ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про призначення осіб, відповідальних за організацію відомчого нагляду та заутриманням в справному станіта безпечну експлуатацією об’єктів

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про призначення осіб, відповідальних за організацію відомчого нагляду та заутриманням в справному станіта безпечну експлуатацією об’єктів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«________»
Н А К А З № 28-ОП
від «18» січня 2023 р.

м. Київ

Про призначення осіб, відповідальних за організацію відомчого нагляду та заутриманням в справному станіта безпечну експлуатацією об’єктів котлонагляду та підіймальних споруд

На підставі вимог статті 13 закону України «Про охорону праці»; пунктів 7.1.6 та 7.1.7 ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» НПАОП 45.2-7.02-12;п. 1., гл. 5 розділу VІ«Правилохорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїві відповідного обладнання», (НПАОП 0.00-1.80-18); п.1, гл.1, розділу VІІ «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18);п. 9.7.1.ірозділу Х«Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08 та з метою організації відповідного технічного нагляду і забезпечення безпечної та безаварійної експлуатації об’єктів котлонагляду, вантажопідіймальних машин та механізмів підконтрольних Держпраці, –

НАКАЗУЮ:

1.Закріпити об’єкти котлонагляду та вантажопідіймальні машини і механізми за службами механіка і енергетика. Проведення планово-попереджувальних ремонтів підіймальних споруд і об’єктів котлонагляду покласти на механіка (енергетика) ГалатуС.С. із узгодженням термінів їх проведення головним інженером Скакуном В.М.
2.ПризначитимеханікаГалату С.С., який пройшов навчання і перевірку знань з правил охорони праці (ОП), електробезпеки (ЕБ) та пожежної безпеки (ПБ) в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ):
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.),
особою, яка здійснює відомчий нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією об’єктів котлонагляду: вантажопідіймальнихкраніві машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, кранових колій та тари, а також відповідальним з нагляду за технічним станомі експлуатацією обладнання, що працює під тиском, ліфтів та будівельних підйомників(далі працівник з нагляду).
3. Працівнику з нагляду :
3.1.Свою роботу виконувати у відповідності довимог «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18), «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18), «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів»(НПАОП 0.00-1.83-18),Інструкції з ОП № 4для працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів,«Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів»(НПАОП 0.00-1.02-08), законодавчих, нормативно – правових актів з охорони праці та іншої нормативної документації.
4. Призначити механікаГ алату С.С.особою, відповідальною в ТОВ «ЕТАЛОН» за утримання в справному стані:
4.1.Вантажопідіймальних споруд, кранів, машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, кранових колій та тари;будівельних підйомників;
4.2. Обладнання, що працює під тиском.
5.МеханікуГалаті С.С.та начальнику виробничої бази Цимбалу В.І.:
5.1.Розробити положення про служби, посадові інструкції на підлеглих, інструкції з охорони праці для робітників.
Термін –до 31.01.2021 р.
5.2.Завести та контролювати ведення відповідних журналів і документації з охорони праці згідно чинних нормативних актів.
5.3.Допускати до роботи працівників, відповідальних за безпечне проведення робітз переміщення вантажів вантажопідіймальними кранами і машинами, знімними вантажозахоплювальними пристроями та тароюкерівників робіт які керують роботами по монтажу та демонтажу технологічної оснастки, за допомогою ВПМ та механізмів по базі та служби механіка згідно наказів по підприємству.
6. На час відпустки, відрядження та в інших випадках відсутності відповідальних осіб цього наказу, їх обов’язки в кожному окремому випадку покладати окремим відповідним наказом по підприємству на працівників, які заміняють їх за посадою та які пройшли перевірку знань відповідних Правил.
7.Працівникам, пов’язаним з експлуатацією об’єктів котлонагляду, підіймальних споруд та транспортних засобіву своїй практичній діяльності керуватись інструкціями з охорони праці, посадовими інструкціями, Правилами та іншими нормативно–правовими актами з охорони праці.
8. Видачуподорожніх листів на автокрани та транспортні засоби покласти на диспетчераслужби механіка.
9.Забезпечити наявність у диспетчерському пункті наступних документів:
9.1 Зразки встановленої форми правильно оформленого подорожнього листа машиніста крана й заявки на вантажопідіймальний кран.
9.2. Наказ про призначення працівників відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, із зазначенням номера посвідчення та дати останньої перевірки знань.
9.3. Наказ на призначення стропальників, із зазначенням номера посвідчення та дати останньої перевірки знань.
9.4. Зразки підпису працівників, які мають право видавати заявки.
9.5.Подорожній лист видавати машиністу крана після одержання заявки та перевірки даних, вказаних в заявці.
9.6. При наданні стрілових самохідних кранів стороннім організаціям вимагати від них договір на оренду, наказ на відповідальних працівників за безпечне проведення робіт з вказівкою адреси будівництва та про наявність умов для безпечного виконання робіт (ПВР або технологічну карту).
10. Виведення крана в ремонт проводити працівником, відповідальним за утримання крана в справному стані, у відповідності із графіком ППР, затвердженим головним інженером. Дата й час виводу крана в ремонт записується в “Журналі прийому та здачі зміни машиніста крана”.
10.1. Виконання робіт краном після виводу його в ремонт забороняється.
11.Пуск в роботу вантажопідіймальних кранів і об’єктів котлонагляду після ремонту проводити працівниками, відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію об’єктів із записом в “Журналі прийому та здачі змін ” з урахуванням вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
12. Затвердити:
12.1. Перелік професій, які підлягають атестації на право обслуговування об’єктів котлонагляду та підіймальних споруд (дод. 1).
12.2.Перелік діючих журналів, графіків, написів і іншої технічної документації при експлуатації об’єктів котлонагляду, і підіймальних споруд (дод.2).
12.3. Форму “Обліку роботи машини” (дод.3).
12.4. Форму “Заявки на вантажопідіймальний кран” (дод.4).
12.5. Склад професій ремонтної групи” (дод.5).
13.Інженеру з охорони праці Кравцю О.П. наказ довести до відома ІТП підприємства згідно листа ознайомлення .
14. Контроль за виконання наказу покласти на головного інженера Скакуна В.М..

