулярно очищатися від пилу.
5) Прибиратися кожні 2 години.
7. Які вимоги пред’являються до улаштування у виробничих приміщеннях трапів та каналів для стоку рідин на рівні поверхні підлоги?
+1) Їх необхідно закрити кришками чи гратами.
2) Вони повинні бути закриті тільки гратами.
3) Вони повинні мати захисне огородження.
4) Вони повинні бути позначені знаками безпеки.
8. Якою повинна бути поверхня ґрунту, на яку встановлюють засоби підмощування? 7.3.4
1) Тільки вирівняною.
2) Тільки утрамбованою.
+3) Спланованою (вирівняна, утрамбована) із забезпеченням відведення з неї поверхневих вод.
4) Тільки підмощеною.
9. У випадку багаторазового використання підвісних риштовань, вони можуть бути допущені до експлуатації без випробування за такими умовами:
+1) Конструкція, на яку підвішуються риштування, перевірена навантаженням, що перевищує розрахункове не менше ніж у два рази.
2) Конструкція, на яку підвішуються риштування, перевірена навантаженням, що перевищує розрахункове не менше ніж у 1,5 рази.
+3) Закріпленням риштовань здійснене типовими вузлами (пристроями), що витримали необхідне випробування.
4) Закріпленням риштовань здійснене типовими вузлами (пристроями), що витримали навантаження, що перевищує розрахункове не менше ніж у 1,5 рази.
10. Під час перевезення людей повинні бути:
+1) Призначені працівники, відповідальні за безпеку перевезення.
+2) Обладнані місця посадки людей в транспортні засоби спеціальними площадками або іншими пристроями, що забезпечують безпеку людей.
+3) Обладнані місця висаджування людей з транспортних засобів спеціальними площадками або іншими пристроями, що забезпечують безпеку людей.
+4) Перед початком руху транспортного засобу водій зобов’язаний діяти згідно з «Системою стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві».
5) Під час перевезення людей водій повинен дотримуватися певної швидкості руху, що зазначена в «Системі стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

Білет №12

1. Хто повинен відповідати за стан охорони праці на об’єкті будівництва під час виконання робіт на ньому кількома організаціями?
1) Один з субпідрядників.
+2) Одна з підрядних організацій, яку визначив сам Замовник – у випадку залучення ним підрядників за прямими договорами.
+3) Одна з підрядних організацій, яку визначив Генпідрядник (за винятком випадків залучення Замовником підрядників за прямими договорами).
4) Кожен субпідрядник визначає свою відповідальну особу.
2. На кого покладається загальне керівництво роботами із створення в будівельній організації СУОП і забезпечення її функціонування?
1) На службу охорони праці.
2) На керівників структурних підрозділів будівельної організації.
+3) На роботодавця.
4) На керівника робіт (майстра, виконроба).
3. На будівельному майданчику плити перекриттів необхідно складувати у штабель на підкладках з прокладками. Яка максимально допустима висота штабеля?
1) 2,7 м.
2) 2,6 м.
+3) 2,5 м.
4) 2,8 м.
4. Які заходи безпеки повинні бути передбачені для забезпечення безпечного виконання робіт в колодязях, шурфах чи закритих ємностях?
+1) Забезпечити працівників запобіжними поясами.
+2) Забезпечити працівників шланговими протигазами.
+3) Ці роботи повинні виконувати працівники, які пройшли навчання та перевірку знань.
+4) Забезпечити страхування безпосередніх виконавців робіт за допомогою канатів, прикріплених до їх запобіжних поясів.
+5) Страхувати безпосередніх виконавців робіт повинні двоє робітників, що перебувають зовні колодязя, шурфу або ємності.
6) Виконавці робіт мають пройти цільовий інструктаж.
5. Якої мінімальної висоти повинні бути негорючі та такі, що не пропускають світло, екрани (ширми, щити), що відгороджують у приміщенні робочі місця зварників від суміжних робочих місць і проходів під час зварювання відкритою дугою?
1) 1,0 м.
2) 1,5 м.
+3) 1,8 м.
4) 1,3 м.
6. На кого Законом України «Про охорону праці» покладається забезпечення безпечних умов праці на підприємствах?
1) На власника підприємства.
+2) На роботодавця.
3) На профспілкову організацію підприємства.
4) На замовника робіт.
7. Як, необхідно виконувати збирання пилу у виробничих приміщеннях і на робочих місцях?
+1) З використанням систем централізованого пилоприбирання або пересувних пилоприби-ральних машин.
2) Вологим або вакуумним способом.
+3) З використанням способів, що унеможливлюють повторне пилоутворення.
+4) У строки, визначені наказом по організації.
8. Які вимоги «Системи стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» до розташування стічних лотків у виробничих приміщеннях?
+1) Повинні бути розташовані осторонь від проходів.
+2) Повинні бути розташовані осторонь від проїздів.
+3) Повинні не перетинати проходи, проїзди.
4) Повинні мати вихід у стічну каналізацію.
9. Через яку мінімальну кількість ярусів необхідно здійснювати кріплення верхніх стояків риштовання, конструкція яких не забезпечує власної стійкості, до стін споруди – за відсутності вказівок щодо цього в проектно-технологічній документації на установлення риштовання або у технічній документації заводу-виробника?
+1) 1 ярус.
2) 2 яруси.
3) 3 яруси.
4) 4 яруси.
10. З яких матеріалів повинні бути виготовлені засоби підмощування (драбини, драбинки, трапи, містки)?
+1) З металу.
+2) З пиломатеріалів хвойних порід першого та другого сортів.
3) З пластмаси.
4) З пиломатеріалів хвойних порід тільки першого сорту.

Білет №13

1. Які обов’язки організації, яка відповідає за охорону праці на об’єкті будівництва?
+1) Здійснювати допуск до виконання робіт лише тих субпідрядників (підрядників), які мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки.
+2) Координувати дотримання виконавцями вимог з охорони праці.
+3) Контролювати дотримання працівниками субпідрядних організацій рішень з питань охорони праці.
+4) Забезпечити унеможливлення допуску на об’єкт будівництва сторонніх осіб.
+5) Забезпечити реєстрацію всіх осіб, які входять на об’єкт будівництва або виходять з нього.
6) Забезпечити працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими ЗІЗ.
2.Монтаж конструкцій кожного розташованого вище поверху (ярусу) багатоповерхового будинку необхідно починати:
+1) Після досягнення бетоном (розчином) стиків несучих конструкцій необхідної міцності.
+2) З просторово стійкої частини: ядра жорсткості, сполучного елемента тощо.
+3) Після закріплення усіх установлених монтажних елементів відповідно до проекту.
4) Після закінчення монтажу елементів сходових клітин.
3. Яка максимально допустима висота укладання на будівельному майданчику ригелів і колон у штабель на підкладках з прокладками?
1) До 2,3 м.
+2) До 2,0 м.
3) До 2,5 м.
4) До 2,2 м.
4. Через яку мінімальну кількість прогонів необхідно здійснювати кріплення верхнього ярусу риштовання, конструкція яких не забезпечує власної стійкості, до стін споруди – коли відсутні вказівки щодо цього в проектно-технологічній документації на установлення риштовання або технічній документації заводу-виробника?
1) Чотири прогони.
+2) Два прогони.
3) Три прогони.
4) П’ять прогонів.
5. Якою повинна бути максимальна довжина приставних дерев’яних драбин?
1) 8,0 м.
2) 6,0 м.
+3) 5,0 м.
4) 5,5 м.
6. Причепи, напівпричепи і платформи автомобіля, що призначені для перевезення довгомірних вантажів, повинні бути обладнані:
+1) Знімачами або відкидними стояками та щитами, що встановлюються між кабіною і вантажем.
2) Тільки щитами, що встановлюються між кабіною і вантажем.
+3) Поворотними кругами, які повинні бути обладнані пристосуванням для їх закріплення під час руху без вантажу, і стопорами, що запобігають розвороту причепа під час руху назад.
+4) Причіп повинен бути обладнаний пристроями, що не потребують їх підтримування для зчеплення з тягачем.
7. Земляні роботи необхідно припинити до одержання дозволу відповідних органів у разі виявлення в процесі виконання цих робіт, не зазначених у проектно-технологічній документації…
+1) Комунікацій.
+2) Підземних споруд.
+3) Вибухонебезпечних матеріалів.
4) Сторонніх предметів.
8. В якому випадку заборонено монтувати плити перекриття під час зведення стін будинку з цегляної кладки?
1) Без попередньо викладеного з цегли борту.
2) Без викладеного з цегли борту на 1 ряд вище плит, що укладаються.
+3) Без попередньо викладеного з цегли борту на 2 рядки вище плит, що укладаються.
4) Без викладеного з цегли борту на 4 рядки вище плит, що укладаються.
9. Керівник робіт перед початком бетонних робіт зобов’язаний:
+1) Перевірити стійкість, міцність, справність риштовань, конструкцій опалубки, огорож робочих горизонтів.
+2) Перевірити справність тари, бункерів, бетононасосів, маніпуляторів.
+3) Забезпечити працівників необхідними засобами індивідуального захисту.
4) Провести цільовий інструктаж з питань охорони праці.
10. Під час виконання яких опоряджувальних робіт необхідно користуватися захисними окулярами?
+1) Сухого очищення поверхонь.
+2) Механізованого шпаклювання і фарбування поверхонь.
+3) Очищення поверхонь за допомогою кислоти, каустичної соди.
+4) Нанесення розчину на стельову чи вертикальну поверхню.
5) Прибирання робочого місця.

Білет №14

1. Забезпечення виконання заходів з охорони праці загального характеру є обов’язком генпідрядника у разі одночасного виконання робіт ним і субпідрядниками (підрядниками) на об’єкті будівництва. Які це заходи?
+1) Улаштування огорожі будівельних майданчиків, зон дії небезпечних факторів, дверних прорізів ліфтових та вентиляційних шахт.
+2) Улаштування огорожі технологічних прорізів у перекриттях, покриттях.
+3) Улаштування захисних козирків і сіток.
4) Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.
+5) Забезпечення місць загального користування освітленням та плакатами з питань безпеки праці, знаками безпеки.
2. Яка максимально допустима висота складування на будівельному майданчику у штабель (із прокладками між рядами та встановленням упорів для запобігання розкочуванню) круглого лісу?
+1) 1,5 м.
2) 1,7 м.
3) 2,0 м.
4) 2,5 м.
3. Коли необхідно виконувати фарбування і антикорозійний захист конструкцій і устаткування у випадках виконання цих робіт на будівельному майданчику (організація монтажних робіт)?
+1) До піднімання конструкцій на проектну позначку.
2) Тільки після надійного закріплення конструкцій і устаткування у проектному положенні.
+3) Після піднімання конструкцій на проектну позначку – допускається у місцях стиків.
+4) Після піднімання конструкцій на проектну відмітку – допускається у місцях з’єднань конструкцій.
4. На яку площу проекції поверхні риштовань на фасад споруди (за відсутності вказівок щодо цього в проектно-технологічній документації на установлення риштовання або технічній документації заводу-виробника) необхідно установлювати не менше ніж одне кріплення?
1) 80 м².
2) 70 м².
3) 60 м².
+4) 50 м².
5. Нахил драбин для виходу працюючих на риштовання не повинен перевищувати…
1) 65°.
2) 70°.
+3) 60°.
4) 75°.
6. Яким вимогам повинні відповідати автомобілі для перевезення балонів зі стисненим газом та їх вантаж?
1) Автомобілі повинні бути обладнані стелажами.
+2) Автомобілі повинні бути обладнані спеціальними стелажами з отворами відповідно до діаметра балонів – з урахуванням вимог «Системи стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві».
+3) Балони повинні бути обладнані захисними ковпаками.
+4) Балони необхідно накривати брезентом без жирних (масних) плям – за певної температури повітря (згідно з «Системою стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві»).
7. Починаючи з якої температури повітря балони зі стисненим газом, під час їх перевезення автомобільним транспортом, необхідно накривати брезентом без жирних (масних) плям?
1) 20°С.
+2) 25°С.
3) 18°С.
4) 22°С.
8. Як слід безпечно виконувати земляні роботи під час закладання котловану (без попереднього кріплення його стін) поблизу фундаментів існуючої будівлі до глибини, близької до рівня підошви фундаменту?
1) Спочатку механізованим способом розробляється грунт до позначки на 0,2 м вище від підошви фундаменту існуючої будівлі.
+2) Спочатку механізованим способом розробляється грунт до позначки на 0,5 м вище від підошви фундаменту існуючої будівлі.
3) Спочатку механізованим способом розробляється грунт до позначки на 0,3 м вище від підошви фундаменту існуючої будівлі.
+4) Після закінчення механізованої розробки, вручну вибирається грунт до проектної позначки вздовж фронту прилягання до існуючої будівлі.
9. Робочі місця операторів штукатурних станцій (сопловщиків) необхідно забезпечити двосторонньою сигналізацією з робочими місцями машиністів розчинонасосних установок. Якою може бути ця сигналізація?
+1) Звуковою.
+2) Світловою.
+3) Радіозв’язком.
4) Голосовою.
10.Під час виконання робіт з улаштування і закріплення штучних основ, зведення фундаментів необхідно приділяти особливу увагу:
+1) Підземним комунікаціям та старим виробкам і фундаментам.
+2) Поверхневим водам (зі швидким підніманням їх рівня), напірним підземним водам.
+3) Незатомпонованим розвідувальним свердловинам.
+4) Наземним установкам, що призводить до вібрації ґрунту.
+5) Повітряним електричним мережам.
6) Ґрунтам, для унеможливлення їх зсуву.

