ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про призначення постійно діючої комісії по перевірці знань з питань охорони праці

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про призначення постійно діючої комісії по перевірці знань з питань охорони праці

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«__________»
Н А К А З № 13-ОП
від «12» січня 2021 р. м. Київ

Наказ Про призначення постійно діючої комісії по перевірці знань з питань охорони праці

На підставі пункту статті 18 закону України «Про охорону праці»; п. 3.10. «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05) затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці №15 від 26.01.2005р. зі змінами, внесеними наказом Міністерства соціальної політики України від 30.01.2017 р. № 140, –

НАКАЗУЮ:

1. Для організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці створити на підприємстві з посадових осіб, які пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці (ОП), електробезпеки (ЕБ) та пожежної безпеки (ПБ) в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ) в навчальному центрі ТОВ «Стандарт професійної безпеки «ГЕФЕСТ», постійно діючу комісію у складі:

голова комісії : СкакунВ.М.–головний інженер
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.)
і членів комісії: Кравець О.П. -інженер з охорони праці
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.).
Галата С.С.–енергетик (механік)/голова Ради трудового колективу;
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.)
Карась О.А. – начальник ВТВ
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.)
2.Затвердити форму протоколів (Дод.. 1-6) для занесення результатів прийому заліків (екзаменів), та посвідчень (Дод.. 7, 8).
Протоколи засідання комісії
про перевірку знань з питань охорони праці:
2.1. Загальний курс з охорони праці (робітники) (дод. 1)
2.2. ВПМ (машиністи кранів) (дод. 2).
2.3. ВПМ (стропальники) (дод. 3).
2.4. Пожежно-технічний мінімум – ПТМ (дод. 4).
2.5. По газопостачанню (дод. 5).
2.6. Перевірка ПБЕЕС (дод. 6).
Посвідчення про перевірку знань:
2.7. Про перевірку знань з електробезпеки (дод. 7).
2.8. Про перевірку знань з охорони праці (дод. 8).
3.Комісії у своїй роботі керуватись затвердженим на підприємстві «Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», та іншими нормативними актами з охорони праці.
4.Голові і членам екзаменаційної комісії, за потреби, пройти перевірку знань з питань охорони праці за участі державних інспекторів Держпраці.
5.Відповідальність за своєчасне навчання та перевірку знань у працівників покласти на головного інженера, а у робітників на начальників підрозділів.
6.Інженеру з охорони праці Кравцю О.П.наказ довести до відомапрацівників підприємства згідно листа ознайомлення.
7.Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного інженера Скакуна В.М..

 

 

Додаток  1
до наказу  № 13-ОП
від «12»січня 2021 р.

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЕТАЛОН

 

 

ПРОТОКОЛ № _______

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ ПО ПЕРЕВІРЦІ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
_____________202__ р.м. Київ
Комісія у складі:
голови СкакунВ.М.головний інженер
     
і членів комісії: Кравець О.П.інженер з охорони праці
     
  Галата С.С.енергетик (механік)
     
Карась О.А.начальник ВТВ

 

створена на підставі наказу від «12» січня 2021 р. №13-ОПперевірила у працівниківпідприємствазнання згідно з програмою навчання: основні вимоги законодавства України з охорони праці; інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт (в тому числі при виконанні робіт на висоті); технологічні карти; безпека праці при експлуатації будівельних машин, механізмів та електроінструментів; гігієна праці та промсанітарія; порядок проведення медоглядів; надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках на виробництві; правила поведінки у разі виникнення аварійних (нестандартних) ситуацій.

