ТЕЛ: + 3 8 (050) 312 70-82

Наказ Про призначення осіб, відповідальних за безпечне виконання земляних робіт в охоронних зонах підземних комунікацій

Головна » Документи з охорони праці » Накази з охорони праці » Наказ Про призначення осіб, відповідальних за безпечне виконання земляних робіт в охоронних зонах підземних комунікацій

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«____________»
Н А К А З № 39-ОП
від «21» січня 2023 р. м. Київ

Про призначення осіб, відповідальних за безпечне виконання земляних робіт в охоронних зонах підземних комунікацій

На підставі вимог статті 13 закону України «Про охорону праці»; п. 1.1., ДБН А 3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва», пп. 5.2. та 7.1.7. ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (НПАОП 45.2-7.02-12), ДСТУ – Н Б В.2.1-28:2013 «Настанови щодо проведення земляних робіт та улаштування основ та фундаментів»,з метою організації безпечного виконання земляних робіт на об’єкті, –
НАКАЗУЮ:
1. Призначити особами, відповідальними за безпечне виконання земляних робіт на об’єктах підприємства начальника дільниці ПєсковаА.М., виконроба Будніка Ю.О.та начальника виробничої базиЦимбала В.І.,які пройшли навчання та перевірку знань з правил охорони праці (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.); електробезпеки (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В для Будніка – Протокол № 4-21 від 14.01.2021р. ІІІ гр.); та пожежної безпеки(Протокол № 089-040-21 від 05.02.21р.),
в тому числі відповідальними:
– за встановлення огорож виїмок, перехідних містків і сходів для спуску до місць роботи та евакуації;
– за контроль за справним станом і правильним встановленням та використанням машин, що застосовуються для розробки ґрунту;
– за вибір конструкції, технічний стан, і правильне встановлення кріплення стінок виїмок;
– за визначення безпечної крутизни незакріплених укосів котлованів і траншей з урахуванням навантаження від машин і ґрунту;
– за електробезпеку;
– за пожежну безпеку;
– за виробничу санітарію;
– за дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища на будівельних майданчиках при виконанні ПВР;
– за наявністю та контролем використання засобів індивідуального захисту:
2. Особам, відповідальним за безпечне проведення земляних робіт:
– вести постійний контроль стану схилів;
– забезпечити відведення поверхневих і підземних вод;
3. Земляні роботи в охоронних зонах кабелів високої напруги, діючих газопроводів та інших комунікацій виконуються за наряд-допуском після одержання дозволу від організацій, що їх експлуатують.
4. МеханікуГалаті С.С., який пройшов навчання і перевірку знань з правил охорони праці (ОП), електробезпеки (ЕБ) та пожежної безпеки (ПБ)в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ):
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р. ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.)
– забезпечити організацію контролю за утриманням будівельних машин, які знаходяться на балансі підприємства, в справному стані шляхом регулярних оглядів і ремонтів у встановлені графіком терміни;
– забезпечити виконання обслуговування і ремонту будівельних машин атестованим персоналом;
– відходи, що утворюються при технічному обслуговуванні зберігати у визначених місцях та утилізувати згідно укладених договорів із визначеними та спеціалізованими організаціями;
– забезпечити всі машини і механізми журналами, технічними паспортами й відповідними оперативними написами.
5. Енергетику Галаті С.С., який пройшов навчання і перевірку знань з правил охорони праці (ОП), електробезпеки (ЕБ) та пожежної безпеки (ПБ)в обсязі пожежно-технічного мінімуму (ПТМ):
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р. ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.)
– проводити огляд, перевірку та випробування електрообладнання, електроінструментів, трансформаторів , переносних світильників, та інших струмоспоживачів.
– виконувати заземлення електрообладнання побутових приміщень та складів та інших струмоспоживачів у відповідності до Правил.
– влаштовувати тимчасову електромережу згідно до вимог ПВР.
– своєчасно оформляти акти розмежування експлуатації електромереж та відповідальності сторін організацій задіяних на будівництві.
6.Начальнику виробничо-технічного відділу Карасю О.А.:
ОП – (Протокол №. 089-044-21 від 10.02.2021р.);
ЕБ – (Протокол №. 089-047-21 від 11.02.2021р.ІV гр. до 1000В);
ПБ – (Протокол № 089-040-21 від 05.02. 21р.)
– забезпечити об’єкт проектно-технологічною документацією по виробництву та екології.
– забезпечити об’єкт технологічними картами
– забезпечити об’єкт необхідними ПВР та наказами про призначення осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт.
7. Інженеру з охорони праці Кравцю О.П. наказ довести до відома працівників підприємства згідно листа ознайомлення.
8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного інженера Скакуна В.М..

виникли

питання?