ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про затвердження білетів для перевірки знань з питань охорони праці

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про затвердження білетів для перевірки знань з питань охорони праці

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«_______»
Н А К А З № 16-ОП
від «12» січня 2023 р. м. Київ

Про затвердження білетів для перевірки знань з питань охорони праці

На підставі вимог статті 18 Закону України «Про Охорону праці» затвердженого Президентом України 21 листопада 2002 р. та «Типового Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05) затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці № 15 від 26.01.05 р., та з метою належної організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці, –

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити білети для проведення навчання з питань охорони праці:
1.1.Законодавство України з охорони праці(керівні працівники) (дод. 1).
1.2. Законодавство України з охорони праці(виконавці робіт) (дод. 2).
1.3.Кодекс законів про працю України ( дод. 3).
1.4. ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (НПАОП 45.2-7.02-12) (дод. 4).
1.5. Надання першої медичної допомоги (дод. 5).
1.6. «Пожежно-технічний мінімум» НАПБ А.01-001-2015 (дод. 6).
1.7. «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13) (дод. 7).
1.8.«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) (дод. 8).
1.9. «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», (НПАОП 0.00-1.80-18)» (дод. 9).
1.10. «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» (НПАОП 0.00-1.02-08) (дод. 10).
1.11. «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів», (НПАОП 0.00-1.83-18) (дод. 11).
1.12.«Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18) (дод. 12).
1.13. «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00-1.62-12) (дод. 13).
1.14. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) (дод. 14).
1.15. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС) (дод. 15).
1.16. «Правила безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15) (дод. 16).
1.17.Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (НПАОП 45.2-7.03-17) (дод. 17).
1.18. «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» (НПАОП 0.00-7.15-18) дод. 18).
1.19. Під час механічного та газового різання металів. (дод. 19).
1.20. Для стропальника (дод20).
1.21. Для газозварника (дод. 21).
1.22. Для електрогазозварника (дод.22).
1.23. Для слюсаря механоскладальних робіт (дод. 23)
1.24.Для токаря (дод. 24).
2.Інженеру з охорони праці Кравцю О.П.наказ довести до відома працівників підприємства згідно листа ознайомлення.
3.Контроль за виконанням наказу покласти на головного інженера Скакуна В.М.

 

БІЛЕТИ

ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

«ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ»

(КЕРІВНІ ПРАЦІВНИКИ)

Білет №1
1.Поняття про охорону праці:
1. Охорона праці – це система заходів, яка направлена на збереження здоров’я людини.
2. Охорона праці – це заходи, які виконуються власником для збереження здоров’я людини.
З. Охорона праці – включає в себе пожежну безпеку та промислову санітарію.
+4. Охорона праці – система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.
2.Хто забезпечує пожежну безпеку на підприємстві, організації, установі?
5. Головний інженер,
6. Завідуючий господарством,
+7. Керівник підприємства, організації, установи.
8.Інженер з охорони праці.
3.За результатами розслідування складається акт за формою Н-1 і беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівниками:
9.Під час слідування на роботу і з роботи на громадському транспорті.
10.Під час слідування з роботи на власному транспорті.
+11.Під час виконання трудових (посадових) обов’язків.
12.За місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ (за наявності тимчасової або постійної прописки).
4.Розмір одноразової допомоги потерпілому на виробництві, якщо нещасний випадок стався в разі невиконання потерпілим вимог нормативних актів з охорони праці може бути зменшеним:
13.Не більше ніж на 30%.
+14.Не більше на 50%.
15.Не більше на 40%.
16.Не більше ніж на 60%.
5.Про присвоєння І групи по електробезпеці:
17.Працівнику видається посвідчення.
+18.Оформляється в журналі інструктажів з питань охорони праці.
19.Робиться запис у обліковій картці, яка знаходиться у відділі кадрів.
6.Несплата штрафу за нещасний випадок у зазначений термін тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі:
20.П’яти відсотків за кожен день прострочення.
+21.Двох відсотків за кожен день прострочення.
22.Чотирьох відсотків за кожен день прострочення.
23. Трьох відсотків за кожен день прострочення.
7.Чи можуть залучатися вагітні жінки до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні:
24.Можуть при їх згоді.
+25.Не можуть.
26.Можуть при виробничій необхідності і їх згоді.
27.Можуть якщо вони згодні і робота за це буде компенсуватись.
8.При попаданні кислоти на шкіру необхідно:
28.Ушкоджені ділянки ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хв.
+29. Ушкоджені ділянки ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хв., а після цього промити 5%-ним розчином питної соди.
30. Ушкоджені ділянки ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хв., а після цього промити 2%-ним розчином борної кислоти.
31. Ушкоджені ділянки ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хв, а після цього промити 5%-ним розчином марганцевого калію.
9.Гігієна праці це:
+32.Комплекс заходів і засобів щодо збереження здоров’я працівників, профілактики несприятливого виливу виробничого середовища і трудового процесу.
33.Об’єктивні дані стану виробничого середовища.
10.Хто затверджує перелік професій і посад, які звільнюються від первинного інструктажу?
+34.Роботодавець за узгодженням з державним інспектором по нагляду за охороною праці
35.Державний інспектор по нагляду за охороною праці за поданням роботодавця.
36.Роботодавець за узгодженням з комітетом профспілки.

Білет № 2
1. Організаційними заходами охорони праці є:
1. Застосування технічно досконалого та справного обладнання, інструментів і пристроїв.
2. Виконання за призначенням досконалих засобів індивідуального захисту тощо.
+3.Правильна навченість працівників, чітке та своєчасне проведення інструктажів та контролю знань з охорони праці.
4.Заходи охорони праці для усього процесу, окремого обладнання та інструментів, які виключили б вплив на працівників небезпечних виробничих факторів.
2. Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці не менш як:
5.Один раз на 3 місяці.
6.Один раз на 6 місяців.
7.Один раз на 9 місяців.
+8.Один раз на рік.
3. Комісія з розслідування повинна розслідувати обставини і причини нещасного випадку і скласти акт по формі Н-1 на протязі;
9. 10 діб.
10.5 діб.
+11.З доби.
4. Розмір відшкодування моральної шкоди не може перевищувати;
12.150 розмірів мінімальної заробітної плати.
+13. 200 розмірів мінімальної заробітної плати.
14.100 розмірів мінімальної заробітної плати.
15. 50 розмірів мінімальної заробітної плати.
5. Чи дозволяється особам молодшим 18 років присвоювати групу по електробезпеці вище II?
16. Дозволяється.
17. Дозволяється з дозволу особи відповідальної за електрогосподарство.
+18.Не дозволяється.
19.Дозволяється з дозволу особи відповідальної за електрогосподарство при умові, що вона буде працювати під наглядом особи, яка має групу III і вище.
6. До аварій І категорії відносяться аварії:
20. Від яких загинуло до 5 чоловік чи травмовано від 4 до 10 осіб.
21. Зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об’єкта.
+22. Внаслідок яких загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб.
23. Створена загроза для життя і здоров’я працівників цеху і дільниці (цех, дільниця з числом працюючих 100 чоловік і більше).
7. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати;
24. 25 годин на тиждень.
25. 36 годин на тиждень.
26. 41 годину на тиждень.
+27. 40 годин на тиждень,
8. При опіках другого ступеня (пухирі):
28. Обпечене місце обробляють ватою змоченою етиловим спиртом.
29. Обпечене місце оброблять 3%-ним розчином оцтової кислоти.
+30. Обпечене місце обробляють 3%-ним розчином марганцевокислого калію або 5%-ним розчином таніну.
31. Накривають рану стерильною пов’язкою і викликають лікаря.
9. Медичний огляд працівників певних категорій проводиться за кошти:
+32. Роботодавця.
33. Працівника.
34.Профспілкового комітету.
10. Перевірка знань посадових осіб проводиться:
+35Не рідше одного разу на 3 роки.
36Не рідше одного разу на рік.

Білет № 3
1.Служба охорони праці підпорядкована:
1. Головному інженеру.
2. Технічному директору.
+3.Роботодавцю.
2.Переносні вогнегасники повинні розміщуватись шляхом:
4.Навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 2 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.
+5.Навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.
6.В будь-якому місці, зручному для користування ним.
З.Роботодавець повинен розглянути і затвердити акт за формою Н-1 після закінчення розслідування протягом:
7. 3 доби.
+8. 1 доба.
9.5 діб.
4.У разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги його сім’ї повинен бути не менше:
10. Однорічного заробітку потерпілого.
11. Трьохрічного заробітку потерпілого.
+12. П’ятирічного заробітку потерпілого.
1З. Дев’ятирічного заробітку потерпілого.
5.Журнал перевірки знань з електробезпеки зберігається:
14. 1 рік після останнього запису.
15. 2 роки після останнього запису.
+16. З роки після останнього запису.
17. 5 років після останнього запису.
6.Управління охороною праці на підприємстві здійснює:
18. Інженер з охорони праці.
+19. Роботодавець.
20. Головний інженер.
21. Технічний директор.
7.Роботою в нічний час вважається робота:
22. 3 20 годин до 6 годин ранку.
+23. З 22 годин до 6 годин ранку.
24. 3 18 годин вечора до 8 годин ранку.
8.З яких двох основних процедур складається оживлення людини?
25. Ліквідувати кровотечу та перев’язати рану.
+26. Відновлення дихання (штучне дихання) та серцевої діяльності (зовнішній масаж серця).
27. Ліквідувати сліди поранення та зупинити кровотечу.
9. Що означає термін “Тяжкість праці”?
28. Характеристика трудового процесу, що відображає переважаюче навантаження на центральну нервову систему.
29. Сукупність фізичних факторів, що впливають на людину в процесі її трудової діяльності
+30.Характеристика трудової діяльності людини, яка визначає ступінь залучення до роботи м’язів і відображає фізіологічні затрати внаслідок переважаючого фізичного навантаження.
10.Хто повинен розробляти інструкції по охороні праці на виробництві?
31. Інженер по охороні праці.
32. Відділ кадрів.
+33.Безпосередній керівник робіт.
34.Головний інженер

Білет № 4
1. При якій кількості найманих працівників у трудовому колективі укладається колективний договір (угода)?
1.Більше 25 працівників.
+2Незалежно від кількості працюючих.
3.Більше 50 працюючих.
4.Більше 100 працюючих.
2. У якому напрямку повинні відчинятись двері на шляхах евакуації.
+5.В напрямку виходу з будівель (приміщень).
6. Не має значення.
З. За результатами розслідування не складаються акти за формою Н-1 і не беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівниками:
+7.Під час прямування на чи з роботи на власному транспортному засобі, який не використовувався в інтересах підприємства.
8.При приведенні в порядок знарядь виробництва перед початком роботи,
9.При заподіянні тілесних пошкоджень Іншою особою під час виконання ним трудових обов’язків.
4. При пред’явленні акта про нещасний випадок МСЕК проводиться огляд потерпілих за направленням:
+10.Роботодавця.
11. Інспектора органу державного нагляду за охороною праці.
12.Органів місцевої державної влади.
5. Електроустановки по умовам електробезпеки розділяються Правилами будови електроустановок на:
13. Електроустановки до 42 В і електроустановки вище 42 В.
14. Електроустановки до 220 В і електроустановки вище 220 В.
+15.Електроустановки до 1000 В і електроустановки вище 1000 В.
16.Електроустановки до 380 В і електроустановки вище 380 В.
6. Технічно оформлені матеріали розслідування аварії підприємство надсилає прокуратурі та органам, представники яких брали участь у розслідуванні:
17.Вдвотижневий термін після закінчення розслідування.
18.Вдесятиденний термін після закінчення розслідування.
+19. В п’ятиденний термін після закінчення розслідування.
20. В триденний термін після закінчення розслідування.
7. Чи можуть працівники відлучатися з роботи під час перерви для відпочинку?
21. Не можуть.
22. Можуть, але з дозволу роботодавця.
23. Можуть, але з дозволу безпосереднього керівника робіт.
+24.Можуть на свій розсуд.
8. При забитті необхідно:
25. Змастити забите місце йодом і накласти пов’язку.
+26.Прикласти “холод” і накласти тугу пов’язку.
27.Розтерти і прикласти розігріваючий компрес.
9. Контроль за своєчасністю і об’єктивністю розслідування нещасних випадків здійснюють;
28.Місцева державна адміністрація.
+29.Органи державного нагляду за охороною праці,
30. Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.
31. Комісія по розслідуванню нещасного випадку.
10. Цільовий інструктаж з охорони праці проводить:
32. Спеціаліст з охорони праці.
33. Головний інженер.
+34.Безпосередній керівник робіт.
35.Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

Білет № 5
1. Чи може роботодавець за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою) працівникам пільги і компенсації не передбачені чинним законодавством?
І. Не може.
2.Може при узгодженні з органами місцевої адміністрації.
+3. Може.
4. Може при узгодженні з органами державного нагляду за охороною праці.
2. Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться:
5.В журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
6.В журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
7.В журналі обліку робіт з підвищеною небезпекою.
+8.В документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск, дозвіл).
З. Карти обліку профзахворювань зберігаються в санепідемслужби та МОЗ протягом:
9.20 років.
10. 25 років.
11. 30 років.
+12. 45 років.
4. Витрати на медичну та соціальну допомогу потерпілому відшкодовуються, якщо потреба в них обумовлена висновками.
+13.Медико-соціальної експертної комісії.
14.Лікарсько-консультаційною комісією.
15.Уповноваженого найманими працівниками особи з питань охорони праці.
5. Наряд на виконання робіт в електроустановках видається на термін:
16. Не більше 10 днів.
+17.Не більше 15 днів.
18. Не більше 20 днів.
19.Не більше 25 днів.
6. Постанова про накладання штрафу на підприємство за порушення правил охорони праці складається:
20.В п’яти примірниках.
21.В трьох примірниках.
+22. В двох примірниках.
23.В одному примірнику.
7. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менше:
24. Як 50 годин.
25. Як 45 годин.
+26.Як 42 години.
27.Як 40 годин.
8. При опіках шкіри кислотою:
28.Роблять примочки (пов’язки) розчином борної кислоти (одна чайна ложка кислоти на склянку води).
29.Роблять примочки (пов’язки) слабким розчином оцтової кислоти (оцет наполовину розведений водою).
+30.Роблять примочки (пов’язки) розчином питної соди (одна чайна ложка соди на склянку води).
9. Чи видаються засоби індивідуального захисту (гумовий килимок, захисні окуляри тощо) якщо вони не вказані в типових галузевих нормах?
31. Не видаються.
32. Видаються при узгодженні з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
+33. Видаються в залежності від характеру роботи.
10. Інструкції видаються працівникам на руки під розписку:
34. Спеціалістом служби охорони праці.
+35.Безпосереднім керівником робіт.
36. Головним інженером.

Білет № 6
1. До органів державного нагляду за охороною праці відноситься:
1.Технічна інспекція профспілок,
+2.Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
3.Місцева державна адміністрація.
2. Де можуть зберігатися легкозаймисті та горючі рідини?
4.Тільки в спеціальних будівлях.
+5. В будівлях або на майданчиках під навісами.
6. Тільки на майданчиках під навісами.
З. Акт по формі Н-1 зберігається протягом:
7. 35 років.
8. 40 років.
+9. 45 років
10. 50 років.
4. Для розгляду справ про страхові виплати до Фонду соціального страхування від нещасних випадків подаються:
11. Акт по формі НТ.
+12 Акт розслідування нещасного випадку.
13. Акт по формі Н-1.
14. Постанова профспілкового комітету.
5. Давати дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск в електроустановках до 1000 В мають право оперативні працівники з групою по електробезпеці:
15. ІІІ
+16.IV
17. II
6. Хто дає дозвіл на початок роботи підприємства?
18. Профспілковий комітет.
+19.Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
20.Органи державної місцевої адміністрації.
21. Служба по благоустрою.
7. Види стягнень за порушення трудової дисципліни:
22. Попередження.
23. Зменшення морального заохочення.
+24. Догана, звільнення.
8. На який термін може накладатися джгут при холодній погоді?
25. Не більше ніж на 2 години.
+26.Не більше ніж на 1 годину.
27.Не більше ніж на пів години,
9. Хто забезпечує нагляд за станом гігієни праці на виробництві?
28. Медико-соціальна експертна комісія.
+29.Спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни.
30.Міська державна адміністрація.
10. Строк дії інструкції з охорони праці для робіт з підвищеною небезпекою:
31. 1 рік.
32. 2 роки.
+33.З роки.
34. 4 роки.