Білет №15

1. Що являє собою управління охороною праці в будівництві?
1) Процес збирання інформації про стан безпеки на об’єктах будівництва.
2) Процес збирання, передачі, опрацювання інформації.
3) Процес збирання, передачі, опрацювання інформації про стан будівництва.
+4) Процес збирання, передавання, опрацювання інформації про стан безпеки праці на об’єктах будівництва, у виробничих підрозділах.
+5) Підготування і прийняття управлінських рішень стосовно ліквідації виявлених порушень вимог норм і правил охорони праці, про що повідомляється об’єкту управління.
2. Під час виконання робіт на об’єкті будівництва кількома організаціями, обов’язками субпідрядника є:
+1) Дотримання безпечних умов праці під час виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт.
+2) Виконання протипожежних заходів.
+3) Дотримання законодавства з охорони праці.
4) Дотримання рішень, що містяться у ПЗР.
5) Проведення цільового інструктажу для певних видів робіт для всіх працівників.
3. На будівельному майданчику круглий ліс зберігають у штабелі. Які нормативні вимоги діють до установлення ширини штабеля відносно його висоти?
1) Ширина штабеля не повинна бути менше ніж половина його висоти.
+2) Ширина штабеля повинна бути менше ніж його висота.
3) Ширина штабеля не повинна бути менше ніж 1,25 його висоти.
4) Ширина штабеля не повинна бути менше ніж 1,5 його висоти.
4. В якій кількості дозволяється зберігати на робочих місцях лакофарбові, ізоляційні, опоряджувальні та інші матеріали, що виділяють вибухонебезпечні або шкідливі речовини?
+1) Що не перевищує змінної потреби.
2) Не менше двозмінної потреби.
3) Що не перевищує добової потреби.
4) Що не перевищує тижневої потреби.
5. Риштовання, розташовані поблизу проїзду транспортних засобів, повинні бути огороджені колесовідбійними брусами з таким розрахунком, щоб вони були улаштовані на певній відстані від габаритів транспортних засобів. Ця відстань повинна бути не менше ніж…
1) 0,5 м.
+2) 0,6 м.
3) 0,4 м.
4) 0,3 м.
6. До початку застосування драбини, її необхідно випробувати в експлуатаційному положенні певним статичним навантаженням, прикладеним у середині прогону драбини. Яке це навантаження?
1) 800 Н (80 кгс).
2) 900 Н (90 кгс).
3) 1000 Н (100 кгс).
+4) 1200 Н (120 кгс).
7. Хто має видати (водію чи особі, яка супроводжує вантаж) посвідчення про допуск транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу конкретного класу з назвою вантажу?
1) Роботодавець, якому належить транспортний засіб.
2) Керівник робіт з транспортування вантажу.
3) Представник адміністрації регіону.
+4) Орган дорожнього руху.
8. Над верхом труби комунікації (кабелю) дозволяється розробка грунту механізованим способом тільки на певній відстані. Яка мінімально допустима ця відстань?
1) 0,3 м.
+2) 0,4 м.
3) 0,2 м.
4) 0,1 м.
9.На яку максимальну напругу повинні бути розраховані переносні струмоприймачі (інструмент, машини, світильними тощо), що використовуються для виконання штукатурних робіт?
1) 42 В.
2) 36 В.
+3) 25 В.
4) 15 В.
10. Забороняється виконувати зварювальні роботи:
+1) З приставних переносних драбин.
+2) З приставних переносних драбинок.
3) Без дозволу майстра – після вжиття заходів, що попереджають спалахування настилів, падіння розплавленого металу і огарків електродів на працюючих або людей, які проходять поблизу.
4) З навісних риштувань.

Білет №16

1. Як необхідно здійснювати монтаж сходових маршів і площадок будинків (споруд)?
1) Випереджаючи на один поверх монтажний горизонт.
+2) Одночасно з монтажем конструкцій будинку.
3) З відставанням монтажу сходових маршів і площадок на один поверх.
+4) На змонтованих сходових маршах необхідно негайно встановлювати огорожі.
2. Перед початком виконання робіт на території діючого підприємства або цеху, замовник (підприємство) і генпідрядник, за участю субпідрядних (підрядних) організацій, зобов’язані скласти…
1) Наряд-допуск на виконання робіт.
+2) Акт-допуск за формою згідно з «Системою стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві».
3) Дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт.
4) Дозвіл підприємства на виконання робіт.
5) Оформити письмове розпорядження на початок робіт.
3. Пиломатеріали на будівельному майданчику укладають у штабеля. Якою повинна бути максимальна висота штабеля при рядовому укладанні?
+1) Половина ширини штабеля.
2) Ширина штабеля.
3) Півтори ширини штабеля.
4) Дві ширини штабеля.
4. Що повинен забезпечувати роботодавець, який експлуатує вантажопідіймальні крани та технологічну оснастку до них, але при цьому не уклав договір зі спеціалізованою організацією на виконання певних робіт для безпеки їх експлуатації?
+1) Відомчий нагляд.
+2) Утримання їх у справному стані.
+3) Безпечну експлуатацію їх (згідно з нормативними документами).
4) Проведення навчання та перевірку знань машиністів кранів.
5. З якою періодичністю потрібно проводити випробування дерев’яних драбин під час їх експлуатації?
1) Один раз на десять місяців.
2) Один раз в вісім місяців.
+3) Кожні шість місяців.
4) Один раз на рік.
6. Що повинні отримати (мати) працівники для допущення їх до виконання робіт з навантаження (розвантаження) небезпечних і особливо небезпечних вантажів на будівельному майданчику?
+1) Допуск, за результатами медичного огляду, до виконання цих робіт.
+2) Спеціальне навчання з безпеки праці з наступною атестацією.
+3) Знання щодо застосування прийомів надання першої долікарської допомоги.
+4) Уміння щодо застосування прийомів надання першої долікарської допомоги.
5) Отримати письмове розпорядження від керівника робіт.
7. В яких зонах на будівельних майданчиках заборонено перебування людей і переміщення транспортних засобів?
+1) Можливого обрушення.
+2) Можливого падіння вантажів.
3) Небезпечних зонах.
4) Зонах роботи кранів.
8.Якою повинна бути мінімальна відстань від бокової стінки труби комунікації (кабелю) коли дозволяється розробка ґрунту механізованим способом?
1) 1,0 м.
2) 1,3 м.
3) 1,5 м.
+4) 2,0 м.
9. За яких метеорологічних умов, які значно погіршують видимість у межах фронту робіт, заборонено виконувати цегляне мурування зовнішніх стін багатоповерхових будинків і споруд?
+1) Під час грози.
+2) Під час снігопаду.
+3) Під час туману.
+4) За швидкості вітру 15 м/с і більше.
5) За швидкості вітру до 10 м/с.
10. Як забезпечується безпечне виконання скляних робіт?
+1) Піднімання і перенесення скла до місця його встановлення необхідно виконувати механічним способом у спеціальній тарі. Зона піднімання повинна бути огороджена.
+2) Розрізання скла необхідно здійснювати в окремих опалюваних приміщеннях у горизонтальному положенні на спеціальних столах.
+3) Місця, над якими проводиться скління, необхідно огородити та захистити від падіння скла козирками або суцільними настилами.
4) Піднімання та перенесення скла виконується трьома особами, один із яких страхує виконання робіт.

Білет №17

1. Генпідрядник (субпідрядник, підрядник) повинен визначити на будівельному майданчику перед початком робіт зони, в яких існує постійний вплив або може існувати потенційний вплив небезпечних факторів, що пов’язані чи не пов’язані з характером робіт, що виконуються. Які це зони?
1) Зони переміщення працюючих від побутових приміщень до робочих місць.
2) Зони складання відходів.
+3) Небезпечні для людей зони.
4) Зони переміщення транспорту.
5) Зони, що перебувають під високою напругою.
2. Пиломатеріали на будівельному майданчику укладають у штабель. Якою повинна бути максимальна висота штабеля при укладанні пиломатеріалів у клітки?
1) Половина ширини штабеля.
+2) Ширина штабеля.
3) Півтори ширини штабеля.
4) Дві ширини штабеля.
3. Як часто керівник робіт повинен оглядати засоби підмощування в процесі їх експлуатації та результати огляду фіксувати у журналі виконання робіт?
1) 2 рази на місяць.
+2) Через кожні 10 днів.
3) 1 раз на місяць.
4) Через кожні 20 днів.
4. Навісні металеві драбини необхідно огородити металевими дугами з вертикальними зв’язками і надійно прикріпити до конструкцій чи обладнання, якщо довжина цих драбин більше ніж…
1) 3,0 м.
+2) 5,0 м.
3) 4,0 м.
4) 2,0 м.
5. Засоби підмощування повинні бути зроблені з рівних робочих настилів. Який максимально допустимий зазор між дошками робочого настилу?
1) 2 мм..
+2) 5 мм.
3) 10 мм.
4) 15 мм.
6. Виконання вантажно-розвантажувальних робіт із небезпечними вантажами на будівельному майданчику забороняється:
+1) У разі невідповідності тари нормативно-технічній документації.
+2) За відсутності попереджувальних написів на тарі.
+3) У разі несправності тари.
+4) За відсутності маркування на тарі.
5) У разі несприятливих погодних умов (сильного вітру, дощу, граду, ожеледиці).
7. Як необхідно забезпечувати безпеку праці тих працівників, які виконують земляні роботи в місцях діючих газових комунікацій у траншеях, котлованах?
+1) Веденням постійного газового контролю.
+2) Забезпеченням працюючих засобами захисту органів дихання.
3) Забезпеченням працюючих запобіжними поясами.
4) Страхуванням цих працівників.
8. Які вимоги пред’являються до переміщення гарячого бітуму на робочих місцях вручну?
+1) Необхідно застосовувати металеві бачки, що мають форму зрізаного конуса, оберненого широкою частиною донизу.
+2) Бачок повинен мати кришку, що щільно закривається або запірний пристрій.
+3) Підніматися (спускатися) з бачками з гарячим бітумом по приставних драбинах заборонено.
+4) Під час опускання гарячого бітуму в котлован чи піднімання його на помости або перекриття необхідно використовувати бачки з закритими кришками.
5) Виконують роботи виключно троє працівників, один із яких – страхує.
9. Яким повинен бути ухил захисного козирка до стіни під час зведення стін (цегляна кладка) багатоповерхового будинку – тобто кут, утворений між нижньою частиною стіни будинку і поверхнею козирка?
1) 90 град.
2) 100 град.
+3) 110 град.
4) 120 град.
10. Особа, відповідальна за виконання вантажно-розвантажувальних робіт на будівельному майданчику, зобов’язана організувати ведення робіт з додержанням правил безпеки, а саме (з наведеного): допускати до використання справні…
+1) Вантажопідіймальні механізми.
+2) Такелаж, пристосування.
+3) Риштування.
+4) Вантажно-розвантажувальний інвентар.
5) Вантажопідіймальні механізми з проведеним позачерговим технічним оглядом.

Білет №18

1. Які місця на будівельному майданчику належать до зон постійно діючих небезпечних виробничих факторів?
+1) Місця поблизу неізольованих струмопровідних частин електроустановок.
+2) Місця поблизу неогороджених перепадів по висоті 1,3 м і більше.
3) Ділянки території побуту.
+4) Місця, де можливе перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі робочої зони.
5) Місця можливого падіння з висоти будь-яких предметів.
2. Дрібносортний метал необхідно складувати на будівельному майданчику у стелаж. Яка максимально допустима висота цього стелажа?
1) 1,6 м.
2) 1,8 м.
+3) 1,5 м.
4) 1,7 м.
3. За наявності якого мінімального рівня звукового тиску у виробничих зонах заборонено виконання робіт без використання засобів індивідуального захисту?
1) 70 дБА.
2) 75 дБА.
+3) 80 дБА.
4) 65 дБА.
4. За яких умов (з наведених) необхідно здійснювати технічне обслуговування і ремонт будівельних машин, засобів механізації?
+1) Мобільні будівельні машини повинні бути виведені з робочої зони.
+2) Складові одиниці машин, що можуть самовільно пересуватись, повинні бути механічно заблоковані або опущені на опори з унеможливленням їх самовільного пересування.
+3) Двигун (привод) машини повинен бути зупинений і вимкнений.
+4) Унеможливлення випадково пуску двигуна, самовільного створення тиску в гідро- і пневмосистемах – за винятком випадків, що допускаються експлуатаційною та ремонтною документацією.
+5) На машинах, що мають електропривод, повинні бути вжиті заходи із запобігання випадковому подаванню напруги – до початку виконання робіт.
6) Затверджено список працівників (організацій), які можуть виконувати роботи з технічного обслуговування та ремонту.
5. Починаючи з якої висоти розміщення робочі настили на засобах підмощування повинні мати встановлені огорожі з суцільною бортовою обшивкою по низу?
1) 1,0 м.
+2) 1,3 м.
3) 1,2 м.
4) 1,1 м.
6. Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт вантажопідіймальними кранами, власник або організація, що виконує роботи, зобов’язані:
+1) Не допускати перебування сторонніх осіб у зоні виконання робіт.
2) Не допускати перебування сторонніх осіб на будівельному майданчику.
+3) Не допускати опускання або піднімання вантажу на транспортний засіб, в якому перебувають люди.
+4) У місцях постійного навантаження і розвантаження транспортних засобів повинні бути улаштовані стаціонарні естакади чи навісні площадки для стропальників.
7. Які операції забороняється виконувати стропальнику під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт на будівельному майданчику?
+1) Стропувати вантаж, що знаходиться у нестійкому положенні.
+2) Перевищувати кут 90 град. між гілками стропів.
+3) Коригувати положення стропів на піднятому вантажі.
+4) Підтягувати вантаж.
5) Перевищувати кут 80° між гілками стропів.
8.Які документи необхідно отримати перед початком виконання земляних робіт на ділянках з можливим патогенним зараженням ґрунту (смітники, скотомогильники, цвинтарі)?
1) Акт-наряд на виконання робіт з підвищеною небезпекою.
2) Наряд-допуск.
+3) Дозвіл на виконання робіт від органу санітарного нагляду.
4) Дозвіл на виконання робіт від Держгірпромнагляду.
9. Хто має право подати сигнал «стоп» під час виконання монтажних робіт?
1) Тільки бригадир монтажної бригади.
2) Особа, яка керує монтажем або машиніст крана.
3) Лише одна особа, визначена спостерігачем до початку виконання робіт.
+4) Будь-який робітник, який помітив небезпеку.
10. Дозволяється здійснювати допуск робітників у котлован чи підземні приміщення будівлі для влаштування гідроізоляції тільки після виконання певних дій. Яких саме?
+1) Огляду майстром спільно з бригадиром цілісності несучих конструкцій.
+2) Огляду майстром спільно з бригадиром цілісності огороджувальних конструкцій.
+3) Виконання заходів із запобігання прориву до котловану ґрунтових, зливних або технологічних вод.
4) Контролю системи електрозабезпечення робіт.

Білет №19

1. Які місця на будівельному майданчику належать до зон потенційно небезпечних факторів?
+1) Ділянки території поблизу будівлі чи споруди, що зводиться.
+2) Поверхи (яруси) будівель, споруд на одній захватці, над якими здійснюється монтаж (демонтаж) конструкцій, устаткування.
3) Місця поблизу неогороджених перепадів на висоті 1,3 м і більше.
+4) Зони переміщення будівельно-дорожних машин, обладнання або їхніх частин, робочих органів.
+5) Зони, над якими кранами переміщуються вантажозахоплювальні пристрої з вантажем (зони, над якими переміщуються частини баштового крана, зокрема противаги, частини балочної стріли баштового крана, по якій не переміщується вантажний візок, не вважаються небезпечними).
2. Якими заходами (з наведених) досягають основних цілей функціонування СУОП?
+1) Організацією ефективної системи навчання.
2) Створенням висококваліфікованої служби охорони праці.
+3) Запровадженням єдиної методики аналізу та оцінки ступеню безпеки, рівня ризику виробництва.
+4) Стимулюванням зменшення травматизму і профзахворювань.
5) Організацією системи контролю за дотриманням працівниками правил і норм охорони праці.
3. На будівельному майданчику санітарно-технічні та вентиляційні блоки при складуванні необхідно укладати у штабель на підкладках з прокладками. Яка максимально допустима висота цього штабеля?
1) 2,5 м.
2) 2,7 м.
+3) 2,0 м.
4) 2,3 м.
4. Забороняється використовувати як зворотній провід електрозварювання:
+1) Провід мережі заземлення.
+2) Труби санітарно-технічних мереж.
+3) Металеві конструкції будівель.
+4) Металеві конструкції технологічного обладнання.
5) Заземлення іншого устаткування.
5.В яких випадках забороняється виконання монтажних робіт на висоті у відкритих місцях?
+1) Під час ожеледі.
+2) Під час грози.
+3) Під час туману, що унеможливлює видимість у межах фронту робіт.
+4) За швидкості вітру 15 м/с і більше.
5) Під час дощу.
6. Якими повинні бути габарити (з наведених) огорожі засобів підмощування у разі розміщення робочого настилу на висоті 1,3 м і вище?
+1) Висота огорожі – не менше ніж 1,1 м.
2) Висота огорожі – не менше ніж 1,0 м.
+3) Відстань між горизонтальними елементами огорожі – не менше ніж 0,5 м.
4) Відстань між горизонтальними елементами огорожі – не менше ніж 0,3 м.
7. Яка має бути мінімальна відстань від балонів з горючими газами до зварювальних проводів?
1) 0,3 м.
2) 0,5 м.
3) 0,7 м.
+4) 1,0 м.
8.Які документи необхідно мати виконавцю земляних робіт під час організації їх виконання в охоронній зоні кабелів високої напруги, діючих комунікацій?
1) Акт-наряд на виконання робіт з підвищеною небезпекою.
+2) Наряд-допуск.
+3) Дозвіл на виконання робіт, одержаний від організацій, що експлуатують згадані комунікації.
4) Дозвіл на виконання робіт, одержаний від Держгірпромнагляду.
9. Заповнення бітумного котла допускається не більше ніж:
1) Під кришку.
2) На 4/5 його об’єму.
+3) На 3/4 його об’єму.
4) На 1/2 його об’єму.
10.В яких випадках під час виконання арматурних робіт на висоті працівники повинні користуватися запобіжними поясами і страхувальними канатами, місця закріплення яких визначаються у технологічних картах?
+1) Якщо неможливо огородити (встановити огорожу) робоче місце арматурника.
2) Якщо нахил робочої поверхні більше ніж 15°.
+3) Якщо нахил робочої поверхні більше ніж 20°.
4) Якщо нахил робочої поверхні більше ніж 10°.

