ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про призначення працівників, відповідальних за безпечне виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про призначення працівників, відповідальних за безпечне виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«___________»
Н А К А З № 34-ОП
від «20» січня 2023 р. м. Київ

Про призначення працівників, відповідальних за безпечне виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті: _____

На підставі вимог статті 13 закону України «Про охорону праці»; пункту, 5.2. ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (НПАОП 45.2-7.02-12); п. 1.12 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07); п.2 розділу ІІ «Правил пожежної безпеки в Україні» (НАПБ А.01-001-2015); статті 11 Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 № 2245-III та п.3 розділу ІV «Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях», затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.08.2007 № 557, та з метою організації безпечного виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті, –
НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальним за організацію безпечного виконання робіт та по забезпеченню виконання ПЛАСголовного інженера Скакуна В.М.,який пройшов навчання і перевірку знань з правил охорони праці (ОП), електробезпеки (ЕБ) та пожежної безпеки (ПБ)в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ):
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.);
1.1.Головному інженеру,відповідальному за організацію безпечного виконання робіт,СкакунуВ.М.:
– забезпечити об’єкт проектом виконання робіт (ПВР) та технологічними картами, контролювати їх виконання.
– оформити Акт про відповідність виконаних підготовчих робіт вимогам безпеки праці і готовності об’єкта до початку будівництва.
– забезпечити об’єкт наказами про призначення працівників відповідальними за безпечне виконання робіт.
– не залучати до роботи субпідрядні організації без наявності у них дозвільних документів.
– координувати роботи субпідрядних організацій в межах договірних зобов’язань, в тому числі при виконанні сумісних робіт з дотриманням вимог охорони праці.
– організовувати виконання заходів на об’єкті будівництва по усуненню порушень вимог охорони праці та пожежної безпекизгідно приписів та Постанов посадових осіб органів Держпожнагляду МНС та Держпраці.
2. Призначити начальником генпідрядної дільниціПєсковаА.М., який пройшов навчання і перевірку знань з правил охорони праці (ОП), електробезпеки (ЕБ) та пожежної безпеки (ПБ)в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ):
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.)
2.1.Начальнику генпідрядної дільниці ПєсковуА.М.:
– виконати заходи безпеки праці, визначеними у ПВР.
– своєчасно проводити з робітниками інструктажі на робочому місці по затверджених інструкціях з охорони праці.
– виконати заходи по забезпеченню пожежної безпеки, промсанітарії та гігієни праці згідно Правил, в тому числі: призначити бригадирів, відповідальними за пожежну безпеку в побутових приміщеннях, обладнати місце для паління, визначити конкретні дії працівників у разі виникнення пожежі.
– розробляти спільні заходи з охорони праці з субпідрядними організаціями.
– вести журнал сумісних робіт, в тому числі для дільниць ТОВ «ЕТАЛОН» які працюють на об’єкті будівництва.
– замовляти засоби колективного захисту відповідно заявок поданих начальниками дільниць ТОВ «ЕТАЛОН».
– розпорядженнями призначати виконробів і майстрів відповідальними за організацію безпечного виконання робіт на конкретних ділянках на всіх змінах.
– розпорядженнями призначати навчених робітників відповідальними за встановлення і демонтаж огороджень.
– закріпити відповідальних осіб за переміщення технологічного та автомобільного транспорту заднім ходом.
– відходи, що утворюються при виконанні будівельних робіт зберігати у визначених місцях та утилізувати згідно укладених договорів з визначеними та спеціалізованими організаціями, про що повинні вестися відповідні записи згідно М-6.3-02 «Методика управління відходами та їх утилізація».
– постійно проводити ідентифікацію небезпек і оцінку ризиків, та розробляти Програми виконання та аналізування небезпечних факторів впливу на умови праці на будівництві згідно М-7.2-02 «Методика ідентифікації небезпек і оцінки ризиків».
– постійно переглядати екологічні впливи згідно М-7.2-01 «Методика ідентифікації та оцінки екологічних аспектів» та подавати відповідальним особам пропозиції щодо порядку управління істотними екологічними аспектами.
– усувати порушення пожбезпеки та охорони працізгідно приписів та Постанов посадових осіб органів Держпожнагляду та Держпраці.
– забороняти виконання вогневих робіт працівникам які не пройшли навчання по пожежно-технічному мінімуму.
Визначити порядки:
– виконання заходів на об’єкті будівництва по огляду і зачинення приміщень після закінчення роботи;
– відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі або інших аварійних ситуацій;
– проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт, в тому числі зварювальних;
– прибирання,вивезення та утилізацію горючих будівельних відходів.
– можливість(місце) паління,застосування відкритого вогню, побутових нагрівальних приладів;
– обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту (вогнегасників тощо);
– дій працівників в разі виникнення пожежі.
3. Призначити виконробаБудніка Ю.О., який пройшов навчання і перевірку знань з правил охорони праці (ОП), електробезпеки (ЕБ) та пожежної безпеки (ПБ) в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ):
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 04-21 від 14.01.2021р.ІІІ гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.),
відповідальним за безпечне виконання робіт на виділених ділянках робіт, в тому числі:
– за встановлення огороджень та їх демонтаж;
– за безпечне виконання робіт на висоті;
– за електробезпеку;
– за пожежну безпеку;
– за виробничу санітарію;
– за справний стан інструментів, пристроїв та засобів підмащування;
– за дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища при виконанні ПВР;
– за наявністю та контролем використання засобів індивідуального захисту;
4. Енергетику Галаті С.С., який пройшов навчання і перевірку знань з правил охорони праці (ОП), електробезпеки (ЕБ) та пожежної безпеки (ПБ)в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ):
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.),
виконати наступні заходи:
4.1. Проводити огляд, перевірку та випробування електрообладнання, електро-інструментів, трансформаторів, переносних світильників, та інших струмоспоживачів.
4.2. Виконувати заземлення електрообладнання побутових приміщень та складів та інших струмоспоживачів у відповідності до Правил.
4.3. Виконувати тимчасову електромережу згідно до вимог ПВР.
4.4.Своєчасно оформляти акти розмежування експлуатації електромереж та відповідальності сторін організацій задіяних на будівництві.
4.5.Нанести інвентарні номери та інші відповідні написи на електрообладнання .
5. Механіку Галаті С.С.,який пройшов навчання і перевірку знань з правил охорони праці (ОП), електробезпеки (ЕБ) та пожежної безпеки (ПБ)в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ):
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.),
виконати наступні заходи:
5.1. Забезпечити передачу по акту механізми та обладнання які направляються на будмайданчик врозпорядження начальників дільниць.
5.2. Забезпечитидільницю для обслуговування та експлуатації машин, механізмів та вантажопідіймальних кранів обслуговуючим персоналом, який пройшов перевірку знань з охорони праці в установленому порядку.
6.Начальнику виробничо-технічного відділуКарасюО.А., який пройшов навчання і перевірку знань з правил охорони праці (ОП), електробезпеки (ЕБ) та пожежної безпеки (ПБ)в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ):
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.),
виконати наступне:
6.1. Забезпечити об’єкт необхідними ПВР та технологічними картами., наказами на працівників, відповідальних за безпечне виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті.
6.2. Забезпечити об’єкт проектно-технологічною документацією з виробництва та екології і журналами ведення робіт.
6.3. Забезпечити виконання геодезичних робіт на об’єкті відповідно до вимог нормативних документів.
6.4. Наказ довести до відома працівників підприємства згідно листа ознайомлення.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на головного інженера Скакуна В.М..

виникли

питання?