Білет № 7
1. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати:
1. Головний інженер у письмовій формі.
+2.Роботодавець у письмовій формі.
3.Технічний директор у письмовій формі.
2. Які основні вимоги до відкритих майданчиків, на яких зберігаються ЛЗР і ГР у тарі?
+4.Повинен обгороджуватись земляним валом заввишки не менше 0,5 м.
5. Повинен обгороджуватись земляним валом заввишки не менше 0,75 м.
6.Повинен обгороджуватись земляним валом заввишки не менше 1,0 м.
З. Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться протягом не більше:
+7.10 робочих днів.
8.10 діб.
9. 5 діб.
10. 5 робочих днів.
4. Одноразова допомога виплачується потерпілому з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності:
+11.В місячний термін.
12.В тримісячний термін.
13.Внедільний термін.
5. Відповідальним за електрогосподарство в електроустановках напругою до 1000 В може бути особа з групою по електробезпеці:
15. III.
+15.IV.
16.ІІ.
6. Акт розслідування нещасних випадків невиробничого характеру складається:
17.В п’яти примірниках.
18. В двох примірниках.
19. В одному примірнику.
+20.Кількість примірників визначається в кожному окремому випадку.
7. При підозрінні перелому хребта необхідно:
21. Туго забинтувати груди.
22. Стягнути груди рушником.
23. Накласти шину.
+24.Потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався.
8. За роботу в надурочний час:
+25.Надається відгул.
26.Оплачується в півтораразовому розмірі годинної ставки.
27. Оплачується в подвійному розмірі годинної ставки.
9. Комісія з питань охорони праці підприємства може утворюватися на підприємстві:
28. Якщо кількість працюючих 100 і більше.
+29.Кількість працюючих не має значення.
30.Якщо кількість працюючих 25 і більше.
10. Позаплановий інструктаж проводиться:
3І. При перерві в роботі виконавця робіт більш ніж З0 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 90 днів.
32. При виконанні разових робіт не передбачених трудовою угодою,
33. При перерві в роботі виконавця робіт більше ніж 15 календарних днів, для роботи з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад З0 днів.
+34. При перерві в роботі виконавця робіт більше ніж З0 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.

Білет № 8
1. Якщо працівник ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду то роботодавець:
1. Має право перевести його на роботу з нижчою оплатою праці.
2. Має право відсторонити його від роботи із збереженням заробітної плати,
3. Має право притягнути до дисциплінарної відповідальності.
+4. Має право притягнути до дисциплінарної відповідальності і зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.
2. Тимчасові споруди, кіоски, ларьки тощо повинні розміщатись від інших будівель і споруд на відстані не менше:
5. 25 м.
6. 20м.
7. 15 м.
+8. 10м.
З. Нещасний випадок, про який безпосереднього керівника потерпілого чи роботодавця своєчасно не повідомили, розслідується після заяви потерпілого:
9.Протягом 10 днів після її одержання.
10. Протягом 20 днів після її одержання.
+11.Протягом місяця після її одержання.
4. У разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди мають особи які перебувають на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання:
12. Діти, які не досягли 18 років.
+13.Діти, які не досягли 16 років.
14.Учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти – до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 21 року.
15.Жінки, які досягли 50 років і чоловіки, які досягли 55 років.
5. Право видачі нарядів-допусків та розпоряджень в електроустановках напругою до 1000В надається адміністративно-технічним працівникам підприємства, які мають групу по електробезпеці.
16. ІІ.
17. ІІІ.
+18.IV.
6. Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру проводиться протягом:
19. 3 календарних днів.
20. 5 календарних днів.
+21.10 календарних днів.
22.15 календарних днів.
7. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця без попередньої згоди профспілкового органу допускається при:
23. Вчиненні працівником, який виконує виховні функції, аморального поступку.
24. Одноразового грубого порушення трудових обов’язків.
+25.Поновлені на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу.
26.Відмовлені в переводі на іншу роботу.
8. Оживлення (штучне дихання) проводиться:
27. Доки в потерпілого не зникнуть ознаки життя.
+28.До прибуття медичних працівників (швидкої допомоги).
29. Продовж 30 хв. Після початку штучного дихання,
9. При виході з ладу спецодягу до закінчення строку носки не з вини робітника:
30.Робітник повинен придбати спецодяг за свої кошти.
31.Роботодавець повинен видати новий спецодяг, але зажадати компенсування від робітника.
+32.Роботодавець зобов’язаний замінити його за свій рахунок.
33.Роботодавець повинен видати спецодяг, який був в ужитку до закінчення строку носки.
10. Інструкції з охорони праці переглядаються до закінчення термінів, зазначених в “Положенні про розробку інструкцій…”:
34.За вказівкою інженера по охороні праці.
+35.За вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці.
36.За вказівкою місцевих органів державної адміністрації.

Білет №9
1. Чи може роботодавець за свої кошти додатково встановлювати працівникам пільги і компенсації, не передбачені чинним законодавством?
1. Не може.
2. Може за свої кошти при узгодженні з органами державного нагляду за охороною праці.
3. Може за свої кошти при узгодженні з місцевим органом державної адміністрації.
+4.Може за свої кошти при узгодженні з технічним інспектором профспілок.
5.Може за свої кошти за колективним договором (угодою, трудовим договором).
2. Чи можна зберігати спільно з іншими товарами парфуми, аерозольні упаковки, сірники та інші товари, які мають підвищену пожежну небезпеку?
6. Можна у спеціально пристосованій тарі.
7. Можна у спеціально пристосованій тарі з дозволу органів пожежного нагляду.
+8. Не можна.
9. Можна в спеціально пристосованих приміщеннях.
3. Ким розслідується І береться на облік нещасний випадок, що стався на підприємстві з працівником іншого підприємства під час виконання ним завдання свого керівника?
10. Розслідується і береться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий.
11. Розслідується і береться на облік підприємством де стався нещасний випадок, в розслідуванні приймає участь представник підприємства працівником якого є потерпілий.
+12.Розслідується підприємством, де стався нещасний випадок за участю представника підприємства, працівником якого є потерпілий; на облік береться підприємством, працівником якого є потерпілий.
4. В який термін Фонд соціального страхування від нещасних випадків розглядає справу про страхові виплати?
13. Трьохмісячний строк.
14. Одномісячний строк.
+15.Десятиденний строк
16.Двотижневий строк.
5. Чи допускаються без позачергової перевірки знань “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, працівники, які порушили ці правила?
17. Допускаються з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство.
18. Допускаються з дозволу головного інженера.
+19.Не допускаються.
20.Допускаються з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство і погодження з інженером з охорони праці.
6. При одержанні травми при слідуванні на роботу чи з роботи на громадському транспорті складається акт:
21. Акт по формі Н-5.
+22.Акт по формі НТ.
23.Акт по формі Н-1.
24. Нічого не складається.
7. До якого віку молодь повинна проходити щорічний обов’язковий медичний огляд?
25. До 18 років.
26. До 20 років.
+27.До 21 року.
28.До 25 років.
8. При попаданні кислоти в порожнину рота необхідно:
29. Порожнину рота полоскати 3%-ним розчином оцтової кислоти.
+30.Порожнину рота полоскати 5%-ним розчином питної соди.
31.Порожнину рота полоскати 3%-ним розчином борної кислоти.
9. В окремих випадках, враховуючи особливості виробництва роботодавець може замінювати один вид спецодягу на інший при погодженні:
+32.З уповноваженим найманими працівниками особи з охорони праці.
33.З органами державного нагляду за охороною праці.
34. 3 місцевим органами державної адміністрації.
10. Вступний інструктаж проводиться:
+35.Спеціалістом служби охорони праці.
36.Головним інженером, технічним директором чи безпосереднім керівником робіт.

Білет №10
1. В яких випадках за робітником зберігається середній заробіток за період простою не з вини працівника?
1 При відсутності сировини для випуску продукції.
+2.Якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують.
3.Якщо простій виник в результаті відсутності електроенергії.
2. Які вогнегасники краще всього використовувати у приміщеннях з електронно-обчислювальною технікою, у тому числі з ПЕОМ?
4.Порошкові вогнегасники.
+5.Вуглекислотні вогнегасники.
6.Пінні вогнегасники.
3. Нещасний випадок, що стався з працівником, який виконував роботи під керівництвом посадових осіб свого підприємства на виділених територіях, дільницях на іншому підприємстві:
+7. Розслідується і береться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий.
8. Розслідується підприємством на якому стався нещасний випадок, а на облік береться підприємством, працівником якого є потерпілий.
9. Розслідується і береться на облік підприємством на якому стався нещасний випадок.
10. Розслідується підприємством, працівником якого є потерпілий, а на облік береться підприємством на якому стався нещасний випадок.
4. Акт по ф.Н-5 складається :
11. В п’яти примірниках
+12. В шести примірниках
13. В двох примірниках
14. В трьох примірниках.
5. Безпечним для людини вважається перемінний струм:
15.До 20мА.
+16.До 10мА.
17.До 5мА.
18.До ЗмА.
6. Чи може роботодавець видавати працівникам два комплекти спецодягу на два строки носіння?
19.Не може.
20.Може при узгодженні з профспілковим комітетом.
+21. Може.
7. Надурочні роботи не можуть перевищувати:
22.150 годин на рік.
+23.120 годин на рік.
24.100 годин нарік.
8. При ураженні електричним струмом потерпілого необхідно:
25.Звільнити від дії струму і, якщо потерпілий у свідомості, зарити його в землю до появи лікаря.
+26.Звільнити від дії струму і, якщо він у свідомості, йому необхідно забезпечити повний спокій до появи лікаря.
27.Звільнити від дії струму і, якщо потерпілий у свідомості, робити йому штучне дихання до появи лікаря.
9. Строк носіння спецодягу, який був у користуванні;
28. Встановлюється роботодавцем і становить 50% від встановленого строку.
29. Встановлюється роботодавцем і становить 80% від встановленого строку.
+30.Встановлюється роботодавцем за погодженням з уповноваженим трудового колективу з питань охорони праці.
10. Перелік посад і професій, які повинні проходити стажування визначається:
31. Роботодавцем за погодженням з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
32. Роботодавцем за погодженням з органами державного нагляду за охороною праці.
33. Роботодавцем за погодженням з керівником підрозділу де працює працівник.
+34.Роботодавцем.

Білет №11
1. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці мають право:
1. Перевіряти на підприємстві виконання вимог щодо охорони праці за погодженням з керівником підприємства.
+2.Безперешкодно перевіряти на підприємстві виконання вимог щодо охорони праці.
3.Перевіряти на підприємстві виконання вимог щодо охорони праці за погодженням з спеціалістом по охороні праці.
2. У яких приміщеннях можуть зберігатися речовини, які бурхливо реагують з водою (карбіди, лужні метали тощо)?
4.Вони повинні зберігатися в сухих приміщеннях до яких не потрапляє волога.
+5. Вони повинні зберігатися в сухих добре вентильованих одноповерхових приміщеннях з легким дахом.
6.Вони повинні зберігатись в сухих, добре вентильованих приміщеннях з легким дахом.
3. Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки.
+7.Групові, які сталися одночасно з двома і більше працівниками.
8.Групові, які сталися одночасно з трьома і більше працівниками.
9. Групові, які сталися з п’ятьма і більше працівниками.
4. У разі позбавлення потерпілого волі страхові виплати:
+10.Перераховуються на спеціальний рахунок.
11.Припиняються.
12.Припиняються до звільнення з місця відбування покарання (потім відновлюється).
5. Періодична перевірка знань для електротехнічного персоналу, безпосередньо обслуговуючого діючі електроустановки проводиться:
13.Один раз в три роки.
14. Один раз в два роки.
+15.Один раз на рік.
16. Один раз на півроку.
6. Комісія з розслідування аварій зобов’язана розслідувати і скласти акт за встановленою формою протягом:
17.15 робочих днів.
+18. 10 робочих днів.
19. 5 робочих днів.
7. Чи дозволяється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до робіт у вихідні дні?
20. Дозволяється з їхньої згоди.
21. Дозволяється з їхньої згоди і згоди уповноваженого найманими працівникам особи з питань охорони праці.
+22. Не дозволяється.
23. Дозволяється.
8. При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах необхідно:
24. Прикладати до грудини і боків холодні примочки.
+25.Туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.
26.Туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час вдоху.
9. Хімчистка, прання, обезпилення тощо спецодягу повинні здійснюватись роботодавцем за його рахунок в строки:
27. Встановлені роботодавцем в залежності від виробничих умов.
28. Встановлені роботодавцем в залежності від виробничих умов за погодженням з органами державного нагляду за охороною праці.
+29.Що встановлені з урахуванням виробничих умов за погодженням з представниками трудового колективу і органами санітарного нагляду.
30.Що встановлені з урахуванням виробничих умов за погодженням з органами місцевої державної адміністрації.
10. Після закінчення стажування працівник допускається до самостійної роботи розпорядженням:
31. Керівника підрозділу, де працює працівник.
+32.Керівника підприємства.
33.Начальника відділу кадрів.

Білет №12
1. Роботодавець має право оскаржити рішення про стягнення штрафу у судовому порядку:
1. В десятиденний строк.
2. В двотижневий строк.
+3. В місячний строк.
4.В двомісячний строк.
2. На якій відстані від газових приладів слід встановлювати меблі та інші предмети з горючих матеріалів?
5. Не ближче 1 м.
6. Не ближче 0,5 м.
+7. Не ближче 0,2 м.
8. Не ближче 0,75 м.
З. Нещасні випадки, що сталися з водіями під час перебування у рейсі розслідуються:
9. Органами нагляду за безпекою руху.
10.Підприємством, працівником якого є потерпілий.
+11. Підприємством, працівником якого є потерпілий з обов’язковим використанням матеріалів розслідування державних органів нагляду за безпекою руху,
4. Розмір витрат, необхідних на побутове обслуговування не може бути меншим:
12. 1,5 розмірів мінімальної заробітної плати.
13. 1,0 розміру мінімальної заробітної плати.
+14. 0,25 розміру мінімальної заробітної плати.
15. 0,5 розміру мінімальної заробітної плати.
5. У переносних світильників, що експлуатуються слід періодично проводити вимірювання опору ізоляції мегомметром на напругу 1000 В не рідше:
+16. Одного разу на 6 місяців.
17. Одного разу на 3 місяці.
18. Одного разу на місяць,
6. Гранично допустима вага вантажу в кг при підійманні і переміщенні вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину) для жінок не повинна перевищувати.
19. 15.
20. 12.
+21. 10.
22. 7.
7. Чи зобов’язаний власник при наданні жінкам відпусток у зв’язку з вагітністю і родами приєднати щорічну відпустку:
23. Не може.
24. Може за погодженням з уповноваженим трудових колективів з питань охорони праці.
+25.Може за її заявою.
26.Може за її заявою за погодженням з уповноваженим трудових колективів з питань охорони праці.
8. При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора:
27. Розпиленим 2%-ним розчином питної соди.
28. Розпиленим 3%-ним розчином питної соди,
29. Розпиленим 5%-ним розчином питної соди.
+30.Розпиленим 10%-ним розчином питної соди,
9. Порядок списання і використання засобів індивідуального захисту встановлюється:
31.Власником за узгодженням з уповноваженим трудових колективів з питань охорони праці.
+32.Власником.
33.Власником за узгодженням з санепідемстанцією.
10. Здійснення систематичного контролю за своєчасною розробкою нових та відповідністю діючих на підприємстві інструкцій вимогам чинного законодавства покладається:
34. На розробника інструкцій.
+35.На службу охорони праці підприємства,
36.На головного інженера (технічного директора).