Білет №20

1. Зони з постійно діючими небезпечними виробничими факторами, згідно з «Системою стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві»…
+1) Повинні мати захисні (запобіжні) огорожі відповідно до вимог відповідних стандартів.
+2) Виконання будівельно-монтажних робіт в цих зонах допускається згідно з ПВР.
3) Виконання будівельно-монтажних робіт в цих зонах не допускається (безумовно).
4) Виконання робіт в цих зонах допускається тільки за письмовим розпорядженням.
2. Як необхідно складувати великогабаритне і великовагове устаткування та його частини на будівельному майданчику?
1) В один ярус без підкладок.
+2) В один ярус на підкладках.
3) У два яруси на підкладках з прокладками.
4) У три яруси на підкладках з прокладками.
3.Яка має бути мінімальна відстань від гарячих трубопроводів до зварювальних проводів?
1) 0,3 м.
+2) 0,5 м.
3) 0,4 м.
4) 0,2 м.
4. Яка мінімально допустима висота бортових обшивок огорожі засобів підмощування у разі розміщення робочого настилу на висоті 1,3 м і вище?
1) 0,05 м.
2) 0,10 м.
+3) 0,15 м.
4) 0,20 м.
5. При якій мінімальній висоті, під час роботи з приставними драбинами, необхідно використовувати запобіжний пояс, що прикріплюється до конструкції споруди або до драбин за умови їх закріплення до будівельної конструкції?
1) 1,0 м.
2) 1,2 м.
+3) 1,3 м.
4) 0,9 м.
6. Вантаж, що переміщується горизонтально, необхідно попередньо підняти вище предметів, що розташовані на шляху переміщення. На скільки вище?
1) На 0,3 м.
+2) На 0,5 м.
3) На 0,7 м.
4) На 1,0 м.
7. Яка має бути мінімальна відстань від зварювальних проводів до балонів з киснем?
1) 0,3 м.
+2) 0,5 м.
3) 0,4 м.
4) 0,2 м.
8.Що необхідно забезпечити під час виконання земляних робіт на зсувонебезпечних схилах?
+1) Вести постійний контроль стану схилів.
+2) Обмежити вплив на схили динамічного навантаження під час ущільнення ґрунту.
+3) Обмежити вплив динамічного навантаження на схили під час забивання паль.
+4) Обмежити вплив динамічного навантаження на схили під час виконання вибухових робіт.
5) Обмежити вплив динамічного навантаження під час улаштування на схилах виїмок.
9.В яких випадках забороняється виконання монтажних робіт на висоті у відкритих місцях?
+1) Під час ожеледі.
+2) Під час грози.
+3) Під час туману, що унеможливлює видимість у межах фронту робіт.
+4) За швидкості вітру 15 м/с і більше.
5) Під час дощу.
10. Яка мінімально допустима відстань між робочими ланками під час виконання гідроізоляційних робіт із застосуванням гарячого бітуму декількома ланками?
1) 5 м.
+2) 10 м.
3) 8 м.
4) 9 м.

Білет №21

1.Як саме і з виконанням яких умов необхідно здійснювати переміщення конструкцій чи обладнання кількома кранами?
+1) Згідно з ПВР.
+2) Під безпосереднім керівництвом осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт кранами.
3) Під безпосереднім керівництвом осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію кранів.
4) Навантаження на кожний кран не повинно перевищувати 0,75 його вантажопідйомності.
2. Якими огорожами потрібно обмежувати зони з постійно діючими небезпечними виробничими факторами?
1) Сигнальними.
+2) Захисними (запобіжними).
3) Захисно-охоронними.
4) Знаками безпеки.
5) Графік проведення інструктажів з охорони праці (первинного, повторного, цільового) із зазначенням відповідальних осіб.
3. На будівельному майданчику скло в ящиках необхідно складувати вертикально…
1) В 1 ряд без підкладок.
2) В 2 ряди з прокладками.
+3) В 1 ряд на підкладках.
4) В 2 ряди на підкладках з прокладками.
4. Яка мінімально допустима висота над рівнем землі (настилу) для прокладання на будівельному майданчику над робочими місцями на опорах (або конструкціях) проводів і кабелів тимчасових електромереж напругою до 1000 В?
1) 2,0 м.
2) 2,2 м.
+3) 2,5 м.
4) 2,3 м.
5.Хто є відповідальним на будівельному майданчику за виконання працівниками правил пожежної безпеки?
1) Роботодавець.
2) Керівник робіт (майстер, виконроб).
3) Бригадир.
+4) Особа, яку призначив Роботодавець.
6. Якою повинна бути освітленість на робочих місцях машиністів під час використання будівельних машин на будівельно-монтажних роботах?
1) Не менше ніж 50 лк.
2) Не менше ніж 70 лк.
3) Не менше ніж 80 лк.
+4) Відповідати нормам, що визначені для конкретних видів робіт.
7. Засоби підмощування, які використовують під час штукатурних або малярних робіт, у місцях, під якими здійснюють інші роботи або є прохід, необхідно виконувати настилами…
1) Із зазорами не більше ніж 5 мм.
2) Із зазорами не більше ніж 3 мм.
3) Із зазорами не більше ніж 1 мм.
+4) Без зазорів.
8. До чого дозволяється прикріплювати запобіжний пояс під час роботи з приставної драбини на висоті більше ніж 1,3 м?
+1) До конструкції споруди.
+2) До драбини – за умови її закріплення до будівельної конструкції.
3) До спеціально натягнутого дроту.
4) До іншої драбини – за умови її закріплення до будівельної конструкції.
9. Вантаж, що переміщується горизонтально, необхідно попередньо підняти вище предметів на шляху переміщення та на певній відстані від конструкцій будівлі у горизонтальному напрямку або вище монтажного горизонту, на якому виконуються роботи. Яка відстань від конструкцій будівлі мінімально допустима?
1) 0,5 м.
2) 0,7 м.
+3) 1,0 м.
4) 0,8 м.
10. Під час прокладання чи переміщення зварювальних проводів, необхідно вживати заходів із запобігання:
+1) Ушкодженню їхньої ізоляції.
+2) Контакту з водою, олією.
+3) Контакту зі сталевими канатами.
+4) Контакту із гарячими трубопроводами.
5) Унеможливлення розриву за будь-яких умов.

Білет №22

1.Положення про СУОП в будівельній організації…
1) Повинно бути доведено до робітників організації.
2) Затверджується роботодавцем.
3) Має бути обговорене на загальних зборах організації.
+4) Має бути обговорене та ухвалене під час підписання колективного договору.
2. Зони потенційно небезпечних факторів на будівельному майданчику…
+1) Повинні мати сигнальне огородження згідно з відповідним стандартом.
2) Повинні мати захисну огорожу.
+3) За необхідності виконання будівельно-монтажних робіт у цих зонах, у ПВР повинні бути передбачені організаційно-технічні заходи з безпеки праці.
4) Повинні мати запобіжну огорожу.
3. На будівельному майданчику рулонні матеріали необхідно складувати вертикально…
1) В 1 ряд без підкладок.
+2) В 1 ряд на підкладках.
3) В 2 ряди з прокладками.
4) В 2 ряди на підкладках з прокладками.
4. Яка мінімально допустима висота над рівнем землі (настилу) для прокладання на будівельному майданчику над проходами тимчасових електромереж напругою до 1000 В?
1) 2,5 м.
2) 3,0 м.
+3) 3,5 м.
4) 3,2 м.
5. За яких умов забороняється виконувати монтаж (демонтаж) будівельних машин?
+1) Під час ожеледі та снігопаду.
+2) Під час туману, зливи, грози.
+3) За температури повітря, що нижче зазначеної у паспорті машини.
+4) За швидкості вітру, що перевищує зазначену у паспорті машини.
5) Під час дощу.
6. На засобах підмощування з’єднання щитів робочих настилів внапуск допускається тільки по їх довжині. Причому, кінці елементів, що стикуються, повинні бути розміщені на опорі та перекривати її в кожний бік не менше ніж на…
1) 10 см.
+2) 20 см.
3) 15 см.
4) 5 см.
7. Вантажно-розвантажувальні роботи з небезпечними вантажами на будівельному майданчику необхідно здійснювати…
1) По горизонталі.
+2) За нарядом-допуском.
3) За актом-нарядом.
4) В порядку поточної експлуатації.
8. При якій мінімальній глибині забивання необхідно застосовувати огорожі зі сталевого шпунту під час виконання земляних робіт за наявності водонасичених грунтів?
1) 3,0 м.
2) 4,0 м.
3) 5,0 м.
+4) 6,0 м.
9. Під час використання горючих ізоляційних матеріалів, їх кількість на робочому місті не повинна перевищувати певної потреби, а саме:
+1) Змінної.
2) Двозмінної.
3) Трьохзмінної.
4) Тижневої.
10. Під час виконання робіт з улаштування і закріплення штучних основ, зведення фундаментів необхідно приділяти особливу увагу:
+1) Підземним комунікаціям та старим виробкам і фундаментам.
+2) Поверхневим водам (зі швидким підніманням їх рівня), напірним підземним водам.
+3) Незатомпонованим розвідувальним свердловинам.
+4) Наземним установкам, що призводить до вібрації ґрунту.
+5) Повітряним електричним мережам.
6) Ґрунтам, для унеможливлення їх зсуву.

Білет №23

1. Межі небезпечних зон поблизу робочих органів, що рухаються, і їх частин, якщо інших вимог нема у паспорті або інструкції заводу-виробника, не можуть бути меншими ніж…
1) 1,5 м.
2) 3,0 м.
+3) 5,0 м.
4) 2,0 м.
2. Будівельні майданчики, дільниці робіт і робочі місця мають бути:
+1) Підготовлені для безпечного виконання робіт.
+2) Укомплектовані санітарно-побутовими приміщеннями.
3) Готові заздалегідь для безпечного виконання робіт.
4) Підготовлені для безпечного виконання робіт до початку роботи комісії, що визначає готовність об’єкта до початку будівництва.
3. На будівельному майданчику чорні прокатні метали необхідно складувати у штабель висотою…
1) Не вище 1,0 м без прокладок.
+2) До 1,5 м на підкладках із прокладками.
3) До 2,0 м на підкладках із прокладками.
4) До 2,2 м на підкладках із прокладками.
4. Як необхідно робити з’єднання зварювальних кабелів?
1) Тільки опресуванням.
2) Тільки зварюванням або пайкою.
+3) Опресуванням чи зварюванням, пайкою з наступною ізоляцією місць з’єднань.
4) Улаштуванням скрутень.
5. Яка мінімально допустима висота над рівнем землі (настилу) для прокладання на будівельному майданчику над проїздами тимчасових електромереж напругою до 1000 В?
1) 5,0 м.
2) 3,5 м.
3) 4,5 м.
+4) 6,0 м.
6. На будівельному генплані (пожежна безпека на будівельному майданчику) повинні бути зазначені:
+1) Схема транспортних шляхів.
+2) Місце знаходження вододжерел.
+3) Місце знаходження засобів пожежогасіння.
+4) Місце знаходження засобів зв’язку.
5) Ємність вододжерел.
7. Яку проектно-технологічну документацію необхідно розробити для забезпечення безпечного виконання будівельно-монтажних робіт вантажопідіймальними кранами?
+1) Проекти виконання робіт кранами.
+2) Технологічні карти щодо складування вантажів.
+3) Технологічні карти щодо навантаження і розвантаження рухомого складу.
4) Будгенплан будівельного майданчика у складі проекту організації будівництва.
8. Риштовання і підмості висотою до 4 м допускаються в експлуатацію після їх приймання та реєстрації в журналі робіт. Хто повинен здійснювати приймання їх в експлуатацію?
1) Головний інженер БУ (БУМ).
2) Спеціаліст з охорони праці.
+3) Керівник робіт (виконроб або майстер).
4) Тільки майстер.
9. Хто виконує підключення електрозварювального апарату?
+1) Електротехнічний персонал.
2) Зварник, якщо у нього є друга група з електробезпеки.
+3) Зварник, якщо у нього є третя група з електробезпеки.
4) Безпосередній керівник робіт.
10. Якої мінімальної товщини необхідно застосовувати дошки (деревина хвойних і листяних порід) для кріплення стінок траншей глибиною до 3,0 м в грунтах природної вологості (крім піщаних)?
1) 2,5 см.
2) 3,0 см.
+3) 4,0 см.
4) 3,5 см.

