ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про призначення осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію будівель і споруд

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про призначення осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію будівель і споруд

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«___________»
Н А К А З № 41-ОП
від «25» січня 2023 р. м. Київ

Про призначення осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію будівель і споруд

На підставі статті 13 закону України «Про охорону праці»; ст. 39 закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови КМУ від 12.04.2017 р. № 257 «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва», з урахуванням рекомендацій Міждержавного стандарту ГОСТ 31937-2011, Національного стандартуУкраїни (ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016) «Настанова щодо обстежень будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану» та для виконання організаційно-технічних заходів спрямованих на забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж підприємства, –
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
-«Положення про безпечну експлуатацію будівель і споруд ТОВ «ЕТАЛОН» (дод. 1).
– «Правила огляду та оцінки технічного стану будівель та споруд» (дод. 2).
2.Призначити особами, відповідальними за безпечну експлуатацію будівель, споруд та інженерних мереж підприємства:
– начальник ВТВ КарасьО.А. – будівля офісу;
– начальник базиЦимбал В.І. – будівлі та інженерні мережіна базі;
– енергетикГалата С.С. – енергопостачальні мережі офісу та бази;
2.1. Відповідальним особам у своїй роботі керуватись затвердженим «Положенням про безпечну експлуатацію будівель і споруд» та галузевими і міжгалузевими нормативними актами.
2.2. До посадових інструкцій Карася О.А., Цимбала В.І., Галати С.С. включити обов’язки по безпечній експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж, з оплатою за розширення зони обслуговування згідно законодавства України.
3.Начальнику відділу кадрів Козак О.В. проконтролювати внесення до посадових інструкцій з охорони праці відповідальних осіб обов’язків щодо забезпечення надійності будівель та їх безпечної експлуатації.
4.Призначити комісію для проведення поточних оглядів будівель та споруд у складі:
голова комісії: Скакун В.М. – головний інженер;
членів комісії: Кравець О.П. – інженер з охорони праці;
КарасьО.А. – начальник ВТВ;
Дівіза О.І. – головний бухгалтер;
Цимбал В.І. – начальник виробничої бази;
Галата С.С. – енергетик (механік).
5. Комісії два рази на рік проводити оглядбудівель та приміщень із складанням звіту.
6.Обов’язки осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію будівель:
6.1. Забезпечують:
– постійний нагляд, збереження і безпечну експлуатацію будинків і прибудинкової території;
– періодичні технічні огляди два рази на рік – весною та восени з метою опосвідчення стану будівель і території після зимового (літнього) періоду експлуатації;
Підчас огляду:
 перевіряється стан несучих і огороджуючих конструкцій, покриття будинків, наявність та стан інвентарю, жолоби та водостоки;
 виявляються можливі пошкодження(щілини, деформації, зазори, підтікання і т.і.) будівель, відмостки, водостоків та зливоприймачів;
 встановлюються дефектні місця, що потребують тривалого нагляду;
 перед зимою перевіряють справність дверей, вікон, ліхтарів наявність сілі та піску для підсипання в ожеледицю;
 виявлені недоліки ліквідуються;
6.2. Оформляють результати всіх оглядів актами (звітами), в яких відмічаються виявлені дефекти, заходи потрібні для їх усунення та терміни виконання.
6.3. На кожен будинок, згідно наказу Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 10.11.2017 р. № 298 «Про затвердження форми паспорта об’єкта будівництва», складають технічний паспорт.
6.4. Ведуть облік робіт по обслуговуванню і поточному ремонту відповідних будинків, споруд і території.
6.5. Ведуть технічний журнал, в який вносять всі записи про виконані роботи по обслуговуванню і поточному ремонту. Технічний журнал по експлуатації виробничих будинків і споруд являється основним документом, який характеризує стан експлуатації об`єктів.
6.6. Перевіряють наявність і перевірку засобів захисту та протипожежного інвентарю.
6.7. Контролюють виконання приписів органів державного нагляду у встановлені терміни.
6.8. Визначають :
– Вид ремонтних робіт:
а) поточний;
б) капітальний;
– розробляють план-графік ППР і подають на затвердження директору.
6.9. Здійснюють контроль за дотриманням правил i норм схорони праці, виробничої caнiтаpiї i пожежної безпеки, вимог Держпраці, санітарних та інших органів.
7.Відповідальний за експлуатацію енергомереж:
7.1. Забезпечує якісну та безперебійну роботу систем енергозабезпечення та справність технологічного обладнання й устаткування.
7.2. Забезпечує проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення, їх періодичне випробування, вимірювання рівня освітленості в приміщеннях.
8. Інженеру з охорони праці Кравцю О.П. наказ довести до відома працівників підприємства згідно листа ознайомлення.
9. Контроль за виконанням наказу покласти на головного інженера Скакуна В.М.

виникли

питання?