Білет №13
1. Рішення комісії з питань охорони праці підприємства:
1. Обов’язкові для виконання.
+2.Мають рекомендаційний характер.
3.Обов’язкові для виконання при узгодженні з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
4.Обов’язкові для виконання при узгодженні з органами державного нагляду за охороною праці.
2. Чи дозволяється використовувати на виробництві речовини та матеріали (в тому числі імпортні), на які відсутні характеристики пожежної небезпеки?
5. Дозволяється з дозволу органів пожежного нагляду.
6. Дозволяється з дозволу органів пожежного нагляду при наявності первинних засобів пожежогасіння.
+7.Не дозволяється.
8.Дозволяється з дозволу керівника робіт при узгодженні з органами пожежного нагляду.
3. Перший примірник акта розслідування аварії, внаслідок якої не сталося нещасного випадку, зберігатися на підприємстві не менше:
9.П’яти років.
10. Чотирьох років,
+11. Двох років.
12. Одного року.
4. Моральна шкода відшкодовується на підставі:
13. Рішення роботодавця.
14. Рішення уповноваженого найманими працівниками особою з питань охорони праці.
15. Рішення місцевого органу державної адміністрації.
+16.За заявою потерпілого.
5. Сплата штрафів за нещасні випадки здійснюється за рахунок:
17. Роботодавця.
18. Керівника структурного підрозділу, де працював потерпілий.
19. безпосередньо керівника робіт
20. Профспілкової організації підприємства.
+21.Прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.
6. Безперервний трудовий стаж зберігається, якщо перерва в роботі після звільнення не перевищила:
22. Шести місяців.
23. Одного місяця.
+24.Трьох місяців.
7. Чи можна видаляти з рани пісок, землю, згустки крові?
+25. Не можна.
26. Можна.
27. Можна тільки марлевою подушечкою змащеною йодом.
8. Строки носіння чергових засобів індивідуального захисту:
+28.Не повинні бути коротшими у порівнянні зі строками носіння таких же видів, що видаються в індивідуальне користування згідно з Типовими нормами.
29.Повинні бути коротшими у порівнянні зі строками носіння таких же видів, що в індивідуальне користування згідно з Типовими нормами.
30. Повинні бути коротшими у порівнянні зі строками носіння тих же видів, що видаються для індивідуального носіння згідно з Типовими нормами.
9. В процесі обслуговування та ремонту електроустановок застосування металевих драбин
31. Не забороняється.
+32.Забороняється.
33 Не забороняється, якщо драбина встановлена на діелектричний килимок.
10. Видача інструкцій керівникам структурних підрозділів підприємства проводиться:
34. Роботодавцем.
+35 Службою охорони праці.

Білет № 14
1. Максимальний розмір штрафу за порушення нормативних актів про охорону праці установою не може перевищувати:
1. П’яти процентів фонду заробітної плати підприємства, організації, установи.
2. Чотирьох процентів фонду заробітної плати підприємства, організації, установи.
3. Трьох процентів фонду заробітної плати підприємства, організації, установи.
+4.Двох процентів фонду заробітної плати підприємства, організації, установи.
2. Чи можна зберігати у приміщеннях магазинів, які розміщені у будівлях іншого призначення товарів на основі ЛЗР та ГР (фарби, розчинники інші пожежонебезпечні товари побутової хімії)?
5. Можна в спеціальній тарі.
6. Можна в спеціальній тарі з дозволу органів пожежного нагляду.
7. Можна в спеціальній тарі з дозволу органів пожежного нагляду за узгодженням з органами Держгірпромнагляду.
+8.Не можна.
3. Головою комісії по розслідуванню нещасного випадку призначається:
9. Головний інженер підприємства.
10. Технічний директор.
11. Керівник підрозділу де стався нещасний випадок,
+12. Керівник (спеціаліст) служби охорони праці.
4. Страхові виплати, які своєчасно не одержав потерпілий, провадяться за минулий час, але не більше як:
13. 5 років з дня подання заяви.
14. 4 роки з дня подання заяви..
+15. 3 роки з дня подання заяви.
16. 2 роки з дня подання заяви.
5. Чи можна для зниження напруги живлення переносних електросвітильників використовувати автотрансформатори, дросельні котушки та реостати?
+17.Не можна.
18.Можна з дозволу особи відповідальної за електрогосподарство.
19.Можна з дозволу особи відповідальної за електрогосподарство і за погодженням з службою охорони праці.
20.Можна з дозволу особи відповідальної за електрогосподарство з видачею наряд-допуску.
6. Гранично допустима вага вантажу при підійманні і переміщенні вантажів постійно протягом робочої зміни для жінок не повинна перевищувати:
21. 10 кг.
+22.7 кг.
23.5 кг.
7. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше:
24. Року з дня вчинення проступку.
+25.Шести місяців з дня вчинення проступку.
26.Трьох місяців з дня вчинення проступку.
27. Місяця з дня вчинення проступку.
8. Що треба робити, якщо в роговицю ока потрапило інорідне тіло?
28. Промити око цівкою води протягом 10-15 хв.
29. Видалити сторонній предмет шматочком вати чи марлі.
+30.Накласти на око суху стерильну пов’язку і направити потерпілого в лікувальний заклад.
9. Спеціальний одяг з прогумованих тканин та гумове взуття повинні зберігатись в затемнених приміщеннях при температурі:
31. Не нижче 4° С та вище +30°С
+32. Від +5°С до +20°С.
33. Не нижче +5°С та вище +15°С,
10. Первинний і повторний інструктажі з охорони праці проводить:
34. Спеціаліст служби охорони праці.
+З5. Безпосередній керівник робіт.
36. Головний інженер (технічний директор).

Білет №15
1. Фінансування охорони праці на підприємстві здійснюють:
1. Місцеві органи державної адміністрації.
+2. Роботодавець.
3. Органи державного нагляду з питань охорони праці.
2. Чи дозволяється розміщувати у житлових та громадських будинках крамниці, склади з пожежонебезпечними товарами, речовинами тощо?
4.Дозволяється.
+5.Не дозволяється.
6. Дозволяється з дозволу органів пожежного нагляду.
7. Дозволяється з дозволу органів пожежного нагляду і по узгодженню з органами державної адміністрації.
3. За результатами розслідування складається акт за формою Н-1 і беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівником під час виконання ним трудових обов’язків:
8.У разі природної смерті чи самогубства.
+9. Приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу перед початком роботи і після її закінчення, виконання засобів особистої гігієни.
10. Під час використання ними в особистих цілях транспортних засобів підприємства без дозволу власника.
4. Витрати на спеціальний медичний догляд відшкодовуються, якщо потреба в них обумовлена:
11. Висновками лікарсько-консультаційної комісії.
+12. Висновками медико-соціальної експертної комісії.
5. Після перевірки знань кожний працівник з оперативного і оперативно-ремонтного персоналу повинен пройти стажування на робочому місці (дублювання)тривалістю не менше:
+13. Двох тижнів.
14. Одного місяця.
15. Десяти днів.
6. На підставі чого робітникам на роботах з шкідливими умовами праці надається лікувально-профілактичне харчування?
+16.Переліку хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживати лікувально-профілактичне харчування.
17. Висновку місцевої санітарно-епідеміологічної станції.
18. Висновку головного санітарного лікаря України.
7. Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється після прийняття на роботу не пізніше:
19. 15 днів.
20. 10 днів.
+21. 5 днів.
22. 3 дні.
8. При опіках другого ступеня (пузирі) необхідно:
23. Відкрити пузир і змазати обпечене місце етиловим спиртом.
24. Відкрити пузир і змазати обпечене місце 5%-ним розчином таніну.
25. Відкрити пузир і змазати обпечене місце 3%-ним марганцевим розчином.
+26.Обпечене місце обробити спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.
9. Час користування теплим спеціальним одягом і спеціальним взуттям встановлюється з урахуванням місцевих і кліматичних умов:
27. Місцевим органом державної адміністрації.
28. Роботодавцем за погодженням з органами місцевої державної адміністрації.
29. Уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці по узгодженню з місцевою державною адміністрацією.
+30. Роботодавцем спільно з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
10. Перегляд інструкцій, що діють на підприємстві для робіт без підвищеної небезпеки проводиться:
31.Не рідше одного разу на 10 років.
32. Не рідше одного разу на 3 роки.
33. Не рідше одного разу на 2 роки.
34. Не рідше одного разу на рік.
+35.Не рідше одного разу на 5 років.

Білет № 16
1. Дія Закону України «Про охорону праці» поширюється:
1.На всі державні підприємства, установи і організації.
+2.На всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.
3.На всі державні підприємства, установи і організації, які працюють в усіх галузях народного господарства.
2. Чи дозволяється використання безпосередньо у складських приміщеннях побутових електронагрівальних приладів?
4.Дозволяється.
+5. Не дозволяється.
6.Дозволяється з дозволу органів пожежного нагляду.
3. Нещасні випадки, що сталися на підприємстві з учнями і студентами навчальних закладів, які проходили виробничу практику або виконували роботу під керівництвом викладача на виділеній підприємством дільниці:
+7.Розслідуються і беруться на облік навчальним закладом.
8.Розслідуються і беруться на облік підприємством де стався нещасний випадок.
9.Розслідуються підприємством де стався нещасний випадок, а на облік беруться навчальним закладом.
10.Розслідуються навчальним закладом, а на облік беруться підприємством, де стався нещасний випадок.
4. При визначенні розмірів витрат на спеціальний медичний догляд ступінь вини потерпілого в ушкодженні його здоров’я:
11.Враховується.
+12.Не враховується.
5. Систематичну роботу з електротехнічним персоналом повинні організовувати і особисто контролювати:
13.Головний інженер (технічний директор).
14Спеціаліст з охорони праці.
+15.Особа відповідальна за електрогосподарство.
16.Роботодавець.
6. Роботодавець має право оскаржити рішення про стягнення штрафу в судовому порядку:
17. В десятиденний термін.
18.В тримісячний термін.
19.В двомісячний термін.
+20.В місячний термін.
7. Чи допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років?
21. Допускається.
+22. Не допускається.
8. При закритому переломі необхідно:
23. Переламане місце цупко забинтувати.
24.Накласти джгут.
+25.Накласти шину.
9. На роботах зв’язаних з забрудненням видається мило:
26. 500 г на місяць.
27. 100 г на місяць.
28. 200 г на місяць.
+29.400 г на місяць.
10. Перевірка знань правил охорони праці посадових осіб проводиться:
30. Щорічно.
31. Раз в п’ять років.
32. Раз в два роки.
+33.Раз в три роки.

Білет №17
1. Комісія з питань охорони праці на підприємстві:
1. Створюється обов’язково.
+2.Може створюватись за рішенням трудового колективу.
3.Створюється по рішенню органів нагляду за охороною праці.
2. Вогнегасники допущені до введення в експлуатацію повинні мати:
4. Облікові (інвентарні) номери.Бирки з датою наступного зарядження.
5. Пломби на пристрої ручного пуску.Бирки та маркувальні написи на корпусі.
+6.Облікові (інвентарні) номери, за прийнятою системою нумерації.Пломби на пристроях ручного пуску.Бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне пофарбування згідно з державними стандартами.
7. Облікові (інвентарні) номери.Пломби на пристроях ручного пуску.Бирки та маркувальні написи з вказанням дати зарядження.
3. Роботодавець організовує розслідування причин кожного випадку профзахворювання з моменту одержання повідомлення:
8. Протягом двох тижнів.
9. Протягом одного місяця.
+10. Протягом 10 робочих днів.
11. Протягом 10 календарних днів.
4. Документи про відшкодування шкоди передаються до архіву після припинення відшкодування:
12. Через рік.
+13.Через два роки.
14.Через три роки.
5. На корпусах електроінструмента слід зазначати:
15. Інвентарні номери і дати наступних вимірювань опору ізоляції.
16. Інвентарні номери і номінальна напруга електроінструменту.
+17. Інвентарні номери і дати наступних перевірок.
6. Підприємство, де сталася аварія після закінчення розслідування надсилає матеріали розслідування прокуратурі та органам, представники яких брали участь у розслідуванні:
18. В п’ятнадцятиденний термін.
19. В десятиденний термін.
+20. В п’ятиденний термін.
21. Вдвотижневий термін.
7. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства проводиться:
22.В тижневий строк.
23.На другий день.
+24.В день звільнення.
25.В десятиденний строк.
8. При пораненні необхідно:
26.Промити рану водою чи будь-яким лікарським розчином і забинтувати.
+27.Розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев’язочний матеріал, що міститься в ньому на рану і зав’язати її бинтом.
28.Промити рану, розкрити індивідуальний пакет, накласти на рану тампон з вати, на вату накласти стерильний матеріал і забинтувати на рану.
29.Рану очистити від бруду і накласти пов’язку.
9. Засоби індивідуального захисту, що видаються працівникам вважаються власністю:
30.Працівника.
+31.Підприємства.
10. До II категорії належать аварії, внаслідок яких:
З2.Загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб.
33.Стався вибух отруйних речовин.
+З4.Загинуло до 5 чи травмовано від 4 до 10 осіб.
З5.Зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об’єктів.

Білет №18
1. Уповноважений з питань охорони праці може бути відкликаний до закінчення терміну дії своїх повноважень у разі незадовільного їх виконання тільки:
+1.За рішенням загальних зборів трудового колективу, котрим його було обрано.
2.Наказом власника за поданням служби з охорони праці.
3.Наказом власника за поданням органів державного нагляду за охороною праці.
2. На ділянках території підприємств, де можливі скупчення горючих газів або парів, проїзд автомашин та іншого транспорту
+4.Не дозволяється.
5.Дозволяється при наявності на транспортному засобі іскроуловлювачів.
6.Дозволяється при наявності на транспортному засобі іскроуловлювачів і тільки в денний час.
З. Контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування профзахворювань здійснюють:
7. Роботодавець.
8. Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.
+9.Установи державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ.
10.Спеціаліст служби охорони праці.
4. В яких випадках фонд соціального страхування від нещасних випадків може відмовити у страхових виплатах?
11. При перебуванні потерпілого за кордоном.
12. У разі відбування потерпілим покарання.
13. Якщо потерпілий знаходиться у будинку-інтернаті.
+14. Навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку.
5. В електроустановках напругою до 1000В всі операції з встановлення і зняття заземлень дозволяється виконувати одній особі з числа оперативних працівників:
15. З групою по електробезпеці V.
16. З групою по електробезпеці IV.
17.3групою по електробезпеці II.
+18.3групою по електробезпеці III.
6. Де вивішуються правила внутрішнього трудового розпорядку?
19. В кабінеті роботодавця.
20. В кабінеті голови профспілки.
21. На кожному робочому місці.
22. В місцях масового знаходження працівників.
+23.В цехах (відділах) на видному місці.
7. Що вважається прогулом?
24.Відсутність працівника на роботі більше чотирьох годин протягом робочого дня, без поважних причин.
+25.Відсутність працівника на роботі більше трьох годин протягом робочого дня, без поважних причин.
26.Відсутність працівника на роботі більше двох годин протягом робочого дня, без поважних причин.
8. Потерпілого з пошкодженню грудною клітиною треба переносити:
27. Лежачі на ношах, підклавши під спину одяг,
+28.В полу сидячому положенні підклавши під спину одяг.
29.На ношах в положення “лягушка”.
9. Строки носіння чергових 313 у кожному конкретному випадку встановлюються:
30. Роботодавцем за погодженням з санепідемстанцією.
31. Роботодавцем за погодженням з органами державного нагляду за охороною праці.
32. Роботодавцем за погодженням з органами державної адміністрації.
+33.Роботодавцем за погодженням з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
10. Видача інструкцій з охорони праці керівникам структурних підрозділів (служб) підприємства проводиться:
34. Роботодавцем.
35.Технічним директором підприємства.
+36.Службою охорони праці.