Білет №24

1. Який документ на виконання робіт підвищеної небезпеки повинен видати відповідальний виконавець робіт перед початком їх виконання у місцях, де діють або можуть виникати небезпечні виробничі фактори, не пов’язані з характером роботи, що виконується?
+1) Наряд-допуск.
2) Акт-допуск.
3) Дозвіл на початок робіт.
4) Графік виконання сумісних робіт.
5) Письмове розпорядження безпосереднього керівника робіт.
2.Чим, згідно з чинними нормативами і колективним договором (угодою), повинен забезпечити роботодавець працівників під час виконання ними робіт на будівельному майданчику?
+1) Санітарно-побутовими приміщеннями.
2) Видачею молока
+3) Питною водою.
+4) Медичним обслуговуванням.
3. На весь час зварювання необхідно заземлити:
+1) Металеві частини електрозварювального устаткування, які не перебувають під напругою.
+2) Вироби, що зварюються.
+3) Конструкції, що зварюються.
4) Металеві огородження робочого місця зварника.
4. На будівельному майданчику листову сталь необхідно складувати у штабель висотою…
1) До 1,7 м на прокладках.
+2) До 1,5 м на підкладках з прокладками.
3) До 2,0 м на підкладках з прокладками.
4) До 2,5 м на підкладках з прокладками.
5. Яка мінімально допустима висота від рівня землі (підлоги, настилу) для встановлення на будівельному майданчику світильників загального освітлення напругою 127 і 220 В?
1) 2,2 м.
+2) 2,5 м.
3) 2,0 м.
4) 2,3 м.
6. Хто повинен бути ознайомлений (за власноручним підписом) з рішеннями, що прийняті у проекті виконання робіт кранами, технологічних картах щодо складування вантажів, навантаження і розвантаження рухомого складу?
+1) Працівники, відповідальні за безпечне виконання робіт кранами.
+2) Машиністи кранів.
+3) Стропальники.
4) Працівники, відповідальні за утримання кранів у справному стані.
7. Риштовання і підмості висотою понад 4 м допускаються в експлуатацію після приймання та оформення відповідного акта. Хто повинен здійснювати їх приймання?
1) Головний інженер БУ (БУМ).
2) Спеціаліст з охорони праці.
3) Керівник робіт (майстер, виконроб).
+4) Комісія, призначена особою, яка відповідає за забезпечення охорони праці в організації.
8. Яку групу з електробезпеки, що підтверджується щорічно, повинні мати особи, які допускаються до роботи з ручними електричними машинами (за винятком машин класу 1 у приміщеннях з підвищеною небезпекою)?
+1) Першу.
2) Другу – обов’язково.
3) Третю – неодмінно.
4) Четверту
9. В яких випадках не дозволяється виконання електрозварювальних робіт?
1) У резервуарах, колодязях та інших замкнених ємностях (безумовно).
+2) В ємностях – без попереднього очищення – до вилучення слідів горючих та легкозаймистих рідин з цих ємностей з наступним контролем стану повітряного середовища.
+3) Одночасне виконання електрозварювальних і газополуменевих робіт усередині замкнених ємностей не допускається.
+4) На відкритому повітрі під час дощу та снігопаду не дозволяється виконувати зварювальні роботи.
10. Стропи у процесі експлуатації підлягають технічному огляду. Яка необхідна періодичність цих оглядів?
1) Перед початком кожної зміни – безумовно.
2) Один раз на 14 днів.
+3) Кожні 10 днів.
4) Один раз на місяць.

Білет №25

1. На який строк потрібно видавати наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки?
+1) На строк, необхідний для виконання запланованого обсягу робіт.
2) На тиждень.
3) На декаду.
4) На місяць.
2. Коли, згідно з «Системою стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві», мають бути введені в експлуатацію санітарно-побутові приміщення і обладнання?
1) До початку роботи комісії, що визначає готовність об’єкта до початку будівництва.
2) Не менше ніж за тиждень до початку виконання робіт.
3) За 30 робочих днів до початку виконання робіт.
+4) До початку виконання робіт.
3. Труби діаметром більше ніж 300 м необхідно складувати на будівельному майданчику у штабель висотою…
1) До 2,0 м на прокладках.
2) Не більше 2,5 м на прокладках.
3) До 3,5 м у сідло.
+4) До 3,0 м у сідло без прокладок із кінцевими упорами.
4. Яку максимальну напругу необхідно використовувати при підвішуванні на будівельному майданчику світильників загального освітлення на висоті менше ніж 2,5 м від рівня землі, підлоги, настилу?
1) 36 В.
2) 42 В.
+3) 25 В.
4) 127 В.
5. Що повинен визначити (згідно з ПВР) керівник робіт до початку виконання робіт із застосуванням вантажопідіймальної машини на будівельному майданчику?
+1) Місце установлення машини.
+2) Робочу зону машини.
+3) Межі небезпечних зон, що можуть виникнути під час експлуатації машини.
4) Безпечний вхід до будинку (споруди).
6. Що (з наведеного) повинно бути перевірено під час приймання риштовань та підмостей в експлуатацію?
+1) Наявність кріплень, що забезпечують стійкість риштовань та підмостей.
+2) Вузли кріплення окремих елементів.
+3) Робочі настили.
+4) Огородження.
5) Максимальне навантаження.
7. Яку групу з електробезпеки, що підтверджується щорічно, повинні мати особи, які допускаються до роботи з ручними електричними машинами класу 1 у приміщеннях з підвищеною небезпекою?
1) Першу.
+2) Другу.
3) Третю – неодмінно.
4) П’яту – згідно з «Системою стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві».
8. Як дозволяється виконувати з’єднання між собою окремих елементів, які використовуються як зворотний провід при електрозварюванні?
+1) Болтовим з’єднанням.
+2) Зварюванням.
3) Пайкою.
+4) Затискачами.
9. Скільки працівників повинно бути при виконанні робіт у виїмках глибиною більше ніж 1,5 м?
+1) Не менше двох працівників.
2) Не менше чотирьох працівників.
3) Один працюючий і один страхуючий.
4) Три працівника.
10. Яка мінімально допустима відстань між огородженнями і контуром ділянки, що прогрівається (тобто небезпечна зона), під час прогрівання мерзлого ґрунту способом електропідігрівання?
1) 0,5 м.
2) 0,7 м.
3) 1,0 м.
+4) 3,0 м.

Білет №26

1. Яким вимогам повинні відповідати особи, котрих допускають до виконання робіт з підвищеного небезпекою в умовах дії небезпечних і/або шкідливих виробничих факторів?
+1) Не мають медичних протипоказань.
+2) Пройшли попередні та періодичні медичні огляди і визнані придатними до виконання даного виду робіт.
+3) Пройшли спеціальне навчання безпечним методам і прийомам праці.
+4) Пройшли інструктаж з безпеки праці та стажування на робочому місці.
+5) Пройшли перевірку знань з безпеки праці та мають відповідну професійну підготовку.
6) Пройшли огляди нарколога та психіатра.
2. Що є основою для визначення площ санітарно-побутових приміщень на будівельному майданчику?
1) Загальна кількість працюючих.
2) Кількість працівників кожного полу.
+3) Кількісний склад робітників у найбільш багаточисельну зміну на об’єкті (за укрупненими нормативними показниками).
4) Кількість працівників відповідно генпідрядної та субпідрядної (підрядної) організації.
3. На будівельному майданчику труби діаметром більше ніж 300 мм необхідно складувати у штабель (у сідло без прокладок із кінцевими упорами) висотою…
1) До 4,0 м.
2) До 3,5 м.
3) Не більше 2,5 м.
+4) До 3,0 м.
4. На будівельному майданчику живлення світильників напругою до 25 В повинно здійснюватися:
+1) Від знижувальних трансформаторів (корпуси і вторинні обмотки їх слід заземлювати).
2) Від автотрансформаторів.
+3) Від машинних перетворювачів.
+4) Від акумуляторних батарей.
5. Яка максимально допустима відстань від узбіччя дороги до стін будівель і споруд на будівельному майданчику?
1) 28 м.
+2) 25 м.
3) 30 м.
4) 35 м.
6. Чим визначаються межі потенційно небезпечних зон під час експлуатації вантажопідіймальних кранів?
1) Тільки робочим вильотом вантажного гака крана.
2) Робочим вильотом вантажного гака крана плюс половина горизонтальної проекції вантажу.
3) Робочим вильотом вантажного гака крана плюс величина відльоту вантажу у випадку його падіння.
+4) Відстанню від осі повороту крана, яка складається з робочого вильоту вантажного гака крана, плюс величина горизонтальної проекції вантажу, плюс величина відльоту вантажу у випадку його падіння до місця можливого його падіння.
7. Що (з наведеного) повинно бути перевірено під час приймання риштовань і підмостей в експлуатацію?
+1) Робочі настили та огородження.
+2) Вертикальність стійок.
+3) Надійність опорних площадок.
+4) Надійність заземлення (для металевих риштовань).
5) Максимальне навантаження.
8. Які електрозахисні засоби повинні використовувати електрозварники для захисту від ураження електричним струмом?
+1) Рукавички діелектричні.
2) Ізолюючи штанги та ізолюючи кліщі.
+3) Галоші та боти.
+4) Килими.
9. Розробляти грунт у виїмках “підкопом” не допускається. Вибраний з виїмки грунт необхідно розміщувати на певній відстані від брівки цієї виїмки. Яка мінімально допустима ця відстань?
1) 0,3 м.
+2) 0,5 м.
3) 0,4 м.
4) 0,25 м.
10. Як необхідно виконувати перевірку опору ізоляції проводів і кабелів за допомогою мегометра?
1) Ланкою у складі не менше 3 осіб, в якій всі мають III групу з електробезпеки.
+2) Ланкою у складі не менше 2 осіб, з яких одна має IV групу, а друга – III групу з електробезпеки.
3) Ланкою у складі не менше 2 осіб, які мають III групу з електробезпеки.
+4) Кінці проводів і кабелів, що у процесі випробування можуть бути під напругою, повинні бути ізольовані і (чи) огороджені.
5) Кінці проводів і кабелів, що у процесі випробування можуть бути під напругою, необхідно тільки огородити і на огорожі вивісити попереджувальні плакати.

Білет №27

1. Які вимоги «Системи стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» до особи, котру допускають до самостійного виконання верхолазних робіт?
+1) Бути не молодше 18 років.
+2) Пройти навчання та перевірку знань з охорони праці.
+3) Пройти медичний огляд і бути визнаним придатним для виконання даного виду робіт.
+4) Мати стаж верхолазних робіт не менше одного року і тарифний розряд не нижче 3-го.
5) Бути не молодше 16 років.
2. Які (з наведених нижче) приміщення належать до санітарно-побутових?
+1) Гардеробна.
+2) Сушильня для одягу і взуття.
+3) Приміщення для особистої гігієни жінок.
+4) Медпункт.
+5) Їдальня (на напівфабрикатах) або буфет, або приміщення для відпочинку та вживання їжі.
6) Приміщення для зберігання засобів для прибирання та миючих засобів.
3. Підкладки та прокладки в штабелях матеріалів та конструкцій необхідно розміщувати в одній вертикальній площині. На скільки повинна перевищувати їх товщина під час штабелювання панелей висоту монтажних петель, що виступають?
1) 10 мм.
2) 15 мм.
+3) 20 мм.
4) 5 мм.
4. Ємності з-під горючих та легкозаймистих рідин, перед їх запаюванням, зварюванням (різанням), необхідно попередньо очистити до вилучення слідів цих рідин із наступним контролем стану повітряного середовища, а саме:
+1) Промити.
+2) Пропарити.
3) Провентилювати чотирьохкратним змінюванням повітря.
+4) Провентилювати п’яти-шестикратним змінюванням повітря.
5. На якій мінімальній відстані від місць розміщення горючих чи легкозаймистих матеріалів допускається користування відкритим вогнем на будівельному майданчику?
1) 18 м.
2) 25 м.
3) 30 м.
+4) 50 м.
6. Які настили повинні бути улаштовані під час виконання робіт з риштовань висотою понад 6 м і більше?
+1) Не менше ніж два настили: робочий (верхній) і захисний (нижній).
+2) У разі виконання робіт, коли рух людей чи транспорту під риштованнями і поблизу від них не передбачаються, улаштування захисного (нижнього) настилу необов’язкове.
+3) Кожне робоче місце на риштованнях, що прилягає до будинку чи споруди, має бути захищено зверху настилом, розташованим на певній висоті від робочого настилу.
7. Під час яких дій ручні машини (електроінструмент) необхідно вимкнути та від’єднати від електричної мережі?
+1) Перерв у роботі та після закінчення роботи.
+2) Змащування.
+3) Очищення.
+4) Заміни робочого елемента інструменту.
5) Передачі інструмента іншому працівнику, який працює поруч.
8. Які вимоги пред’являються до осіб, які можуть бути допущені до виконання електрозварювальних та газополуменевих робіт?
+1) Вік – не молодше 18 років.
+2) Пройшли медичний огляд.
+3) Пройшли спеціальну підготовку.
+4) Пройшли перевірку теоретичних знань та практичних навичок із конкретних способів зварювання і визначених видів зварювальних робіт.
+5) Здали екзамен атестаційній комісії та мають відповідне посвідчення.
6) Електрозварники повинні мати групу з електробезпеки не нижче третьої.
9. Яка максимально допустима напруга джерела живлення під час розроблення мерзлого грунту способом електропідігрівання?
1) 1000 В.
2) 420 В.
+3) 380 В.
4) 220 В.
10. Виконання електромонтажних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, а також за її межами, але в зоні впливу діючої лінії, дозволяється тільки:
+1) Під керівництвом особи, відповідальної за безпечне виконання робіт.
+2) За наявності письмового дозволу власника лінії.
3) При оформленні акта-допуску.
+4) При оформленні наряду-допуску.

Білет №28

1. У разі залучення до трудового процесу жінок, необхідно виконувати вимоги таких документів:
+1) Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками.
+2) Переліку важких робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок.
3) Закону України “Про охорону праці” (ст.10) і Конституції України.
4) Письмову згоду працівника до залучення виконання певних робіт.
2. Які (з наведених нижче) приміщення належать до санітарно-побутових?
+1) Душова з переддушовою.
+2) Умивальня.
+3) Приміщення для обігрівання (захисту від сонячного випромінювання) працюючих.
4) Приміщення для відпочинку та релаксації.
+5) Туалет.
3. До виконання електрозварювальних та газополум’яних робіт на висоті 5 м і більше допускаються зварювальники, які повинні відповідати певним вимогам, а саме:
+1) Пройшли спеціальний медичний огляд.
+2) Мають стаж верхолазних робіт не менше 1 року.
3) Мають розряд зварювальника не нижче другого.
4) Мають стаж роботи зварником не менше 3-х років.
4. Яку максимальну кількість струмоприймачів дозволяється вмикати на будівельному майданчику одним пускових пристроєм?
+1) Один.
2) Два.
3) Три.
4) Чотири.
5. Скільки метрів до радіусу поворотної платформи машини дорівнює межа постійної небезпечної зони вантажопідіймального крана?
+1) 1 м.
2) 1,2 м.
3) 1,3 м.
4) 1,5 м.
6. З якою періодичністю необхідно піддавати технічному огляду ручні пневматичні машини під час роботи з ними?
1) Один раз на 14 днів.
+2) Один раз на 10 днів.
3) Один раз на місяць.
4) Два рази на квартал.
7. Яку мінімальну групу з електробезпеки повинні мати електрозварники?
+1) ІІ.
2) Ш.
3) ІV.
4) V.
8. Підключення тимчасових установок до діючих систем (електричних, парових, технічних тощо) будинків і споруд не допускається без письмового дозволу…
1) Проектної організації.
2) Субпідрядної організації.
+3) Генерального підрядника.
+4) Замовника.
9. Яка мінімально допустима відстань від місць механічного ударного розпушування ґрунту під час його розроблення до місць перебування працівників?
1) 3,0 м.
+2) 5,0 м.
3) 2,0 м.
4) 1,0 м.
10. Які заходи безпеки повинні бути зазначені у проектно-технологічній документації на виконання монтажу інженерного обладнання будівель і споруд?
+1) Обладнання робочих місць вентиляцією, засобами пожежогасіння під час виконання робіт на висоті.
2) Заходи безпеки під час доставки обладнання.
+3) Заходи безпеки під час виконання робіт у траншеях і колодязях.
+4) Спеціальні заходи безпеки під час травлення і знежирення трубопроводів.

