ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про призначення осіб, відповідальних за газове господарство, безпечне проведення зварювальних та газополум’яних робіт під тиском

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про призначення осіб, відповідальних за газове господарство, безпечне проведення зварювальних та газополум’яних робіт під тиском

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«____________»
Н А К А З № 36-ОП
від «21»січня 2023 р. м. Київ

Про призначення осіб, відповідальних за газове господарство, безпечне проведення зварювальних та газополум’яних робіт, збереження та експлуатацію обладнання, що працює під тиском.

На підставі вимог статті 13 закону України «Про охорону праці»; «Правил охорони праці під час зварювання металів» (НПАОП 28.52-1.31-13); п.1, гл.1, розділу VІІ «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18); п. 7.2 розділу VІІ «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15) пункту 3.2. «Правил пожежної безпеки в Україні» (НАПБ А.01.001-2015); ДБН В.2.5.-20-2001 «Газопостачання» та з метою організації безпечної роботи з обладнанням, що працює під тиском і обладнанням для газополум`яної обробки металів, –
НАКАЗУЮ:
1.Призначити особою, відповідальною по нагляду за газовимгосподарством та технічним станомобладнання, що працює під тиском,механіка Галату С.С., який пройшов навчання і перевірку знань з правил охорони праці (ОП), електробезпеки (ЕБ) та пожежної безпеки (ПБ)в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ):
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.).
2. Призначити особами, відповідальними за безпечне виконання зварювальних та вогневих робітпри газополум’яній обробці металів, експлуатації пересувних газорозбірних постів та експлуатацію і збереження обладнання, що працює під тиском (балонів ЗВГ) на будівельних дільницях наступних працівників, які пройшли навчання та перевірку знань з правил охорони праці (ОП); електробезпеки (ЕБ), група електробезпеки не менше ІІІ; та пожежної безпеки (ПБ) в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ):
– Начальника дільниці Пєскова А.М.
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.)
– Виконроба Будніка Ю.О.
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 04-21 від 14.01.2021р.ІІІ гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.)
– Начальника бази Цимбала В.І.
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.)
– Майстра з ремонту автотехніки Романчука В.В.
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.)
3. Працівникам, відповідальним за безпечне виконання вогневих робітпри газополум`яній обробці металів, експлуатацію пересувних газорозбірних постів та експлуатацію та збереження обладнання, що працює під тиском:
3.1. Оглядати посудини та обладнання в робочому стані згідно Правил.
3.2. Контролювати виконання обслуговуючим персоналом інструкцій з режиму і безпечного обслуговування обладнання, що працює під тиском та обладнання для газополум`яної обробки металів.
3.3 В своїй роботі керуватись «Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18); «Правилами охорони праці під час зварювання металів» (НПАОП 28.52-1.31-13);«Правилами безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15) та вимогами відповідних інструкцій з охорони праці.
3.4. Завести документацію згідно чинних нормативно-правових актів з охорони праці.
3.5. Перевіряти дотримання установленого порядку допуску до обслуговування обладнання, що працює під тиском та обладнання для газополум`яної обробки металів. робітників які пройшли навчання та мають посвідчення.
3.6. При організація робіт дотримуватися вимог «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85.
3.7. До виконання робіт допускати лише тих робітників, які пройшли навчання і отримали дозвіл на виконання газонебезпечних робіт.
3.8. Роботи в колодязях, тунелях і котлованах виконуються бригадами не менше як із трьох працівників.
3.9. Розпорядженнями закріплювати навчених робітників відповідальними за встановлення і демонтаж огороджень та екранів.
3.10. Своєчасно проводити з робітниками інструктажі на робочому місці по затверджених інструкціях з охорони праці.
3.11. Газонебезпечні роботи виконувати (за потреби) лише за наявності наряду-допуску з доданою інструкцією із заходів безпеки.
3.12. Виконати заходи по забезпеченню пожежної безпеки згідно Правил.
4.Механіку (енергетику) Галаті С.С.:
4.1. В своїй роботі керуватись «Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18); «Правилами охорони праці під час зварювання металів» (НПАОП 28.52-1.31-13); «Правилами безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15).
4.2. Завести документацію згідно чинних нормативно-правових актів з ОП.
4.3. Оглядати обладнання, що працює під тиском, в робочому стані у визначені терміни.
4.4. Проводити технічне опосвідчення обладнання, що працює під тиском.
4.5. Вести книгу обліку та опосвідчень обладнання, що працює під тиском.
4.6. Перевіряти дотримання установленого порядку допуску до обслуговування обладнання, що працює під тиском, робітників які пройшли навчання та мають посвідчення.
5. Працівникам, відповідальним за експлуатацію обладнання, що працює під тиском:
5.1. Оглядати обладнання в робочому стані згідно Правил.
5.2. Контролювати виконання обслуговуючим персоналом інструкцій з режиму і безпечного обслуговування обладнання, що працює під тиском.
6.Інженеру з охорони праці Кравцю О.П. наказ довести до відома ІТП підприємства згідно листа ознайомлення .
7. Контроль за виконання даного наказу покласти на головного інженера Скакуна В.М..

виникли

питання?