Білет №19
1. Чи обов’язково на підприємстві обирати уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці?
1. Не обов’язково.
2. Обов’язково де більше 50 працівників.
+3. Обов’язково.
4.Обов’язково де є профспілкова організація.
2. Який основний законодавчий акт у галузі пожежної безпеки діє в Україні?
5. Правила пожежної безпеки в Україні.
+6.Закон України «Про пожежну безпеку».
7. Галузеві правила з пожежної безпеки.
3. Чи має право потерпілий брати участь в спеціальному розслідуванні нещасного випадку
8. Ні.
9. Має за згодою голови комісії.
+10.Має.
4. Скільки днів оплачується роботодавцем в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок нещасного випадку.
11. Перші 15 днів.
12. Перші 10 днів.
+ 13. Перші 5 днів.
5. Мінімальний стаж роботи оперативно-ремонтних працівників без спеціальної освіти з групою по електробезпеці II для одержання III групи:
14. 6 місяців.
15.4місяці.
16. З місяці.
+17.2місяці.
6. Роботодавець зобов’язаний після одержання постанови про накладання штрафу надіслати відповідну суму до фондів охорони праці:
18. В десятиденний термін.
19. В двотижневий термін.
+20. В місячний термін.
7. За працівниками, які втратити працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом місце роботи зберігається:
21. Протягом шести місяців після отримання травми.
22. Протягом чотирьох місяців з дня трудового каліцтва.
23. Протягом трьох місяців з дня трудового каліцтва.
+24.До відновлення працездатності.
8. При отруєнні сірчистим газом:
25.Дати випити міцний чай, каву, лимонад або 2%-ний розчин молочної кислоти.
26.Зробити інгаляцію теплою парою (крізь паперову трубку) з чайника, у якому міститься 1-2%-ний розчин лимонної кислоти. Промити носа та полоскати ротову порожнину слабим розчином соди, дати спокій
+27.До прибуття лікаря дають кисневу подушку.
9. Відповідальність за своєчасне забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту покладається:
29.На безпосереднього керівника робіт.
30.На службу охорони праці.
+31.Роботодавця.
32.На уповноваженого найманими працівниками особи з питань охорони праці.
10. При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівник повинен пройти повторне навчання то повторну перевірку знань:
33.Протягом десяти днів.
34. Протягом двох тижнів.
+35.Протягом місяця.

Білет № 20
1. Державне управління охороною праці здійснюють:
+1.Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
2.Територіальне управління Держнаглядохоронпраці.
3.Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки; органи державного пожежного нагляду; органи санітарно-епідеміологічної служби.
2. Ширина шляхів евакуації повинна бути:
+4.Не менше 1 м.
5.Не менше 1,5 м.
6.Не менше 2 м.
З. Перший примірник акта розслідування профзахворювання зберігається напідприємстві:
7.Довічно.
8.Протягом 40 років.
+9.Протягом 45 років.
10.Протягом 50 років.
4. Сума одноразової страхової виплати визначається:
11.Із розрахунку заробітку за останній місяць перед травмуванням за кожний відсоток втрати професійної працездатності.
+12.Із розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати професійної працездатності.
13.Із розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожні 0,5 відсотка втрати професійної працездатності.
5. Працівники, що порушили Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів:
+14.Без позачергової перевірки знань до роботи в електроустановках не допускаються.
15.Без позачергової перевірки знань допускаються до роботи в електроустановках з дозволу відповідального за електрогосподарство.
16.Без позачергової перевірки знань допускаються до роботи в електроустановках з дозволу відповідального за електрогосподарство за погодженням з службою охорони праці.
6. Штраф за нещасний випадок (професійне захворювання) з тимчасовою непрацездатні-стю сплачується підприємством:
17.Протягом трьох місяців після завершення непрацездатності.
18.Протягом двох місяців після завершення непрацездатності.
+19.Протягом місяця після завершення непрацездатності.
7. Чи допускається при простої переведення кваліфікованих працівників на некваліфіковані роботи?
20. Допускається.
21. Допускається за узгодженням з профспілковим комітетом.
22.Допускається за узгодженням з уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці,
+23.Не допускається.
24.Допускається строком не більше двох тижнів.
8. Якщо оживлення виконує одна людина то за хвилину слід виконати не менше:
25. 100 натиснень та 20 вдувань.
26. 80 натиснень та 20 вдувань.
27. 50 натиснень та 15 вдувань.
+28.60 натиснень та 12 вдувань.
29. 40 натиснень та 10 вдувань.
9. Нагляд і контроль за виконанням роботодавцем вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту здійснюють:
30. Служби охорони праці підприємства.
31. Служби охорони праці підприємства і служби охорони праці виконавчої влади.
32. Органи державного нагляду і служби охорони праці підприємства.
+33.Органи державного нагляду і служби охорони праці виконавчої влади.
10. Роботодавцям надається право своїм наказом звільняти працівників від прохо-дження стажування працівника, який має стаж роботи за відповідною професією не менше:
34. 5 років.
35.4років.
+36. З років.

Білет №21
1. Чи проводиться додатковий інструктаж з питань охорони праці на прохання працівника?
+1.Проводиться.
2.Не проводиться.
3.Проводиться за узгодженням з службою охорони праці.
2. У яких випадках необхідно розроблювати плани (схеми) евакуації людей у випадку пожежі?
4.У будівлях і спорудах (крім житлових будинків), які мають три поверхи і більше у разі одночасного перебування на поверсі більше 50 осіб.
+5.У будівлях і спорудах (крім житлових будинків), які мають два поверхи і більше у разі одно-часного перебування на поверсі більше 25 осіб.
6.У будівлях і спорудах (крім житлових будинків), які мають два поверхи і більше у разі одночасного перебування на поверсі більше 15 осіб.
7. У будівлях і спорудах (крім житлових будинків), які мають більше одного поверху у разі одночасного перебування на поверсі більше 10 осіб.
З. У який термін з дня підписання акта спеціального розслідування роботодавець повинен його розглянути і прийняти відповідні заходи?
8. Протягом десяти днів.
+9.Протягом п’яти днів.
10.Протягом доби.
11.Протягом трьох днів.
4. Необхідність переведення потерпілого на іншу роботу, її тривалість та характер установлюється
12. Роботодавцем за узгодженням з службою охорони праці.
13. Роботодавцем за узгодженням з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
+14.Лікарсько-консультаційною комісією.
15. Органами державного нагляду за охороною праці.
5. Працівники, які не обслуговують дану електроустановку, допускаються до огляду з дозволу:
16. Спеціаліста служби охорони праці.
17. Керівника цеху (дільниці), де знаходиться електроустановка.
+18. Особи відповідальної за електрогосподарство.
6. Штраф за порушення законодавства по охороні праці виплачується з дня одержання постанови про накладання штрафу:
+19.Протягом одного місяця.
20.Протягом трьох місяців.
21.Протягом десяти днів.
7. Тривалість робочого часу для працівників зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці:
22. Не більше як 40 годин на тиждень.
+23.Не більше як 36 годин на тиждень.
24. Не більше як З0 годин на тиждень.
25.Не більше як 24 години на тиждень.
8. При отруєнні аміаком через дихальні шляхи:
26.Необхідно промити шлунок теплою водою і негайно доставити потерпілого в лікарню.
27. Необхідно давати пити гаряче молоко,
+28.Необхідно вдихати теплі водяні пари з додаванням оцту чи декількох кристалів лимонної кислоти, давати пити тепле молоко.
29.Необхідно дати випити декілька склянок теплої води, після чого дати випити півсклянки розчину питної соди (чверть чайної ложки соди на пів склянки води) з добавленням двох-трьох столових ложок активованого вуглю.
9. Порядок зберігання зимового спецодягу і спецвзуття в теплу пору року визначається:
30. Роботодавцем за погодженням з уповноваженим найманими працівниками особою.
31. Роботодавцем за погодженням з службою охорони праці підприємства.
32. Роботодавцем за погодженням з службою охорони праці місцевого органу державної адміністрації.
+33.Роботодавцем.
10. Чи дозволяється повторна перевірка знань при незадовільних результатах при перевірці знань працівника після цільового інструктажу?
34. Допускається.
35. Допускається по узгодженню із службою охорони праці.
+36. Не допускається.

Білет № 22
1. Чи має право працівник розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про охорону праці?
1.Не має.
2.Має по узгодженню з органами державного нагляду з охорони праці.
+З.Має.
2. Чи дозволяється розміщення вибухопожежонебезпечних приміщень у підвальних та цокольних поверхах?
4.Дозволяється.
5.Дозволяється по узгодженню з органами пожежного нагляду.
+6.Не дозволяється.
З. За результатами розслідування складається акт за формою Н-1 і беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівником:
+7.При прямуванні до місця відрядження відповідно до завдання про відрядження.
8.Під час прямування на роботу чи з роботи на громадському транспорті.
9. У разі природної смерті чи самогубства, що підтверджено висновками відповідних органів.
4. Якщо встановлено, що потерпілий потребує кількох видів допомоги, то:
+10.Оплата проводиться за кожним видом.
11.Оплата проводиться тільки за один вид.
12.Оплата проводиться тільки за спеціальний медичний догляд та побутове обслуговування..
13. Оплата проводиться тільки за спеціальний медичний огляд та постійний сторонній догляд.
5. В усіх електроустановках під час виконання робіт за розпорядженням, оформлення переведення на інше робоче місце:
14.Вимагається.
15.Вимагається в електроустановках вище 1000 В.
16.Вимагається якщо група працівника по електробезпеці, який виконує роботу нижче IV.
+17. Не вимагається.
6. Штраф за нещасний випадок з тимчасовою непрацездатністю сплачується:
18.У розмірі, визначеному з розрахунку заробітку потерпілого за 6 місяців, які передували нещасному випадку.
19. У розмірі, визначеному з розрахунку заробітку потерпілого за 3 місяці, які передували нещасному випадку.
+20.У розмірі, визначеному з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за період його тимчасової непрацездатності.
21. У розмірі, визначеному з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати ним професійної працездатності.
7. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати:
23.7 годин.
+24.6 годин.
25.5 годин.
26.4 години.
8. Перша допомога при укусі змії:
26. Потерпілого покласти, відсмоктати отруту з рани, змастити рану йодом, забинтувати і направити в лікарню.
+27.Потерпілого покласти, до укушеної руки чи ноги прибинтувати шину, давати йому велику кількість гарячого чаю, 15-20 крапель валеріани на півсклянки води, направити в лікарню
28.Потерпілого покласти, перетягнути вражену руку (ногу) джгутом, рану змастити йодом, направити потерпілого в лікарню.
9. У випадку пропажі 313 у встановлених місцях їх зберігання з незалежних від працівника причин:
29. Працівник купує 313 за свої кошти.
30. Роботодавець зобов’язаний видати працівникові новий спеціальний одяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.
+31.Роботодавець зобов’язаний видати працівникові інший придатний для використання спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту.
10. Працівники, що приймаються на роботи визначені в “переліку робіт з підвищеною небезпекою” проходять періодичну перевірку знань з питань охорони праці не рідше:
32. Одного разу на 3 роки.
33. Одного разу на 2 роки.
+34.Одного разу на рік.
35.Одного разу на півроку.

Білет № 23
1. Чи дозволяється приймати на роботу неповнолітніх без попереднього медичного огляду?
+1.Не дозволяється.
2.Дозволяється.
3.Дозволяється по узгодженню з комісією по ділам неповнолітніх.
2. Які приміщення допускається не оснащувати вогнегасниками?
+4.Що містять негорючі речовини й матеріали, якщо їх площа не перевищує 100 м2.
5.Що містять негорючі речовини й матеріали, якщо їх площа не перевищує 75 м2.
6.Що містять негорючі речовини й матеріали, якщо їх площа не перевищує 50 м2.
7.Що містять негорючі речовини й матеріали, якщо їх площа не перевищує 25 м2.
З. Розслідування нещасного випадку невиробничого характеру проводиться протягом:
8. 15 календарних днів.
+9. 10 календарних днів.
10. 5 календарних днів.
11. 3 календарних дні.
4. Виплата суми страхових виплат проводиться щомісячно:
12. В дні встановлені наказом місцевого органу виконавчої влади.
13. В дні встановлені наказом роботодавця.
+14. В дні встановлені Фондом соціального страхування.
15. В дні встановлені наказом роботодавця по узгодженню з органами державного нагляду за охороною праці.
5. Чи не забороняється припинення чергування по обслуговуванню електроустановок без здачі зміни?
16. Не забороняється.
17. Не забороняється по узгодженню з особою відповідальною за електрогосподарство.
+18.. Забороняється.
6. Несплата штрафу за нещасний випадок у зазначений законодавством термін тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі:
+19.2 відсотки за кожний день прострочення.
20.5 відсотків за кожний день прострочення.
21.1 відсоток за кожен день прострочення.
7. Чи має право роботодавець вимагати від працівника виконання роботи не обумовленої трудовим договором?
22. Має по узгодженню з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
+23. Немає.
24. Має по узгодженню з місцевим органом виконавчої влади.
25. Має по узгодженню з комісією по трудовим спорам.
8. Ваші дії при непритомності:
26. Дати понюхати нашатирний спирт, поплескати по щоках,
27. Винести потерпілого з місця події вивільнити дихальні шляхи, покласти на бік.
+28. Непритомного покласти на спину, трохи підняти нижні кінцівки (на 15-20 см), вивільнити шию і груди від одягу, поплескати по щоках, помити обличчя холодною водою, дати понюхати нашатирний спирт.
29. Непритомного покласти на бік, вивільнити шию, груди, поплескати по щоках, дати понюхати нашатирний спирт.
9. Чи не забороняється зберігання засобів індивідуального захисту у приміщення разом з кислотами, лугами, розчинниками та інше?
30. Не забороняється в спеціальних шафах.
31.Не забороняється в спеціальних шафах по узгодженню з органами санепідемстанції.
+32.Забороняється.
33.Не забороняється, якщо кислоти, луги, розчинники та інше знаходяться в спеціальній тарі та по узгодженню з органами санепідемстанції.
10. Програми попереднього спеціального навчання розробляються відповідними службами підприємства та затверджується:
34. Роботодавцем по узгодженню з органами державного нагляду за охороною праці.
35. Роботодавцем по узгодженню з органами місцевої державної адміністрації.
+36. Роботодавцем.

Білет № 24
1. Чи забороняється залучати неповнолітніх до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми?
1. Не забороняється за їх згоди.
2. Не забороняється за їх згоди і по узгодженню з службою охорони праці підприємства.
+3. Забороняється.
2. Що розуміють під поняттям «вогнегасник»?
4. Це бочки з водою призначені для гасіння пожежі.
5. Це пересувне обладнання для гасіння пожежі.
+6.Це переносне чи пересувне обладнання для гасіння пожежі за рахунок випуску запасеної вогнегасної речовини.
7.Це переносне обладнання для гасіння пожежі за рахунок випуску запасеної вогнегасної речовини.
3. Лікувально-профілактичний заклад про кожне звернення потерпілого від нещасного випадку без направлення підприємства повинен повідомити роботодавця підприємства, де працює потерпілий:
8. Протягом трьох діб після звернення.
9. Протягом двох діб після звернення.
+10.Протягом доби після звернення.
11. Негайно після звернення.
4. Хто надає допомогу потерпілому у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю?
12. Роботодавець.
+13. Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві.
14. Місцева держадміністрація.
5. Огляд електроустановок не електротехнічними працівниками та екскурсії, за наявностідозволу керівництва підприємства, можуть проводитись під наглядом працівника:
15. З II групою з електробезпеки, який має право одноосібного огляду.
16. 3 Ш групоюз електробезпеки, який має право одноосібного огляду.
+17. 3 IV групоюз електробезпеки, який має право одноосібного огляду.
18. 3V групоюз електробезпеки, який має право одноосібного огляду.
6. Штраф у десятикратному розмірі сплачується роботодавцем від дати одержання припису державного інспектора чи іншої посадової особи державного нагляду за охороною праці.
19. В двомісячний термін.
+20. Вмісячний термін.
21. В десятиденний термін.
7. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше:
+22.Одного місяця з дня вчинення проступку.
23. Двох місяців з дні вчинення проступку.
24. Трьох місяців з дня вчинення проступку.
25. П’яти місяців з дня вчинення проступку.
26. Шести місяців з дня вчинення проступку.
8. Якщо кислота чи луг попали на шкіру через одяг то необхідно:
27. Зняти з потерпілого одяг, після чого промити шкіру.
28. Уражене місце промити великою кількістю води з крана продовж 15-20 хв.
+29.Спочатку треба змити їх з одягу, а потім обережно розрізати і зняти з потерпілого мокрий одяг, після чого промити шкіру.
9. Роботодавець при видачі працівникам таких засобів індивідуального захисту, як респіратори, протигази та інше повинен:
+30. Проводити навчання і перевірку знань працівників правил користування і найпростіших способів перевірки придатності цих засобів, а також тренування щодо їх застосування.
31. Проводити навчання, найпростіших способів перевірки придатності цих засобів, а також тренування щодо їх застосування.
10. Контроль за виконанням вимог „Типового положення про навчання з питань охорони праці” здійснюють:
32. Служби охорони праці підприємства.
+33. Служби охорони праці центральних та місцевих органів виконавчої влади.
34. Служби місцевої державної адміністрації.
35. Уповноважений найманими працівниками особи з питань охорони праці підприємства.