Білет №29

1. У разі залучення до трудового процесу підлітків, необхідно дотримуватися вимог таких документів:
+1) Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми.
2) Закону України «Про охорону праці» (ст.11) і Конституції України.
+3) Переліку важких робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.
4) Переліку видів робіт з підвищеною небезпекою.
2. На будівельних об’єктах необхідно мати:
+1) Аптечки з медикаментами.
+2) Ноші.
+3) Фіксуючі шини та інші засоби надання першої долікарняної допомоги.
4) Інструменти/препарати для внутрішніх ін’єкцій.
3. Яка мінімально допустима ширина проходів між штабелями (стелажами) з будівельними матеріалами на складах?
1) 0,6 м.
2) 0,8 м.
+3) 1,0 м.
4) 0,5 м.
4.На який максимальний струм спрацювання повинні бути розраховані пристрої захисного відключення штепсельних розеток на номінальні струми до 20 А, що застосовуються на будівельному майданчику поза приміщеннями і призначені для живлення переносного електроустаткування і ручного інструменту?
1) 50 мА.
2) 40 мА.
+3) 30 мА.
4) 40 мА.
5. Які вимоги слід виконувати під час розбирання риштовань, що прилягають до споруд?
1) Усі віконні прорізі першого поверху повинні бути закриті.
+2) Усі дверні прорізі першого поверху (у межах ділянки, що розбирається) необхідно закрити.
+3) Усі виходи на балкони всіх поверхів (у межах ділянки, що розбирається) необхідно закрити.
4) Усі виходи на балкони всіх поверхів (у межах і за межами ділянки, що розбирається) необхідно закрити.
6. Дозволяється проводити кантування вантажів із застосуванням вантажопідіймальних кранів і машин на будівельному майданчику…
+1) Лише на кантувальних майданчиках або на спеціально відведених місцях спеціальними пристроями.
2) Лише на кантувальних майданчиках спеціальними пристроями.
+3) Тільки за наявності і відповідно до заздалегідь розробленої технології, яка затверджується керівником підприємства, що здійснює цю роботу.
+4) Якщо робота здійснюється у визначеній послідовності технологічних операцій.
+5) Якщо визначені способи стропування вантажів.
+6) Якщо визначені заходи безпечного виконання робіт.
7. Чим повинні бути забезпечені усі об’єкти (будівлі, що споруджуються, тимчасові споруди, підсобні приміщення, будівельні майданчики) в разі виникнення надзвичайної ситуації?
+1) Первинними засобами пожежогасіння.
+2) Засобами оперативного оповіщення.
3) Засобами евакуації.
+4) Засобами контролю.
8.Чи можуть виходити за межі будівельних майданчиків (робочих дільниць) межі небезпечних зон вантажопідіймальних кранів?
1) Можуть не більше ніж на 5 м.
2) Можуть не більше ніж на 10 м.
3) Можуть не більше ніж на 15 м.
+4) Не повинні виходити.
9. Якщо передбачається проходження людей у безпосередній близькості від риштовань, місця їх пересування повинні бути обладнані. Як саме?
1) Захисними огородженнями небезпечних зон.
2) Сигнальними огородженнями небезпечних зон.
+3) Суцільним захисним навісом.
+4) Фасад риштовань закривають захисною сіткою з вічками розміром не більше ніж (5х5) мм.
10. Лебідки, що застосовуються для переміщення риштовань і встановлені на землі, повинні бути завантажені баластом, який необхідно закріпити на рамі лебідки. Баласт повинен перевищувати тягове зусилля лебідки не менше ніж…)
+1) У 2 рази.
2) У 1,5 рази.
3) У 2,5 рази.
4) У 1,2 рази.

Білет №30

1. У разі використання праці учнів середньої загальної освіти, початкової професійної освіти, а також студентів вузів під час проходження ними виробничої практики або проведення робіт за договором, роботодавець зобов’язаний:
+1) Провести навчання зазначених осіб безпечним методам та прийомам праці за типовими програмами – до початку виконання робіт.
+2) Провести інструктаж з безпеки праці у визначеному в організації порядку.
+3) Забезпечити необхідне санітарно-побутове обслуговування зазначених осіб і видавати їм засоби індивідуального захисту згідно з чинними нормами.
4) Забезпечити використання праці призначених осіб на будь-яких роботах, що виконуються будівельною організацією.
+5) Не допускати використання праці зазначених осіб на роботах, що не передбачені умовами договору та чинного законодавства.
6) Провести попередній медичний огляд.
2. За якої чисельності працюючих на об’єкті генпідрядник повинен організувати роботу медпункту (з постійним медперсоналом)?
1) Більше 150 осіб.
2) Більше 200 осіб.
+3) Більше 300 осіб.
4) Більше 250 осіб.
3. Від чого залежить ширина проїзду між штабелями (стелажами) на складах будівельних матеріалів і конструкцій?
1) Від довжини матеріалів або конструкцій, що доставляються.
+2) Від габаритів транспортних засобів.
3) Від габаритів тари, що використовується.
+4) Від габаритів вантажно-розвантажувальних механізмів, що обслуговують склад.
4. Що необхідно заземлювати, відповідно до Правил улаштування електроустановок, одразу після встановлення на місце на будівельному майданчику до початку виконання будь-яких робіт:
+1) Металеві будівельні риштування та металеві огородження місць, де виконуються роботи.
+2) Рейкові колії вантажопідіймальних кранів і транспортних засобів з електричним приводом.
+3) Полиці та лотки для прокладання кабелів і проводів.
+4) Корпуси устаткування, машин і механізмів з електроприводом.
5) Дизельно-генераторні установки.
5. Який максимально допустимий зазор між робочим настилом риштовань і стіною споруди під час виконання кам’яного мурування?
+1) 50 мм.
2) 60 мм.
3) 80 мм.
4) 100 мм.
6. На яку максимальну висоту дозволяється підіймати вантажі з використанням лебідок, що встановлені на землі?
1) 35 м.
2) 30 м.
+3) 25 м.
4) 50 м.
7. Виконання яких заходів (з наведених) необхідно передбачати в проектно-технологічній та проектно-кошторисній документації для дотримання в процесі будівництва вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища та населення?
+1) Виконання будівельно-монтажних робіт на територіях з обмеженим режимом господарської діяльності дозволяється лише з дотриманням вимог державних екологічної та санітарно-гігієнічної експертиз.
+2) Прокладання тимчасових автомобільних та інших під’їзних шляхів необхідно здійснювати так, щоб запобігти та унеможливити ушкодження сільськогосподарських угідь, дерев та кущів.
+3) Виймання та складування родючого шару ґрунту та подальшого його використання здійснювати згідно з «Системою стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві».
+4) Запобігати пилоутворенню та забрудненню атмосферного повітря.
5) Отримати Дозвіл від Держгірпромнагляду на початок виконання робіт.
8. Які дії необхідно виконати перед розбиранням, реконструкцією та капітальним ремонтом будівель і споруд?
+1) Обстежити загальний стан будівлі (споруди).
+2) Обстежити стан фундаменту.
+3) Обстежити стан стін, колон, склепінь та інших конструкцій, а для надбудов також стан основ.
+4) Скласти акт за результатами обстежень будівлі (споруди), на підставі якого розробляють проект організації будівництва (ПОБ) і проект виконання робіт.
+5) Усі необхідні узгодження щодо проведення підготовчих заходів повинні бути виконані на стадії розроблення ПОБ.
6) Визначити керівника робіт та працівників для виконання робіт.
9. Допуск на будівельний майданчик певних осіб забороняється. Яких саме?
+1) Сторонніх осіб.
+2) Працівників, які не зайняті на роботах на даній території.
+3) Осіб, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння.
4) Осіб, які не пройшли медичні огляди.
+5) Осіб, які перебувають у стані токсичного або наркотичного сп’яніння.
6) Осіб, молодше 16 років.
10. Які дії необхідно здійснювати перед зведенням стін (цегляна кладка) кожного вищого поверху багатоповерхового будинку?
+1) Монтаж конструкцій міжповерхового перекриття.
+2) Монтаж площадок і маршів у сходових клітинах.
+3) Тимчасові кріплення стін необхідно застосовувати за необхідності зведення цегляних стін без укладання перекриттів або покриттів.
4) Визначення міцності стін, що були виконані раніше.

Білет №31

1. Впливу на працівників небезпечних та шкідливих виробничих факторів під час виконання робіт з реконструкції будівель і споруд необхідно запобігати, передбачаючи профілактичні заходи. Які це фактори (з наведених)?
+1) Обвалення елементів конструкцій будівель і споруд.
+2) Падіння незакріплених конструкцій, обладнання.
+3) Розташування робочого місця поблизу перепаду по висоті 1,3 м і більше.
4) Розташування робочого місця поблизу перепаду по висоті 1,5 м і більше.
2. Керівник транспортного підрозділу зобов’язаний:
+1) Забезпечити допуск до керування вантажними автомобілями, на яких здійснюється перевезення людей, водіїв, які мають відповідну категорію.
+2) Інформувати водія перед виїздом на лінію про умови роботи на лінії.
+3) Інформувати водія перед виїздом на лінію про особливості вантажу, що транспортується.
4) Провести контроль технічного стану транспортного засобу.
5) Оформити передрейсовий медичний огляд.
3.Яку інформацію необхідно мати на будівельних об’єктах під час виконання робіт з улаштування штучних основ і фундаментів?
+1) Список номерів телефонів чергових служб підприємств і організацій, у віданні яких перебувають комунікації та інші об’єкти в зоні виконання робіт.
+2) Схеми комунікації з позначенням місць перекриття напірних трубопроводів.
+3) Схеми відключення електромереж.
4) Список номерів телефонів із зазначенням домашньої адреси керівників підприємств і організацій, у віданні яких перебувають комунікації та інші об’єкти в зоні виконання робіт.
4. Як необхідно здійснювати розкладання несучих та формувальних елементів горизонтальної опалубки (системна опалубка)?
+1) З перекриття поверху, розташованого нижче.
+2) За допомогою спеціальних пристосувань та засобів підмощування.
+3) Із застосуванням засобів індивідуального захисту – поясів та страхувальних канатів при розкладанні елементів горизонтальної опалубки.
4) За допомогою спеціальних пристосувань на горизонтальній поверхні.
5.Які (з наведених) роботи з реконструкції будівлі повинні проводитись під безпосереднім керівництвом виконавця робіт або майстра і в денний час?
+1) Розбирання будівель.
+2) Демонтаж конструкцій.
+3) Підсилення конструкцій.
+4) Вилучення конструкцій.
5) Монтаж конструкцій.
6. Підіймальні помости (колиски) після їх монтажу можуть бути введені в експлуатацію тільки після проведення випробування статичним і динамічним навантаженням. Які необхідні параметри цих навантажень?
1) Статичне перевищує нормативне на 10 відсотків.
+2) Статичне перевищує нормативне на 20 відсотків.
+3) Динамічне перевищує нормативне на 10 відсотків.
4) Динамічне перевищує нормативне на 20 відсотків.
7.Які готові елементи покрівель заборонено встановлювати (підвішувати) з використанням приставних драбин?
+1) Готові водостоки, жолоби, ринви.
+2) Ковпаки і парасолі на димові і вентиляційні труби.
+3) Покриття парапетів.
+4) Оброблені піддашші.
5) Дощові зливи
8. Що зобов’язаний виконати водій транспортного засобу, на якому перевозять людей, перед початком руху?
+1) Переконатися, що посадка людей закінчена.
2) Попередити людей про правила поведінки під час руху транспортного засобу.
+3) Переконатися, що люди правильно розміщені.
+4) Попередити людей про початок руху.
9.Під час укладання бетону з бункера, відстань між нижнім краєм бункера та раніше покладеним бетоном або поверхнею, на яку укладається бетон (якщо інші відстані не передбачені ПВР), повинна бути не більше ніж…
1) 1,6 м.
2) 1,3 м.
+3) 1,0 м.
4) 0,5 м.
10. Робочі місця для виконання опоряджувальних робіт улаштування фасадних систем на висоті повинні бути обладнані:
+1) Засобами підмощування і сходами-драбинками для піднімання на них.
+2) Засоби підмощування, що застосовуються під час штукатурних, малярних робіт, улаштування фасадних систем у місцях, під якими виконуються інші роботи, повинні бути з настилами без зазорів.
+3) Засоби підмощування, під якими є прохід, повинні бути з настилами без зазорів.
4) Засоби підмощування, під якими є проходи, повинні мати настили з зазорами не більше ніж 5 мм.

Білет №32

1. Під час виконання робіт із розбирання будівель:
+1) Забороняється одночасне розбирання будівель в декількох ярусах по одній вертикалі.
+2) Забороняється перебувати на стіні під час розбирання карнизів і частин будинку, що звисають.
+3) Не допускається виконання робіт під час туману і дощу, що значно погіршують видимість у межах фронту робіт.
+4) Не допускається виконання робіт під час ожеледі, грози, вітру певної швидкості.
+5) Будь-який сумнів щодо стійкості конструкції у пошкоджених будівлях є сигналом до припинення робіт аж до отримання вказівки керівника про їх продовження.
6) Не допускається виконання робіт у разі спеки, температури повітря вище 35 град.
2. Які вимоги до рукояток ударного інструменту?
+1) Повинні бути виконані з дерева твердих та в’язких порід.
2) Повинні бути з дерева тільки в’язких порід.
+3) Повинні бути без сучків та косошарів.
+4) Повинні бути з потовщенням до вільного кінця, а у перерізі мати форму овалу.
+5) Кінець рукоятки, на який насаджується ударний елемент, повинен бути розклинений.
3. Розбирати опалубку з дозволу керівника робіт допускається після досягнення бетоном не менше певного відсотка міцності, що визначена проектною документацією конструкції. Який це відсоток?
1) 30 %.
2) 50 %.
+3) 70 %.
4) 60 %.
4. Організаційні заходи перед початком демонтажних робіт під час реконструкції будівлі:
1) Оформити акт-наряд на виконання зазначених робіт.
+2) Оформити наряд-допуск на виконання робіт із зазначення заходів, що забезпечують безпечні і нешкідливі умови праці монтажників.
+3) Члени бригади повинні пройти цільовий інструктаж із безпечних методів виконання робіт, маршруту руху по цеху на робоче місце, в санітарно-побутові приміщення, ознайомитися з технологічною картою та з заходами, передбаченими в ПВР, про що вони ставлять підпис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
+4) З машиністами мостових кранів необхідно проводити інструктаж про порядок демонтажу конструкцій.
5. Рух заднім ходом автомобіля на будівельному майданчику у зоні робіт повинен виконуватись водієм тільки за сигналом…
1) Керівника робіт.
2) Бригадира.
+3) Одного з працівників, зайнятих на цих роботах.
4) Майстра або виконроба.
6. Починаючи з якої мінімальної маси вантажу вантажно-розвантажувальні роботи необхідно виконувати виключно механізованим способом?
1) 20 кг.
2) 25 кг.
+3) 30 кг.
4) 15 кг.
7. Якою повинна бути мінімальна відстань між двома механізмами (бурова установка і кран) під час виконання ними робіт з улаштування штучних основ і фундаментів на одному робочому майданчику?
1) Довжина стріли крана.
+2) Довжина стріли крана або башти бурильної установки плюс 5,0 м.
3) Довжина башти бурильної установки.
4) Довжина стріли крана або башти бурильної установки плюс 10 м.
8. Як необхідно виконувати штукатурні роботи, а також монтаж збірних карнизів і ліпних елементів внутрішніх приміщень?
+1) Внутрішні штукатурні роботи, а також монтаж збірних карнизів і ліпних елементів внутрішніх приміщень – тільки з помостів або пересувних столиків, встановлених на підлогу або на суцільні настили.
+2) Зовнішні штукатурні роботи – з інвентарних вертикальних або підвісних риштовань.
3) Зовнішні штукатурні роботи – тільки з інвентарних підвісних риштовань.
+4) Під час виконання робіт на внутрішніх сходових клітках необхідно застосовувати спе-ціальні помости (столики) з різною довжиною опорних підпорок, які установлюють на сходинки. Робочий настил повинен бути горизонтальним та мати парапетні огорожі.
9. Що зобов’язана роз’яснювати робітникам особа, відповідальна за виконання вантажно-розвантажувальних робіт на будівельному майданчику?
+1) Послідовність виконання операцій.
+2) Значення сигналів, що подаються.
+3) Властивості матеріалів і конструкцій, що призначені до навантаження (розвантаження).
4) Схеми роботи конструкцій.
10. Яка мінімально допустима ширина маршових сходів з огородженням, що повинні бути передбачені для спускання людей у котловани і траншеї та евакуації з них?
1) 0,5 м.
+2) 0,6 м.
3) 0,4 м.
4) 0,3 м.