 

№ з/пПрізвище, ім’я та по батьковіПосада,

професія

Місце роботи (структурний підрозділ)знає/не знаєПримітка
123456
1ЗінчукСергійводій  
ОлександровичнавантажувачаСМ, базазнає
2Бабій Іван   
Петровичелектрогазозварникдільниця № 1знає
3Шульга Михайло   
Степановичелектромонтердільниця № 1знає
4Фабинський   
 Антон Петровичмашиніст автокрануСМ, базазнає
5СинякПетро   
 МиколайовичмашиністбетононасосуСМ, базазнає
6Тришкалюк Василь   
Дмитровичмашиніст підіймачаСМ, базазнає

 

7РадченкоСергіймонтажник сталевих  
Івановичі з/б конструкційдільниця № 1знає

 

 

 

 

Голова комісіїВ.М. Скакун
(підпис)
Члени комісії:О.П. Кравець
(підпис) 
С.С.Галата
(підпис)
О.А. Карась
(підпис)

 

 

Додаток  2
до наказу  № 13-ОП
від «12» січня 2021 р.

 

 

ПРОТОКОЛ № _______
ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ ПО ПЕРЕВІРЦІ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
_____________202__ р.м. Київ

 

Комісія у складі:
голови Скакун В.М.головний інженер
     
і членів комісії: Кравець О.П.інженер з охорони праці
     
  Галата С.С.енергетик (механік)
     
Карась О.А.начальник ВТВ,

створена на підставі наказу від «12» січня 2021 р. № 13-ОП перевірила у машиністів знання згідно з програмою навчання:основні вимоги законодавства України з охорони праці; інструкції з охорони праці, технологічні карти за професіями та видами робіт (в тому числі при виконанні робіт на висоті; інструкції з охорони праці для машиністів баштових кранів, інструкції з монтажу та експлуатації кранів); безпека праці при експлуатації будівельних машин, механізмів та електроінструментів; гігієна праці та промсанітарія; порядок проведення медоглядів; надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках на виробництві та правила поведінки у разі виникнення аварійних (нестандартних) ситуацій

№ з/пПрізвище, ім’я та по батьковіПосада,

професія

Місце роботи (структурний підрозділ)знає/не знаєПримітка
123456
1Фабинськиймашиніст 
Антон Петровичстрілового крануСМ, базазнає
2СинякПетромашиніст  
МиколайовичбетононасосуСМ, базазнає
3Тришкалюк Васильмашиніст
ДмитровичпідіймачаСМ, базазнає

 

 

Додаток 7
до наказу  № 13-ОП
від «12» січня 2021 р.

 

Міністерство _____________________________________________________________

Організація, підприємство __________________________________________________

ПОСВІДЧЕННЯ № __________

            Видане (кому) ____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові отримувача посвідчення)

            Посада (спеціальність) _____________________________________________________

Допущений до роботи в електроустановках напругою ____________________________

Цеху, відділу _______________________________________________________________

В якості ___________________________________________________________________

Дата видачі ________________________________________________________________

Голова комісії _________________                       __________________

(посада, підпис)                                          (прізвище, ініціали)

                 М.П.

Результати перевірки знань з охорони праці

(Правила безпеки, інструкції з охорони праці)

Дата

перевірки

Причина

перевірки

Група з електробезпекиРішення комісії (знає, не знає)Дата

наступної

перевірки

Підпис

голови комісії

 

Результати перевірки знань технології робіт

(Правила експлуатації, виробничі інструкції)

Дата

перевірки

Причина

перевірки

Група з електро-безпекиРішення комісії (знає, не знає)Дата

наступної

перевірки

Підпис

голови комісії

Результати перевірки знань правил пожежної безпеки

Дата

перевірки

Причина

перевірки

Група з електро-безпекиРішення комісії (знає, не знає)Дата

наступної

перевірки

Підпис

голови комісії

 

Результати перевірки знань правил ДНАОП при виконанні спеціальних робіт

Дата

перевірки

Назва правилРішення комісії

(знає, не знає)

Підпис

голови

комісії

 

Результати медичного огляду

ДатаВисновок лікаряПідпис

відповідальної особи

 

Інженер з ОПО.П. Кравець
(підпис)

 

 

виникли

питання?