Додаток 2
до наказу № 16-ОП
від «12» січня 2021 р.

БІЛЕТИ

ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

«ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ»

(ВИКОНАВЦІ РОБІТ)

Білет №1
1. Поняття про охорону праці:
1. Охорона праці – це система заходів, яка направлена на збереження здоров’я людини.
2. Охорона праці – це заходи, які виконуються власником для збереження здоров’я людини.
З. Охорона праці – включає в себе пожежну безпеку та промислову санітарію.
4. Охорона праці – система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.
2. Хто забезпечує пожежну безпеку на підприємстві, організації, установі?
5. Головний інженер,
6. Завідуючий господарством,
7. Керівник підприємства, організації, установи.
8.Інженер з охорони праці.
3. За результатами розслідування складається акт за формою Н-1 і беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівниками:
9. Під час слідування на роботу і з роботи на громадському транспорті.
10. Під час слідування з роботи на власному транспорті.
11. Під час виконання трудових (посадових) обов’язків.
12. За місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ (за наявності тимчасової або постійної прописки).
4. Розмір одноразової допомоги потерпілому на виробництві, якщо нещасний випадок стався в разі невиконання потерпілим вимог нормативних актів з охорони праці може бути зменшеним:
13. Не більше ніж на 30%.
14. Не більше на 50%.
15. Не більше на 40%.
16. Не більше ніж на 60%.
5. Про присвоєння І групи по електробезпеці:
17. Працівнику видається посвідчення.
18. Оформляється в журналі інструктажів з питань охорони праці.
19. Робиться запис у обліковій картці, яка знаходиться у відділі кадрів.
6. Несплата штрафу за нещасний випадок у зазначений термін тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі:
20. П’яти відсотків за кожен день прострочення.
21. Двох відсотків за кожен день прострочення.
22. Чотирьох відсотків за кожен день прострочення.
23. Трьох відсотків за кожен день прострочення.
7. Чи можуть залучатися вагітні жінки до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні:
24. Можуть при їх згоді.
25. Не можуть.
26. Можуть при виробничій необхідності і їх згоді.
27. Можуть якщо вони згодні і робота за це буде компенсуватись.
8. При попаданні кислоти на шкіру необхідно:
28. Ушкоджені ділянки ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хв.
29. Ушкоджені ділянки ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хв., а після цього промити 5%-ним розчином питної соди.
30. Ушкоджені ділянки ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хв., а після цього промити 2%-ним розчином борної кислоти.
31. Ушкоджені ділянки ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хв, а після цього промити 5%-ним розчином марганцевого калію.
9. Гігієна праці це:
32. Комплекс заходів і засобів щодо збереження здоров’я працівників, профілактики несприятливого виливу виробничого середовища і трудового процесу.
33. Об’єктивні дані стану виробничого середовища.
10. Хто затверджує перелік професій і посад, які звільнюються від первинного інструктажу?
34. Роботодавець за узгодженням з державним інспектором по нагляду за охороною праці
35. Державний інспектор по нагляду за охороною праці за поданням роботодавця.
36.Роботодавець за узгодженням з комітетом профспілки.

Білет № 2
1. Організаційними заходами охорони праці є:
1.Застосування технічно досконалого та справного обладнання, інструментів і пристроїв.
2. Виконання за призначенням досконалих засобів індивідуального захисту тощо.
3. Правильна навченість працівників, чітке та своєчасне проведення інструктажів та контролю знань з охорони праці.
4. Заходи охорони праці для усього процесу, окремого обладнання та інструментів, які виключили б вплив на працівників небезпечних виробничих факторів.
2. Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці не менш як:
5. Один раз на 3 місяці.
6. Один раз на 6 місяців.
7. Один раз на 9 місяців.
8. Один раз на рік.
3. Комісія з розслідування повинна розслідувати обставини і причини нещасного випадку і скласти акт по формі Н-1 на протязі;
9. 10 діб.
10.5 діб.
11. З доби.
4. Розмір відшкодування моральної шкоди не може перевищувати;
12. 150 розмірів мінімальної заробітної плати.
13. 200 розмірів мінімальної заробітної плати.
14. 100 розмірів мінімальної заробітної плати.
15. 50 розмірів мінімальної заробітної плати.
5. Чи дозволяється особам молодшим 18 років присвоювати групу по електробезпеці вище II?
16. Дозволяється.
17. Дозволяється з дозволу особи відповідальної за електрогосподарство.
18. Не дозволяється.
19. Дозволяється з дозволу особи відповідальної за електрогосподарство при умові, що вона буде працювати під наглядом особи, яка має групу III і вище.
6. До аварій І категорії відносяться аварії:
20. Від яких загинуло до 5 чоловік чи травмовано від 4 до 10 осіб.
21. Зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об’єкта.
22. Внаслідок яких загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб.
23. Створена загроза для життя і здоров’я працівників цеху і дільниці (цех, дільниця з числом працюючих 100 чоловік і більше).
7. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати;
24. 25 годин на тиждень.
25. 36 годин на тиждень.
26. 41 годину на тиждень.
27. 40 годин на тиждень,
8. При опіках другого ступеня (пухирі):
28. Обпечене місце обробляють ватою змоченою етиловим спиртом.
29. Обпечене місце оброблять 3%-ним розчином оцтової кислоти.
30. Обпечене місце обробляють 3%-ним розчином марганцевокислого калію або 5%-ним розчином таніну.
31. Накривають рану стерильною пов’язкою і викликають лікаря.
9. Медичний огляд працівників певних категорій проводиться за кошти:
32. Роботодавця.
33. Працівника.
34.Профспілкового комітету.
10. Перевірка знань посадових осіб проводиться:
35. Не рідше одного разу на 3 роки.
36. Не рідше одного разу на рік.

Білет № 3
1. Служба охорони праці підпорядкована:
1. Головному інженеру.
2. Технічному директору.
3. Роботодавцю.
2. Переносні вогнегасники повинні розміщуватись шляхом:
4. Навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 2 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.
5. Навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.
6. В будь-якому місці, зручному для користування ним.
3. Роботодавець повинен розглянути і затвердити акт за формою Н-1 після закінчення розслідування протягом:
7. 3 доби.
8. 1 доба.
9.5 діб.
4. У разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги його сім’ї повинен бути не менше:
10. Однорічного заробітку потерпілого.
11. Трьохрічного заробітку потерпілого.
12. П’ятирічного заробітку потерпілого.
1З. Дев’ятирічного заробітку потерпілого.
5. Журнал перевірки знань з електробезпеки зберігається:
14. 1 рік після останнього запису.
15. 2 роки після останнього запису.
16. З роки після останнього запису.
17. 5 років після останнього запису.
6. Управління охороною праці на підприємстві здійснює:
18. Інженер з охорони праці.
19. Роботодавець.
20. Головний інженер.
21. Технічний директор.
7. Роботою в нічний час вважається робота:
22. 3 20 годин до 6 годин ранку.
23. З 22 годин до 6 годин ранку.
24. 3 18 годин вечора до 8 годин ранку.
8. З яких двох основних процедур складається оживлення людини?
25. Ліквідувати кровотечу та перев’язати рану.
26. Відновлення дихання (штучне дихання) та серцевої діяльності (зовнішній масаж серця).
27. Ліквідувати сліди поранення та зупинити кровотечу.
9. Що означає термін “Тяжкість праці”?
28. Характеристика трудового процесу, що відображає переважаюче навантаження на центральну нервову систему.
29. Сукупність фізичних факторів, що впливають на людину в процесі її трудової діяльності
30.Характеристика трудової діяльності людини, яка визначає ступінь залучення до роботи м’язів і відображає фізіологічні затрати внаслідок переважаючого фізичного навантаження.
10. Хто повинен розробляти інструкції по охороні праці на виробництві?
31. Інженер по охороні праці.
32. Відділ кадрів.
33. Безпосередній керівник робіт.
34. Головний інженер

Білет № 4
1. При якій кількості найманих працівників у трудовому колективі укладається колективний договір (угода)?
1. Більше 25 працівників.
2. Незалежно від кількості працюючих.
3. Більше 50 працюючих.
4. Більше 100 працюючих.
2. У якому напрямку повинні відчинятись двері на шляхах евакуації.
5. В напрямку виходу з будівель (приміщень).
6. Не має значення.
3. За результатами розслідування не складаються акти за формою Н-1 і не беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівниками:
7. Під час прямування на роботу чи з роботи на власному транспортному засобі, який не використовувався в інтересах підприємства.
8. При приведенні в порядок знарядь виробництва перед початком роботи,
9. При заподіянні тілесних пошкоджень Іншою особою під час виконання ним трудових обов’язків.
4. При пред’явленні акта про нещасний випадок МСЕК проводиться огляд потерпілих за направленням:
10. Роботодавця.
11. Інспектора органу державного нагляду за охороною праці.
12. Органів місцевої державної влади.
5. Електроустановки по умовам електробезпеки розділяються Правилами будови електроустановок на:
13. Електроустановки до 42 В і електроустановки вище 42 В.
14. Електроустановки до 220 В і електроустановки вище 220 В.
15. Електроустановки до 1000 В і електроустановки вище 1000 В.
16. Електроустановки до 380 В і електроустановки вище 380 В.
6. Технічно оформлені матеріали розслідування аварії підприємство надсилає прокуратурі та органам, представники яких брали участь у розслідуванні:
17.Вдвотижневий термін після закінчення розслідування.
18.Вдесятиденний термін після закінчення розслідування.
19. В п’ятиденний термін після закінчення розслідування.
20. В триденний термін після закінчення розслідування.
7. Чи можуть працівники відлучатися з роботи під час перерви для відпочинку?
21. Не можуть.
22. Можуть, але з дозволу роботодавця.
23. Можуть, але з дозволу безпосереднього керівника робіт.
24. Можуть на свій розсуд.
8. При забитті необхідно:
25. Змастити забите місце йодом і накласти пов’язку.
26. Прикласти “холод” і накласти тугу пов’язку.
27. Розтерти і прикласти розігріваючий компрес.
9. Контроль за своєчасністю і об’єктивністю розслідування нещасних випадків здійснюють;
28. Місцева державна адміністрація.
29. Органи державного нагляду за охороною праці,
30. Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.
31. Комісія по розслідуванню нещасного випадку.
10. Цільовий інструктаж з охорони праці проводить:
32. Спеціаліст з охорони праці.
33. Головний інженер.
34. Безпосередній керівник робіт.
35. Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

Білет № 5
1. Чи може роботодавець за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою) працівникам пільги і компенсації не передбачені чинним законодавством?
1. Не може.
2. Може при узгодженні з органами місцевої адміністрації.
3. Може.
4. Може при узгодженні з органами державного нагляду за охороною праці.
2. Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться:
5. В журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
6. В журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
7. В журналі обліку робіт з підвищеною небезпекою.
8. В документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск, дозвіл).
3. Карти обліку профзахворювань зберігаються в санепідемслужби та МОЗ протягом:
9.20 років.
10. 25 років.
11. 30 років.
12. 45 років.
4. Витрати на медичну та соціальну допомогу потерпілому відшкодовуються, якщо потреба в них обумовлена висновками.
13. Медико-соціальної експертної комісії.
14. Лікарсько-консультаційною комісією.
15. Уповноваженого найманими працівниками особи з питань охорони праці.
5. Наряд на виконання робіт в електроустановках видається на термін:
16. Не більше 10 днів.
17. Не більше 15 днів.
18. Не більше 20 днів.
19. Не більше 25 днів.
6. Постанова про накладання штрафу на підприємство за порушення правил охорони праці складається:
20. В п’яти примірниках.
21. В трьох примірниках.
22 В двох примірниках.
23. В одному примірнику.
7. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менше:
24. Як 50 годин.
25. Як 45 годин.
26. Як 42 години.
27. Як 40 годин.
8. При опіках шкіри кислотою:
28. Роблять примочки (пов’язки) розчином борної кислоти (одна чайна ложка кислоти на склянку води).
29. Роблять примочки (пов’язки) слабким розчином оцтової кислоти (оцет наполовину розведений водою).
30. Роблять примочки (пов’язки) розчином питної соди (одна чайна ложка соди на склянку води).
9. Чи видаються засоби індивідуального захисту (гумовий килимок, захисні окуляри тощо) якщо вони не вказані в типових галузевих нормах?
31. Не видаються.
32. Видаються при узгодженні з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
33. Видаються в залежності від характеру роботи.
10. Інструкції видаються працівникам на руки під розписку:
34. Спеціалістом служби охорони праці.
35. Безпосереднім керівником робіт.
36. Головним інженером.

Білет № 6
1. До органів державного нагляду за охороною праці відноситься:
1. Технічна інспекція профспілок,
2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
3. Місцева державна адміністрація.
2. Де можуть зберігатися легкозаймисті та горючі рідини?
4.Тільки в спеціальних будівлях.
5. В будівлях або на майданчиках під навісами.
6. Тільки на майданчиках під навісами.
3. Акт по формі Н-1 зберігається протягом:
7. 35 років.
8. 40 років.
9. 45 років
10. 50 років.
4.Для розгляду справ про страхові виплати до Фонду соціального страхування від нещасних випадків подаються:
11. Акт по формі НТ.
12. Акт розслідування нещасного випадку.
13. Акт по формі Н-1.
14. Постанова профспілкового комітету.
5. Давати дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск в електроустановках до 1000 В мають право оперативні працівники з групою по електробезпеці:
15. Ш.
16. IV.
17. II.
6. Хто дає дозвіл на початок роботи підприємства?
18. Профспілковий комітет.
19. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
20. Органи державної місцевої адміністрації.
21. Служба по благоустрою.
7. Види стягнень за порушення трудової дисципліни:
22. Попередження.
23. Зменшення морального заохочення.
24. Догана, звільнення.
8. На який термін може накладатися джгут при холодній погоді?
25. Не більше ніж на 2 години.
26. Не більше ніж на 1 годину.
27. Не більше ніж на пів години,
9. Хто забезпечує нагляд за станом гігієни праці на виробництві?
28. Медико-соціальна експертна комісія.
29. Спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни.
30. Міська державна адміністрація.
10. Строк дії інструкції з охорони праці для робіт з підвищеною небезпекою:
31. 1 рік.
32. 2 роки.
33. З роки.
34. 4 роки.

Білет № 7

1. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати:

1. Головний інженер у письмовій формі.
2. Роботодавець у письмовій формі.
3. Технічний директор у письмовій формі.

2. Які основні вимоги до відкритих майданчиків, на яких зберігаються
ЛЗР і ГР у тарі?