Білет №33
1. Якою повинна бути мінімальна відстань між двома механізмами (бурова установка і кран) під час виконання ними робіт з улаштування штучних основ і фундаментів на одному робочому майданчику?
1) Довжина стріли крана.
+2) Довжина стріли крана або башти бурильної установки плюс 5,0 м.
3) Довжина башти бурильної установки.
4) Довжина стріли крана або башти бурильної установки плюс 10 м.
2. Які вимоги безпеки праці під час виконання скляних та облицювальних робіт?
1) Місце, над якими виконуються скляні та облицювальні роботи, повинні бути означені знаками безпеки.
+2) Місце, над якими виконуються скляні чи облицювальні роботи, повинні бути огороджені.
3) Здійснювати скляні та облицювальні роботи на кількох ярусах по одній вертикалі одночасно дозволяється за наявності захисного настилу між робочими поверхнями.
+4) Забороняються скляні або облицювальні роботи на кількох ярусах по одній вертикалі одночасно.
3. Яка мінімально допустима ширина у просвіті проходів до робочих місць і на робочих місцях при розміщенні їх у котлованах, траншеях, виїмках (земляні роботи)?
1) 0,5 м.
+ 2) 0,6 м.
3) 0,4 м.
4) 0,3 м.
4. Під час виконання яких опоряджувальних робіт необхідно користуватися респіраторами і захисними окулярами?
+1) Сухого очищення поверхонь.
+2) Виконання робіт, пов’язаних з виділянням пилу і газів.
+3) Механізованого шпаклювання.
+4) Механізованого фарбування.
5) Прибирання робочого місця.
5. За якої максимальної глибини виїмки (вище рівня ґрунтових вод і за відсутності поблизу підземних споруд) допускається виконання земляних робіт, пов’язаних з перебуванням працівників у виїмках з вертикальними стінками без кріплення, у суглинках?
1) 1,60 м.
2) 1,65 м.
+3) 1,50 м.
4) 1,70 м.
6. Як необхідно розміщувати газові балони на будівельному майданчику під час виконання у котловані рулонної гідроізоляції газополум’яним методом?
+1) Балони забезпечити редукторами і перевіреними манометрами.
+2) Балони захистити від перегрівання, від сонця.
+3) Балони захистити від падіння зверху предметів або будматеріалів.
4) Балони встановлювати у горизонтальному положенні в спеціальних гніздах, клітках або огороджувати бар’єром для запобігання їх падінню.
7. Які особливості виконання робіт під час розроблення мерзлого ґрунту способом електропідігрівання?
+1) Зона електропідігрівання ґрунту повинна бути огороджена, встановлені знаки безпеки.
+2) У нічній час зону електропідігрівання ґрунту потрібно забезпечити освітленням.
+3) На ділянці, що підігрівається, перебування людей не допускається.
4) Небезпечна зона повинна бути не менше ніж 2 м, а висота огорожі – 1,0 м.
5) Небезпечна зона повинна бути не менше ніж 2,5 м, а висота огорожі – 1,5 м.
8. Яким вимогам повинні відповідати трапи, що використовуються для проходу робітників, які виконують роботи на дахах з покриттям, що не розраховано на навантаження від ваги працюючих?
1) Ширина їх повинна бути не менше ніж 0,25 м.
2) Ширина їх повинна бути не менше ніж 0,3 м.
+3) Вони повинні бути з поперечними планками для упору ніг.
+4) На час роботи трапи необхідно закріпити.
9. Якої мінімальної необхідно застосовувати дошки для кріплення стінок траншей глибиною до 3,0 м в ґрунтах піщаних і підвищеної вологості?
1) 3,5 см.
2) 3,0 см.
3) 4,0 см.
+4) 5,0 см.
10. Якою повинна бути висота огорожі навколо зони електропідігрівання грунту під час його розроблення способом електропідігрівання?
1) 1,0 м.
+2) 1,1 м.
3) 0,9 м.
4) 0,5 м.

 

 

Додаток 5
до наказу № 15-ОП
від «12» січня 2021 р.

БІЛЕТИ

ДЛЯ НАВЧАННЯ

«НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ»

Білет № 1

Запитання № 1 Коли подається перша допомога при нещасному випадку?
1. Коли потерпілий прийшов до тями і може розповісти, що з ним трапилося.
2. Коли прибув лікар або швидка медична допомога.
3. Коли потерпілого доставили в медичний заклад.
+4 До прибуття лікаря чи доставки потерпілого в медичний заклад.
Запитання № 2 Усунення дії на потерпілого чинників, що становлять загрозу його життю та здоров’ю проводиться:
5. Після виклику швидкої медичної допомоги.
6. Після оцінки стану потерпілого.
7. Після визначення характеру й важкості травми, що створює найбільшу загрозу для життя потерпілого.
+8. Поперед усіх інших заходів першої допомоги.
Запитання № 3 Що не приймається до уваги при оцінці стану потерпілого?
9. Свідомість.
10. Дихання.
11. Серцеві скорочення.
12. Стан зіниць ока.
+13. Колір райдужної оболонки ока.
14. Колір шкіри.
Запитання № 4До реанімаційних заходів належать:
+15. Непрямий масаж серця, штучне дихання.
16. Зупинення кровотечі, непрямий масаж серця, штучне дихання.
17. Зупинення кровотечі, непрямий масаж серця, штучне дихання, виведення потерпілого 18. З непритомного стану.
Запитання № 5Яка послідовність дій під час подання першої допомоги при пораненні?
19. Припинення кровотечі, виклик лікаря.
20. Припинення кровотечі, перев’язка.
+21. Припинення кровотечі, оброблення рани, перев’язка.
22. Оброблення рани, перев’язка.
Запитання № 6 При якому виді утоплення, витягнувши потерпілого з води, необхідно, перш за все, видалити воду з його дихальних шляхів?
+23. Істинному утопленні (синій тип).
24. Асфіктивному утопленні (блідий тип).
25. При обох видах утоплення.
Запитання № 7Що є характерною ознакою стенокардії?
+26. Сильні болі в ділянці серця.
27. «Дзвін» у вухах.
28. Запаморочення.
29. Сильні болі голови.
Запитання № 8 При якій травмі необхідно транспортувати потерпілого в напівсидячому положенні?
30. При пораненні голови.
31. При травмі хребта
32. При травмі нижніх кінцівок.
+33. При травмі грудної клітки.

Білет № 2

Запитання № 1На що спрямовані заходи першої допомоги?
1. На попередження можливих ускладнень здоров’я потерпілого.
2. На відновлення здоров’я потерпілого.
+3. На відновлення та збереження життя і здоров’я потерпілого.
4. На рятування життя потерпілого.
Запитання № 2Що з переліченого не належить до уражаючих чинників?
5. Електричний струм.
+6. Виробниче освітлення.
7. Висока чи низька температура повітря.
8. Загазоване чи запилене середовище.
Запитання № 3 Як, зазвичай, визначають наявність серцевих скорочень у потерпілого?
9. Прослуховуванням грудної клітки.
+10. За пульсом на сонній артерії.
11. За пульсом на променевій артерії.
12. За розміром зіниці ока.
Запитання № 4Яка послідовність дій перед початком проведення штучного дихання ?
13. а, б, в, г, д.
14. а, в, б, д, г.
+15. б, а, д, г.
16. б, в, д, г.

а. Звільнити потерпілого від одягу, що стискає.
б. Покласти потерпілого на тверду рівну поверхню.
в. Оголити потерпілому грудину, розстібнути пасок.
г. Відхилити голову потерпілого максимально назад.
д. Підкласти під лопатки потерпілого невеликий валик з будь-якого матеріалу.
Запитання № 5 Як правильно провести оброблення рани спиртовим розчином йоду?
17. Змастити лише рану.
+18. Змастити лише шкіру навкруги рани.
19. Змастити рану та шкіру навкруги неї.
Запитання № 6Щороку в Україні внаслідок ураження електричним струмом гине близько:
20. 1000 чоловік.
+21. 1500 чоловік.
22. 2000 чоловік.
23. 2500 чоловік.
Запитання № 7У чому полягає перша допомога при приступі стенокардії?
24. Дати анальгін.
+25. Дати валідол.
26. Дати 15-20 крапель настоянки валеріани.
27. Дати нюхати ватку, змочену нашатирним спиртом.
Запитання № 8При якій травмі необхідно транспортувати потерпілого, поклавши на ноші животом вниз (інші засоби та пристосування відсутні)?
28. При пораненні голови.
+29. При травмі хребта
30. При травмі живота.
31. При травмі грудної клітки.

Білет № 3

Запитання № 1Хто повинен подавати першу допомогу при нещасному випадку?
1. Медичний працівник, що прибув на місце нещасного випадку.
2. Працівник, що знаходиться на місці нещасного випадку і має посвідчення про закінчення відповідних медичних курсів.
+3. Ті, хто знаходиться на місці нещасного випадку, або сам потерпілий.
Запитання № 2Яка послідовність дій щодо подання першої допомоги при ураженні електричним струмом?
4. Викликати лікаря або швидку медичну допомогу.
5. Викликати лікаря та подати долікарську допомогу.
+6. Звільнити потерпілого від дії електричного струму, викликати лікаря (за можливістю), подати долікарську допомогу.
7. Звільнити потерпілого від дії електричного струму та викликати лікаря.
Запитання № 3Що треба робити, якщо потерпілий знаходиться в непритомному стані?
8. Викликати лікаря або швидку медичну допомогу.
+9. Давати нюхати ватку, змочену нашатирним спиртом.
10. Зробити штучне дихання та непрямий масаж серця.
11. Дати валідол.
Запитання № 4Навіщо необхідно відхиляти голову потерпілого перед проведенням штучного дихання?
12. Для полегшення проведення штучного дихання.
+13. Для відкривання дихальних шляхів у потерпілого.
14. Для забезпечення зручного положення для рятівника.
15. Для забезпечення зручного положення для потерпілого.
Запитання № 5Що можна використати для оброблення мікроран і подряпин?
+16. 2% розчин брильянтового зеленого.
17. 2% розчин нашатирного спирту.
18. 2% розчин борної кислоти.
19. 2% розчин питної соди.
Запитання № 6Перша допомога при ураженні електричним струмом включає такі два етапи:
20. Усунення дії електричного струму на потерпілого, виклик лікаря чи швидкої допомоги.
21. Усунення дії електричного струму на потерпілого, доставлення потерпілого в медпункт.
+22. Усунення дії електричного струму на потерпілого, подання йому долікарської допомоги.
23. Усунення дії електричного струму на потерпілого, прикопування його землею для зняття залишкової електрики.
Запитання № 7Що є характерною ознакою приступу епілепсії?
+24. Судомний напад.
25. Втрата свідомості.
26. Загальна слабкість.
27. Блювання.
Запитання № 8При пораненні голови потерпілого необхідно транспортувати:
28. У напівсидячому положенні.
29. У положенні лежачи на животі.
+30. У положенні лежачи на спині.

Білет № 4
Запитання № 1Якою повинна бути послідовність дій при поданні першої допомоги потерпілому?

1. а, б, в, г, д, є.
+2. є, б, г, д, в, а.
3. б, є, д, г, а, в.
4. а, є, г, б, д, в.

а. Викликати швидку медичну допомогу чи доставити потерпілого в медичний заклад.
б. Оцінити стан потерпілого.
в. Підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичної допомоги.
г. Визначити характер і важкість травми, що створює найбільшу загрозу для життя потерпілого.
д. Приступити до подання першої допомоги потерпілому в порядку терміновості.
є. Усунути дію чинників, що становлять небезпеку для життя та здоров’я потерпілого.
Запитання № 2Який спосіб звільнення потерпілого від дії електричного струму вважається найбезпечнішим?
5. Відкидання проводу, що лежить на потерпілому.
6. Перерубування проводів сокирою.
7. Відтягнення потерпілого від електроустановки.
8. Здійснення штучного короткого замикання в електромережі.
+9. Вимкнення електроустановки вимикачем (рубильником).
Запитання № 3Що необхідно перевірити, перш ніж розпочати реанімаційні заходи?
10. Наявність свідомості.
11. Наявність електричних опіків.
12. Наявність дихання.
+13. Наявність дихання та пульсу.
Запитання № 4У яких випадках необхідно проводити штучне дихання способом «з рота в ніс»?
14. Якщо зуби в потерпілого міцно стиснуті й відкрити рот не вдається.
+15. Якщо вхід у гортань закритий запалим язиком.
16. Якщо потерпілий хворіє інфекційними хворобами.
Запитання № 5На які види підрозділяють пов’язки?
17. Закріплювальні, прості, тугі.
18. Закріплювальні, іммобілізуючи.
+19. Закріплювальні, стискуючі, фіксуючі.
Запитання № 6У яких випадках необхідно викликати лікаря до потерпілого при ураженні електричним струмом (або звернутись до лікаря)?
20. Залежно від стану здоров’я потерпілого.
21. Тільки в тяжких випадках.
22. Тільки на прохання потерпілого.
+23. Обов’язково в кожному випадку.
Запитання № 7У чому полягає перша допомога потерпілому після приступу епілепсії?
24. Дати нюхати ватку, змочену нашатирним спиртом.
25. Змочити голову та грудину холодною водою.
26. Розтерти тіло горілкою.
+27. Забезпечити цілковитий спокій.
Запитання № 8Якщо потерпілий знаходиться в непритомному стані, то його необхідно транспортувати:
28. У напівсидячому положенні.
29. У положенні лежачи на спині з піднятими ногами та з приспуще¬ною головою.
30. У положенні лежачи на спині.
+31. У положенні на боці.

