ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про призначення осіб, відповідальнихза безпечне виконання робіт та експлуатацію приміщень на виробничій базі

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про призначення осіб, відповідальнихза безпечне виконання робіт та експлуатацію приміщень на виробничій базі

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«____________»
Н А К А З № 35-ОП
від «21» січня 2023 р. м. Київ

Про призначення осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт та експлуатацію приміщень на виробничій базі

На підставі вимог статті 13 закону України “Про охорону праці”; пункту 1.11,ДБН А 3.1-5-2016«Організація будівельного виробництва»; пункту 5.2. ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (НПАОП 45.2-7.02-12); п. 1.12 “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”(НПАОП 0.00-1.15-07); розділу ІІ,пункту 2 «Правил пожежної безпеки в Україні» (НАПБ А.01.001-2015); статті 11 Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 № 2245-III та Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.08.2007 № 557 та з метою організації безпечного виконання робіт на виробничій базі, –
НАКАЗУЮ:
1. Призначити начальника виробничоїбази ЦимбалаВ.І., який пройшов навчання і перевірку знань з правил охорони праці (ОП), електробезпеки (ЕБ) та пожежної безпеки (ПБ)в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ):
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.),
особою, відповідальною за організацію безпечного виконання робіт на виробничій базі та по забезпеченню виконання ПЛАС,якому:
1.1.Забезпечити виробничу дільницю бази інструкціями з охорони праці та технологічними картами і контролювати їх виконання.
1.2.Забезпечити виробничу дільницю бази наказами про призначення працівників відповідальними за безпечне виконання робіт.
1.3. Не залучати до роботи субпідрядні організації без наявності у них дозвільних документів.
1.4. Організовувати виконання заходів по усуненню порушень згідно приписів та Постанов посадових осіб органів Держпожнагляду, Держпраці та СЕС.
1.5. При необхідності видавати наряд-допуски на виконання робіт підвищеної небезпеки.
1.6. Контролювати стан охорони праці, пожежної безпеки, промсанітарії і гігієни праці на виробничій дільницібази виробничого обслуговування на рівні першої та другої ступенів оперативного контролю.
1.7. Постійно проводити ідентифікацію небезпек і оцінку ризиків, та розробляти Програми виконання та аналізування небезпечних факторів впливу на умови праці на будівництві згідно М-7.2-02 «Методика ідентифікації небезпек і оцінки ризиків».
1.8. Постійно переглядати екологічні впливи згідно М-7.2-01 «Методика ідентифікації та оцінки екологічних аспектів» та подавати відповідальним особам пропозиції щодо порядку управління істотними екологічними аспектами.
1.9. Визначити порядки:
– виконання заходів на об’єкті по огляду і зачиненню приміщень після закінчення роботи;
– відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі або інших аварійних ситуацій;
– проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт, в тому числі зварювальних;
– прибирання,вивезення та утилізацію горючих будівельних відходів.
2. Призначити керівників, виконробів та майстрів, які пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці (ОП), електробезпеки (ЕБ) та пожежної безпеки (ПБ) в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ),відповідальними за безпечне виконання робіт на виділених ділянках робіт, в тому числі:
– за встановлення огороджень та їх демонтаж;
– за безпечне виконання робіт на висоті;
– за електробезпеку;
– за пожежну безпеку;
– за виробничу санітарію;
– за справний стан інструментів, пристроїв та засобів підмащування;
– за дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища при виконанні ПВР;
– за наявністю та контролем використання засобів індивідуального захисту;
2.1. Начальника цеху виробничої бази Бєлуху Ю.В.
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.);
2.2. Механіка Кислюка А.П.
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.);
2.3. Майстра з ремонту автотехніки Романчука В.В.
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.)
3.Призначити наступних працівників відповідальними за безпечне виконання робіт в приміщеннях та майстернях на ВБ(безпечну експлуатацію приміщень, будівель, споруд) по підрозділам виробничої діяльності:
3.1.Виробничабаза – начальника ВБ Бєлуху Ю.В. за приміщення:
– адміністративно-побутові;
– майстерні з ремонту опалубки;
– центрального складу;
– охоронників;
– кімнати відпочинку водіїв.
3.2.Служба механіка (СМ) – механіка СМКислюкаА.П.за приміщення:
– адміністративне приміщення механіків;
– гаражу;
– складських приміщень № 1 та № 2;
– диспетчерської;
– заглибленого складу паливно-мастильних матеріалів;
– майстерень слюсарних робіт № 1 та № 2.
3.3.Служба енергетика (СЕ) – енергетикаВасильєва С.І.за приміщеннямайстерні по ремонту електрообладнання, якому:
3.3.1. Забезпечити виконання встановленого порядку огляду, ремонту, випробування і вимірювання електроустановок, електрообладнання і електромереж цеха.
3.3.2. Забезпечити перевірку знань електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування у встановленні строки згідно з вимогами правил ПБЕЕС та ПТЕЕС.
4.Працівникам,відповідальнимза безпечне виконання робіт в приміщеннях та майстернях на виробничій базі:
4.1.Забезпечити безпечне виконання робіт в приміщеннях та майстернях, в тому числі: по електробезпеці; пожежній безпеці; промсанітарії і гігієни праці та охорони навколишнього середовища.
4.2. Контролювати стан охорони праці, пожежної безпеки, промсанітарії і гігієни праці на виробничій дільниціна рівні першого ступеня оперативного контролю.
4.3. Своєчасно проводити з робітниками інструктажі на робочому місці по затверджених інструкціях з охорони праці та контролювати їх виконання.
4.4.До роботи допускати працівників, які пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань по професії та видам робіт, які виконують.
4.5. Виконувати заходи по забезпеченню пожежної безпеки, промсанітарії та гігієни праці згідно Правил, в тому числі: призначити бригадира, відповідального за пожежну безпеку в побутовому приміщенні, обладнати місце для паління, визначити конкретні дії працівників у разі виникнення пожежі.
4.6. Вести журнали і документацію з охорони праці згідно чинних нормативних актів.
4.7. Закріпляти відповідальних осіб за переміщення технологічного та автомобільного транспорту заднім ходом.
4.8. При залученні до виконання робіт на території виробничої дільниці субпідрядних організацій, розробляти спільні заходи з охорони праці з реєстрацією у журналі сумісних робіт.
4.9. Відходи, що утворюються при виконанні робіт зберігати у визначених місцях та утилізувати згідно укладених договорів з визначеними та спеціалізованими організаціями, про що повинні вестися відповідні записи згідно М-6.3-02 «Методика управління відходами та їх утилізація».
5.Інженеру з охорони праці Кравцю О.П. наказ довести до відома працівників підприємства згідно листа ознайомлення.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на головного інженера Скакуна В.М..

виникли

питання?