4. Повинен обгороджуватись земляним валом заввишки не менше 0,5 м.
5. Повинен обгороджуватись земляним валом заввишки не менше 0,75 м.
6. Повинен обгороджуватись земляним валом заввишки не менше 1,0 м.

3. Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться протягом не більше:
7. 10 робочих днів.
8. 10 діб.
9. 5 діб.
10. 5 робочих днів.

1. Одноразова допомога виплачується потерпілому з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності:

11. В місячний термін.
12. В тримісячний термін.
13. Внедільний термін.

2. Відповідальним за електрогосподарство в електроустановках напругою до 1000 В може бути особа з групою по електробезпеці:

14. III.
15. IV.
16 .ІІ.

3. Акт розслідування нещасних випадків невиробничого характеру складається:

17. В п’яти примірниках.
18. В двох примірниках.
19. В одному примірнику.
20. Кількість примірників визначається в кожному окремому випадку.

4. При підозрінні перелому хребта необхідно:

21. Туго забинтувати груди.
22. Стягнути груди рушником.
23. Накласти шину.
24. Потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався.

5. За роботу в надурочний час:

25. Оплачується в подвійному розмірі годинної ставки.
25. Надається відгул.
26. Оплачується в півтораразовому розмірі годинної ставки.

6. Комісія з питань охорони праці підприємства може утворюватися на підприємстві:

28. Якщо кількість працюючих 100 і більше.
29. Кількість працюючих не має значення.
30. Якщо кількість працюючих 25 і більше.

7. Позаплановий інструктаж проводиться:

3І. При перерві в роботі виконавця робіт більш ніж З0 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 90 днів.
32. При виконанні разових робіт не передбачених трудовою угодою,
33. При перерві в роботі виконавця робіт більше ніж 15 календарних днів, для роботи з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад З0 днів.
34. При перерві в роботі виконавця робіт більше ніж З0 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.

Білет № 8
1. Якщо працівник ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду то роботодавець:

2. Має право перевести його на роботу з нижчою оплатою праці.
3. Має право відсторонити його від роботи із збереженням заробітної плати,
4. Має право притягнути до дисциплінарної відповідальності.
4. Має право притягнути до дисциплінарної відповідальності і зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

2. Тимчасові споруди, кіоски, ларьки тощо повинні розміщатись від інших будівель і споруд на відстані не менше:

5.25 м.
6. 20м.
7.15 м.
8. 10м.

3. Нещасний випадок, про який безпосереднього керівника потерпілого чи роботодавця своєчасно не повідомили, розслідується після заяви потерпілого:

9. Протягом 10 днів після її одержання.
10. Протягом 20 днів після її одержання.
11. Протягом місяця після її одержання.

4. У разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди мають особи які перебувають на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання:

12. Діти, які не досягли 18 років.
13. Діти, які не досягли 16 років.
14. Учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти – до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 21 року.
15. Жінки, які досягли 50 років і чоловіки, які досягли 55 років.

5. Право видачі нарядів-допусків та розпоряджень в електроустановках напругою до 1000В надається адміністративно-технічним працівникам підприємства, які мають групу по електробезпеці.

16. ІІ.
17. ІІІ.
18. IV.

6. Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру проводиться протягом:

19. 3 календарних днів.
20. 5 календарних днів.
21.10календарних днів.
21. 15 календарних днів.

7. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця без попередньої згоди профспілкового органу допускається при:

23. Вчиненні працівником, який виконує виховні функції, аморального поступку.
24. Одноразового грубого порушення трудових обов’язків.
25. Поновлені на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу.
26. Відмовлені в переводі на іншу роботу.

8. Оживлення (штучне дихання) проводиться:

27. Доки в потерпілого не зникнуть ознаки життя.
28. До прибуття медичних працівників (швидкої допомоги).
29. Продовж 30 хв. Після початку штучного дихання,

9. При виході з ладу спецодягу до закінчення строку носки не з вини робітника:

30. Робітник повинен придбати спецодяг за свої кошти.
31. Роботодавець повинен видати новий спецодяг, але зажадати компенсування від робітника.
32. Роботодавець зобов’язаний замінити його за свій рахунок.
33. Роботодавець повинен видати спецодяг, який був в ужитку до закінчення строку носки.

10. Інструкції з охорони праці переглядаються до закінчення термінів, зазначених в “Положенні про розробку інструкцій…”:

34.За вказівкою інженера по охороні праці.
35.За вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці.
36.За вказівкою місцевих органів державної адміністрації.

Білет №9
1. Чи може роботодавець за свої кошти додатково встановлювати працівникам пільги і компенсації, не передбачені чинним законодавством?

1. Не може.
2. Може за свої кошти при узгодженні з органами державного нагляду за охороною праці.
3. Може за свої кошти при узгодженні з місцевим органом державної адміністрації.
4. Може за свої кошти при узгодженні з технічним інспектором профспілок.
5. Може за свої кошти за колективним договором (угодою, трудовим договором).

2. Чи можна зберігати спільно з іншими товарами парфуми, аерозольні упаковки, сірники та інші товари, які мають підвищену пожежну небезпеку?

6 Можна у спеціально пристосованій тарі.
7. Можна у спеціально пристосованій тарі з дозволу органів пожежного нагляду.
8. Не можна.
9. Можна в спеціально пристосованих приміщеннях.

3. Ким розслідується І береться на облік нещасний випадок, що стався на підприємстві з працівником іншого підприємства під час виконання ним завдання свого керівника?

10. Розслідується і береться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий.
11. Розслідується і береться на облік підприємством де стався нещасний випадок, в розслідуванні приймає участь представник підприємства працівником якого є. потерпілий.
12. Розслідується підприємством, де стався нещасний випадок за участю представника підприємства, працівником якого є потерпілий; на облік береться підприємством, працівником якого є потерпілий.

4. В який термін Фонд соціального страхування від нещасних випадків розглядає справу про страхові виплати?

1З.Трьохмісячний строк.
14. Одномісячний строк.
15. Десятиденний строк
16. Двотижневий строк.

5. Чи допускаються без позачергової перевірки знань “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, працівники, які порушили ці правила?

17. Допускаються з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство.
18. Допускаються з дозволу головного інженера.
19. Не допускаються.
20. Допускаються з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство і погодження з інженером з охорони праці.

6. При одержанні травми при слідуванні на роботу чи з роботи на громадському транспорті складається акт:

21. Акт по формі Н-5.
22. Акт по формі НТ.
23. Акт по формі Н-1.
24 . Нічого не складається.

7. До якого віку молодь повинна проходити щорічний обов’язковий медичний огляд?

25. До 18 років.
26. До 20 років.
27. До 21 року.
28. До 25 років.

8. При попаданні кислоти в порожнину рота необхідно:

29. Порожнину рота полоскати 3%-ним розчином оцтової кислоти.
30. Порожнину рота полоскати 5%-ним розчином питної соди.
31. Порожнину рота полоскати 3%-ним розчином борної кислоти.

9. В окремих випадках, враховуючи особливості виробництва роботодавець може замінювати один вид спецодягу на інший при погодженні:

32. З уповноваженим найманими працівниками особи з охорони праці.
33. З органами державного нагляду за охороною праці.
34. 3 місцевим органами державної адміністрації.

10. Вступний інструктаж проводиться:

35. Спеціалістом служби охорони праці.
36. Головним інженером, технічним директором чи безпосереднім керівником робіт.

Білет №10

1. В яких випадках за робітником зберігається середній заробіток за період простою не з вини працівника?

1. При відсутності сировини для випуску продукції.
2. Якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують.
З. Якщо простій виник в результаті відсутності електроенергії.

2. Які вогнегасники краще всього використовувати у приміщеннях з електронно-обчислювальною технікою, у тому числі з ПЕОМ?

4. Порошкові вогнегасники.
5. Вуглекислотні вогнегасники.
6. Пінні вогнегасники.

3. Нещасний випадок, що стався з працівником, який виконував роботи під керівництвом посадових осіб свого підприємства на виділених територіях, дільницях на іншому підприємстві:
7. Розслідується і береться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий.
8. Розслідується підприємством на якому стався нещасний випадок, а на облік береться підприємством, працівником якого є потерпілий.
9. Розслідується і береться на облік підприємством на якому стався нещасний випадок.
10. Розслідується підприємством, працівником якого є потерпілий, а на облік береться підприємством на якому стався нещасний випадок.

4..Акт по ф.Н-5 складається :

11. В п’яти примірниках
12. В шести примірниках
13. В двох примірниках
14. В трьох примірниках.

5. Безпечним для людини вважається перемінний струм:

15. До 20мА.
16. До 10мА.
17. До 5мА.
18. До ЗмА.

6. Чи може роботодавець видавати працівникам два комплекти спецодягу на два строки носіння?
19. Не може.
20. Може при узгодженні з профспілковим комітетом.
21. Може.

1. Надурочні роботи не можуть перевищувати:

22. 150 годин на рік.
23. 120 годин на рік.
24. 100 годин нарік.

2. При ураженні електричним струмом потерпілого необхідно:

25. Звільнити від дії струму і якщо потерпілий у свідомості зарити його в землю до появи лікаря.
26. Звільнити від дії струму і якщо він у свідомості йому необхідно забезпечити повний спокій до появи лікаря.
27. Звільнити від дії струму і якщо потерпілий у свідомості робити йому штучне дихання до появи лікаря.

3. Строк носіння спецодягу, який був у користуванні;

28. Встановлюється роботодавцем і становить 50% від встановленого строку.
29. Встановлюється роботодавцем і становить 80% від встановленого строку.
30. Встановлюється роботодавцем за погодженням з уповноваженим трудового колективу з питань охорони праці.

4. Перелік посад і професій, які повинні проходити стажування визначається:

31. Роботодавцем за погодженням з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
32. Роботодавцем за погодженням з органами державного нагляду за охороною праці.
33. Роботодавцем за погодженням з керівником підрозділу де працює працівник.
34. Роботодавцем.

Білет №11

1. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці мають право:

1 . Перевіряти на підприємстві виконання вимог щодо охорони праці за погодженням з керівником підприємства.
2. Безперешкодно перевіряти на підприємстві виконання вимог щодо охорони праці.
3. Перевіряти на підприємстві виконання вимог щодо охорони праці за погодженням з спеціалістом по охороні праці.

2. У яких приміщеннях можуть зберігатися речовини, які бурхливо реагують з водою(карбіди, лужні метали тощо)?

4. Вони повинні зберігатися в сухих приміщеннях до яких не потрапляє волога.
5 . Вони повинні зберігатися в сухих добре вентильованих одноповерхових приміщеннях з легким дахом.
6. Вони повинні зберігатись в сухих, добре вентильованих приміщеннях з легким дахом.

3. Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки.

7. Групові, які сталися одночасно з двома і більше працівниками.
8. Групові, які сталися одночасно з трьома і більше працівниками.
Групові, які сталися з п’ятьма і більше працівниками.

4. У разі позбавлення потерпілого волі страхові виплати:

10. Перераховуються на спеціальний рахунок.
11. Припиняються.
12. Припиняються до звільнення з місця відбування покарання (потім відновлюється).

5. Періодична перевірка знань для електротехнічного персоналу, безпосередньообслуговуючого діючі електроустановки проводиться:

13. Один раз в три роки.
14. Один раз в два роки.
15. Один раз на рік.
16. Один раз на півроку.

6. Комісія з розслідування аварій зобов’язана розслідувати і скласти акт за встановленою формою протягом:

17.15робочих днів.
18. 10 робочих днів.
19. 5 робочих днів.

7. Чи дозволяється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до робіт у вихідні дні?
20. Дозволяється з їхньої згоди.
21. Дозволяється з їхньої згоди і згоди уповноваженого найманими працівникам особи з питань охорони праці.
22. Не дозволяється.
23. Дозволяється.

8. При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах необхідно:

24. Прикладати до грудини і боків холодні примочки.
25.Туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.
26.Туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час вдоху.

9. Хімчистка, прання, обезпилення тощо спецодягу повинні здійснюватись роботодавцем за його рахунок в строки:

27. Встановлені роботодавцем в залежності від виробничих умов.
28. Встановлені роботодавцем в залежності від виробничих умов за погодженням з органами державного нагляду за охороною праці.
29.Що встановлені з урахуванням виробничих умов за погодженням з представниками трудового колективу і органами санітарного нагляду.
30.Що встановлені з урахуванням виробничих умов за погодженням з органами місцевої державної адміністрації.

10. Після закінчення стажування працівник допускається до самостійної роботи розпорядженням:

31. Керівника підрозділу, де працює працівник.
32.Керівника підприємства.
33.Начальника відділу кадрів.

Білет №12
1. Роботодавець має право оскаржити рішення про стягнення штрафу у судовому порядку:

1. В десятиденний строк.
2. В двотижневий строк.
З. В місячний строк.
4.В двомісячний строк.

2. На якій відстані від газових приладів слід встановлювати меблі та інші предмети з горючих матеріалів?

5. Не ближче 1 м.
6. Не ближче 0,5 м.
7. Не ближче 0,2 м.
8. Не ближче 0,75 м.

3. Нещасні випадки, що сталися з водіями під час перебування у рейсі розслідуються:

9. Органами нагляду за безпекою руху.
10. Підприємством, працівником якого є потерпілий.
11. Підприємством, працівником якого є потерпілий з обов’язковим використанням матеріалів розслідування державних органів нагляду за безпекою руху,

4. Розмір витрат, необхідних на побутове обслуговування не може бути меншим:
12. 1,5 розмірів мінімальної заробітної плати.
13. 1,0 розміру мінімальної заробітної плати.
14. 0,25 розміру мінімальної заробітної плати.
15. 0,5 розміру мінімальної заробітної плати.

5.У переносних світильників, що експлуатуються слід періодично проводити вимірювання опору ізоляції мегомметром на напругу 1000 В не рідше:

16. Одного разу на 6 місяців.
17. Одного разу на 3 місяці.
18. Одного разу на місяць,

6.Гранично допустима вага вантажу в кг при підійманні і переміщенні вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину) для жінок не повинна перевищувати.

19. 15.
20. 12.
21. 10.
22. 7.

7. Чи зобов’язаний власник при наданні жінкам відпусток у зв’язку з вагітністю і родами приєднати щорічну відпустку:

23. Не може.
24. Може за погодженням з уповноваженим трудових колективів з питань охорони праці.
25. Може за її заявою.
26. Може за її заявою за погодженням з уповноваженим трудових колективів з питань охорони праці.

8. При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора:

27. Розпиленим 2%-ним розчином питної соди.
28. Розпиленим 3%-ним розчином питної соди,
29. Розпиленим 5%-ним розчином питної соди.
30. Розпиленим 10%-ним розчином питної соди,

9. Порядок списання і використання засобів індивідуального захисту встановлюється:

31. Власником за узгодженням з уповноваженим трудових колективів з питань охорони праці.
32. Власником.
33. Власником за узгодженням з санепідемстанцією.

10. Здійснення систематичного контролю за своєчасною розробкою нових та відповідністю діючих на підприємстві інструкцій вимогам чинного законодавства покладається:

34. На розробника інструкцій.
35. На службу охорони праці підприємства,
36. На головного інженера (технічного директора).

Білет №13

1. Рішення комісії з питань охорони праці підприємства:

1. Обов’язкові для виконання.
2. Мають рекомендаційний характер.
3. Обов’язкові для виконання при узгодженні з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
4. Обов’язкові для виконання при узгодженні з органами державного нагляду за охороною праці.

2.Чи дозволяється використовувати на виробництві речовини та матеріали (в тому числі імпортні), на які відсутні характеристики пожежної небезпеки?

5. Дозволяється з дозволу органів пожежного нагляду.
6. Дозволяється з дозволу органів пожежного нагляду при наявності первинних засобів пожежогасіння.
7. Не дозволяється.
8. Дозволяється з дозволу керівника робіт при узгодженні з органами пожежного нагляду.

3. Перший примірник акта розслідування аварії, внаслідок якої не сталося нещасного випадку, зберігатися на підприємстві не менше:

9. П’яти років.
10. Чотирьох років,
11.Двох років.
12. Одного року.