Білет № 5

Запитання № 1Де повинна знаходитись аптечка першої допомоги у виробничому підрозділі?
+1. На видному та легкодоступному місці цеху.
2. У начальника цеху (дільниці).
3. У громадського інспектора профгрупи цеху з питань охорони праці.
4. У працівника цеху, який пройшов відповідні медичні курси.
5. У медпункті.
Запитання № 2Що можна використати для відкидання проводу, що лежить на потерпілому й знаходиться під напругою?
6. Лом.
7. Будь-який підручний предмет.
8. Будь-яку палицю, дошку.
+9. Будь-який сухий діелектричний предмет.
Запитання № 3При яких ознаках потерпілого необхідно негайно розпочати реанімаційні заходи?
10. При відсутності свідомості.
+11. При відсутності дихання та пульсу.
12. При звуженій зіниці та блідій шкірі.
13. При наявності електричних опіків.
Запитання № 4Яким повинен бути інтервал між вдуваннями при проведенні штучного дихання?
14. 1 секунда.
15. 2 секунди.
16. 3 секунди.
17. 4 секунди.
+18. 5 секунд.
Запитання № 5Які ознаки артеріальної кровотечі?
+19. Кров б’є фонтанчиком, світло-червоний колір.
20. Кров витікає повільно, рівномірним струменем, має темно-червоний колір.
21. Кров сочиться по всій рані, витікає повільно по краплинах.
Запитання № 6Після усунення дії електричного струму на потерпілого реанімаційні заходи необхідно проводити:
+22. На місці нещасного випадку.
23. Поза місцем нещасного випадку.
24. У медичному пункті підприємства.
25. У теплому та захищеному від вітру і дощу приміщенні.
Запитання № 7Приступи апендициту можуть супроводжуватись:
26. «Дзвоном» у вухах.
+27. Блюванням.
28. Запамороченням.
29. Порушенням дихання, розширенням зіниць.
Запитання № 8 Потерпілого із значною втратою крові необхідно транс¬портувати:
30. У напівсидячому положенні.
+31. У положенні лежачи на спині з піднятими ногами та з приспущеною головою.
32. У положенні лежачи на спині.
33. У положенні на боці.

Білет № 6
Запитання № 1Хто несе відповідальність за своєчасне наповнення цехової аптечки?

1 Працівник медпункту підприємства.
2 Спеціаліст служби охорони праці.
+3. Начальник цеху.
4. Уповноважений трудового колективу з питань охорони праці.

Запитання № 2Чи можна при відтягненні потерпілого від електроустановки доторкатися його оголених частин тіла?
5. Можна, якщо руки сухі.
6. Можна.
+7. Можна, якщо на руки надягнути діелектричні рукавички.
8. Не можна.

Запитання № 3Як проводиться діагноз зупинення серця у потерпілого?
9. За відсутністю дихання.
10. За відсутністю серцебиття.
+11. За відсутністю пульсу та розширеною зіницею.
12. За відсутністю пульсу та звуженою зіницею.

Запитання № 4Яким повинен бути інтервал між натискуваннями на грудину при проведенні непрямого масажу серця?
13. 1 секунда.
14. 2 секунди.
15. 3 секунди.
16. 4 секунди.
+17. 5 секунд.

Запитання № 5Які ознаки венозної кровотечі?
18. Кров б’є фонтанчиком, світло-червоний колір.
+19. Кров витікає повільно, рівномірним струменем, має темно-червоний колір.
20. Кров сочиться по всій рані, витікає повільно по краплинах.

Запитання № 6На скільки ступенів підрозділяються опіки за наслідком ураження?
21. І, II.
22. І-IIІ.
+23. І-ІV.
24. I-V.

Запитання № 7Якою ознакою проявляється гострий апендицит?
25. Загальною слабкістю.
26. Прискореним серцебиттям, задишкою.
+27. Раптовими болями внизу живота.
28. Сонливістю, апатією, байдужістю.

Запитання № 8Як необхідно нести потерпілого на ношах при підійманні вгору або по сходах?
+29. Головою вперед.
30. Ногами вперед.

Білет № 7

Запитання № 1Хто несе відповідальність за організацію навчання з питань подання першої допомоги на підприємстві (в організації, установі)?

+1. Керівник підприємства (організації, установи).
2. Начальники цехів.
3. Зав. медичним пунктом підприємства.
4. Спеціаліст служби охорони праці.

Запитання № 2Що потрібно зробити для ізоляції рук, якщо відсутні діелектрич¬ні рукавички?

5. Намастити їх кремом.
6. Намочити їх водою.
7. Сильно потерти одна об одну долонями.
+8. Насунути на руки рукава піджака.

Запитання № 3Ознакою смерті потерпілого є:
+9. Розширена зіниця.
10. Звужена зіниця.

Запитання № 4Куди кладе руки рятівник для проведення непрямого масажу серця?
11. На ліву половину грудини.
12. На праву половину грудини.
13. На центр грудини.
+14. На нижню третину грудини (по центру).

Запитання № 5Чим зазвичай спиняють артеріальну кровотечу?
15. Індивідуальним перев’язувальним пакетом.
16. Простою чи тугою пов’язкою.
+17. Джгутом або закруткою.

Запитання № 6Поява пухирів на шкірі внаслідок опіків свідчить про:
18. І ступінь опіку.
+19. II ступінь опіку.
20. III ступінь опіку.
21. IV ступінь опіку.
22. V ступінь опіку.

Запитання № 7Що є першочерговим заходом при приступі апендициту?
+23. Укласти хворого в ліжко.
24. Зробити хворому промивання шлунка.
25. Дати хворому проносне або зробити клізму.
26. Дати хворому кілька таблеток активованого вугілля.

Запитання № 8Як необхідно нести потерпілого на ношах по рівній місцевості, якщо він знаходиться в непритомному стані?
+27. Головою вперед.
28. Ногами вперед.

Білет № 8

Запитання № 1Що можна включати до комплекту цехової аптечки?
1. Перев’язувальні, знеболювальні та серцеві засоби.
2. Кровоспинні та перев’язувальні засоби.
+3. Кровоспинні та перев’язувальні засоби, а також відповідні ліки, що не мають напису «Застосовувати за призначенням лікаря».

Запитання № 2Як необхідно перерубувати проводи, що знаходяться під напругою?
4. Одним сильним ударом всі проводи.
5. Кількома не сильними ударами всі проводи.
+6. Пофазно, на різних рівнях.
7. Пофазно на одному рівні.

Запитання № 3Що з переліченого нижче може спричинити шок?
+8. Сильний біль.
9. Тепловий удар.
10. Переохолодження.
11. Вигляд крові.

Запитання № 4Непрямий масаж серця вважається ефективним, якщо при натисканні на грудину остання прогинається у напрямку до хребта на:

12. 1-2 см.
13. 2-3 см.
+14. 4-5 см.
15. 5-7 см.

Запитання № 5Яка втрата крові призводить до смерті?
16. Більше 1,0 літра.
17. Більше 1,5 літра.
+18. Більше 2,0 літрів.
19. Більше 2,5 літра.

Запитання № 6Яка послідовність дій при обмеженому термічному опіку?
+20. Охолодити місце опіку струменем води, накласти стерильну пов’язку.
21. Охолодити місце опіку струменем води, розкрити пухирі, обробити місце опіку 2% розчином йоду.
22. Охолодити місце опіку струменем води, змастити місце опіку гусячим жиром або оливковою олією.

Запитання № 7Що необхідно прикласти до болючого місця при апендициті?
23. Теплий компрес.
+24. Пузир з льодом.
25. Компрес з горілки.
26. Компрес з будь-яким антибіотиком.

Запитання № 8Як необхідно нести потерпілого на ношах по рівній місцевості, якщо він знаходиться при свідомості?
27. Головою вперед.
+28. Ногами вперед.

Білет № 9

Запитання № 1Для чого призначений стерильний бинт у аптечці?
1. Для припинення кровотечі.
+2. Для накладання пов’язки на рану.
3. Для закріплення шини при переломі.

Запитання № 2Як необхідно діяти при відтягненні потерпілого від електроустановки: однією рукою чи двома?
+4. Однією рукою.
5. Двома руками.

Запитання № 3Травматичний шок настає:
6. Одразу після травми.
7. За кілька годин після травми.
+8. Одразу після травми або за кілька годин після неї.

Запитання № 4Протягом якого часу необхідно проводити реанімаційні заходи, якщо в потерпілого не відновилось серцебиття та дихання?

+9. До прибуття швидкої допомоги.
10. До 10 хв.
11. До 20 хв.
12. До 30 хв.

Запитання № 5На який час можна накладати джгут або закрутку?
13. Влітку до 1 год.; взимку до 0,5 год.
+14. Влітку до 2 год.; взимку до 1 год.
15. Влітку до 3 год.; взимку до 2 год.
16. До 2 годин незалежно від пори року.

Запитання № 6У яких випадках опіки призводять до смерті потерпілого?
17. При ураженні більше 30% шкіри.
+18. При ураженні більше 40% шкіри.
19. При ураженні більше 50% шкіри.
20. При ураженні більше 60% шкіри.

Запитання № 7У чому полягає перша допомога при ниркових коліках?
21. Укласти хворого в ліжко на спину, покласти на болюче місце «холод».
22. Укласти хворого в ліжко на живіт, ділянку нирок розтерти горілкою, дати знеболювальне, викликати швидку допомогу.
+23. Надати потерпілому напівсидяче положення із зігнутими колінами, покласти на болюче місце теплий сухий компрес, викликати швидку допомогу.

Запитання № 8Як повинні йти ті, хто переносить потерпілого на ношах?
24. В ногу, дрібними кроками.
+25. Не в ногу, дрібними кроками.
26. В ногу, великими кроками.
27. Не в ногу, великими кроками.

Білет 10

Запитання № 1Для чого призначений розчин перекису водню в аптечці?
1. Для промивання шкіри при опіках лугами.
2. Для промивання шкіри при опіках кислотою.
3. Для оброблення шкіри при термічному опіку.
+4. Для припинення кровотечі з носа, невеликих ран, подряпин.

Запитання № 2Чи можна відтягувати потерпілого від електроустановки за одяг (засоби захисту відсутні)?
5. Не можна.
6. Можна.
7. Можна, якщо одяг відстає від тіла.
+8. Можна, якщо одяг сухий і відстає від тіла.

Запитання № 3Чи може потерпілий продовжувати роботу після непритомності?
+ 9. Не може.
10. Може.
11. Може, якщо на його тілі відсутні видимі ушкодження.

Запитання № 4Потерпілого ще можна повернути до життя, розпочавши реанімаційні заходи, якщо від початку клінічної смерті пройшло не більше:
12. 3 хв.
13. 5 хв.
+14. 8 хв.
15. 10 хв.

Запитання № 5Яким чином накладають джгут або закрутку на ушкоджену кінцівку?
+16. Вище рани, поверх одягу.
17. Вище рани, на оголену кінцівку.
18. Нижче рани, поверх одягу.
19. Нижче рани, на оголену кінцівку.
20. На рану.

Запитання № 6Що необхідно застосовувати для нейтралізації шкіри при опіках лугом?
21. 2-4% розчин нашатирного спирту.
22. 2-4% розчин азотної кислоти.
23. 2-4% розчин марганцевокислого калію.
+24. 2-4% розчин борної кислоти.

Запитання № 7Апоплексичний удар (інсульт) може супроводжуватися:
+25. Порушенням процесу мовлення.
26. Приступом агресії.
27. Сильними стискувальними болями в ділянці серця.

Запитання № 8При якій травмі потерпілому не можна давати пити, в тому числі під час перенесення його на ношах?

28. Травмі голови.
29. Травмі хребта.
30. Травмі грудної клітки.
+31. Травмі живота.

Білет 11

Запитання № 1Для чого призначений джгут у аптечці?
+1. Для припинення кровотечі.
2. Для закріплення шини при переломі.
3. Для знерухомлення (іммобілізації) ушкодженої кінцівки.

Запитання № 2Які засоби захисту необхідно застосовувати для звільнення потерпілого від доторкання до струмовідних частин, що знаходяться під напругою понад 1000 В?

4. Діелектричні рукавички та ізолювальну штангу.
5. Ізолювальну штангу.
6. Ізолювальну штангу та гумовий килимок.
7. Ізолювальну штангу та діелектричні боти.
+8. Ізолювальну штангу, діелектричні рукавички та боти.

Запитання № 3Що не приймається до уваги при оцінці стану потерпілого?

9. Свідомість.
10. Дихання.
11. Серцеві скорочення.
12. Стан зіниць ока.
+13. Колір райдужної оболонки ока.
14. Колір шкіри.

Запитання № 4 До реанімаційних заходів належать:
+15. Непрямий масаж серця, штучне дихання.
16. Зупинення кровотечі, непрямий масаж серця, штучне дихання.
17. Зупинення кровотечі, непрямий масаж серця, штучне дихання, виведення потерпілого з непритомного стану.

Запитання № 5На які види підрозділяють переломи?
+18. Відкриті, закриті, із зміщенням, без зміщення.
19. Важкі, легкі, середні.
20. 1-го, 2-го, 3-го ступенів.
21. З втратою та без втрати працездатності.

Запитання № 6Що необхідно застосовувати при опіку слизової оболонки ока лугом?
22. 1% розчин нашатирного спирту.
+23. 1 % розчин борної кислоти.
24. 1% розчин марганцевокислого калію.
25. 1 % розчин питної води.

Запитання № 7 Що є характерною ознакою стенокардії?
+26. Сильні болі в ділянці серця.
27. «Дзвін» у вухах.
28. Запаморочення.
29. Сильні болі голови.

Запитання № 8При якій травмі необхідно транспортувати потерпілого в напівсидячому положенні?

30. При пораненні голови.
31. При травмі хребта
32. При травмі нижніх кінцівок.
+33. При травмі грудної клітки.

Білет 12

Запитання № 1Для чого призначений 5% розчин йоду в аптечці?
1. Для оброблення ран.
+2. Для оброблення шкіри навкруги ран, подряпин на шкірі.
3. Для приготування розчину для промивання шлунка.
4. Для промивання забруднених ран.

Запитання № 2Штучне коротке замикання на повітряних лініях електропередачі можна здійснити:
5. Шунтуванням.
6. Зануленням.
7. Вимиканням рубильника.
8. Заземленням.
+9. Заземленням, шунтуванням.

Запитання № 3На що спрямовані заходи першої допомоги?

10. На попередження можливих ускладнень здоров’я потерпілого.
11. На відновлення здоров’я потерпілого.
+12. На відновлення та збереження життя і здоров’я потерпілого.
13. На рятування життя потерпілого.

Запитання № 4Що з переліченого не належить до уражаючих чинників?
14. Електричний струм.
+15. Виробниче освітлення.
16. Висока чи низька температура повітря.
17. Загазоване чи запилене середовище.

Запитання № 5Як подати першу допомогу при вивихах?
18. Вправити суглоб, накласти тугу пов’язку.
19. Накласти стерильну пов’язку на ушкоджене місце.
20. Доставити потерпілого в медичний заклад.
+21. Накласти шину чи фіксуючу пов’язку та доставити потерпілого в медичний заклад.

Запитання № 6Що необхідно застосовувати для нейтралізації шкіри при опіках кислотою?
22. 5% розчин NaОН.
23. 5% розчин нашатирного спирту.
24. 5% розчин оцтової кислоти.
+25. 5% розчин питної соди.

Запитання № 7У чому полягає перша допомога при приступі стенокардії
26. Дати анальгін.
+27. Дати валідол.
28. Дати 15-20 крапель настоянки валеріани.
29. Дати нюхати ватку, змочену нашатирним спиртом.

Запитання № 8При якій травмі необхідно транспортувати потерпілого, поклав¬ши на ноші животом вниз (інші засоби та пристосування відсутні)?
30. При пораненні голови.
+31. При травмі хребта
32. При травмі живота.
33. При травмі грудної клітки.