Додаток 1
до наказу № 28-ОП
від «18» січня 2021р.

ПЕРЕЛІК
професій, які підлягають атестації на право
обслуговування об’єктів котлонагляду та вантажопідіймальних
кранів і машин

1. Вантажопідіймальні крани

1.1. Машиніст крану.
1.2. Монтажник будівельних машин і механізмів.
1.3. Стропальник.
1.4. Слюсар – електрик з ремонту та обслуговування в/п кранів і машин.
1.5. Слюсар – електрик з ремонту електроустаткування.
1.6. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин.

 

Додаток 2
до наказу № 28-ОП
від «18» січня 2021р.

ПЕРЕЛІК
діючих журналів, графіків написів (таблиць)
та іншої технічної документації при експлуатації об’єктів
котлонагляду та вантажопідіймальних кранів і машин та пристроїв

1. Перелік документації при експлуатації вантажопідіймальних кранів і машин та пристроїв на які не поширюються “Правила…”
1.1. Журнал реєстрації об’єктів котлонагляду й підіймальних споруд, які не підлягають реєстрації Держпраці, та на які не поширюються вимоги Правил.
1.2. План-графік планово-попереджувального ремонту обладнання.
2. Перелік документації при експлуатації вантажопідіймальних кранів і машинта пристроїв на які поширюються “Правила…”
2.1. Журнал технічних обслуговувань вантажопідіймальних кранів і машин.
2.2. Журнал періодичного огляду знімних вантажозахоплювальних пристроївта тари.
2.3.Вахтовий журнал машиніста крана.
2.4. Вахтовий журнал машиніста підйомника.
2.5. Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв.
2.6. План-графік планово-попереджувального ремонту обладнання.
2.7. На вантажопідіймальному крані повинні бути наступні написи:
– дозволена вантажопідйомність;
– термін наступного технічного опосвідчення (повного, часткового);
– не стій під стрілою;
– не стій під вантажем;
– на дверці кабіни стрілового крана: “Забороняється робота під діючимиПЛ. електропередачі”, „Працювати ближче 40м від ПЛ. електропередачі тільки по наряду-допуску”;
– на поворотних частинах стрілового крану “Бережись повороту ”;
– на крюковій підвісці вказати дозволену вантажопідйомність крана.
2.7. У місцях виконання робіт повинні бути наступні документи, плакати, таблиці, світлові табло:
– вага вантажів, які переміщуються;
– із графічним відображенням способів стропування та обв’язки вантажів;
– зі знаковою сигналізацією, прийнятого на підприємстві для обліку сигналами між стропальником та машиністом крану;
– також із вказуванням прізвища осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт з переміщення вантажів кранами;
– “Увага! Працює кран ”;
– “Стій! Небезпечна зона ”;
– “Не входити в зону роботи крана! Працює грейферний кран ”;
– “Не знаходитися в зоні можливого опускання стріли ”.
2.8. Рекомендації по обладнанню баластної призми й кранових колій баштових кранів.
2.9. Проект виконання робіт (для будівельно-монтажних робіт) або технологічна карта.

виникли

питання?