4. Моральна шкода відшкодовується на підставі:
13. Рішення роботодавця.
14. Рішення уповноваженого найманими працівниками особою з питань охорони праці.
15. Рішення місцевого органу державної адміністрації.
16. За заявою потерпілого.

5. Сплата штрафів за нещасні випадки здійснюється за рахунок:

17. Роботодавця.
18. Керівника структурного підрозділу, де працював потерпілий.
19. безпосередньо керівника робіт
20. Профспілкової організації підприємства.
21.Прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

6. Безперервний трудовий стаж зберігається, якщо перерва в роботі після звільнення не перевищила:

22. Шести місяців.
23. Одного місяця.
24. Трьох місяців.

7.Чи можна видаляти з рани пісок, землю, згустки крові?

25. Не можна.
26. Можна.
27. Можна тільки марлевою подушечкою змащеною йодом.

8.Строки носіння чергових засобів індивідуального захисту:

28. Не повинні бути коротшими у порівнянні зі строками носіння таких же видів, що видаються в індивідуальне користування згідно з Типовими нормами.
29. Повинні бути коротшими у порівнянні зі строками носіння таких же видів, що в індивідуальне користування згідно з Типовими нормами.
30.Повинні бути коротшими у порівнянні зі строками носіння тих же видів, що видаються для індивідуального носіння згідно з Типовими нормами.

9.В процесі обслуговування та ремонту електроустановок застосування металевих драбин

31. Не забороняється.
32. Забороняється.
33. Не забороняється, якщо драбина встановлена на діелектричний килимок.

10.Видача інструкцій керівникам структурних підрозділів підприємства проводиться:
34. Роботодавцем.
35 . Службою охорони праці.

Білет № 14
1. Максимальний розмір штрафу за порушення нормативних актів про охорону праці установою не може перевищувати:

1. П’яти процентів фонду заробітної плати підприємства, організації, установи.
2. Чотирьох процентів фонду заробітної плати підприємства, організації, установи.
3. Трьох процентів фонду заробітної плати підприємства, організації, установи.
4. Двох процентів фонду заробітної плати підприємства, організації, установи.

2. Чи можна зберігати у приміщеннях магазинів, які розміщені у будівлях іншого призначення товарів на основі ЛЗР та ГР (фарби, розчинники інші пожежонебезпечні товари побутової хімії)?

5. Можна в спеціальній тарі.
6. Можна в спеціальній тарі з дозволу органів пожежного нагляду.
7. Можна в спеціальній тарі з дозволу органів пожежного нагляду за узгодженням з органами Держнаглядохоронпраці.
8. Не можна.

3. Головою комісії по розслідуванню нещасного випадку призначається:

9. Головний інженер підприємства.
10. Технічний директор.
11. Керівник підрозділу де стався нещасний випадок,
12. Керівник (спеціаліст) служби охорони праці.

4. Страхові виплати, які своєчасно не одержав потерпілий, провадяться за минулий час, але не більше як:

13. 5 років з дня подання заяви.
14. 4 роки з дня подання заяви..
15. 3 роки з дня подання заяви.
16. 2 роки з дня подання заяви.

5. Чи можна для зниження напруги живлення переносних електросвітильників використовувати автотрансформатори, дросельні котушки та реостати?

17. Не можна.
18. Можна з дозволу особи відповідальної за електрогосподарство.
19. Можна з дозволу особи відповідальної за електрогосподарство і за погодженням з службою охорони праці.
20. Можна з дозволу особи відповідальної за електрогосподарство з видачею наряд-допуску.

6. Гранично допустима вага вантажу при підійманні і переміщенні вантажів постійно протягом робочої зміни для жінок не повинна перевищувати:

21. 10 кг.
22.7 кг.
23.5 кг.

7. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше:

24. Року з дня вчинення проступку.
25. Шести місяців з дня вчинення проступку.
26. Трьох місяців з дня вчинення проступку.
27. Місяця з дня вчинення проступку.

8. Що треба робити, якщо в роговицю ока потрапило інородне тіло?

28. Промити око цівкою води протягом 10-15 хв.
29. Видалити сторонній предмет шматочком вати чи марлі.
30. Накласти на око суху стерильну пов’язку і направити потерпілого в лікувальний заклад.

9. Спеціальний одяг з прогумованих тканин та гумове взуття повинні зберігатись в затемнених приміщеннях при температурі:

31. Не нижче 4° С та вище +30°С
32. Від +5°С до +20°С.
33. Не нижче +5°С та вище +15°С,

10. Первинний і повторний інструктажі з охорони праці проводить:

34. Спеціаліст служби охорони праці.
З5. Безпосередній керівник робіт.
36. Головний інженер (технічний директор).

Білет №15

1. Фінансування охорони праці на підприємстві здійснюють:

1. Місцеві органи державної адміністрації.
2. Роботодавець.
3. Органи державного нагляду з питань охорони праці.

2. Чи дозволяється розміщувати у житлових та громадських будинках крамниці, склади з пожежонебезпечними товарами, речовинами тощо?

4. Дозволяється.
5. Не дозволяється.
6. Дозволяється з дозволу органів пожежного нагляду.
7. Дозволяється з дозволу органів пожежного нагляду і по узгодженню з органами державної адміністрації.

3. За результатами розслідування складається акт за формою Н-1 і беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівником під час виконання ним трудових обов’язків:

8. У разі природної смерті чи самогубства.
9. Приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу перед початком роботи і після її закінчення, виконання засобів особистої гігієни.
10. Під час використання ними в особистих цілях транспортних засобів підприємства без дозволу власника.

4. Витрати на спеціальний медичний догляд відшкодовуються, якщо потреба в них обумовлена:

11. Висновками лікарсько-консультаційної комісії.
12. . Висновками медико-соціальної експертної комісії.

5. Після перевірки знань кожний працівник з оперативного і оперативно-ремонтного персоналу повинен пройти стажування на робочому місці (дублювання)тривалістю не менше:

13. Двох тижнів.
14. Одного місяця.
15. Десяти днів.

6. На підставі чого робітникам на роботах з шкідливими умовами праці надається лікувально-профілактичне харчування?

16. Переліку хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживати лікувально-профілактичне харчування.
17. Висновку місцевої санітарно-епідеміологічної станції.
18.Висновку головного санітарного лікаря України.

7. Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється після прийняття на роботу не пізніше:

19. 15 днів.
20. 10 днів.
21. 5днів.
22. 3 дні.

8. При опіках другого ступеня (пузирі) необхідно:

23. Відкрити пузир і змазати обпечене місце етиловим спиртом.
24. Відкрити пузир і змазати обпечене місце 5%-ним розчином таніну.
25. Відкрити пузир і змазати обпечене місце 3%-ним марганцевим розчином.
26.Обпечене місце обробити спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

9. Час користування теплим спеціальним одягом і спеціальним взуттям встановлюється з урахуванням місцевих і кліматичних умов:

27. Місцевим органом державної адміністрації.
28. Роботодавцем за погодженням з органами місцевої державної адміністрації.
29.Уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці по узгодженню з місцевою державною адміністрацією.
30. Роботодавцем спільно з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.

10. Перегляд інструкцій, що діють на підприємстві для робіт без підвищеної небезпеки проводиться:

31. Не рідше одного разу на 10 років.
32. Не рідше одного разу на 3 роки.
33. Не рідше одного разу на 2 роки.
34. Не рідше одного разу на рік.
35. Не рідше одного разу на 5 років.

Білет № 16
1. Дія Закону України «Про охорону праці» поширюється:

1. На всі державні підприємства, установи і організації.
2. На всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.
3. На всі державні підприємства, установи і організації, які працюють в усіх галузях народного господарства.

2. Чи дозволяється використання безпосередньо у складських приміщеннях побутових електронагрівальних приладів?

4. Дозволяється.
5. Не дозволяється.
6. Дозволяється з дозволу органів пожежного нагляду.

3. Нещасні випадки, що сталися на підприємстві з учнями і студентами навчальних закладів, які проходили виробничу практику або виконували роботу під керівництвом викладача на виділеній підприємством дільниці:

7. Розслідуються і беруться на облік навчальним закладом.
8. Розслідуються і беруться на облік підприємством де стався нещасний випадок.
9. Розслідуються підприємством де стався нещасний випадок, а на облік беруться навчальним закладом.
10. Розслідуються навчальним закладом, а на облік беруться підприємством, де стався нещасний випадок.

4. При визначенні розмірів витрат на спеціальний медичний догляд ступінь вини потерпілого в ушкодженні його здоров’я:

11. Враховується.
12. Не враховується.

5. Систематичну роботу з електротехнічним персоналом повинні організовувати і особисто контролювати:
13. Головний інженер (технічний директор).
14. Спеціаліст з охорони праці.
15. Особа відповідальна за електрогосподарство.
16. Роботодавець.

6. Роботодавець має право оскаржити рішення про стягнення штрафу в судовому порядку:

17. В десятиденний термін.
18. В тримісячний термін.
19. В двомісячний термін.
20. В місячний термін.

7.Чи допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років?

21. Допускається.
22. Не допускається.

8. При закритому переломі необхідно:

23. Переламане місце цупко забинтувати.
24. Накласти джгут.
25. Накласти шину.

9. На роботах зв’язаних з забрудненням видається мило:

26. 500 г на місяць.
27. 100 г на місяць.
28. 200 г на місяць.
29. 400 г на місяць.

10. Перевірка знань правил охорони праці посадових осіб проводиться:

30. Щорічно.
31. Раз в п’ять років.
32. Раз в два роки.
33. Раз в три роки.

Білет №17

1. Комісія з питань охорони праці на підприємстві:

1. Створюється обов’язково.
2. Може створюватись за рішенням трудового колективу.
3. Створюється по рішенню органів нагляду за охороною праці.

2. Вогнегасники допущені до введення в експлуатацію повинні мати:

4. Облікові (інвентарні) номери.
Бирки з датою наступного зарядження.
5. Пломби на пристрої ручного пуску.
Бирки та маркувальні написи на корпусі.
6. Облікові (інвентарні) номери, за прийнятою системою нумерації.
Пломби на пристроях ручного пуску.
Бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне пофарбування згідно з державними стандартами.
7. Облікові (інвентарні) номери.
Пломби на пристроях ручного пуску.
Бирки та маркувальні написи з вказанням дати зарядження.

3. Роботодавець організовує розслідування причин кожного випадку профзахворювання з моменту одержання повідомлення:

8. Протягом двох тижнів.
9. Протягом одного місяця.
10. 10. Протягом 10 робочих днів.
11. Протягом 10 календарних днів.

4. Документи про відшкодування шкоди передаються до архіву після припинення відшкодування:

12. Через рік.
13. Через два роки.
14. Через три роки.

5. На корпусах електроінструмента слід зазначати:

15. Інвентарні номери і дати наступних вимірювань опору ізоляції.
16. Інвентарні номери і номінальна напруга електроінструменту.
17. Інвентарні номери і дати наступних перевірок.

6. Підприємство, де сталася аварія після закінчення розслідування надсилає матеріали розслідування прокуратурі та органам, представники яких брали участь у розслідуванні:

18. В п’ятнадцятиденний термін.
19. В десятиденний термін.
20. В п’ятиденний термін.
21. Вдвотижневий термін.

7. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства проводиться:

22. В тижневий строк.
23. На другий день.
24. В день звільнення.
25. В десятиденний строк.

8. При пораненні необхідно:

26. Промити рану водою чи будь-яким лікарським розчином і забинтувати.
27. Розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев’язочний матеріал, що міститься в ньому на рану і зав’язати її бинтом.
28. Промити рану, розкрити індивідуальний пакет, накласти на рану тампон з вати, на вату накласти стерильний матеріал і забинтувати на рану.
29.Рану очистити від бруду і накласти пов’язку.

9. Засоби індивідуального захисту, що видаються працівникам вважаються власністю:

30. Працівника.
31.Підприємства.

10. До II категорії належать аварії, внаслідок яких:

З2. Загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб.
34. Стався вибух отруйних речовин.
З4. Загинуло до 5 чи травмовано від 4 до 10 осіб.
З5. Зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об’єктів.

Білет №18

1. Уповноважений з питань охорони праці може бути відкликаний до закінчення
терміну дії своїх повноважень у разі незадовільного їх виконання тільки:

1. За рішенням загальних зборів трудового колективу, котрим його було обрано.
2. Наказом власника за поданням служби з охорони праці.
3. Наказом власника за поданням органів державного нагляду за охороною праці.

2. На ділянках території підприємств, де можливі скупчення горючих газів або парів, проїзд автомашин та іншого транспорту;

4. Не дозволяється.
5. Дозволяється при наявності на транспортному засобі іскроуловлювачів.
6.Дозволяється при наявності на транспортному засобі іскроуловлювачів і тільки в денний час.

3. Контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування профзахворювань здійснюють:

7. Роботодавець.
8. Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.
9. Установи державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ.
10.Спеціаліст служби охорони праці.

4. В яких випадках фонд соціального страхування від нещасних випадків може відмовити у страхових виплатах?

11. При перебуванні потерпілого за кордоном.
12. У разі відбування потерпілим покарання.
13. Якщо потерпілий знаходиться у будинку-інтернаті.
14. Навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку.

5. В електроустановках напругою до 1000В всі операції з встановлення і зняття заземлень дозволяється виконувати одній особі з числа оперативних працівників:

15. З групою по електробезпеці V.
16. З групою по електробезпеці IV.
17. 3групою по електробезпеці II.
18. 3групою по електробезпеці III.

6. Де вивішуються правила внутрішнього трудового розпорядку?

19. В кабінеті роботодавця.
20. В кабінеті голови профспілки.
21. На кожному робочому місці.
22. В місцях масового знаходження працівників.
23.В цехах (відділах) на видному місці.

7. Що вважається прогулом?

24. Відсутність працівника на роботі більше чотирьох годин протягом робочого дня, без поважних причин.
25. Відсутність працівника на роботі більше трьох годин протягом робочого дня, без поважних причин.
26. Відсутність працівника на роботі більше двох годин протягом робочого дня, без поважних причин.

8. Потерпілого з пошкодженню грудною клітиною треба переносити:

27. Лежа на ношах, підклавши під спину одяг,
28. В полу сидячому положенні підклавши під спину одяг.
29. На ношах в положення “лягушка”.

9. Строки носіння чергових 313 у кожному конкретному випадку встановлюються:

30. Роботодавцем за погодженням з санепідемстанцією.
31. Роботодавцем за погодженням з органами державного нагляду за охороною праці.
32. Роботодавцем за погодженням з органами державної адміністрації.
33. Роботодавцем за погодженням з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.

10. Видача інструкцій з охорони праці керівникам структурних підрозділів (служб) підприємства проводиться:

34. Роботодавцем.
35. Технічним директором підприємства.
36. Службою охорони праці.

Білет №19
1. Чи обов’язково на підприємстві обирати уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці?

1. Не обов’язково.
2. Обов’язково де більше 50 працівників.
3.З. Обов’язково.
4. Обов’язково де є профспілкова організація.

2. Який основний законодавчий акт у галузі пожежної безпеки діє в Україні?

5. Правила пожежної безпеки в Україні.
6. Закон України «Про пожежну безпеку».
7. Галузеві правила з пожежної безпеки.

3. Чи має право потерпілий брати участь в спеціальному розслідуванні нещасного випадку

8. Н і.
9. Має за згодою голови комісії.
10. Має.

4. Скільки днів оплачується роботодавцем в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок нещасного випадку.

11. Перші 15 днів.
12. Перші 10 днів.
13. Перші 5 днів.

5. Мінімальний стаж роботи оперативно-ремонтних працівників без спеціальної освіти з групою по електробезпеці II для одержання III групи:

13. 6 місяців.
15. 4місяці.
16. З місяці.
17.2місяці.

6. Роботодавець зобов’язаний після одержання постанови про накладання штрафу надіслати відповідну суму до фондів охорони праці:

18. В десятиденний термін.
19. В двотижневий термін.
20. В місячний термін.

