ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ про затвердження посадових інструкцій

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ про затвердження посадових інструкцій

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«______»
Н А К А З № 09-ВК
від «_» ____20_ р. м. Київ

про затвердження посадових інструкцій

На підставі вимог КЗпП України, статті 13 Закону України “Про охорону праці” затвердженого Президентом України 21 листопада 2002 року № 229-IV та Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» затвердженого ВР № 219-VIII від 02.03.2015р., а також з метою чіткого встановлення обов’язків, прав та взаємовідносин між посадовими особами, –
НАКАЗУЮ:

1.Начальникам відділів, служб та інших структурних підрозділів до 15.01.2021 р., відповідно до Методики про розробку та оформлення посадових інструкцій (дод. 2. наказ № 07-ОП), опрацювати посадові інструкції підлеглих та у разі потреби внести необхідні зміни.
2. Інженеру з охорони праці ___до 20.01.2021 р.проконтролювати наявність у посадових інструкціях обов’язків з охорони праці.
3. Начальнику відділу кадрів ___до 22.01.2021 р.подати мені на розгляд опрацьовані посадові інструкції, після затвердження,27.01.2021 р.видати під розпис враховані примірники інструкцій персоналу згідно Переліку (дод. 1).
4.Посадовим особам у своїй роботі та у виробничих відносинах керуватись затвердженими посадовими інструкціями.
5.Начальнику відділу кадрів ___ наказ довести до відома працівників підприємства згідно листа ознайомлення.
6.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

виникли

питання?