Білет 13

Запитання № 1Для чого призначений валідол у аптечці?
1. Для жарозниження.
2. Для зменшення болю.
3. Для заспокоєння нервової системи.
+4. Для зняття гострого болю в ділянці серця.

Запитання № 2Для шунтування повітряних ліній електропередачі можна використати:

+5. Металевий ланцюжок.
6. Товстий ізольований сталевий дріт.
7. Товстий неізольований сталевий дріт.

Запитання № 3Що треба робити, якщо потерпілий знаходиться в непритомному стані?
8. Викликати лікаря або швидку медичну допомогу.
+9. Давати нюхати ватку, змочену нашатирним спиртом.
10. Зробити штучне дихання та непрямий масаж серця.
11. Дати валідол.

Запитання № 4Навіщо необхідно відхиляти голову потерпілого перед проведенням штучного дихання?

12. Для полегшення проведення штучного дихання.
+13. Для відкривання дихальних шляхів у потерпілого.
14. Для забезпечення зручного положення для рятівника.
15. Для забезпечення зручного положення для потерпілого.

Запитання № 5У чому полягає перша допомога при забиттях?
16. Тепла ванночка чи компрес.
17. Холодна ванночка чи компрес.
+18. Холодна ванночка чи компрес, туга пов’язка.
19. Холодна ванночка чи компрес, фіксуюча пов’язка.

Запитання № 6Що необхідно випити при потраплянні в стравохід кислоти?
20. Підсолену воду.
21. Воду з добавленням лимонного соку.
+22. Молоко.
23. Слабкий розчин лугу.

Запитання № 7Що є характерною ознакою приступу епілепсії?
+24. Судомний напад.
25. Втрата свідомості.
26. Загальна слабкість.
27. Блювання.

Запитання № 8При пораненні голови потерпілого необхідно транспортувати:
28. У напівсидячому положенні.
29. У положенні лежачи на животі.
+30. У положенні лежачи на спині.

Білет 14

Запитання № 1Для чого призначена настоянка валеріани в аптечці?
1. Для жарозниження.
2. Для зменшення болю.
+3. Для заспокоєння нервової системи.
4. Для зняття гострого болю в ділянці серця.
Запитання № 2 Що таке крокова напруга?
5. Напруга між двома точками на відстані кроку в зоні розтікання струму, на яких одночасно стоїть людина.
6. Напруга між двома точками на відстані кроку з різними потенціалами, на яких одночасно стоїть людина.
+7. Напруга між двома точками електричного кола, що знаходяться одна від одної на відстані кроку (близько 0,8 м) і на яких одночасно стоїть людина.
8. Напруга між двома точками електричного кола, що знаходяться одна від одної на відстані кроку (близько 0,5 м) і на яких одночасно стоїть людина.
Запитання № 3 Що необхідно перевірити, перш ніж розпочати реанімаційні заходи?
9. Наявність свідомості.
10. Наявність електричних опіків.
11. Наявність дихання.
+12. Наявність дихання та пульсу.
Запитання № 4 У яких випадках необхідно проводити штучне дихання способом «з рота в ніс»?
+13. Якщо зуби в потерпілого міцно стиснуті й відкрити рот не вдається.
14. Якщо вхід у гортань закритий запалим язиком.
15. Якщо потерпілий хворіє інфекційними хворобами.
Запитання № 5Як надати першу допомогу при переломах кісток кінцівок?
16. Накласти джгут і викликати швидку допомогу.
17. Накласти шину та дати знеболювальний засіб.
+18. Накласти шину і доставити потерпілого в медичний заклад.
19. Накласти тугу пов’язку і викликати швидку допомогу.
Запитання № 6Кисневе голодування тканин настає в організмі людини внаслідок отруєння:
+20. Чадним газом.
21. Аміаком.
22. Хлором.
23. Парами ацетону.
Запитання № 7У чому полягає перша допомога потерпілому після приступу епілепсії?
24. Дати нюхати ватку, змочену нашатирним спиртом.
25. Змочити голову та грудину холодною водою.
26. Розтерти тіло горілкою.
+27. Забезпечити цілковитий спокій.
Запитання № 8Якщо потерпілий знаходиться в непритомному стані, то його необхідно транспортувати:
28. У напівсидячому положенні.
29. У положенні лежачи на спині з піднятими ногами та з приспуще¬ною головою.
30. У положенні лежачи на спині.
+31. У положенні на боці.

Білет 15

Запитання № 1Для чого призначений анальгін у аптечці?
1. Для жарозниження.
+2. Для зменшення болю.
3. Для заспокоєння нервової системи.
4. Для зняття гострого болю в ділянці серця.

Запитання №2Коли може утворитися крокова напруга?
5. При падінні на землю високовольтного проводу.
6. При заземленні несправної електроустановки.
7. При розряді блискавки в землю.
+8. У всіх перелічених вище випадках.

Запитання № 3При яких ознаках потерпілого необхідно негайно розпочати реанімаційні заходи?
9. При відсутності свідомості.
+10. При відсутності дихання та пульсу.
11. При звуженій зіниці та блідій шкірі.
12. При наявності електричних опіків.

Запитання № 4Яким повинен бути інтервал між вдуваннями при проведенні штучного дихання?
13. 1 секунда.
14. 2 секунди.
15. 3 секунди.
16. 4 секунди.
+17. 5 секунд.

Запитання № 5Що потрібно зробити для зменшення болю в ушкодженому місці?
18. Прикласти до ушкодженого місця зігрівальний компрес.
+19. Прикласти до ушкодженого місця охолоджувальний компрес.
20. Накласти на ушкоджене місце шину.
21. Накласти на ушкоджене місце джгут.

Запитання № 6Що необхідно випити при потраплянні в стравохід розчину аміаку?
22. Підсолену воду.
23. Воду з добавленням питної соди.
24. Воду з добавленням нашатирного спирту.
+25. Воду з добавленням лимонного соку.

Запитання № 7Приступи апендициту можуть супроводжуватись:
26. «Дзвоном» у вухах.
+27. Блюванням.
28. Запамороченням.
29. Порушенням дихання, розширенням зіниць.

Запитання № 8Потерпілого із значною втратою крові необхідно транс¬портувати:
30. У напівсидячому положенні.
+31. У положенні лежачи на спині з піднятими ногами та з приспущеною
головою.
32. У положенні лежачи на спині.
33. У положенні на боці.

Білет 16

Запитання № 1Для чого призначений аспірин у аптечці?
+1. Для жарозниження.
2. Для зменшення болю.
3. Для заспокоєння нервової системи.
4. Для зняття гострого болю в ділянці серця.

Запитання № 2Яким чином необхідно входити (виходити) в зону падіння високовольтного проводу для подання допомоги потерпілому (засоби захисту відсутні)?

+5. Дрібними кроками, що не перевищують довжини ступні.
6. Нормальними кроками.
7. Стрибками.
8. Широкими кроками.

Запитання № 3Як проводиться діагноз зупинення серця у потерпілого?
9. За відсутністю дихання.
10. За відсутністю серцебиття.
+11. За відсутністю пульсу та розширеною зіницею.
12. За відсутністю пульсу та звуженою зіницею.

Запитання № 4Яким повинен бути інтервал між натискуваннями на грудину при проведенні непрямого масажу серця?
+13. 1 секунда.
14. 2 секунди.
15. 3 секунди.
16. 4 секунди.
17. 5 секунд.

Запитання № 5Які ознаки венозної кровотечі?
18. Кров б’є фонтанчиком, світло-червоний колір.
+19. Кров витікає повільно, рівномірним струменем, має темно-червоний колір.
20. Кров сочиться по всій рані, витікає повільно по краплинах.

Запитання № 6Що є першочерговим заходом першої допомоги при харчовому чи медикаментозному отруєнні?

21. Випити 3-5 таблеток активованого вугілля.
22. Випити проносне.
+23. Здійснити промивання шлунка.
24. Викликати лікаря.

Запитання № 7Якою ознакою проявляється гострий апендицит?
25. Загальною слабкістю.
26. Прискореним серцебиттям, задишкою.
+27. Раптовими болями внизу живота.
28. Сонливістю, апатією, байдужістю.

Запитання № 8Як необхідно нести потерпілого на ношах при підійманні вгору або по сходах?
+29. Головою вперед.
30. Ногами вперед.

Білет 17

Запитання № 1Для чого призначений нашатирний спирт у аптечці?
1. Для оброблення шкіри навкруги ран.
2. Для промивання забруднених ран.
3. Для припинення носової кровотечі.
+4. Для вдихання при непритомності.

Запитання № 2На яку відстань від місця падіння (замикання) проводу на землю необхідно винести потерпілого?

5. Не менше ніж 5 м.
+6. Не менше ніж 8 лі.
7. Не менше ніж 10 м.
8. Не менше ніж 12 м.

Запитання № 3Ознакою смерті потерпілого є:
+9. Розширена зіниця.
10. Звужена зіниця.

Запитання № 4Куди кладе руки рятівник для проведення непрямого масажу серця?
11. На ліву половину грудини.
12. На праву половину грудини.
13. На центр грудини.
+14. На нижню третину грудини (по центру).

Запитання № 5Чим зазвичай спиняють артеріальну кровотечу?
15. Індивідуальним перев’язувальним пакетом.
16. Простою чи тугою пов’язкою.
+17. Джгутом або закруткою.

Запитання № 6Подаючи першу допомогу при отруєнні сильнодіючою отруйною речовиною (наприклад, хлором або аміаком), перш за все, необхідно:

+18. Захистити орган дихання.
19. Винести потерпілого з небезпечної зони.
20. Зробити штучне дихання та закритий масаж серця.
21. Зробити промивання шлунка.

Запитання № 7 Поява пухирів на шкірі внаслідок опіків свідчить про:
22. І ступінь опіку.
+23. II ступінь опіку.
24. III ступінь опіку.
25. IV ступінь опіку.
26. V ступінь опіку.

Запитання № 8Як необхідно нести потерпілого на ношах по рівній місцевості, якщо він знаходиться в непритомному стані?

+27. Головою вперед.
28. Ногами вперед.

Білет № 18

Запитання № 1Для промивання очей використовують 2—4% розчин:

1. Нашатирного спирту.
2. Перекису водню.
+3. Борної кислоти.
4. Марганцевокислого калію.

Запитання № 2Що необхідно зробити в першу чергу, почувши крик потопаючого про допомогу?

+5. Оглянути, чи немає поряд якого-небудь плавзасобу.
6. Бігти до людей по допомогу.
7. Стрибнути у воду та пливти до потопаючого.

Запитання № 3Що з переліченого нижче може спричинити шок?
+8. Сильний біль.
9. Тепловий удар.
10. Переохолодження.
11. Вигляд крові.

Запитання № 4Непрямий масаж серця вважається ефективним, якщо при натисканні на грудину остання прогинається у напрямку до хребта на:
12. 1-2 см.
13. 2-3 см.
+14. 4-5 см.
15. 5-7 см.

Запитання № 5Яка втрата крові призводить до смерті?
16. Більше 1,0 літра.
17. Більше 1,5 літра.
+18. Більше 2,0 літрів.
19. Більше 2,5 літра.

Запитання № 6Які розрізняють ушкодження очей?
20. Механічне, хімічне, біологічне.
21. Механічне, теплове.
22. Механічне, теплове, хімічне.
+24. Механічне, теплове, хімічне, променеве.

Запитання № 7Що необхідно прикласти до болючого місця при апендициті?
25. Теплий компрес.
+26. Пузир з льодом.
27. Компрес з горілки.
28. Компрес з будь-яким антибіотиком.

Запитання № 8Як необхідно нести потерпілого на ношах по рівній місцевості, якщо він знаходиться при свідомості?

29. Головою вперед.
+30. Ногами вперед.

Білет № 19

Запитання № 1 Для промивання шлунка при харчових отруєннях використо¬вують слабкий розчин:
1. Нашатирного спирту.
2. Перекису водню.
+3. Борної кислоти.
4. Марганцевокислого калію.

Запитання № 2Як слід підводити човен до потопаючого, щоб витягнути його з води?
5. Лівим бортом.
6. Правим бортом.
7. Кормою.
8. Носом.
+9. Кормою або носом.

Запитання № 3Травматичний шок настає:

10. Одразу після травми.
11. За кілька годин після травми.
+12. Одразу після травми або за кілька годин після неї.

Запитання № 4Протягом якого часу необхідно проводити реанімаційні заходи, якщо в потерпілого не відновилось серцебиття та дихання?

+13. До прибуття швидкої допомоги.
14. До 10 хв.
15. До 20 хв.
16. До 30 хв.

Запитання № 5На який час можна накладати джгут або закрутку?

17. Влітку до 1 год.; взимку до 0,5 год.
+18. Влітку до 2 год.; взимку до 1 год.
19. Влітку до 3 год.; взимку до 2 год.
20. До 2 годин незалежно від пори року.

Запитання № 6Що з переліченого нижче може сприяти перегріванню організму людини?

21. Низька вологість повітря.
+22. Висока вологість повітря.
23. Значна рухомість повітря.
24. Емоційне напруження.

Запитання № 7У чому полягає перша допомога при ниркових коліках?

25. Укласти хворого в ліжко на спину, покласти на болюче місце «холод».
26. Укласти хворого в ліжко на живіт, ділянку нирок розтерти горілкою, дати знеболювальне, викликати швидку допомогу.
+27. Надати потерпілому напівсидяче положення із зігнутими колінами, покласти на болюче місце теплий сухий компрес, викликати швидку допомогу.

Запитання № 8Як повинні йти ті, хто переносять потерпілого на ношах?

28. В ногу, дрібними кроками.
+29. Не в ногу, дрібними кроками.
30. В ногу, великими кроками.
31. Не в ногу, великими кроками.

Білет № 20

Запитання № 1При харчових отруєннях після промивання шлунку необхідно прийняти:
1. Анальгін.
2. Аспірин.
+3. Активоване вугілля.
4. Валідол.

Запитання № 2З якого боку краще підпливати до потопаючого, щоб уникнути його захватів?
+5. Ззаду.
6. Спереду.
7. Збоку.

Запитання № 3Чи може потерпілий продовжувати роботу після непритомності?
+8. Не може.
9. Може.
10. Може, якщо на його тілі відсутні видимі ушкодження.

Запитання № 4Потерпілого ще можна повернути до життя, розпочавши реанімаційні заходи, якщо від початку клінічної смерті пройшло не більше:

11. 3 хв.
12. 5 хв.
+13. 8 хв.
14. 10 хв.

Запитання № 5 Яким чином накладають джгут або закрутку на ушкоджену кінцівку?
+15. Вище рани, поверх одягу.
16. Вище рани, на оголену кінцівку.
17. Нижче рани, поверх одягу.
18. Нижче рани, на оголену кінцівку.
19. На рану.

Запитання № 6Що з переліченого нижче може сприяти переохолодженню організму людини?
20. Низька вологість повітря.
+21. Висока вологість повітря.
22. Емоційне напруження.
23. Вологонепроникний (брезентовий) одяг.

Запитання № 7Апоплексичний удар (інсульт) може супроводжуватися:
+24. Порушенням процесу мовлення.
25. Приступом агресії.
26. Сильними стискувальними болями в ділянці серця.

Запитання № 8При якій травмі потерпілому не можна давати пити, в тому числі під час перенесення його на ношах?

27. Травмі голови.
28. Травмі хребта.
29. Травмі грудної клітки.
+30. Травмі живота.

виникли

питання?