7. За працівниками, які втратити працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом місце роботи зберігається:

21. Протягом шести місяців після отримання травми.
22. Протягом чотирьох місяців з дня трудового каліцтва.
23. Протягом трьох місяців з дня трудового каліцтва.
24. До відновлення працездатності.

8. При отруєнні сірчистим газом:

25. Дати випити міцний чай, каву, лимонад або 2%-ний розчин молочної кислоти.
26. Зробити інгаляцію теплою парою (крізь паперову трубку) з чайника, у якому міститься 1-2%-ний розчин лимонної кислоти. Промити носа та полоскати ротову порожнину слабим розчином соди, дати спокій
27. До прибуття лікаря дають кисневу подушку.

9. Відповідальність за своєчасне забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту покладається:

29. На безпосереднього керівника робіт.
30. На службу охорони праці.
31. Роботодавця.
32. На уповноваженого найманими працівниками особи з питань охорони праці.

10. При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівник повинен пройти повторне навчання то повторну перевірку знань:

33. Протягом десяти днів.
34. Протягом двох тижнів.
35. Протягом місяця.

Білет № 20

1. Державне управління охороною праці здійснюють:

1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
2. Територіальне управління Держнаглядохоронпраці.
3. Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки; органи державного пожежного нагляду; органи санітарно-епідеміологічної служби.

2. Ширина шляхів евакуації повинна бути:

4. Не менше 1 м.
5. Не менше 1,5 м.
6. Не менше 2 м.

3. Перший примірник акта розслідування профзахворювання зберігається на
підприємстві:

7. Довічно.
8. Протягом 40 років.
9. Протягом 45 років.
10. Протягом 50 років.

4. Сума одноразової страхової виплати визначається:

11. Із розрахунку заробітку за останній місяць перед травмуванням за кожний відсоток втрати професійної працездатності.
12.Із розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати професійної працездатності.
13.Із розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожні 0,5 відсотка втрати професійної працездатності.

5. Працівники, що припустили порушення Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів:

14. Без позачергової перевірки знань до роботи в електроустановках не допускаються.
15. Без позачергової перевірки знань допускаються до роботи в електроустановках з дозволу відповідального за електрогосподарство.
16. Без позачергової перевірки знань допускаються до роботи в електроустановках з дозволу відповідального за електрогосподарство за погодженням з службою охорони праці.

6. Штраф за нещасний випадок (професійне захворювання) з тимчасовою непрацездатністю сплачується підприємством:

17. Протягом трьох місяців після завершення непрацездатності.
18. Протягом двох місяців після завершення непрацездатності.
19. Протягом місяця після завершення непрацездатності.

7. Чи допускається при простої переведення кваліфікованих працівників на некваліфіковані роботи?

20. Допускається.
21. Допускається за узгодженням з профспілковим комітетом.
22. Допускається за узгодженням з уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці,
23. Не допускається.
24. Допускається строком не більше двох тижнів.

8. Якщо оживлення виконує одна людина то за хвилину слід виконати не менше:

25. 100 натиснень та 20 вдувань.
26. 80 натиснень та 20 вдувань.
27. 50 натиснень та 15 вдувань.
28.60 натиснень та 12 вдувань.
29.40 натиснень та 10 вдувань.

9. Нагляд і контроль за виконанням роботодавцем вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту здійснюють:

30. Служби охорони праці підприємства.
31. Служби охорони праці підприємства і служби охорони праці виконавчої влади.
32. Органи державного нагляду і служби охорони праці підприємства.
33.Органи державного нагляду і служби охорони праці виконавчої влади.

10. Роботодавцям надається право своїм наказом звільняти працівників від проходження стажування працівника, який має стаж роботи за відповідною професією не менше:

34. 5 років.
35. 4років.
36. З років.

Білет №21

1. Чи проводиться додатковий інструктаж з питань охорони праці на прохання працівника?
1. Проводиться.
2. Не проводиться.
3. Проводиться за узгодженням з службою охорони праці.

2. У яких випадках необхідно розроблювати плани (схеми) евакуації людей у випадку пожежі?

4. У будівлях і спорудах (крім житлових будинків), які мають три поверхи і більше у разі одночасного перебування на поверсі більше 50 осіб.
5. У будівлях і спорудах (крім житлових будинків), які мають два поверхи і більше у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб.
6. У будівлях і спорудах (крім житлових будинків), які мають два поверхи і більше у разі одночасного перебування на поверсі більше 15 осіб.
7. У будівлях і спорудах (крім житлових будинків), які мають більше одного поверху у разі одночасного перебування на поверсі більше 10 осіб.

3. У який термін з дня підписання акта спеціального розслідування роботодавець повинен його розглянути і прийняти відповідні заходи?

8. Протягом десяти днів.
9. Протягом п’яти днів.
10. Протягом доби.
11. Протягом трьох днів.

4. Необхідність переведення потерпілого на іншу роботу, її тривалість та характер установлюється

12. Роботодавцем за узгодженням з службою охорони праці.
13. Роботодавцем за узгодженням з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охо¬рони праці.
14. Лікарсько-консультаційною комісією.
15. Органами державного нагляду за охороною праці.

5. Працівники, які не обслуговують дану електроустановку, допускаються до огляду з дозволу:

16. Спеціаліста служби охорони праці.
17. Керівника цеху (дільниці), де знаходиться електроустановка.
18. Особи відповідальної за електрогосподарство.

6. Штраф за порушення законодавства по охороні праці виплачується з дня одержання постанови про накладання штрафу:

19. Протягом одного місяця.
20. Протягом трьох місяців.
21. Протягом десяти днів.

7. Тривалість робочого часу для працівників зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці:

22. Не більше як 40 годин на тиждень.
23. Не більше як 36 годин на тиждень.
24. Не більше як ЗО годин на тиждень.
25.Не більше як 24 години на тиждень.

8. При отруєнні аміаком через дихальні шляхи:

26. Необхідно промити шлунок теплою водою і негайно доставити потерпілого в лікарню.
27. Необхідно давати пити гаряче молоко,
28. Необхідно вдихати теплі водяні пари з добавленням оцта чи декількох кристалів лимонної кислоти, давати пити тепле молоко.
29. Необхідно дати випити декілька склянок теплої води, після чого дати випити півсклянки розчину питної соди (чверть чайної ложки соди на пів склянки води) з добавленням двох-трьох столових ложок активованого вуглю.

9. Порядок зберігання зимового спецодягу і спецвзуття в теплу пору року визначається:

30. Роботодавцем за погодженням з уповноваженим найманими працівниками особою.
31. Роботодавцем за погодженням з службою охорони праці підприємства.
32. Роботодавцем за погодженням з службою охорони праці місцевого органу державної адміністрації.
33. Роботодавцем.

10. Чи дозволяється повторна перевірка знань при незадовільних результатах при перевірці знань працівника після цільового інструктажу?

34. Допускається.
35. Допускається по узгодженню із службою охорони праці.
36. Не допускається.

Білет № 22
1. Чи має право працівник розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про охорону праці?
1. Не має.
2. Має по узгодженню з органами державного нагляду з охорони праці.
З. Має.
2. Чи дозволяється розміщення вибухопожежонебезпечних приміщень у підвальних та цокольних поверхах?
4. Дозволяється.
5. Дозволяється по узгодженню з органами пожежного нагляду.
6. Не дозволяється.
3. За результатами розслідування складається акт за формою Н-1 і беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівником:
7. При прямуванні до місця відрядження відповідно до завдання про відрядження.
8. Під час прямування на роботу чи з роботи на громадському транспорті.
9. У разі природної смерті чи самогубства, що підтверджено висновками відповідних органів.
4. Якщо встановлено, що потерпілий потребує кількох видів допомоги, то:
10. Оплата проводиться за кожним видом.
11. Оплата проводиться тільки за один вид.
12. Оплата проводиться тільки за спеціальний медичний догляд та побутове обслуговування..
13. Оплата проводиться тільки за спеціальний медичний огляд та постійний сторонній догляд.
5. В усіх електроустановках під час виконання робіт за розпорядженням, оформлення переведення на інше робоче місце:
14. Вимагається.
15. Вимагається в електроустановках вище 1000 В.
16. Вимагається якщо група працівника по електробезпеці, який виконує роботу нижче IV.
17. Не вимагається.
6. Штраф за нещасний випадок з тимчасовою непрацездатністю сплачується:
18.У розмірі, визначеному з розрахунку заробітку потерпілого за 6 місяців, які передували нещасному випадку.
19. У розмірі, визначеному з розрахунку заробітку потерпілого за 3 місяці, які передували нещасному випадку.
20. У розмірі, визначеному з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за період його тимчасової непрацездатності.
21. У розмірі, визначеному з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати ним професійної працездатності.
7. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати:
22. 7 годин.
23. 6 годин.
24. 5 годин.
25. 4 години.
8. Перша допомога при укусі змії:
26. Потерпілого покласти, відсмоктати отруту з рани, змастити рану йодом, забинтувати і направити в лікарню.
27. Потерпілого покласти, до укушеної руки чи ноги прибинтувати шину, давати йому велику кількість гарячого чаю, 15-20 крапель валеріани на півсклянки води, направити в лікарню
28. Потерпілого покласти, перетягнути вражену руку (ногу) джгутом, рану змастити йодом, направити потерпілого в лікарню.
9. У випадку пропажі 313 у встановлених місцях їх зберігання з незалежних від працівника причин:
29. Працівник купує 313 за свої кошти.
30. Роботодавець зобов’язаний видати працівникові новий спеціальний одяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.
31. Роботодавець зобов’язаний видати працівникові інший придатний для використання спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту.
10. Працівники, що приймаються на роботи визначені в “переліку робіт з підвищеною небезпекою” проходять періодичну перевірку знань з питань охорони праці не рідше:
32. Одного разу на 3 роки.
33. Одного разу на 2 роки.
34. Одного разу на рік.
35. Одного разу на півроку.

Білет № 23
1. Чи дозволяється приймати на роботу неповнолітніх без попереднього медичного огляду?
1. Не дозволяється.
2. Дозволяється.
3. Дозволяється по узгодженню з комісією по ділам неповнолітніх.
2. Які приміщення допускається не оснащувати вогнегасниками?
4. Що містять негорючі речовини й матеріали, якщо їх площа не перевищує 100 м2.
5. Що містять негорючі речовини й матеріали, якщо їх площа не перевищує 75 м2.
6. Що містять негорючі речовини й матеріали, якщо їх площа не перевищує 50 м2.
7. Що містять негорючі речовини й матеріали, якщо їх площа не перевищує 25 м2.
3. нещасного випадку невиробничого характеру проводиться протягом:
8. 15 календарних днів.
9. 10 календарних днів
10. 5 календарних днів.
11. 3 календарних дні.
4. Виплата суми страхових виплат проводиться щомісячно:
12. В дні встановлені наказом місцевого органу виконавчої влади.
13. В дні встановлені наказом роботодавця.
14. В дні встановлені Фондом соціального страхування.
15. В дні встановлені наказом роботодавця по узгодженню з органами державного нагляду за охороною праці.
5. Чи не забороняється припинення чергування по обслуговуванню електроустановок без здачі зміни?
16. Не забороняється.
17. Не забороняється по узгодженню з особою відповідальною за електрогосподарство.
18. Забороняється.
6. Несплата штрафу за нещасний випадок у зазначений законодавством термін тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі:
19.2 відсотки за кожний день прострочення.
20.5 відсотків за кожний день прострочення.
21.1 відсоток за кожен день прострочення.
7. Чи має право роботодавець вимагати від працівника виконання роботи не обумовленої трудовим договором?
22. Має по узгодженню з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.
23. Немає.
24. Має по узгодженню з місцевим органом виконавчої влади.
25. Має по узгодженню з комісією по трудовим спорам.
8. Ваші дії при непритомності:
26. Дати понюхати нашатирний спирт, поплескати по щоках,
27. Винести потерпілого з місця події вивільнити дихальні шляхи, покласти на бік.
28. Непритомного покласти на спину, трохи підняти нижні кінцівки (на 15-20 см), вивільнити шию і груди від одягу, поплескати по щоках, помити обличчя холодною водою, дати понюхати нашатирний спирт.
29. Непритомного покласти на бік, вивільнити шию, груди, поплескати по щоках, дати понюхати нашатирний спирт.
9. Чи не забороняється зберігання засобів індивідуального захисту у приміщення разом з кислотами, лугами, розчинниками та інше?
30. Не забороняється в спеціальних шафах.
31. Не забороняється в спеціальних шафах по узгодженню з органами санепідемстанції.
32. Забороняється.
33. Не забороняється, якщо кислоти, луги, розчинники та інше знаходяться в спеціальній тарі та по узгодженню з органами санепідемстанції.
10. Програми попереднього спеціального навчання розробляються відповідними службами підприємства та затверджується:
34. Роботодавцем по узгодженню з органами державного нагляду за охороною праці.
35. Роботодавцем по узгодженню з органами місцевої державної адміністрації.
36. Роботодавцем.

Білет № 24
1. Чи забороняється залучати неповнолітніх до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми?
1. Не забороняється з їх згоди.
2. Не забороняється з їх згоди і по узгодженню з службою охорони праці підприємства.
3. Забороняється.
2. Що розуміють під поняттям «вогнегасник»?
4. Це бочки з водою призначені для гасіння пожежі.
5. Це пересувне обладнання для гасіння пожежі.
6. Це переносне чи пересувне обладнання для гасіння пожежі за рахунок випуску запасеної вогнегасної речовини.
7.Це переносне обладнання для гасіння пожежі за рахунок випуску запасеної вогнегасної речовини.
3. Лікувально-профілактичний заклад про кожне звернення потерпілого від нещасного випадку без направлення підприємства повинен повідомити роботодавця підприємства, де працює потерпілий:
8. Протягом трьох діб після звернення.
9. Протягом двох діб після звернення.
10.Протягом доби після звернення.
11.Негайно після звернення.
4. Хто надає допомогу потерпілому у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю?
12. Роботодавець.
13. Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві.
14. Місцева держадміністрація.
5. Огляд електроустановок неелектротехнічними працівниками та екскурсії, за наявністю дозволу керівництва підприємства, можуть проводитись під наглядом працівника:
15. З групою II, який має право одноосібного огляду.
16. 3 групою Ш, який має право одноосібного огляду.
17. 3 групою IV, який має право одноосібного огляду.
18. 3групою V, який має право одноосібного огляду.
6. Штраф у десятикратному розмірі сплачується роботодавцем від дати одержання припису державного інспектора чи іншої посадової особи державного нагляду за охороною праці.
19. В двомісячний термін.
20. В місячний термін.
21. В десятиденний термін.
7.Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше:
22. Одного місяця з дня вчинення проступку.
23. Двох місяців з дні вчинення проступку.
24. Трьох місяців з дня вчинення проступку.
25. П’яти місяців з дня вчинення проступку.
26. Шести місяців з дня вчинення проступку.
8. Якщо кислота чи луг попали на шкіру через одяг то необхідно:
27. Зняти з потерпілого одяг, після чого промити шкіру.
28. Уражене місце промити великою кількістю води з крана продовж 15-20 хв.
29. Спочатку треба змити їх з одягу, а потім обережно розрізати і зняти з потерпілого мокрий одяг, після чого промити шкіру.
9. Роботодавець при видачі працівникам таких засобів індивідуального захисту, як респіратори, протигази та інше повинен:
31. Проводити навчання і перевірку знань працівників правил користування і найпростіших способів перевірки придатності цих засобів, а також тренування щодо їх застосування.
32. Проводити навчання, найпростіших способів перевірки придатності цих засобів, а також тренування щодо їх застосування.
10. Контроль за виконанням вимог „Типового положення про навчання з питань охорони праці” здійснюють:
33. Служби охорони праці підприємства.
34. Служби охорони праці центральних та місцевих органів виконавчої влади.
35. Служби місцевої державної адміністрації.
36. Уповноважений найманими працівниками особи з питань охорони праці підприємства.

виникли

питання?